Forskningsår i antimikrobiel resistens

Udvikling af antimikrobiel resistens i bakterier: rollen af antibiotika-induceret oxidativ stress

Udvikling af antibiotikaresistens afhænger af genetisk variation dvs. rekombination samt mutationer i bakteriernes DNA efterfulgt af selektion af resistente mutanter. Antibiotika inducerer i bakterier produktionen af reaktive ilt radikaler som har mutagenisk effekt. Formålet med dette projekt er at undersøge samspillet mellem oxidativ stress og DNA-mutagenese, der fører til udviklingen af ​​antibiotikaresistens. Kortlægningen af ​​det komplekse samspil mellem antibiotika og bakterier vil gøre det muligt at opdage ​​nye terapeutiske mål for at kontrollere mutationer som kan repræsentere nye strategier til bekæmpelse af antibiotikaresistens.

Den studerende søges til prægraduat forskningsår eller som forskning ved siden af studiet

Forventet varighed af projektet: 1 år eller ½ år

Hvornår forventes projektet startet? : når financieringen er på plads

Er der funding til den studerende eller skal dette søges?: der er ikke funding, dette skal søges

Kontaktinformation på den ansvarlige forsker (vejleder):

Lektor Oana Ciofu,
ISIM, 24.1 10, ociofu@sund.ku.dk

Tilbage

PUFF månedsmøde + foredrag fra GCP-enheden

Hvornår: 4. oktober 2011, kl. 16.15- ca. 18.00
Hvor:
Store mødesal, Panum Instituttet

Program
16.15-17.00  Foredrag fra GCP-enheden

Er du interesseret i lægemiddelforskning og skal du måske i fremtiden forske i lægemidler, er det vigtigt at kende til og kunne overholde Good Clinical Practice (GCP). GCP-enheden i København er en enhed, som hjælper forskere med at overholde GCP og dansk lovgivning. De tilbyder vejledning i og gennemgang af alle forsøgsrelaterede aktiviteter, herunder indhold af forsøgsprotokol, deltagerinformation og samtykkeerklæringer samt monitorering, afslutning og rapportering af forsøg.
Ved foredraget beskriver GCP-enheden deres arbejde og hvordan man kan benytte sig af deres hjælp.

17.00- ca. 18.00 PUFF månedsmøde

Alle er velkomne og der vil være kaffe og kage.
Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen,
PUFF

Tilbage

PUFF månedsmøde

Hvornår: 13. september 2011, kl. 16.00- ca. 18.30
Hvor:
Lille mødesal, Panum Instituttet

PUFF afholder semestrets første månedsmøde!
Den første del af mødet er primært henvendt til dig, som endnu ikke kender PUFF, men gerne vil vide hvem vi er og hvad vi laver.

Program

16.15-17.00 Velkomst v/ PUFF
Muligheder for studenterforskning: Hvad kan man?
PUFF og vores arbejde
17.00-18.00 Eksempler på studenterforskning
Tre medlemmer giver en kort præsentation af deres projekter og erfaring med forskning

Alle er velkomne og der vil være kaffe og kage.
Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen,
PUFF

Tilbage

FORSK!2011

Hvornår: 28.-29. september 2011, kl. 16.00-21.00
Hvor:
Panum Instituttet

FORSK!2011 program

Vi synes at forskning er VIGTIGT!

Vi ved, at på den anden side af dette studie er forskning absolut NØDVENDIGT! for at få den kursusstilling du drømmer om. Vi synes også, at det at kunne forske og være forsker er vigtigt for at være en dygtig læge og kliniker.

Og så synes vi faktisk at forskning er SJOVT!

Vi synes at forskning er så vigtigt at vi bekymrer os om hvordan du nemmest får adgang til de bedste projekter og bedste vejledere.

Vi ved at mange af jer går rundt og tænker på at gå i gang med at forske men at det ikke altid er lige NEMT at finde ud af hvordan – vi vil gerne HJÆLPE jer på vej

Vi vil gerne hjælpe vores medstuderende med at få KONTAKT til de afdelinger og personer som virkelig gør en forskel inden for deres speciale og som kan hjælpe jer med at komme i gang med de projekter i drømmer om at lave og være en del af.

Derfor afholder VI – din yndlingsBASISGRUPPE: FORSK!2011

Vi glæder os til at “de bedste af de bedste” fra “det fedeste af det fedeste” kommer og deler deres viden med jer og os.

Hvis du drømmer om at forske – Så mød op til FORSK!2011

Hvad enten du er tidligt eller sent på studiet, på jagt efter forskningsår, bachelor/osval-vejleder eller vil lave noget frivilligt forskning, så er dette stedet hvor du får kontakterne!!

Meld dig ind i vores Facebook-gruppe og fortæl os at du kommer ved at klikke “Deltager” på vores Facebook begivenhed.

Vi glæder os til at se dig!!

Med venlig hilsen
DIN basisgruppe

PUFF – Panums UngdomsForskerForening
SATS – Studerende Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab
SIMS – Studerende IdrætsMedicinske Selskab
SAKS – Studerendes Almene Kirurgiske Selskab
PIPPI – Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
FORNIKS – FOReningen af NeuroInteresserede Københavnske Studerende
PMS – Psykiatrigruppen for MedicinStuderende
SAMS – Studerendes Almen Medicinske Selskab
SEHAT
GO

Tilbage