Forskningsårsstuderende søges til projektet: “Natural History of Pain Associated with Melanoma”

Projektet foregår på California Pacific Medical Center Research Institute (CPMCRI) og indebære at forskningsåret afholdes i Californien.

Arbejdsopgaver:

Opgaven for den danske studerende vil være at optage kort sygehistorie mundtligt og fra journaler, lave fokuseret neurologisk undersøgelse, gennemføre 4 små spørgeskemaer omkring hhv. smerte og patienternes evne til at takle smerte, måling af ekstremitetsomkreds (lymfeødem) og deres forbrug af smertestillende medicin. VAS vurdering af smerteniveau og kortlægning af evt. sensibilitetsforstyrrelse.  Derudover vil der blive mulighed for at skrive en artikel på baggrund af resultaterne i projektet. Patienterne er malignt melanom patienter, der har undergået sentinel node biopsi og/eller komplet dissektion af lymfeknuderne i regionen for deres melanom. Formålet med projektet er at udvide vores viden om udvikling af smerte og neuropati postkirurgisk, for at forbedre forebyggelse og behandling af smerter efter kirurgi.

Kontakt er Karin Petersen MD. Projektet er et samarbejde mellem DK og USA, involverende både kirurgiske onkologer, dermatologer, anæstesiologer og neurologer. Projektet er en del af de nye samarbejde mellem CPMCRI og ph.d-skolen i København.

Ansøgning: Ved interesse skriv til: Karin L. Petersen, MD (peterskp@cpmcri.org)

Ansøgningsfrist er hurtigst muligt!

 

Forskningsår ved CPMCRI i Californien

California Pacific Medical Center Research Institute (CPMCRI) ønsker at byde 3 danske medicinstuderende velkommen.

CPMCRI råder over fantastiske forskningsfaciliteter samt mulighed for mange forskellige aktiviteter ved siden af forskningsarbejdet. Kort sagt et godt miljø, som er helt rigtigt for den ambitiøse studerende.

Der er mulighed for mange forskellige projekter således at dine egne interesser tilgodeses mest muligt. Se muligheder for projekter her: Investigators og thumbnail sketches.

Denne fantastiske mulighed er etableret som samarbejde mellem ph.d-skolen på Københavns Universitet og CPMCRI. Dette giver mulighed for indskrivelse som forskningsårsstuderende i København

Information om ansøgningsprocessen fås her: Application rules og letter of intent.

Informationsvideo:

Mere information fås ved at kontakte:

Karin L. Petersen, MD (peterskp@cpmcri.org)

 

Basalt SAS-kursus

Hvornår: 26., 27., 28. og 30. marts 2012, kl. 16.30-19.30

Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres senere) 

Antal deltagere: Maks. 20

Pris: 50 kr. (til print af kursusmateriale)

Hvad er SAS og hvem er kurset henvendt til? SAS er en statistisk softwarepakke. På kurset tages udgangspunkt i SAS Enterprise Guide, inkl. SAS-kodning. Programmet er tilgængeligt gratis for alle studerende ved SUND KU via punkt.ku.dk.

Kurset er henvendt dig, som skal til at i gang med databehandling og statistik i forbindelse med forskning. Du er SAS nybegyndere med minimal eller ingen tidligere erfaring, men du skal som minimum have bestået metodekurset, da kursetkræver en basal statistisk forståelse.

Kursets formål: Formålet er at deltageren skal kende og kunne bruge de grundlæggende SAS-funktioner og selv kunne finde og køre en statistisk test i SAS. Kurset er IKKE et statistikkursus!

Kursets indhold:

– Basal SAS forståelse og kodning

– Importering af data til SAS, f.eks. fra Excel og  SPSS

– Klargøring af data til statistik, herunder fletning af filer, rensning af data etc.

– Introduktion til statistiske tests i SAS

Undervisere: Stud. med. Alexander Lilja og stud med. Thomas Sehested. Vi er PUFF-medlemmer uddannet til SAS Instruktører på SAS Academy hos SAS Institute Danmark.

Tilmelding: Skriv en email til saskursus@puffnet.dk med navn, tlf.nr., semester samt om du er indskrevet som forskningsårsstuderende (eller skal til at indskrives).

Pladser uddeles efter først-til-mølle-princippet, dog med fortrinsret til nuværende eller snarligt kommende forskningsårsstuderende.

Med venlig hilsen

Alexander Lilja og Thomas Sehested

 


 

 

PhD day 2012

Dear Research Year Student

The Graduate School of Health Sciences has the pleasure of inviting you to participate in the PhD Day on May 10, 2012. The PhD Day is an annual event for all PhD and Research Year students at The Faculty of Health Sciences. The aim of the day is to provide PhD students a friendly and collaborative environment to present and receive feedback on their research. It is a unique opportunity for PhD and Research Year students to present and discuss their research with other students and supervisors with different backgrounds and fields of interest.

You are invited to submit an abstract and present your research in one of the scheduled parallel poster sessions. Please find further information at http://healthsciences.ku.dk/research/phd/current/phdday/

The three best poster presentations will receive prizes of 5,000 DKK.

Please, do not miss this opportunity to meet and network with other PhD students and academic staff in a friendly and inspiring atmosphere. The PhD Day is your day as a PhD student at The Faculty of Health Sciences.

Submit your abstract no later than March 2nd. You will find the submission link on the PhD Day website.

We look forward to seeing you.

Yours sincerely

Birthe Høgh (Professor, Vice-Dean for Research)

Nils Billestrup (Professor, Head of the Graduate School of Health Sciences)

 

Studiejob på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET

Søges assistent til neuroforskning

Vi søger en medicinstuderende til at assistere til forskings- og udviklings-opgaver på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.

Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive isotoper. Vi råder over 4 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 cyclotroner og en stor radiokemienhed.  Arbejdspladens er meget tværfaglig med nuklear medicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Vi udfører ca 5000 kliniske PET skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og udvikling. Afdelingens profil er beskrevet andet steds: http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Diagnostisk+center/Klinisk+Fysiologisk+og+Nuklearmedicinsk+Klinik/Forskning/

Se Årsberetninger.

Du skal knyttes specielt til neuroområdet med fokus på neuroonkologi.

Arbejdet består af billedbehandling, dataopgørelser, database-indtastning og –søgning, og forskellige administrative opgaver, i alt 10 timer ugentligt. Arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel og efter aftale. Løn efter gældende overenskomst.

Vi foretrækker en kandidat, der:

  • Er sidst på 1 del/begyndelsen af 2 del
  • Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende
  • Interesseret i neurofagene, onkologi og billeddannelse
  • Interesseret i fysik, computervidenskab, statistik, matematik og farmakokinetik.
  • Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle hjemme med en computer på et avanceret niveau.
  • Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en forudsætning

Send venligst en 1 sides CV med angivelse af foreløbige karakterer og andre kvalifikationer på email til lægesekretær Mette Myltoft mette.myltoft@rh.regionh.dk

Ansøgningsfrist 14. feb 2012

Ian Law, Overlæge, ph.d, dr.med.

Rigshospitalet