Nyheder

På siden findes de seneste nyheder fra PUFF samt opslag fra vejledere.
Blå overskrift = Ph.D. 

Sort overskrift = studenterforskning

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet – Glostrup – søger klinisk assistent til nyt forskningsprojekt om migrænens sygdomsmekanismer

Vores dynamiske forskningsgruppe, Human Migraine Research Unit (HMRU), søger en engageret, nyuddannet læge med interesse for det neurologiske forskningsfelt til udførelse af et PhD projekt

Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 29. marts 2018

Forskningsårsstuderende på kandidatdel/11. semestersstuderende søges til stort klinisk projekt omhandlende fedme og fedtleversygdom

Fedtleversygdom (NAFLD) skyldes overvægt og er endvidere tæt forbundet med de andre komplikationer (ex. type-2 diabetes, hypertension, søvnapnø), der ses ved overvægt/fedme. Ved BMI> 35 har > 90 % fedtlever. Af disse udvikler godt 40 % fedtleverbetændelse (NASH), der medfører varierende grader af leverfibrose og risiko for udvikling af skrumpelever, leversvigt og primær leverkræft. Hvorfor nogle patienter ’blot’ har fedtlever imens andre udvikler NASH og fibrose er fortsat dårligt belyst.

Hvornår: 15.8.18 – 1.2.19 (evt. 1.4.19)

Ansøgningsfrist: 23.03.18

Forskningsårsstuderende søges til lungefibrose-projekt

Er du forskningsinteresseret, og kunne du tænke dig at lære mere om sjældne lungesygdomme og klinisk databaseforskning?

På Lungemedicinsk forskningsenhed, Gentofte Hospital, leder vi efter en engageret medicinstuderende til et lønnet forskningsprojekt om idiopatisk lungefibrose (IPF).

IPF er en sjælden men alvorlig sygdom med en dårligere prognose  end de fleste cancersygdomme. Der findes begrænset behandling, og patienterne får ofte diagnosen sent i deres sygdomsforløb. Gentofte hospital er et af tre hospitaler i Danmark, med højt specialiseret funktion for udredning og behandling af IPF, hvilket giver en unik mulighed for at inkludere patienter i vores prospektive multicenter kohorte (PFBIO), dette gøres i samarbejde med Aarhus Universitetshospital. Kohorten er unik såvel i Danmark som internationalt.

Lønnen udgør 10.000 kr./md.

Ansøgningsfrist 2. marts 2018

Forskningssemesterstuderende til tværregionalt Apopleksiforskningsprojekt

Projektet er et samarbejde mellem Region H og Region Midtjylland og forventes at have stor betydning for at få flere rettidigt frem til trombolyse.

Vi tilbyder: Oplæring i afvikling af RedCAP-spørgeskemaer og Sundhedsplatformens forskningsmoduls screeningværktøjer. Vejledning i videnskabeligt forskningsarbejde, herunder udarbejdelse af systematisk review/kandidatspeciale.  Endvidere tilbydes på Nordsjællands Hospital et forskerkursus i 6 moduler specielt målrettet 5. semester kandidatstuderende. Forfatterskab på videnskabelige artikler i henhold til arbejdsindsats.

Stud.med søges til forskningsår i kardiologi ved Harvard Medical School

Forskningsprojektet skal udføres i Boston ved Cardiac Imaging Core Laboratory (CICL), Brigham and Women´s Hospital, Harvard Medical School. Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i en database med ca. 3000 HIV positive patienter, hvoraf ca. 900 har fået foretaget ekkokardiografi.

Stud Med søges til Forskningsprojekt om Svær Astma!

Dygtig og engageret stud. med. søges til spændende og klinisk relevant forskningsprojekt om Svær Astma. Vær med til opstarten af et nyt nationalt behandlings- og forskningsregister, der skal undersøge svær astma i Danmark, og effekten af de nyeste behandlinger.

Projekt strækker sig over 6 måneder, med start medio februar 2018, eller snarest derefter.

 

Stud. med. søges til forskningsprojekt om idiopatisk lungefibrose

Har du interesse for de interstitielle lungesygdomme? Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret medicinstuderende til deltagelse i et projekt om idiopatisk lungefibrose (IPF) på vores forskningsafdeling på Gentofte hospital. Dine arbejdsopgaver bliver delt mellem dit eget projekt (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af vores fælles kohorte (patientbesøg, dataindsamling mm.). Vi har en del idéer til gode projekter baserede på PFBIO kohorten, der ville kunne passe en forskningsårsstuderende. Men vi glæder os også til at høre dine idéer!

Ansøgningsfrist: 21. januar 2018.

Copenhagen Baby Heart

I forbindelse med projektet Copenhagen Baby Heart søges et antal medicinstuderende til at lave ekkokardiografier på nyfødte børn (baby-heart.dk). Copenhagen Baby Heart er et stort klinisk forskningsprojekt, ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede hospitaler. Projektet har kørt siden foråret 2016 og forventes at fortsætte til oktober 2018.

Ansøgningsfrist: 15/1/18

Forskningsår på Øre-næse- hals Kirurgisk & Audiologisk Klinik Rigshospitalet

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6 til 12 måneder. Stillingen er fuldt finansieret med start 1. februar 2018. Vi er en stor og meget aktiv forskningsenhed på Rigshospitalet, der primært arbejder med patienter med kræft i hoved-hals området.

Ansøgningsfrist: 15. januar 2018

Hjemmemonitorering af Reumatoid Artrit – et EU-støttet Projekt ELECTOR

Parker Instituttet søger medicinstuderende til deltagelse i forskningsprojektet.
Projektet løber i 2018 og din indsats kan være godt udgangspunkt for
forskningshalvår (fuldfinansieret) og samtidig kandidatopgave.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til forskningsprojekt om
tuberkulose

Er du interesseret i forskning? Infektions- eller lungemedicin? Har du overvejet et forskningsår eller –deltid? Vi søger en energisk medicinstuderende som del af forskningsprojekter indenfor tuberkulose med start snarest muligt ved Gentofte Hospital.
Formålet med studiet er, at beskrive omfanget af tuberkulose og risiko for sygdom blandt
flygtninge og indvandrere i Danmark, at undersøge omfanget af det nuværende helbredstilbud til nyankomne asylansøgere og, gennem en systematisk aktiv screening for tuberkulose blandt nyankomne asylansøgere, at identificere den bedst mulige screening.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

 

Forskningsårsstuderende søges til kardiologisk afdeling på Rigshospitalet

På kardiologisk afdeling på Rigshospitalet arbejder vi med genetiske hjertesygdomme, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af. Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med arvelige hjertesygdomme, herunder med udredning af familier med tilfælde med hjertestop i ung alder.

Ansøgningsfrist: 10 januar 2018

 

Medicinstuderende søges løbende til videnskabelige projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom  

Diabetes er en udbredt sygdom. Diabetisk fodsygdom, som fodsår, Charcot og amputation, er en frygtet komplikation, som medfører betydelig nedsat livskvalitet, nedsat funktionsniveau og høj dødelighed. Der er stort behov for forskning, der kan hjælpe disse patienter, og du er måske den, der kommer til at gøre en forskel?

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

 

 PhD student position in Precision Diagnostics in Cardiology

A PhD position is available in the Unit for Inherited Cardiac Diseases at the Heart Center, Rigshospitalet, in close collaboration with academic partners of University of Copenhagen. The position is established within the Clinical Academic Group (CAG) Precision Diagnostics in Cardiology.

Deadline for application: 31. januar 2018

25th International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS)

Are you conducting (bio)medical research and are you interested in presenting your work on an international platform? Or are you simply interested in learning about the latest (bio)medical research?
The International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS) is one of the world’s leading student congresses in the field of (bio)medical sciences. Last year, 720 participants from more than 50 countries attended the 24 th edition of ISCOMS. This year, the 25 th edition will take place from the 4 th until the 8 th of June 2018 in Groningen.

Students can visit the congress both as a presenting and non-presenting participant.

 

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.