Nyheder

På siden findes de seneste nyheder fra PUFF samt opslag fra vejledere.

Stud.med. søges til forskningsprojekter med MR-skanninger af hjernen
Vi søger to medicinstuderende til at assistere ved undersøgelse af hjernens blodkar og metabolisme vha. avancerede MR-skanninger.
Undersøgelserne foretages som led i forskningsprojekter, der udforsker de patofysiologiske mekanismer i hjernen ved migræne.
Arbejdet er ulønnet, men til gengæld vil du blive oplært i MR-skanninger og få erfaring med klinisk forskning. Projektet vil være ideelt at kombinere med skrivning af bachelor- eller kandidatopgave eller VKO.
Ansøgningsfrist: 31. marts 2017

Forskningsår om søvn og billeddannelse af hjernen
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Righospitalet-Blegdamsvej søger stud.med til et prægraduat forskningsår med start 1. august 2017. Som fuldtids forskningsårsstuderende på projektet vil du blive involveret i en række kliniske forsøgsopgaver, herunder screening og overvågning af forsøgspersoner, opsætning og analyse af EEG målinger, gennemførelse af MR skanninger og den adrenerge behandling. Du vil indgå i det ambitiøse forskningsmiljø på NRU og blive grundigt oplært inden projektstart. Som forskningsårsstuderende vil du arbejde sammen med den projektansvarlige postdoc og få ansvar for deltagernes forløb og helbred gennem studiet.
Ansøgningsfrist: 20. marts 2017

Prægraduat forskningsår i astma hos børn
Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital. Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt-blindt randomiseret studie, der viste en mulig 25% reduktion af astma i 3-års alderen. Indeværende projekts formål er at undersøge om denne effekt kan tilskrives en ændring af barnets immunprofil i luftvejene ved hhv. 1 måned og 2 år.
Ansøgningsfrist: 28. Marts 2017

Anæstesiologisk forskningsår!
Stud.med. søges: Til et prægraduat forskningsår, hvor du på Bispebjerg Hospital deltager i en række kliniske forsøgsopgaver, herunder screening af patienter, optimering af intervention og postoperativ opfølgning. Du får grundig superviseret oplæring inden start og indgår i en ambitiøs forskningsgruppe. Der vil være god mulighed for sideløbende at udføre kandidatopgave og publicere egne selvstændige forskningsprojekter i tilknytning til.
Ansøgningsfrist: 15. marts 2017

Vinterbadere og ikke-vinterbadere søges til forsøg om brune fedt og vinterbadning!
Vi vil gerne undersøge om vores brune fedt aktiveres mere hos vinterbadere og dermed får en masse sundhedsgavnende faktorer udskilt fra dette væv i blodet. Med dette forsøg vil vi derfor både undersøge funktionen af brunt fedt og dermed også undersøge hvorfor vinterbadning siges at være sundt. Dette er ikke vist før – vi håber du har lyst til at være med til at løse mysteriet om den sunde vinterbader og koplingen med brunt fedt!

Stud. med. søges til 6 måneders prægraduat forskningsprojekt om KOL og Astma på Bispebjerg Hospital
Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger vi en medicinstuderende til 6 måneders prægraduat forskning med start hurtigst muligt. Stillingen kræver 6 måneders orlov fra studiet, og er fuldt finansieret med en løn på 10.000 kr/mdr. Stud. i folkesundhedsvidenskab kan også søge stillingen.

Prægraduat forskningsår indenfor neurologi på hukommelsesklinikken, Rigshospitalet
Der søges studentermedhjælpere, der skal varetage flere funktioner i relation til projektet, primært dataindtastning og indsamling af spørgeskema-data fra børn og unge i forbindelse med undersøgelse på hospitalet. Opgaven omfatter også samarbejde med de øvrige personalegrupper i projektet (læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sekretær, pædagog og psykolog). Der vil være mulighed for at indgå i forskning i relation til projektet, hvis det har din interesse.
Ansøgningsfrist: 6. februar 2017

PH.D.-SKOLEN UDFASER FORSKNINGSÅRET: Sidste frist for tilmelding er 30. 09.2016
Ph.d-skolen har netop meldt ud, at de ikke længere vil stå for forskningsåret. Fremover vil der stadig være mulighed for at holde pause fra studiet for at lave forskning, men man vil altså ikke længere kunne blive indskrevet på Ph.d-skolen og modtage Ph.d-kurser.

 

Der er lukket for kommentarer.