Nyheder

På siden findes de seneste nyheder fra PUFF samt opslag fra vejledere.

Hej Yngre kollega (stud. med. og læge) fra Medicinsk-kirurgisk tværgående “Kapsel Endoskopi (KE) team”

Vi har fornyligt etableret et medicinsk-kirurgisk tværgående ”Kapsel Endoskopi (KE) Team”, som forestår kliniske og forskningsmæssige tiltag for at optimere anvendelsen af KE til diagnostik af mavetarm-kanalen.

Vi søger energiske, nysgerrige og drivende yngre kræfter (studerende og læger) til at være
primus motor for projekter (via linket) med tilknyttet publikationer.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

Skolarstipendiat søges til spændende hjernescanningsprojekt omhandlende personlighed

Neurobiologisk Forskningsenhed søger en ambitiøs og ansvarsfuld medicinstuderende til et projekt omhandlende hjernefunktion, personlighed og farmakologisk påvirkning af serotonin 2A receptoren.

Personlighed kan siges at bestå af regelmæssigheder i adfærd – fx hvordan mennesker interagerer med hinanden og miljø. Personlighed anses som værende ret statisk. Dog har nyere forskning vist, at det psykedeliske stof psilocybin kan foranledige positive forandringer i personlighed.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

Kirurgisk interesseret Stud. Med søges som medhjælper til Copenhagen Advances Fess and Anterior Skull base course

Du vil møde toppen af kirurger indenfor næse-bihule kirurgi, deltagere fra hele verden samt være med ved live dissektion.

Der skal bruges 2 stud. Med’er ons den 8.nov, 9. nov og 1 den 10. nov.

Prægraduat forskningsår i astma hos børn

Er du interesseret i pædiatri og astma?
Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital. Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood” – COPSAC – fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og www.copsac.com.

Ansøgningsfrist er d. 15.november 2017

Research year student to study social interactions in recorded child examinations in general practice

Our research team is looking for a medical student who wants to work
with us in our project about child health assessments in general practice

The project: We are doing a feasibility study from Sept. 2017-Sept 2018 to prepare for a trial that will investigate the potential for child consultations in Danish general practice to improve child neurodevelopment. General practitioners have been trained in to assess parent-child interactions and will video record their child consultations. The research year student will be trained to assess the video recordings and will explore: Are the GP’s assessments of parent-child interaction accurate?

Application deadline: Oct. 20. 2017.

Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger medicinstuderende til forskningssemester

Du bliver tilknyttet et igangværende ph.d.-projekt: MuMoDAIS. I projektet undersøges forskellige neurofysiologiske metoders plads i diagnostikken af delirium blandt patienter indlagt med akut iskæmisk apopleksi. Dine primære arbejdsopgaver vil være at rekruttere indlagte patienter til projektet og dagligt udføre forskellige neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. EEG, EMG, termografi og pupillometri) efter grundig oplæring. Dataindsamlingen foregår i dagtiden, weekendarbejde vil forekomme efter aftale. Herudover skal din tid bruges på arbejde med kandidatspecialet, dataanalyse og artikelskrivning. Det forventes, at du får ansvar for dit eget sideprojekt og at dette udmunder i en artikel med dig som førsteforfatter.

Ansøgningsfrist: senest 29. oktober 2017.

Center for Periooperativ Optimering søger en medicinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2018

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssig bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse.

Ansøgningsfrist: den 1. november 2017

Scholarstipendiat søges til Dansk Hovedpinecenter,
Neurologisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup

Vi søger en medicinstuderende til forskningsprojektet ”Toward a pragmatic migraine model for drug testing”. Du kommer til at arbejde med et forsøg, hvor vi skal fremprovokerer migræneanfald hos forsøgspersoner, hvorefter at behandle dem med indsprøjtning af sumatriptan og placebo. Forsøget er en del af et projekt der stiler mod at udvikle en human model der kan bruges til at afprøve nye migræne-midler med. Du vil blive medforfatter på artiklen samt kunne skrive din kandidatopgave.

Ansøgningsfrist er d. 1. november 2017

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi på Bonkolab,
Rigshospitalet
Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation hos børn.
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til ovenstående projekt med start 1. februar 2018.

Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk hæmatologi og pulmonologi søges

Medicinstuderende på kandidatdelen søges, til forskergruppe der arbejder med at afdække baggrunden for alvorlige lungekomplikationer efter stamcelletransplantation hos børn. Studiet består dels i at opgøre behandlingsresultater for de seneste 15 år, og dels i at gennemføre en prospektiv undersøgelse, hvor nye metoder for måling af lungefunktion bliver testet på børn der gennemgår en stamcelletransplantation.

Ansøgningsfrist er d. 4.10.

Medicinstuderende søges til at indgå i vores forskningsenhed for avanceret hjertesvigt og hjertetransplantation
Til besættelse snarest søges medicinstuderende til Rigshospitalets enhed for avanceret hjertesvigt under Kardiologisk afdeling. Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens læger og sygeplejersker med forskellige forskningsprojekter. Projekterne vil både være invasive studier med hjertekateterisation samt databasestudier. Afhængig af erfaring og evner, vil der være mulighed for at opnå forfatterskab på artikler. Stillingen er fuldt finansieret.
Ansøgningsfrist: snarest mulig

DANSK BØRNELUNGECENTER OG CF-CENTER KØBENHAVN, RIGSHOSPITALET SØGER FORSKNINGSINTERESSERET STUD. MED.
Vi søger en engageret og selvstændig forskningsinteresseret studerende til at varetage sit eget, af-grænsede forskningsprojekt samt til at medvirke i flere delstudier og efter behov og i samarbejde med laboratoriets øvrige ansatte, deltage i laboratoriets lungefunktionsmålinger på børn udenfor projekterne. Projektet vil være fuldt finansieret inkl. løn, med fleksible arbejdstider. Flere igangvæ-rende og kommende projekter fokuserer på diagnostik, behandling og monitorering af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre.
Ansøgningsfrist: 31. september 2017

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet
Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 2. januar 2018. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom – et systematisk review.
Ansøgningsfrist: 1. december 2017

Forskningsprojekt omhandlende cystisk fibrose
Vi søger en motiveret lægestuderende til et forskningsprojekt omhandlende effekten af ny behandling af Cystisk Fibrose(CF) patienter.
Med udgangspunkt i CF Register Danmark vil projektet bestå i en landsdækkende opgørelse af behandlingsresultater for børn og voksne CF patienter behandlet med ny modulator terapi. Projektet vil være oplagt til en 5. semesters kandidatopgave, men vi ser gerne, du bliver ansat sv.t. et helt forskningsår.
Ansøgningsfrist: 15. november 2017

Hjerneforskning og Psykiatri ved Rigshospitalet; vi søger 1 forskningsårsstuderende
Vi søger en højt motiveret medicinstuderende med interesse for hjerneforskning, psykiatri og billeddiagnostik til kombineret forskningsår bestående af 5 mdrs forskningssemester (5 semester kandidatdelen) og 7 mdrs skolarstipendiat. Du skal gerne have klinisk erfaring indenfor psykiatri eller neurologi.
Ansøgningsfrist: 17. september 2017

Novo Scholarship Call 2018 – OBS Kort ansøgninsfrist
Novo Nordisk and Novozymes invite master students at any Danish university or Lund University to apply for a Novo Scholarship. With these scholarships, we intend to support undergraduate talents within natural science in Denmark and southern Sweden. The scholarships are granted to support the students during their master thesis project.
Ansøgningsfrist: 11. september 2017

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære at lave forskning og ekkokardiografi?
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår i projektet med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass Graft Surgery and/or Aortic Stenosis”. Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi før, 4-6 dage og 3 måneder efter åben hjertekirurgi (koronar bypass med eller uden samtidig hjerteklapkirurgi).
Ansøgningsfrist: 30. oktober 2017

Vil du skrive dit bachelor- eller kandidatprojekt på Endokrinologisk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital?
Vi søger en medicinstuderende som ønsker at skrive et bachelor- eller kandidatprojekt på Bispebjergs forskningsenhed med fokus på type 2 diabetes og kostbehandling med opstart i august eller september 2017. Der vil være mulighed for at forlænge perioden med 6 måneder, så man opnår et fuldt forskningsår.

Forskningsårs-studerende søges til selvstændigt fuldt finansieret projekt på Rigshospitalets anæstesi- og operationsklinik, Abdominalcentret, til efteråret 2017
Vi søger en motiveret medicinstuderende til et forskningsprojekt omhandlende betydningen af at kontrollere inflammation efter stor abdominal kirurgi. Du vil få dit eget selvstændige projekt som del af et større forskningsprojekt (Ph D), som du også vil være involveret i.

Knoglemetabolismen og neuropati hos børn og unge med Type-1-Diabetes
Den studerende vil være ansvarlig for at rekrutter patienter til et større multicenter studie omhandlende knoglemetabolisme og glukosemetabolisme hos børn-og unge med type 1 diabetes samt at foretage visse af undersøgelserne. Den studerende vil sideløbende med dataindsamlingen få mulighed for at skrive en videnskabelige artikel inden for diabetisk neuropati på allerede eksisterende data.
Ansøgningsfrist: 1. september 2017

Fuldt finansieret forskningsår på hjertemedicinsk klinik, Rigshospitalet med start efterår 2017
Vi er en forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, der har stor erfaring med epidemiologisk forskning. Vi beskæftiger os primært med årsager til og forebyggelse af pludselig hjertedød. Vi har med udgangspunkt i 2 tidligere ph.d.-studier indsamlet et unikt nationalt materiale, der gør os i stand til indgående at undersøge ovenstående. Vi søger nu 2 forskningsårsstuderende til forskningsprojekter omhandlende årsager til pludselig hjertedød blandt personer i alle aldre i 2010 og eventuelle forandringer i hyppighed af pludselig hjertedød blandt unge fra 2000-2010. Projekterne er unikke og af stor klinisk relevans.
Ansøgningsfrist: 1. juni 2017

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.