Fagligt-socialt DaCRA-møde

Hvornår: Torsdag, d. 17. marts 2011, kl. 17.00
Hvor:
Studenterklubben, Panum

Program
17-17.30 Baren åbner

17.30 Velkomst

18-18.30 “Den gode ansøgning” v/Anne Overgaard Jørgensen, FIE

18.30-19 “Research Fellowship i USA: Et eventyr på hårdt arbejde” v/ Kristian Eskesen, PhD-studerende

19-19:10 “Hvad skal vi bruge DaCRA til” v/ Magnus Thorsten Jensen, læge, PhD-studerende

19:10-19:20 “Hvad kan DaCRA gøre for dig i dit forskningsforløb?” v/ Morten Schak Nielsen, lektor, international FP-leder

19:20-22 Buffet, fri bar, hygge

Arrangementet er gratis og åbent for alle!
TILMELDING SENEST TORS. D. 3. MARTS 2011 til dacra[snabel-a]sund.ku.dk!

Hvad er DaCRA? Læs mere hér.

Tilbage

 

PUFF månedsmøde: Journalclub

Hvornår: Tirsdag, d. 1. marts 2011, kl. 16.15
Hvor:
Panum Instituttet, lokale 1.2.63

Vi gentager succesen med journal club, hvor et PUFF medlem får muligheden for at præsentere og diskutere en del af sit videnskabelige arbejde. Det foregår på den måde, at et medlem kort præsenterer en artikel, som vedkommende er medforfatter på (10-15 min), og bagefter diskuteres artiklen og projektet bag. Interesserede medlemmer får på forhånd mulighed for at få tilsendt en kopi af artiklen, så man kan læse den på forhånd.

Program

Kl. 16.15-16.35 “At ‘læse’ en artikel på 10 min”
Introduktionsoplæg

Kl. 16.35-17.35 Journal Club
Et medlem præsenterer kort en artikel, som vedkommende er medforfatter på, og bagefter diskuteres artiklen og projektet bag. Denne journal club-artikel handler om sammenhængen mellem overvægt og kardiovaskulær sygdom.

Send en mail til kontakt[snabel-a]puffnet.dk for at få en kopi!

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen
PUFF – Panums UngdomsForsker Forening

Tilbage

PUFF Generalforsamling

Hvornår: D. 9. marts 2011, kl. 16.15
Hvor: Lokale 1.2.16, Panum Instituttet

PUFF indkalder hermed til ordinær generalforsamling.
Den 9/3 er også PUFFs officielle 2 års fødselsdag, og det fejrer vi med kagemand til mødet, og pizza, øl og sodavand i studenterhuset efter selve generalforsamlingen for dem, der har lyst.

Dagsorden

– Fejring af PUFFs 2 års fødselsdag med kagemand!

– Forslag til vedtægtsændring: Udvidelse af PUFFs bestyrelse fra en formand og 8 medlemmer til en formand, 14 medlemmer (evt. flere, hvis der er interesse herfor) hvoraf der er en næstformand, en kasserer og en sekretær.

– Valg af bestyrelse (alle medlemmer kan opstille, I må også gerne give besked på forhånd, hvis I ønsker at stille op)

– Oprettelse af interessegrupper i PUFF

– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

– Eventuelt (alle medlemmer er velkomne til at komme med emner til dagsordenen, I må meget gerne give besked på forhånd hvis det er muligt)

Vi opfordrer alle medlemmer, der ikke kan komme, til at give en anden PUFFer en fuldmagt til at stemme på deres vegne! Dette er vigtigt for at vi kan få gennemført vedtægter!

Venlig hilsen og vel mødt,
PUFFs bestyrelse

Tilbage