SKOLARSTIPENDIAT SØGES til Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital

Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab er en 20 mænds enhed under Neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Laboratoriet er en grundforskningslaboratorium med en veletableret ekspertise i morfologisk kvantiterings metoder af hjernestrukturer til belysning af neuropatologisk forandringer forbundet med sygdomme som Parkinsons sygdomme, MSA og andre relaterede neurodegenerative sygdomme. Desuden er der en molekylær biologi sektion tilknyttet til belysning af de cellulære mekanismer associeret med disse sygdommes progression.

Til et projekt, hvor vi gerne vil undersøge de cellulære mekanismer forbundet med de non-motoriske symptomer associeret med Parkinsons Sygdom søger vi en skolarstipendiat. Du vil arbejde med dyremodeller, immunohistokemiske og molekylærteknikker i et klinisk relevant projekt.

Hvis du er interesseret er du meget velkommen til at komme forbi og snakke med os på:

Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab

Bispebjerg Hospitalet
Bygning 101, 2. etage
Bispebjerg Bakke 23
2400 Copenhagen NV

Du skal kontakte sektionschef Susana Aznar (susana.aznar.kleijn@regionh.dk, Tlf 35316426, mobil 22897024)

 

Julemånedsmøde

Julen er tæt på, så kom til julehygge i PUFF
TIRSDAG 4. DECEMBER kl. 16 I MØDERUM 1, 42.0.01 (PAVILLONEN)

Her har du den unikke mulighed for at høre en motiverende historie om, hvad forskning under studiet kan føre til fra Emil Fosbøl, en af PUFFs medstiftere. Der er samtidig mulighed for at stille spørgsmål om PhD-livet på godt og ondt – og naturligvis også til prægraduat forskning.

Forskningsårsstuderende søges til akut apopleksi studie.

Tid til behandling er den faktor der har størst betydning for effekt af i.v. trombolyse behandling ved iskæmisk apopleksi og dermed for patientens chance for at genvinde sin selvhjulpenhed. Vi initierer derfor et organisatorisk forsøg med henblik på at reducere den maksimale tid fra indlæggelse til behandlingsstart til 20 minutter på Bispebjerg Hospital, aktuelt anses 50 – 60 minutter for acceptabelt. Vi søger en forskningsårsstuderende med lyst til at bidrage til dette meget kliniknære projekt.

Dine opgaver: Indsamle data i forbindelse med den akutte behandling, analyse data og sammenskrive dette til videnskabelig publikation under relevant supervision. Du vil få mulighed for selv at præge dit arbejde.

Du skal påregne i dataindsamlingsperioden (3 måneder) at være til stede i aften natte-perioden og hermed overnatte på vagtværelse (der stilles vedudstyret vagtværelse til rådighed) på lige datoer, med frihed på ulige datoer og i dagtiden.

Du kan herudover forvente at blive inddraget i andre forskningsmæssige opgaver afhængigt af arbejdsbelastningen ved dit primære studie.

Det forventes at du indskriver dig på PhD-skolen som forskningsårsstuderende.

Du kan forvente at få mulighed for at fremlægge dine resultater ved relevante møder efter et velgennemført projekt.

Din baggrund: Det vil være en fordel at have gennemført basal klinisk træning, men er ikke en absolut forudsætning.

Ansættelse: fra 1. evt. 15. februar 2013 og 12 måneder frem.

Løn: 10.000 kr. om måneden

Motiveret ansøgning bilagt c.v. og karakterliste fra medicin-studiet samt eventuelle andre dokumenter der ønskes taget i betragtning, bedes venligst fremsendt elektronisk senest 5. december kl. 15:00 på hanne.krarup.christensen@regionh.dk, samtaler afholdes mandag den 10. december, idet jeg sender mail ud fredag den 7. december.

Interesserede er meget velkomne til at kontakte mig med spørgsmål på 35312754 eller pr. mail.

Med venlig hilsen,

Hanne Christensen, PhD, dr.med.
Overlæge, klinisk forskningslektor
Neurologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Invitation til RH Kollokvium

Hvordan skaffer jeg nemmest de nødvendige forskningsmidler?

Dato & tid: Tirsdag den 15. januar 2013, 15:00 – 17:30

Sted: Auditorium 2, Rigshospitalet

Inviterede: Alle interesserede uanset tilknytning til RH
Ansvarlig: Rigshospitalets Forskningsudvalg

Kom og få overblik over, hvor man kan søge forskningsmidler. Hvor er det fornuftigt at søge midler til netop din forskningsidé og dit projekt? Hvor kan du få hjælp til innovation og til samarbejde med industrien? Og vigtigt – hvordan skriver man en god ansøgning?

Program (mødeleder: Læge, ph.d. stud. Julie Gaardbo, FYF, Foreningen af Yngre Forskere på Rigshospitalet):

15:00 – 15:05 Velkommen.  Hvor kan jeg finde forskningsmidler? Professor Liselotte Højgaard, RH
15:05 – 15:20 Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Forskningsministeriet: Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation, Professor Niels Borregaard, RH, formand for Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd
15:20 – 15:55 Skriv en god ansøgning – vigtige tips og gode råd. Ph.D-stud. Julie Gaardbo FYF og Prof. Jens Lundgren, RH
15:55 – 16:10 Hent midler fra fonde og patientforeninger, Professor Andreas Kjær, RH og KU SUND, medlem af DLNU, Kræftens Bekæmpelse
16:10 – 16:25 EU og  NIH ansøgninger – er det besværet værd? Professor Jens Lundgren
16:25 – 16:35 ERC grants – en relativt lavbureaukratisk pengekasse til topforskeren, Professor Liselotte Højgaard
16:35 – 16:45 Danmarks Grundforskningsfond, Direktør, professor Thomas Sinkjær, Danmarks Grundforskningsfond
16:45 – 16:55 Højteknologifonden, Professor Klaus Bock, næstformand i Højteknologifondens bestyrelse 

16:55 – 17:05 Styrkeberegning: Så nemt er det! Andreas Kjær
17:05 – 17:20 VIF, Videnscenter for Innovation og Forskning, Region Hovedstaden, Centerleder Kristian Johnsen, VIF, Region H
17:20 – 17:30 Rigshospitalets Forskningsudvalg, Professor John Vissing, formand for Righospitalets Forskningsudvalg
17:30 Drinks og snacks

Venligst tilmelding af hensyn til traktement på http://www.rh-kollokvier.dk/, hvor interesserede også kan melde sig til RH Kollokvium-serien og derved få information om fremtidige arrangementer.

Bemærk at kollokviet den 15. januar 2013 afholdes på dansk, og målgruppen er både yngre og ældre forskere.

Formålet med RH Kollokvier er at styrke mulighederne for sundhedsvidenskabelig forskning og facilitere kommunikation og samarbejde om forskning i København.

Dans BørneLungeCenter søger prægraduat forskningsårsstuderende

…til forskningsopgave i Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium

Dansk BørneLunge Center (DBLC), Børneafdelingen Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium er en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af gamle metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og unges lungefunktion.

Indeværende projektet vil med DBLC’s unikke apparatur undersøge ny teknik til bestemmelse af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre, som potentielt kan have stor betydning for behandlingen af børn med de arvelige, kroniske lungesygdomme Cystisk Fibrose (CF) og Primær CilieDyskinesi (PCD). Metoden benævnt Multiple Breath inert gas Washout (MBW) giver store forventninger til påvisning af lungeskader før andre lignende lungefunktionsmetoder og længe før symptomgennembrud. MBW blev for første gang etableret i Danmark under Dansk BørneLungeCenter på Rigshospitalet.

Under ansættelsen vil du skulle medvirke i flere delstudier, men særligt varetage gennemførelsen af metodestudier, der har til formål at validere og udvikle MBW metoden. Udover MBW foretages en række andre avancerede lungefunktionsundersøgelser, såsom helkropspletysmografi, maksimal iltoptagelse, exhaled/nasal NO måling og diffusionskapacitet.

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært i de forskellige lungefunktionsmetoder. Via supervision fra erfarne kollegaer vil du efterhånden selvstændigt varetage målingerne. Ansættelsen giver selvsagt et grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme indenfor pædiatri. Du bliver medlem af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer, phd-studerende og andre medicin studerende.

Ansættelsen er for et år og i henhold til beskrivelserne af Prægraduat Forskningsår på www.sund.ku.dk.

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse 1. februar 2013.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til:

 

Kent Green
Læge, PhD-studerende
Dansk BørneLungeCenter
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kent.green@rh.regionh.dk
Kim G Nielsen
Overlæge, dr. med.
Leder af Dansk BørneLungeCenter,
BørneUngeKlinikken, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kgn@dadlnet.dk

 

Hvor søger du tilladelser?

Hvornår: 7. november kl. 16.15

Hvor: Store mødesal

På onsdag d. 7. november afholder PUFF et oplæg omkring, hvordan og hvor man skal søge tilladelser til forskningsprojekter. Kom og hør Videnskabsetisk Komité fortælle, hvordan man søger tilladelse hos dem, og få desuden et overblik over, hvilke andre instanser man skal søge tilladelser hos.
Vi ses kl. 16.15 i Store mødesal på Panum, og vi glæder os til se Jer (og inviter endelig Jeres venner).

Kursus i præsentationsteknik

Den 3. december kl. 16-20 afholder PUFF kursus i præsentationsteknik. Kurset er ideelt for alle der står foran kandidat- eller bachelorprojekt-forsvar, samt alle der vil forbedre deres præsentationteknik.

Kursusprogram:

16.00-16.45: Velkomst, introduktion og praktiske øvelser

16.45-17.30: Den retoriske pentagon og egne præsentationer

17.30-17.40: Pause

17.40-18.30: De retoriske værktøjer: Eksemplet, 3-tallet og Kontrasten

18.30-19.30: Egne præsentationer

19.30-20.00: Power Point: Powerløse pointer eller pointer med power?

Tilmelding åbner den 14 november kl. 16 skal ske til retorik@puffnet.dk. Deltagergebyr på 100kr skal medbringes på dagen.