Månedsmøde: Det gode abstract

Hvor: Undervisningslokale 31.01.60a

Hvornår: Tirsdag d. 6. november 2012 kl. 16.15

Kom og hør Morten Ruhwald (seniorforsker, læge, PhD) fortælle om hvordan en reviewer ser på dit abstract og hvordan du på de tilladte ca. 250 ord overbeviser ham/hende om at netop dit abstract skal videre i processen mod antagelse til konference eller publikation. Morten Ruwald har selv præsenteret ved et utal af konferencer, publiceret i internationale medicinske tidsskrifter og er selv reviewer – så han ved hvad han taler om og han er god til at formidle det! Med andre ord – du får håndgribelige tips og tricks til hvad der øger dine chancer for succes og hvad en reviewer absolut ikke har lyst til at se. Efterfølgende vil der være almindeligt månedsmøde.

Medicinstuderende søges til klinisk projekt, iPower, på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

Vi søger en medicinstuderende på 7. semester eller senere; initelt til timelønnet forefaldende forskningsarbejde og fra 1. Februar 2013 opstart af et fuldtids et-årigt forskningsprojekt på kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital. Projektet, kaldet iPower, er et multicenter forskningsprojekt med deltagelse af hjertemedicinske afdelinger fra Bispebjerg Hospital, Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Odense og Århus. Projektet omhandler kvinder med angina pectoris, hvor der ikke er fundet stenose på koronararterier ved KAG. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær dysfunktion, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder bla ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger, måling af endotel funktion, PET, CT og MR.

Den forskningsårsstuderende skal varetage eget delstudie i tæt samarbejde med medarbejdere i vores forskningsenhed og  sammen med de phD-studerende varetage inklusion og undersøgelse af patienter.

Vi søger en medicinstuderende som er interesseret i forskning og ønsker at deltage i et dedikeret team.

Opstart snarest muligt.

Send en kort motiveret ansøgning inkl. karakter udskrifter senest d. 4/11 til Professor Eva Prescott, kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital, Eva.Irene.Bossano.Prescott@regionh.dk snarest muligt.

Nærmere oplysninger kan fås ved telefonisk kontakt til Ph.D. studerende, Marie Michelsen; telefon 4026 3283

 

Medicinstuderende søges til spændende projekt i urogynækologi

Emne: Komplikationer ved operationer for inkontinens

Vi ønsker en opgørelse af komplikationer ved inkontinensoperationer i Danmark for perioden 2007-2011. Oplysningerne skal indgå i et ph.d. studium, der overordnet belyser  variation i  den kirurgiske kvalitet inden for behandling af urininkontinens i Danmark.

Metode: Journalgennemgang

Der skal gennemgås komplikationer ved gennemgang af journaler. Dertil er udarbejdet et journalskema på baggrund af Clavien-Dindos standard klassifikation af kirurgiske komplikationer. I startfase og undervejs vil vejledergruppe og undertegnede være behjælpelig i processen.Der forventes en del rejseaktivitet

Vejledergruppe: Professor ,dr .med Knut Borch-Johnsen, overlæge, lektor Ulrik Kesmodel og professor, dr med Gunnar Lose.

Finansiering: Der skal søges fondsmidler.

Startperiode: efterår 2013

Kontakt:

Interesseret? Kontakt: Margrethe F. Hansen: mfoss@health.sdu.dk

Senest 2. november 2012

 

Kursus i basal SAS-programmering

Endnu engang afholder PUFF kursus i basal SAS-programmering for sine medlemmer.
Hvornår: 10.-11. november 2012, begge dage kl. 09.00-16.00
Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres senere)
Antal deltagere: Maks. 25
Pris: 50 kr.
Hvad er SAS og hvem er kurset henvendt til?
SAS er en statistisk softwarepakke. På kurset tages udgangspunkt i SAS Enterprise Guide, inkl. SAS-kodning. Programmet er tilgængeligt gratis for alle studerende ved SUND KU via softwarebiblioteket på punkt.ku.dk.
Kurset er henvendt dig, som skal til at i gang med databehandling og statistik i forbindelse med forskning. Du er SAS nybegyndere med minimal eller ingen tidligere erfaring, men du skal som minimum have bestået metodekurset, da kurset kræver en basal statistisk forståelse.
Kursets formål:
Formålet er at deltageren skal kende og kunne bruge de grundlæggende SAS-funktioner og selv kunne finde og køre en statistisk test i SAS. Kurset er IKKE et statistikkursus!
Kursets indhold:
– Basal SAS-forståelse og -kodning
– Importering af data til SAS, f.eks. fra Excel og  SPSS
– Klargøring af data til statistik, herunder fletning af filer, rensning af data etc.
– Introduktion til statistiske tests i SAS
Undervisere:
Stud. med. Alexander Lilja, Thomas Sehested, Lærke Nelson og Anne Louise de Barros Damgaard. Vi er PUFF-bestyrelsesmedlemmer uddannet til SAS-instruktører på SAS Academy hos SAS Institute Danmark.
Tilmelding:
Skriv en email til saskursus@puffnet.dk med navn, telefonnummer, semestertrin samt om du er indskrevet som forskningsårsstuderende (eller skal til at indskrives).
Pladser uddeles efter først-til-mølle-princippet, dog med fortrinsret til nuværende eller snarligt kommende forskningsårsstuderende.

Meta-analyse og systematiske reviews

Panums ungdoms forskerforening (PUFF) arrangere et foredrag om

Meta-analyser og systemisk litteraturbedømmelser af Christian Gluud

Hvor: Tandlæge auditoriet 29.01.30 

Hvornår: 22. oktober kl. 17.00 – ca. 18

Hvad: Meta-analyser handler om at lave sammenfattende analyser af tidligere
studier med samme fokus. Hermed opnås større præcision og statistisk
styrke. Dette er vigtig for intet studie bør stå alene men bør ses i
sammenhæng med lignende studier med det samme fokus. Meta-analyser skaber
overblik over et forskningsområde (forebyggelse, diagnose, prognose,
behandling) og kan bidrage til at man forstår forskelle i resultater fra de
enkelte studer eller undergrupper af studier. Meta-analyser som
publikationsform bør dog undgås.

Systematiske litteraturbedømmelser (engelsk: systematic reviews) omhandler
en gennemgang af litteraturen inden for et forskningsområde og danner
klarhed over hvilken evidens der findes. Systematiske litteraturbedømmelser
kan gennemføres med eller uden meta-analyser. Systematiske
litteraturbedømmelser som publiaktionsform bør foretrækkes frem for
meta-analyser eller narrative litteraturbedømmelser fordi systematiske
litteraturbedømmelser baseres på en forskningsprotokol, hvorimod risikoen
for et subjektivt moment i de sidstnævnte publikationsformer er for
stor.

Christian Gluud er redaktør i Cochrane Hepato-Biliary Group og leder af
Copenhagen Trial Unit (CTU), Center for klinisk interventionsforskning,
Rigshospitalet. Christian har bl.a. lavet forskning om antioxidante
kosttilskud og risiko for overdødelighed.

Der vil være tid til diskussion efterfølgende. 

Tilmelding er ikke nødvendig.