Nyheder

På siden findes de seneste nyheder fra PUFF samt opslag fra vejledere.
Grundet tiltag som MD/ Ph.D ordningen, hvor man starter på sin Ph.D. under studierne vil det nu også være muligt at indsende Ph.D. opslag til vores hjemmeside. Disse vil have en blå overskrift som tillæg til vores nuværende opslag med sort overskrift.

1-årigt research fellowship på Harvard University – Kandidatspeciale i traumatologi

Højt motiveret medicinstuderende med interesse for traumatologi søges til forskningsår ved Harvard University og Rigshospitalet med start i slut juni/start juli 2018. Forskningsåret består af 10 måneders ophold i Boston på Harvard University og 2 måneder i Danmark på Rigshospitalet. Ansættelsen er fra sommeren 2018, og fondsmidler til løn totalt 120.000 kr. forefindes. Yderligere

Ansøgningsfrist: d. 6. december 2017

Medicinstuderende søges løbende til videnskabelige projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom  

Diabetes er en udbredt sygdom. Diabetisk fodsygdom, som fodsår, Charcot og amputation, er en frygtet komplikation, som medfører betydelig nedsat livskvalitet, nedsat funktionsniveau og høj dødelighed. Der er stort behov for forskning, der kan hjælpe disse patienter, og du er måske den, der kommer til at gøre en forskel?

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

Forskningsårsstuderende søges fra 1. februar til klinisk kardiologisk forskning

I foråret 2018 startes et projekt om medicinsk induceret langt QT syndrom, hvor vi vil undersøge effekten af Ritalin samt antidepressiv behandling på hjertets elektriske repolarisering. Dette vil vi gøre, da mange deskriptive studier viser en overdødelighed blandt psykiatriske patienter.

Du kommer til at arbejde meget selvstændigt; Du vil stå for inklusionen af patienterne, dvs. skabe kontakt til patienterne, tage blodprøver, optage EKG’er mm. Derudover vil du skulle samle data ind til registerstudiet (som er det studie, der supplerer det kliniske studie).

Ansøgningsfrist 30. november.

Forskningsår på Øre-næse- hals Kirurgisk & Audiologisk Klinik Rigshospitalet

Øre-næse- hals Kirurgisk & Audiologisk Klinik Rigshospitalet opslår to fuldt finansierede 12- måneders forskningsstipendiater med start 1. februar 2018 til 31. Januar 2019.Vi er en stor og meget aktiv forskningsenhed på Rigshospitalet, der primært arbejder med patienter med kræft i hoved-hals området.

Ansøgningsfrist: 15. December 2017.

Diagnostisk Enhed på Herlev-Gentofte Hospital

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med mistanke om alvorlig sygdom. Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (professor) og en medvejleder (overlæge), som du vil kunne blive superviseret af og spare med for både at sikre, at du har mulighed for at tilegne til nye kompetencer og projekterne udvikler sig, som du og dine vejleder har planlagt.

Ansøgningsfrist: 10. december 2017.

 PhD student position in Precision Diagnostics in Cardiology

A PhD position is available in the Unit for Inherited Cardiac Diseases at the Heart Center, Rigshospitalet, in close collaboration with academic partners of University of Copenhagen. The position is established within the Clinical Academic Group (CAG) Precision Diagnostics in Cardiology.

Center for Kræftforskning på Herlev-Gentofte Universitetshospital søger en
medicinstuderende til lønnet indtastningsarbejde i forskningsdatabase

Center for Kræftforskning søger en medicinstuderende, som kan hjælpe med indtastning i en forskningsdatabase. Arbejdet er lønnet og skal udføres hurtigst muligt – helst her i november 2017, december 2017 og januar 2018.

Hurtig opstart og mulighed for at kunne ligge en del timer om ugen (minimum 10 timer/uge) prioriteres.

Center for Kræftforskning på Herlev-Gentofte Universitetshospital søger en medicinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2018

Ved Center for Kræftforskning beskæftiger vi os med mange forskellige aspekter indenfor
klinisk og translationel kræftforskning. Ofte har vi planlagt projekterne, men du vil også selv kunne få indflydelse på projektet.

Du vil få dit eget projekt, som kan være et delprojekt i et større projekt. Du forventes at
kunne arbejde både selvstændigt og at kunne samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne
inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen, men afspejler selvfølgelig det konkrete
projekt.

Ansøgningsfrist: 1. december 2017.

Forskningsårsstuderende søges til projekt med transcutan Vagus Nervus Stimulation (tVNS) ved depression

Dette forsøg har som formål at afklare, tolerabiliteten og antidepressiv effekt, af transkutan vagus stimulation (tVNS) via den del af øret som innerveres af en gren fra vagusnerven (Arnold’s nerve) hos patienter med behandlingsresistent depression.

Ansøgningsfrist: Snarest muligt, da der er frist for ansøgning til scholarstipendierne 17. november, hvor der skal være et navn på den studerende.

Skolarstipendiat med interesse i kardiologi og forskning søges

Du vil under supervision blive ansvarlig for dit eget selvstændige forskningsprojekt, hvor du vil analysere STEMI patienters EKG’er. Projektet går ud på at undersøge associationen mellem EKG forandringerne og magnetisk resonans (MR)-målt myokardieinfarktstørrelse hos STEMI patienter behandlet med primær PCI på Rigshospitalet.

Projektet er et vigtigt studie, der er en del af et større forskningsprojekt, som skal være med til at forbedre risikostratificering af patienter med STEMI. Projektet kombinerer flere forskningsgruppers ekspertise indenfor multimodal billediagnostik, og baserer sig på etablerede metoder indenfor EKG analyse og MR til bedømmelse af mængden af truet og infarceret myokardium.

Ansøgningsfrist: HASTER

25th International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS)

Are you conducting (bio)medical research and are you interested in presenting your work on an international platform? Or are you simply interested in learning about the latest (bio)medical research?
The International Student Congress Of (bio)Medical Sciences (ISCOMS) is one of the world’s leading student congresses in the field of (bio)medical sciences. Last year, 720 participants from more than 50 countries attended the 24 th edition of ISCOMS. This year, the 25 th edition will take place from the 4 th until the 8 th of June 2018 in Groningen.

Students can visit the congress both as a presenting and non-presenting participant.

Apopleksiforskning

Vi søger er eller flere medicinstuderende til at hjælpe med projekter som fokuserer på atrieflimmer detektion hos patienter med iskæmisk apopleksi. Du bliver en del af et spirende forskningsmiljø med flere phd-studerende og er samtidig tæt på klinikken. Der er gode muligheder for at skrive bachelor-/kandidatopgave.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

 

Hej Yngre kollega (stud. med. og læge) fra Medicinsk-kirurgisk tværgående “Kapsel Endoskopi (KE) team”

Vi har fornyligt etableret et medicinsk-kirurgisk tværgående ”Kapsel Endoskopi (KE) Team”, som forestår kliniske og forskningsmæssige tiltag for at optimere anvendelsen af KE til diagnostik af mavetarm-kanalen.

Vi søger energiske, nysgerrige og drivende yngre kræfter (studerende og læger) til at være
primus motor for projekter (via linket) med tilknyttet publikationer.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

Skolarstipendiat søges til spændende hjernescanningsprojekt omhandlende personlighed

Neurobiologisk Forskningsenhed søger en ambitiøs og ansvarsfuld medicinstuderende til et projekt omhandlende hjernefunktion, personlighed og farmakologisk påvirkning af serotonin 2A receptoren.

Personlighed kan siges at bestå af regelmæssigheder i adfærd – fx hvordan mennesker interagerer med hinanden og miljø. Personlighed anses som værende ret statisk. Dog har nyere forskning vist, at det psykedeliske stof psilocybin kan foranledige positive forandringer i personlighed.

Ansøgningsfrist: ikke specificeret

 

Prægraduat forskningsår i astma hos børn

Er du interesseret i pædiatri og astma?
Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital. Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood” – COPSAC – fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og www.copsac.com.

Ansøgningsfrist er d. 15.november 2017

Research year student to study social interactions in recorded child examinations in general practice

Our research team is looking for a medical student who wants to work
with us in our project about child health assessments in general practice

The project: We are doing a feasibility study from Sept. 2017-Sept 2018 to prepare for a trial that will investigate the potential for child consultations in Danish general practice to improve child neurodevelopment. General practitioners have been trained in to assess parent-child interactions and will video record their child consultations. The research year student will be trained to assess the video recordings and will explore: Are the GP’s assessments of parent-child interaction accurate?

Application deadline: Oct. 20. 2017.

Neurologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger medicinstuderende til forskningssemester

Du bliver tilknyttet et igangværende ph.d.-projekt: MuMoDAIS. I projektet undersøges forskellige neurofysiologiske metoders plads i diagnostikken af delirium blandt patienter indlagt med akut iskæmisk apopleksi. Dine primære arbejdsopgaver vil være at rekruttere indlagte patienter til projektet og dagligt udføre forskellige neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. EEG, EMG, termografi og pupillometri) efter grundig oplæring. Dataindsamlingen foregår i dagtiden, weekendarbejde vil forekomme efter aftale. Herudover skal din tid bruges på arbejde med kandidatspecialet, dataanalyse og artikelskrivning. Det forventes, at du får ansvar for dit eget sideprojekt og at dette udmunder i en artikel med dig som førsteforfatter.

Ansøgningsfrist: senest 29. oktober 2017.

Center for Periooperativ Optimering søger en medicinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2018

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen.
Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssig bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse.

Ansøgningsfrist: den 1. november 2017

Scholarstipendiat søges til Dansk Hovedpinecenter,
Neurologisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup

Vi søger en medicinstuderende til forskningsprojektet ”Toward a pragmatic migraine model for drug testing”. Du kommer til at arbejde med et forsøg, hvor vi skal fremprovokerer migræneanfald hos forsøgspersoner, hvorefter at behandle dem med indsprøjtning af sumatriptan og placebo. Forsøget er en del af et projekt der stiler mod at udvikle en human model der kan bruges til at afprøve nye migræne-midler med. Du vil blive medforfatter på artiklen samt kunne skrive din kandidatopgave.

Ansøgningsfrist er d. 1. november 2017

Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi på Bonkolab,
Rigshospitalet
Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation hos børn.
Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til ovenstående projekt med start 1. februar 2018.

 

Medicinstuderende søges til at indgå i vores forskningsenhed for avanceret hjertesvigt og hjertetransplantation
Til besættelse snarest søges medicinstuderende til Rigshospitalets enhed for avanceret hjertesvigt under Kardiologisk afdeling. Du vil arbejde tæt sammen med afdelingens læger og sygeplejersker med forskellige forskningsprojekter. Projekterne vil både være invasive studier med hjertekateterisation samt databasestudier. Afhængig af erfaring og evner, vil der være mulighed for at opnå forfatterskab på artikler. Stillingen er fuldt finansieret.
Ansøgningsfrist: snarest mulig

Halvårs forskningsprojekt på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet
Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsprojekt med start 2. januar 2018. Du vil få ansvar for et projekt, som omhandler: Lugtesansen hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Bakteriologien i næse-bihuler og lunger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom – et systematisk review.
Ansøgningsfrist: 1. december 2017

Forskningsprojekt omhandlende cystisk fibrose
Vi søger en motiveret lægestuderende til et forskningsprojekt omhandlende effekten af ny behandling af Cystisk Fibrose(CF) patienter.
Med udgangspunkt i CF Register Danmark vil projektet bestå i en landsdækkende opgørelse af behandlingsresultater for børn og voksne CF patienter behandlet med ny modulator terapi. Projektet vil være oplagt til en 5. semesters kandidatopgave, men vi ser gerne, du bliver ansat sv.t. et helt forskningsår.
Ansøgningsfrist: 15. november 2017

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.