Videnskabelig uredelighed og god videnskabelig praksis – før og efter Penkowasagen

Tid og sted: Torsdag den 31. maj 2012, Lundsgaard Auditoriet, Panum Instituttet

Tilmelding: ikke nødvendig.

Program:

16.00 – 16.05 Velkomst/introduktion. Lektor, mag.art. Peter Rossel, Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU. Formand for DSMFEM

16.05 – 16.40 Videnskabelig uredelighed fra et videnskabsteoretisk synspunkt. Lektor Claus Emmeche, Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, KU

16.40 – 17.15 Penkowasagen og journalisters rolle i afsløring af videnskabelig uredelighed. Journalist Poul Pilgaard Johnsen, Weekendavisen

17.15 – 17.50 Penkowasagen – universitets håndtering af sagen. Professor dr. med. et scient. Jens Rehfeld, Rigshospitalet

17.50 – 18.15 Pause og forfriskninger

18.15 – 18.50 Penkowasagen – belyst fra København Universitets side. Direktør, dr.med. Nils Strandberg Pedersen, Statens Serum Institut. Formand for Købehavns Universitets bestyrelse

18.50 – 19.25 Sudbøsagen – et eksempel på hvordan en lignende sag blev håndteret på et andet universitet. Viceadministrerende direktør, læge, ph.d. Stein Vaaler, Akerhus Universitetssykehus HF, Norge

19.25 – 19.50 Videnskabelig uredelighed – hvor udbredt er det og hvad gør universiteterne for at imødegå det? Overlæge, dr.med. Nils Axelsen. Ombudsmand for forskningsintegritet, Statens Serum Institut

19.50 – 20.30 Panel diskussion

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Jakob Seidelin
Sekretær Dansk Selskab for Medicinsk Filosofi, Etik og Metode www.dsmfem.dk

Medicinstuderende med interesse for træningsfysiologi og hæmatologi søges

Projektet er et samarbejde mellem X-lab (BMI, Panum) og Hvidovre Blodbank, som ønsker at undersøge effekten på fysisk kapacitet samt følge hæmatologiske parametre i en tidsperiode efter bloddonation hos kvinder.

Projektet er af 6 måneders varighed med start 1. August. Du vil være ansat som prægraduat forskningsårsstuderende med mulighed for at skrive kandidatopgave. Løn: 10.000/mdr.

Ansøgningsfrist: 10. juni. Ansøgningen stiles til ida.joergensen@sund.ku.dk

Vejleder på projektet vil være lektor Jørn Wulff Helge jhelge@sund.ku.dk

 

Går du glip af vigtige forskningsresultater, fordi du kun søger i Pubmed?

Gratis kursus i EMBASE torsdag d. 24.5, kl. 9:30-11:30 på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

Kom og høre om hvad Embase indeholder og hvordan du søger i det via Ovid brugerfladen.

Viden om hvordan du søger i Embase kan overføres til andre databaser i Ovid brugerfladen, f.eks.

Biosis previews
Geography
GeoRef
Medline
PsycInfo
Zoological Record

Du kan læse mere og tilmelde dig her:

http://www.kb.dk/da/kub/kurser/aktuelt/natsund/embase_intro.html

Scholar-stipendiat for pædiatri-interesseret stud.med.

Vi søger en medicinstuderende til et forskningsprojekt på Neonatalafdelingen, Hvidovre Hospital. Projektvarighed 6-12 mdr. Projektet er finansieret. Start hurtigst muligt. Projektet skal undersøge den cerebrale iltning hos nyfødte. Du skal inkludere – og undersøge nyfødte. På baggrund af resultaterne vil du deltage i databehandling samt skrivning af videnskabelige artikler. Det er en fordel at have klinisk erfaring med nyfødte men ikke et krav. Ansøgningsfrist 13.05.12. Ansøgningen stiles til

Læge Line Carøe
Børneafdelingen afsnit 460
Hvidovre Hospital
Kettegård Alle 30
2650 Hvidovre

Kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til samtale.

Spørgsmål kan besvares på Tlf. 5050 8028 eller lcs@dadlnet.dk.

 

Statakursus

På initiativ af Morten Hedegaard afholdes der fra mandag d. 21. maj til onsdag d. 23. maj (begge dage inklusiv) et kursus i statistikprogrammet Stata i København. Underviseren er Jacob Hjort fra Århus Universitet, og der er tale om et intensivt 20 timers kursus over tre dage.

Der kræves intet forudgående kendskab til programmet, som er et yderst brugbart værktøj, særligt i forbindelse med registerstudier. Med Jacob Hjorts ord går kursisten ”0 til 100 på 20 timer”! Til undervisningen anvendes prøvedata, men man er velkommen til også at medbringe egne data.

Der er plads til 12 deltagere på kurset, og pladserne besættes efter først-til-mølle-princippet. Prisen bliver omkring 2000 kr. pr. deltager, men er endnu ikke præcist fastsat, da den på solidarisk vis kommer til at afhænge af antal tilmeldte.

Praktisk info:

  • Alle deltagere bedes medbringe en bærbar PC
  • Undervisningen finder sted i dagene 21. til 23. maj i tidsrummet 8-16.
  • Nærmere information om sted (muligvis lokaler i Aldersrogade) følger
  • Der vil hver dag være frokost i form af sandwich, samt kaffe, te og lidt mundgodt i løbet af dagen
  • Tirsdag aften spiser vi, for hyggens skyld, middag sammen på en restaurant i København. Dette arrangement vil være for egen regning, og nærmere information følger

Hvis du ønsker at bekræfte din tilmelding til kurset eller har yderligere spørgsmål, så send venligst en mail til skrivtilcaro@gmail.com

Vi ses til nogle lærerige dage,

Venlige hilsner

Caroline Fussing Clausen
Kursussekretær