Nyheder

På siden findes de seneste nyheder fra PUFF samt opslag fra vejledere.
Blå overskrift = Ph.D. 

Sort overskrift = studenterforskning

Stud. med. søges til forskningsprojekt om idiopatisk lungefibrose

Har du interesse for de interstitielle lungesygdomme? Vi søger en motiveret og forskningsinteresseret medicinstuderende til deltagelse i et projekt om idiopatisk lungefibrose (IPF) på vores forskningsafdeling på Gentofte hospital. Dine arbejdsopgaver bliver delt mellem dit eget projekt (litteratursøgning, statistik, artikelskrivning mm.) og vedligeholdelse af vores fælles kohorte (patientbesøg, dataindsamling mm.). Vi har en del idéer til gode projekter baserede på PFBIO kohorten, der ville kunne passe en forskningsårsstuderende. Men vi glæder os også til at høre dine idéer!

Ansøgningsfrist: 21. januar 2018.

Copenhagen Baby Heart

I forbindelse med projektet Copenhagen Baby Heart søges et antal medicinstuderende til at lave ekkokardiografier på nyfødte børn (baby-heart.dk). Copenhagen Baby Heart er et stort klinisk forskningsprojekt, ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede hospitaler. Projektet har kørt siden foråret 2016 og forventes at fortsætte til oktober 2018.

Ansøgningsfrist: 15/1/18

Forskningsår på Øre-næse- hals Kirurgisk & Audiologisk Klinik Rigshospitalet

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6 til 12 måneder. Stillingen er fuldt finansieret med start 1. februar 2018. Vi er en stor og meget aktiv forskningsenhed på Rigshospitalet, der primært arbejder med patienter med kræft i hoved-hals området.

Ansøgningsfrist: 15. januar 2018

Hjemmemonitorering af Reumatoid Artrit – et EU-støttet Projekt ELECTOR

Parker Instituttet søger medicinstuderende til deltagelse i forskningsprojektet.
Projektet løber i 2018 og din indsats kan være godt udgangspunkt for
forskningshalvår (fuldfinansieret) og samtidig kandidatopgave.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til forskningsprojekt om
tuberkulose

Er du interesseret i forskning? Infektions- eller lungemedicin? Har du overvejet et forskningsår eller –deltid? Vi søger en energisk medicinstuderende som del af forskningsprojekter indenfor tuberkulose med start snarest muligt ved Gentofte Hospital.
Formålet med studiet er, at beskrive omfanget af tuberkulose og risiko for sygdom blandt
flygtninge og indvandrere i Danmark, at undersøge omfanget af det nuværende helbredstilbud til nyankomne asylansøgere og, gennem en systematisk aktiv screening for tuberkulose blandt nyankomne asylansøgere, at identificere den bedst mulige screening.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet søger forskningsinteresseret Stud. med. til prægraduat forskningsår

Sexologisk Klinik er en højt specialiseret klinik, der varetager behandling af seksuelle problemer hos mænd og kvinder. Det kan være rejsnings-, lyst, orgasme og smerteproblemer. I foråret 2018 startes et projekt om effekten af mindfulness som tillæg til vanlig behandling af seksuelle problemer. Mindfulness bruge i større og større udstrækning i behandling af seksuelle problemer, men kun få har undersøgt effekten. Dette vil vi gøre i et randomiseret pilotstudie.

Ansøgningsfrist: 1.1.2018.

Forskningsårsstuderende søges til kardiologisk afdeling på Rigshospitalet

På kardiologisk afdeling på Rigshospitalet arbejder vi med genetiske hjertesygdomme, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af. Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med arvelige hjertesygdomme, herunder med udredning af familier med tilfælde med hjertestop i ung alder.

Ansøgningsfrist: 10 januar 2018

 

 

Medicinstuderende søges løbende til videnskabelige projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom  

Diabetes er en udbredt sygdom. Diabetisk fodsygdom, som fodsår, Charcot og amputation, er en frygtet komplikation, som medfører betydelig nedsat livskvalitet, nedsat funktionsniveau og høj dødelighed. Der er stort behov for forskning, der kan hjælpe disse patienter, og du er måske den, der kommer til at gøre en forskel?

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

 

Forskningsår på Øre-næse- hals Kirurgisk & Audiologisk Klinik Rigshospitalet

Øre-næse- hals Kirurgisk & Audiologisk Klinik Rigshospitalet opslår to fuldt finansierede 12- måneders forskningsstipendiater med start 1. februar 2018 til 31. Januar 2019.Vi er en stor og meget aktiv forskningsenhed på Rigshospitalet, der primært arbejder med patienter med kræft i hoved-hals området.

Ansøgningsfrist: 15. December 2017.

Diagnostisk Enhed på Herlev-Gentofte Hospital

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med mistanke om alvorlig sygdom. Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (professor) og en medvejleder (overlæge), som du vil kunne blive superviseret af og spare med for både at sikre, at du har mulighed for at tilegne til nye kompetencer og projekterne udvikler sig, som du og dine vejleder har planlagt.

Ansøgningsfrist: 10. december 2017.

 PhD student position in Precision Diagnostics in Cardiology

A PhD position is available in the Unit for Inherited Cardiac Diseases at the Heart Center, Rigshospitalet, in close collaboration with academic partners of University of Copenhagen. The position is established within the Clinical Academic Group (CAG) Precision Diagnostics in Cardiology.

Deadline for application: 31. januar 2018

Center for Kræftforskning på Herlev-Gentofte Universitetshospital søger en
medicinstuderende til lønnet indtastningsarbejde i forskningsdatabase

Center for Kræftforskning søger en medicinstuderende, som kan hjælpe med indtastning i en forskningsdatabase. Arbejdet er lønnet og skal udføres hurtigst muligt – helst her i november 2017, december 2017 og januar 2018.

Hurtig opstart og mulighed for at kunne ligge en del timer om ugen (minimum 10 timer/uge) prioriteres.

Center for Kræftforskning på Herlev-Gentofte Universitetshospital søger en medicinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2018

Ved Center for Kræftforskning beskæftiger vi os med mange forskellige aspekter indenfor
klinisk og translationel kræftforskning. Ofte har vi planlagt projekterne, men du vil også selv kunne få indflydelse på projektet.

Du vil få dit eget projekt, som kan være et delprojekt i et større projekt. Du forventes at
kunne arbejde både selvstændigt og at kunne samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen, men afspejler selvfølgelig det konkrete
projekt.

Ansøgningsfrist: 1. december 2017.

Forskningsårsstuderende søges til projekt med transcutan Vagus Nervus Stimulation (tVNS) ved depression

Dette forsøg har som formål at afklare, tolerabiliteten og antidepressiv effekt, af transkutan vagus stimulation (tVNS) via den del af øret som innerveres af en gren fra vagusnerven (Arnold’s nerve) hos patienter med behandlingsresistent depression.

Ansøgningsfrist: Snarest muligt, da der er frist for ansøgning til scholarstipendierne 17. november, hvor der skal være et navn på den studerende.

Skolarstipendiat med interesse i kardiologi og forskning søges

Du vil under supervision blive ansvarlig for dit eget selvstændige forskningsprojekt, hvor du vil analysere STEMI patienters EKG’er. Projektet går ud på at undersøge associationen mellem EKG forandringerne og magnetisk resonans (MR)-målt myokardieinfarktstørrelse hos STEMI patienter behandlet med primær PCI på Rigshospitalet.

Projektet er et vigtigt studie, der er en del af et større forskningsprojekt, som skal være med til at forbedre risikostratificering af patienter med STEMI. Projektet kombinerer flere forskningsgruppers ekspertise indenfor multimodal billediagnostik, og baserer sig på etablerede metoder indenfor EKG analyse og MR til bedømmelse af mængden af truet og infarceret myokardium.

Ansøgningsfrist: HASTER

25th International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS)

Are you conducting (bio)medical research and are you interested in presenting your work on an international platform? Or are you simply interested in learning about the latest (bio)medical research?
The International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS) is one of the world’s leading student congresses in the field of (bio)medical sciences. Last year, 720 participants from more than 50 countries attended the 24 th edition of ISCOMS. This year, the 25 th edition will take place from the 4 th until the 8 th of June 2018 in Groningen.

Students can visit the congress both as a presenting and non-presenting participant.

Apopleksiforskning

Vi søger er eller flere medicinstuderende til at hjælpe med projekter som fokuserer på atrieflimmer detektion hos patienter med iskæmisk apopleksi. Du bliver en del af et spirende forskningsmiljø med flere phd-studerende og er samtidig tæt på klinikken. Der er gode muligheder for at skrive bachelor-/kandidatopgave.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

Hej Yngre kollega (stud. med. og læge) fra Medicinsk-kirurgisk tværgående “Kapsel Endoskopi (KE) team”

Vi har fornyligt etableret et medicinsk-kirurgisk tværgående ”Kapsel Endoskopi (KE) Team”, som forestår kliniske og forskningsmæssige tiltag for at optimere anvendelsen af KE til diagnostik af mavetarm-kanalen.

Vi søger energiske, nysgerrige og drivende yngre kræfter (studerende og læger) til at være
primus motor for projekter (via linket) med tilknyttet publikationer.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

Skolarstipendiat søges til spændende hjernescanningsprojekt omhandlende personlighed

Neurobiologisk Forskningsenhed søger en ambitiøs og ansvarsfuld medicinstuderende til et projekt omhandlende hjernefunktion, personlighed og farmakologisk påvirkning af serotonin 2A receptoren.

Personlighed kan siges at bestå af regelmæssigheder i adfærd – fx hvordan mennesker interagerer med hinanden og miljø. Personlighed anses som værende ret statisk. Dog har nyere forskning vist, at det psykedeliske stof psilocybin kan foranledige positive forandringer i personlighed.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

 

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi på Bonkolab,
Rigshospitalet
Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation hos børn.
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til ovenstående projekt med start 1. februar 2018.

Medicinstuderende søges til at indgå i vores forskningsenhed for avanceret hjertesvigt og hjertetransplantation
Til besættelse snarest søges medicinstuderende til Rigshospitalets enhed for avanceret hjertesvigt under Kardiologisk afdeling. Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens læger og sygeplejersker med forskellige forskningsprojekter. Projekterne vil både være invasive studier med hjertekateterisation samt databasestudier. Afhængig af erfaring og evner, vil der være mulighed for at opnå forfatterskab på artikler. Stillingen er fuldt finansieret.
Ansøgningsfrist: snarest mulig

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet
Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 2. januar 2018. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom – et systematisk review.
Ansøgningsfrist: 1. december 2017

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.