Nyheder

På siden findes de seneste nyheder fra PUFF samt opslag fra vejledere.

Stud. med. søges til 6 måneders prægraduat forskningsprojekt om KOL og Astma på Bispebjerg Hospital
Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger vi en medicinstuderende til 6 måneders prægraduat forskning med start hurtigst muligt. Stillingen kræver 6 måneders orlov fra studiet, og er fuldt finansieret med en løn på 10.000 kr/mdr. Stud. i folkesundhedsvidenskab kan også søge stillingen.
Ansøgningsfrist: 28. februar 2017

PUFF afholder årets ordinære generalforsamling tirsdag d. 21 februar
Overvejer du at engagere dig mere i en basisgruppe? Synes du, forskning er spændende? Hvis ja til begge, så skal du komme til PUFF’s næste generalforsamling, hvor du blandt andet har mulighed for at blive en del af bestyrelsen. Det kan være som enten menigt bestyrelsesmedlem eller som tillidspost. Medlemskab af bestyrelsen er en fremragende mulighed for at få erfaring med at arrangere foredrag, kurser og bestyrelsesarbejde generelt. Desuden er det en mulighed for at blive en del af et hyggeligt fællesskab med andre studerende, der brænder for forskning, og så er PUFF en af de få basisgrupper, der spænder over alle specialer. Til generalforsamlingen kan du også høre om, hvad PUFF har lavet det seneste år, og hvordan foråret kommer til at se ud.

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til forskningsprojekt om tuberkulose blandt asylansøgere
Er du interesseret i forskning? Infektions- eller lungemedicin? Har du overvejet et forskningsår (/deltid)? Vi søger en energisk medicinstuderende som del af forskningsprojektet ”Tuberkulose blandt asylansøgere i Danmark” med start snarest muligt ved Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Mulighed for forskningsår, med start 1. marts og forløbende 12 måneder derefter
Enheden for Epidemiologisk Kostforskning (EEK) ved Parker instituttet på Frederiksberg Hospital er i gang med et spændende nyt forskningsprojekt kaldet NoHoW (for mere information se: www.nohow.eu), som undersøger om man efter et succesfuldt vægttab kan anvende en IT-baseret intervention med fokus på motivation, selvregulering og stresshåndtering til at vedligeholde vægten på lang sigt. Vi søger i den forbindelse en forskningsårs studerende der kunne tænke sig erfaring med store intervention projekter og forskning i data fra samme.
Tiltrædelse d. 01.03.2017 eller snarest derefter

Forskningsårsstuderende søges til stort og spændende klinisk projekt!
Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en læge som videnskabelig assistent pr. 1. April 2017 eller snarest herefter. Du vil blive tilknyttet flere kliniske projekter. Projekterne omhandler bl.a. behandling og forebyggelse af fedme hvor fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 (liraglutide) spiller en vigtig rolle. Et andet projekt beskæftiger sig med basal receptologi i forhold til behandling med antibiotika og ændringer i sukkerstofskiftet og GLP-1 samt elektrisk hjerteaktivitet.
Ansøgningsfrist: 22. februar 2017

Forskningsårsstuderende søges til stort og spændende klinisk projekt!
Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk. Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt.
Vi søger 1 skolar med interesse for endokrinologi, træning og metabolisk sundhed til et prægraduat forskningsår.
Ansøgnings snarest muligt

PUFF afholder mini-kongres – præsenter din forskning!
Vi har fundet 4 fremragende chair-men til at bedømme præsentationerne, heriblandt Britt Wray der skriver Ph.d i scientific communication. Du har 4 min til at præsentere din forskning, hvorefter der vil være 4 min til dialog. Under dialogen vil chair-men, en kommunikationsekspert og publikum spørge ind til dit projekt og komme med fremadrettede råd.

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet – Glostrup søger klinisk assistent til nyt forskningsprojekt om migrænens sygdomsmekanismer
Vores dynamiske forskningsgruppe, Human Migraine Research Unit (HMRU), søger en engageret, nyuddannet læge med interesse for det neurologiske forskningsfelt til udførelse af et PhD projekt.
Ansøgningsfrist: 1. februar 2017

Prægraduat forskningsår indenfor neurologi på hukommelsesklinikken, Rigshospitalet
Der søges studentermedhjælpere, der skal varetage flere funktioner i relation til projektet, primært dataindtastning og indsamling af spørgeskema-data fra børn og unge i forbindelse med undersøgelse på hospitalet. Opgaven omfatter også samarbejde med de øvrige personalegrupper i projektet (læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sekretær, pædagog og psykolog). Der vil være mulighed for at indgå i forskning i relation til projektet, hvis det har din interesse.
Ansøgningsfrist: 6. februar 2017

Prægraduat forskningsår indenfor neurologi på hukommelsesklinikken, Rigshospitalet
Projektet er et europæisk multicenter studie, som har kørt siden 2014 på 4 forskellige hukommelsesklinikker. Der er indsamlet baseline data på 795 patienter, som aktuelt følges op med en klinisk 1-årskontrol. Som del af forskningsåret vil der indgå årskontroller med udførelse af simple neuropsykologiske test og en klinisk vurdering, hvor der udover forskningserfaring også vil være mulighed for at opnå flere kliniske kompetencer. Der kan forventes førsteforfatterskab på publikationen for et individuelt projekt og evt. involvering i andre publikationer. Løn: 10.000kr om måneded
Ansøgningsfrist: 20. januar 2017

MEDICINSTUDERENDE TIL FORSKNINGSEMESTER I EVIDENSBASERET PSYKIATRI VED PSYKIATRISK FORSKNINGSENHED I REGION SJÆLLAND
Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret behandling i et forskningssemester fra 01.02.2017 til 31.07.2017. Vi har i samarbejde med Cochrane Developmental and Psychosocial Learning Problems Group (CDPLPG) ansvaret for flere Cochrane Systematiske Reviews indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser. Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skrivning. Løn: 10.000 kr per måned
Ansøgningsfrist 12. januar 2017

Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program: Call for applications
Accelerate your career in clinical research and expand your professional network by applying to the Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program. Our exclusive 10 – month fellowship offers comprehensive training in clinical research with ready access to the insights and experience of internationally recognized scientists at the University of California, San Francisco and Stanford University.

Forskningsår ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
Projektets formål er at undersøge forskelle i forekomsten og multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte. Der er tale om registerforskning, hvor du kan opnå god erfaring med epidemiologiske grundbegreber i et inspirerende forskningsmiljø. Løn: 10.000 kr pr måned.
Ansøgningsfrist: 15. januar 2017

FORSKNINGSSTUDERENDE søges til projekt om AKUTTE KIRURGISKE PATIENTER med ansættelse fra d. 20.02.2017
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen, som brænder for det kirurgiske eller anæstesiologiske speciale. Du arbejder selvstændigt og ihærdigt for at afslutte dine opgaver. Vi regner med et positivt og socialt engagement på arbejdspladsen.
Løn: 10.000kr pr måned.
Ansøgningsfrist: 2. februar 2017

Ledige pladser til PUFF’s kursus i basal statistik.
Kurset foregår over 6 eftermiddage à 2 timer hver. Der undervises i basal statistik med brug af Microsoft Excel til de statistiske beregninger. Kurset er opgavebaseret og der vil være nogle hjemmeopgaver fra gang til gang, så du bliver trænet i at bruge funktionerne i Excel. Der vil ligeledes være et antal sider i statistikbogen, som skal læses til hver gang.

Studerende med mod på et forskningsår og med interesse for diabetes søges!
Vi er to ph.d.-studerende på Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, der søger en studerende til et forskningsår gerne med start 1. februar 2017 eller snarest herefter. De to ph.d.’er omhandler hhv. inkretinbaseret behandling af arvelig diabetes og sammenhængen mellem type 2 diabetes og hjerterytmeforstyrelser. Du vil blive tilknyttet begge projekter. Løn: 10.000kr pr måned.
Ansøgningsfrist: 2. januar 2017

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C på Rigshospitalet søger en stud. med. til 1 års kandidatspeciale med forskning med start i forårssemesteret 2017
Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af én eller flere artikler. Hovedopgaverne er, at man er medansvarlig for koordinering og drift af igangværende projekter samt indtastning i førnævnte database med henblik på indsamling af data til eget og andre projekter.
Ansøgningsfrist: 31. december 2016

Prægraduat forskningssemester forår 2017 på Gentofte Hospital
Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger nu en forskningsårsstuderende, som kan tiltræde snarest muligt. Stillingen er af 6 måneders varighed med mulighed for forlængelse, og du vil indgå som lønnet i fuldtids skolearstipendidat. Du vil blive tilknyttet et større klinisk studie på Forskningsenheden, der undersøger effekten af biomarkørvejledt prednisolon behandling til patienter med indlæggelseskrævende exacerbation af KOL. Løn: 10.000kr om måneden.
Ansøgningsfrist: 20. december 2016

Prægraduat forskningsprojekt på Center for Surgical Science, Sjællands Universitet
Du vil blive tilknyttet forskellige projekter som inkluderer patienter med colo-rectal cancer, og som opereres på Roskilde sygehus. Fælles for projekterne er, at de omhandler undersøgelse af peri-operativ stress. Projekterne udføres som en del af PhD-projekter udgående fra Center for Surgical Science. Løn: 10.000kr om måneden.
Ansøgningsfrist: 15. december 2016

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til prægraduat forskningsprojekt om tuberkulose ved Nordsjællands Hospital – Hillerød
Er du interesseret i forskning? Infektions- eller lungemedicin? Har du overvejet et forskningsår (/delår)? Vi søger en medicinstuderende som del af forskningsprojektet ”Tuberkulose blandt asylansøgere i Danmark” til et 6 eller 12 måneders forskningsprojekt med start januar 2017 ved Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital, Hillerød.
Vi ser frem til at høre fra dig!

ER DU INTERESSERET I KRÆFTFORSKNING?
Kom til spændende foredrag arrangeret af OSM med spændende foredragsholdere, der vil introducere os til, hvad der sker af spændende ting indenfor det onkologiske forskningsområde. Der vil yderligere blive givet gode råd til hvordan man selv kan komme i gang med at forske. Det hele sker Onsdag d. 6/12 kl. 17.

Kongres for Medicinsk Studenterforskning
Alle sundhedsvidenskabelige studerende, der er forskningsaktive, er indbudt til Kongres for Medicinsk Studenterforskning, der tilbyder en unik mulighed for at øve sine præsentationsfærdigheder i et professionelt miljø. KU tilbyder at betale for de første 26 forskningsårsstuderende fra KU, der tilmelder sig. Kongressen afholdes d. 16-19. marts 2017 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Tilmeldingen er åben fra 15. november til 1. december 2016.

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til etablering af hjernesvulst biobank på Kræftens Bekæmpelse
Brain Tumor Biology Group fra Kræftens Bekæmpelse søger en engageret studerende med interesse for grundforskning til etablering af en hjernesvulst biobank. Projektet har til formål at kortlægge DNA reparationsmekanismer involveret i udviklingen af hjernesvulster med Group Leader Petra Hamerlik i spidsen.
Ansøgningsfrist: 12. december 2017

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære og lave forskning og ekkokardiografi?
Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi før, 4-6 dage og 3 måneder efter åben hjertekirurgi (koronar bypass med eller uden samtidig hjerteklap kirurgi). Den prægraduate forskningsårs studerende vil blive lært op i ekkokardiografi og klinisk kardiologisk undersøgelsesmetoder.
Ansøgningsfrist: 30. november 2016

Forsknings-semester foråret 2017: øjenkirurgi og elektrofysiologi
Formålet med projektet er at undersøge betydning af infusionshastighed for graden af skade på nethinden ved behandling i det subretinale rum. Derudover vil vi undersøge om det er muligt at lave en styret afløsning af nethinden.
Ansøgningsfrist: 15. november 2016

1-årigt research fellowship på Harvard University Kandidatspeciale i traumatologi
Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår ved Harvard University og Rigshospitalet med start i slut juni/start juli 2017. Forskningsåret består af 10 måneders ophold i Boston på Harvard University og 2 måneder i Danmark på Rigshospitalet. Ansættelsen er fra sommeren 2017, og fondsmidler til løn totalt 120.000 kr. forefindes.
Ansøgningefrist: 1. december 2016

Mulighed for forskningsår, med start tidligt forår 2017 og forløbende 12 måneder derefter
Der er mulighed for at indgå som lønnet fultids skolarstipendiat i et større projekt, der overordnet ønsker at undersøge, om risikoen for at børn udvikler sygdomme som fedme eller astma hænger sammen med mors jern- eller vitaminstatus under graviditeten.

Forskningsår/semester inden for simulationsbaseret træning af otoskopi
Formålet med projektet er udvikle, validere og implementere evidensbaseret simulationsbaseret træning i systematisk otoskopi med gentagen træning og feedback til der opnås det nødvendige kompetenceniveau. Til at opnå dette skal der bl.a. udvikles et kompetencevurderingsredskab på et evidensbaseret grundlag og et tilhørende træningsprogram til systematisk kompetenceudvikling.
Løn: 10.000kr per måned. Ansøgningsfrist: 28. oktober 2016

Undersøgelse af døgnvariation hos indlagte patienter med depression
Vi vil i dette projekt starte med at undersøge omfanget af døgnvariation hos indlagte patienter med depression og se om graden af døgnvariation er relateret til særlige karakteristika ved depressionen ellers til patientens søvn og aktivitet. Der søges en studerende til et prægraduat forskningsår eller forskningssemester. Man vil som studerende indgå i en etableret forskningsgruppe
Funding søges. ansøgningsfrist: snarest

Statens Afdeling for Epidemiologisk Forskning, SSI, søger studerende til studie omhandlende biologiske ændringer i den gravide krop
Formålet med studiet er at foretage en grundig undersøgelse af, hvad der sker i kvindens krop i forbindelse med graviditeten. Vi vil benytte en helt ny teknologi, som på engelsk kaldes ”integrated personalized omics profiling” eller iPOP.
Løn: 10.000kr pr måned. Ansøgningsfrist 21. oktober 2016

PH.D.-SKOLEN UDFASER FORSKNINGSÅRET: Sidste frist for tilmelding er 30. 09.2016
Ph.d-skolen har netop meldt ud, at de ikke længere vil stå for forskningsåret. Fremover vil der stadig være mulighed for at holde pause fra studiet for at lave forskning, men man vil altså ikke længere kunne blive indskrevet på Ph.d-skolen og modtage Ph.d-kurser.

 

Der er lukket for kommentarer.