Nyheder

På siden findes de seneste nyheder fra PUFF samt opslag fra vejledere.

Forskning på Neurologisk klinik, Rigshospitalet, Glostrup
Enhed for klinisk apopleksiforskning søger medicinstuderende til forskning 2-3 hverdage om ugen eller efter aftale. Vi skal undersøge biomarkører som kan afspejle den forventede mén-grad og risiko for komplikationer efter en blodprop i hjernen. Arbejdet består i rekruttering og blodprøvetagning på akutte apopleksipatienter i samarbejde med forskningsgruppens læger og sygeplejesker.
Ansøgningsfrist: 1. august 2017

Forskningsophold, 5.sem. forskerperspektivet, tilbydes i Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev
Vi søger to til tre medicinstuderende på 5.semester kandidatdelen, der vil skrive deres kandidatopgave som en peer-reviewed artikel som 1. forfatter inden for klinisk anæstesi, intensiv medicin, præhospital medicin eller i smertebehandling. Vi kan tilbyde konkrete projekter, men også hjælpe med at udvikle ideer som du selv finder energi og interesse i.
Ansøgningsfrist: 30. april 2017

Søges assistent til neuroforskning
Vi søger en medicinstuderende til at assistere til forsknings- og udviklings-opgaver på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet. Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive isotoper. Vi råder over 6 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 cyklotroner og en stor radiokemienhed. Du skal knyttes specielt til neuroområdet med fokus på neuroonkologi og demens.
Ansøgningsfrist: 14. maj 2017

Prægraduat forskningsår på Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet
Er du interesseret i kardiologi og vil du gerne prøve kræfter med forskning? Hjerte-CT-enheden, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, søger to medicinstuderende til et fuldt finansieret forskningsår med start i august eller september.
Ansøgningsfrist: 28. april 2017

Forskningsår ved Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet
Forskningsårsstipendiat med interesse for anæstesi søges til et klinisk projekt omhandlende anvendelse af GLP-1 agonist og restriktiv vs. liberal iltbehandling i forbindelse med hjertekirurgi. Løn: 10.000 kr./md.
Ansættelsesperiode: 01.10.2017 – 30.09.2018. Såfremt man kun er interesseret i at gennemføre en kandidatopgave kan ansættelsen reduceres til 6 måneder.

PUFF afholder kursus med basal introduktion i SAS
PUFF giver nu mulighed for en basal introduktion til arbejdet i SAS. Du vil få en introduktion til syntaks og statistisk arbejde i SAS. Der vil være god mulighed for supervision fra hele 4 undervisere, der alle tidligere har arbejdet i SAS.
Dette er eventet til dig, der er ny i SAS eller statistisk arbejde eller som aldrig har fået en ordentlig introduktion til programmet.
Eventet vil foregå d. 24. og 25. april på CSS og computere med SAS installeret vil blive stillet til rådighed.

Skolarstuderende søges til forskningsophold på Center for Diabetesforskning
Har du valgt forskerperspektivet på det kommende 11. semester i efteråret 2017? Eller har du tænkt dig at holde forskningsorlov? Så kan det være, at det er dig, vi søger til et spændende tværfagligt forskningsprojekt på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital.
Ansøgningsfrist: snarest

Scholarstipendiat / Forskningsårstuderende søges til ansættelse på Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling C Rigshospitalet til efteråret
Vi søger en kandidatstuderende i medicin til ansættelse fra efteråret 2017. Du bliver en aktiv del af en forskningsgruppe, der primært beskæftiger sig med kirurgisk behandling af kræft i esophagus, cardia og ventriklen. Aktuelt forsker vi i en bred vifte af områder, herunder særligt i vurdering af perfusion og mikrocirkulation under kirurgi. Du vil få ansvaret for dit eget projekt samt mulighed for deltagelse i kliniske forsøg samt dyreforsøg i tæt samarbejde med afdelingen øvrige forskere. Ligeledes vil du have mulighed for at deltage i artikelskrivningskurser og andre forskningskurser samt at præsentere dit projekt på nationale/internationale konferencer.
Ansøgningsfrist: 24. april 2017

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C på Rigshospitalet søger en stud. med. til 1 års kandidatspeciale med forskning med start i efterårssemesteret 2017
Den studerende forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i processen fra Ansøgningsfrist: 15. maj 2017

Stillingsopslag – PhD studerende
Ved Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslås et 3-årigt ph.d.-studie til besættelse 1. august 2017 med en læge.
Projektet har til formål at videreføre Bonkolabs forskning indenfor bivirkninger til behandling af akut lymfoblastær leukæmi – med primært fokus på alvorlige bivirkninger der kan relateres til asparaginase behandling.
Ansøgningsfrist: 1. maj 2017

Skolarstuderende med mod på 1/2 – 1 års forskning og med interesse for diabetes søges
Vi er to ph.d.-studerende på Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, der søger en studerende til et forskningsår gerne med start 15. august 2017 eller snarest herefter. De to ph.d.’er omhandler hhv. inkretinbaseret behandling af arvelig diabetes og sammenhængen mellem type 2 diabetes og hjerterytmeforstyrelser. Du vil blive tilknyttet begge projekter. Vi tilbyder en god og bred indsigt i diabetes samt i videnskabelig metode og arbejde. Garanti for medforfatterskab på en publikation eller evt. egen publikation.
Ansøgningsfrist: 01.06.2017

Prægraduat forskningsår i neuropsykiatri på PCK, Rigshospitalet
Via et randomiseret dobbelt-blændet klinisk studie, vil vi undersøge om behandling med en GLP-1-receptor-agonist (exenatid) kan påvirke hjernens belønningssystem og derved nedsætte lysten til at drikke alkohol hos patienter, som er kendt med alkoholafhængighed. Desuden vil vi forsøge at kortlægge hvor og hvordan GLP-1-receptor-stimulation eventuelt påvirker hjernen vha. fMRI- og SPECT skanning af patienterne. Vi søger en kandidatstuderende i medicin til et prægraduat forskningsår med start i september 2017.
Ansøgningsfrist: 01.06.2017

Stud.med. søges til forskningsprojekter med MR-skanninger af hjernen
Vi søger to medicinstuderende til at assistere ved undersøgelse af hjernens blodkar og metabolisme vha. avancerede MR-skanninger.
Undersøgelserne foretages som led i forskningsprojekter, der udforsker de patofysiologiske mekanismer i hjernen ved migræne.
Arbejdet er ulønnet, men til gengæld vil du blive oplært i MR-skanninger og få erfaring med klinisk forskning. Projektet vil være ideelt at kombinere med skrivning af bachelor- eller kandidatopgave eller VKO.
Ansøgningsfrist: 31. marts 2017

Forskningsår om søvn og billeddannelse af hjernen
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Righospitalet-Blegdamsvej søger stud.med til et prægraduat forskningsår med start 1. august 2017. Som fuldtids forskningsårsstuderende på projektet vil du blive involveret i en række kliniske forsøgsopgaver, herunder screening og overvågning af forsøgspersoner, opsætning og analyse af EEG målinger, gennemførelse af MR skanninger og den adrenerge behandling. Du vil indgå i det ambitiøse forskningsmiljø på NRU og blive grundigt oplært inden projektstart. Som forskningsårsstuderende vil du arbejde sammen med den projektansvarlige postdoc og få ansvar for deltagernes forløb og helbred gennem studiet.
Ansøgningsfrist: 20. marts 2017

Prægraduat forskningsår i astma hos børn
Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital. Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt-blindt randomiseret studie, der viste en mulig 25% reduktion af astma i 3-års alderen. Indeværende projekts formål er at undersøge om denne effekt kan tilskrives en ændring af barnets immunprofil i luftvejene ved hhv. 1 måned og 2 år.
Ansøgningsfrist: 28. Marts 2017

Anæstesiologisk forskningsår!
Stud.med. søges: Til et prægraduat forskningsår, hvor du på Bispebjerg Hospital deltager i en række kliniske forsøgsopgaver, herunder screening af patienter, optimering af intervention og postoperativ opfølgning. Du får grundig superviseret oplæring inden start og indgår i en ambitiøs forskningsgruppe. Der vil være god mulighed for sideløbende at udføre kandidatopgave og publicere egne selvstændige forskningsprojekter i tilknytning til.
Ansøgningsfrist: 15. marts 2017

Vinterbadere og ikke-vinterbadere søges til forsøg om brune fedt og vinterbadning!
Vi vil gerne undersøge om vores brune fedt aktiveres mere hos vinterbadere og dermed får en masse sundhedsgavnende faktorer udskilt fra dette væv i blodet. Med dette forsøg vil vi derfor både undersøge funktionen af brunt fedt og dermed også undersøge hvorfor vinterbadning siges at være sundt. Dette er ikke vist før – vi håber du har lyst til at være med til at løse mysteriet om den sunde vinterbader og koplingen med brunt fedt!

Stud. med. søges til 6 måneders prægraduat forskningsprojekt om KOL og Astma på Bispebjerg Hospital
Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger vi en medicinstuderende til 6 måneders prægraduat forskning med start hurtigst muligt. Stillingen kræver 6 måneders orlov fra studiet, og er fuldt finansieret med en løn på 10.000 kr/mdr. Stud. i folkesundhedsvidenskab kan også søge stillingen.

Prægraduat forskningsår indenfor neurologi på hukommelsesklinikken, Rigshospitalet
Der søges studentermedhjælpere, der skal varetage flere funktioner i relation til projektet, primært dataindtastning og indsamling af spørgeskema-data fra børn og unge i forbindelse med undersøgelse på hospitalet. Opgaven omfatter også samarbejde med de øvrige personalegrupper i projektet (læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sekretær, pædagog og psykolog). Der vil være mulighed for at indgå i forskning i relation til projektet, hvis det har din interesse.
Ansøgningsfrist: 6. februar 2017

PH.D.-SKOLEN UDFASER FORSKNINGSÅRET: Sidste frist for tilmelding er 30. 09.2016
Ph.d-skolen har netop meldt ud, at de ikke længere vil stå for forskningsåret. Fremover vil der stadig være mulighed for at holde pause fra studiet for at lave forskning, men man vil altså ikke længere kunne blive indskrevet på Ph.d-skolen og modtage Ph.d-kurser.

 

Der er lukket for kommentarer.