Studerende til forskningsår på Hvidovre Hospitals børneafdeling søges

Hvidovre Hospitals børneafdeling søger medicinstuderende til forskningsår i forbindelse med ”Calmette-studiet” med start februar 2013.

Calmette-studiet

Calmette-studiet (www.calmette-studiet.dk) startede i september 2012. Formålet med studiet er at undersøge, om børn, der har fået Calmette-vaccinen kort efter fødslen, bliver mindre syge, får mindre allergi, får mindre risiko for hospitalsindlæggelse og sjældnere får behov for medicin. For at få sikre resultater, er det nødvendigt at 4300 børn deltager. Disse rekrutteres på Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Kolding Sygehus. Halvdelen af børnene vil efter lodtrækning blive vaccineret inden for en uge efter fødslen, og den anden halvdel vil ikke blive vaccineret. Alle børn, der indgår i forsøget, vil blive fulgt i op til 2 år efter fødslen. Studiet støttes af Grundforskningsfondens center for Vitaminer og Vacciner (www.cviva.dk)

På Hvidovre Hospital stiler vi efter at inkludere i alt 1500 børn. Fokus på Hvidovre bliver på de immunologiske effekter af Calmette-vaccinen, hvor en del af børnene vil få taget blodprøver og lavet thymusskanning.

Vi søger en studerende, der har

  • Interesse for pædiatri, infektionsmedicin og immunologi
  • Lyst til at forske i hvordan vi forbedrer sundhedsforholdene
  • Gå på mod og lyst til at indgå i en travl klinisk hverdag
  • Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler på engelsk
  • Humor og empati

Vi kan tilbyde

Et forskningsår i forbindelse med ”Calmette-studiet”.  Dit forskningsprojekt vil blive defineret indenfor rammerne af studiet, og du vil komme til at være involveret i alle aspekter af studiet i tæt samarbejde med to læge-ph.d.-studerende. Det er et meget ambitiøst team og du skal være indstillet på, at der er tale om masser af arbejde, men til gengæld også et meget spændende og vigtigt forskningsprojekt og vejledning i topklasse.

Løn og dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab.

Ansøgningsfristen er 28. december og motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift sendes til:

Thomas Nørrelykke Nissen
Læge, ph.d.-studerende
tnnissen@gmail.com

Drømmer du om et forskningsår i udlandet?

Om at sætte din karriere på skinner? Om at skabe internationale kontakter? Om at prøve noget helt nyt, i en anden del af verden?

Her er muligheden!

California Pacific Medical Center Research Institute (CPMCRI) ønsker at byde 3 danske medicinstuderende velkommen.

Du skal fokusere din ansøgning på et projekt der findes på hjemmesiden:

http://www.hjerterask.dk/US/index.html

Denne fantastiske mulighed er etableret som samarbejde mellem PhD-skolen på Københavns Universitet og CPMCRI.

Der åbnes for ansøgninger mellem d. 10.december 2012 og d. 15.januar 2013.

Informationsmøde afholdes d.20.december 2012 kl.16.00 i store mødesal på Panum Instituttet.

Afgørelsen om afslag/optaget vil foreligge senest d.20. januar.

Ansøgninger rettes til Charlotte Slagelse, Associate Director (jensencs@cpmcri.org)

Interesseret i forskningsår i gynækologi?

Vi søger på gynækologisk afdeling på Herlev Hospital en medicinstuderende (fortrinsvis på kandidatdelen) i efteråret 2013, som har lyst til at være med til et spændende projekt inden for urininkontinens hos kvinder. Vi ønsker en opgørelse af komplikationer til urininkontinenskirurgi i Danmark for perioden 2007-2011. Der skal foretages journalgennemgang og dertil er udarbejdet et journalskema på baggrund af Clavien-Dindos Standard Klassifikation for kirurgiske komplikationer. Der stiles mod en artikel i et peer-reviewed tidskrift med den forskningsårsstuderende som førsteforfatter. Oplysningerne skal yderligere indgå i et ph.d. studium, som belyser forskelle i behandlingskvalitet inden for urininkontinens.

Der forventes en del rejseaktivitet.

Finansiering: Der skal søges fonde- aflønning som scholarshipstuderende.

Vejledergruppe: Professor dr.med. Gunnar Lose, og overlæge, lektor Ulrik Kesmodel

Vi håber at høre fra dig (og senest 6.januar)- kontakt  mfoss@health.sdu.dk for yderligere oplysninger.

Kardiologisk forskningsårsstuderende, Rigshospitalet.

Forskningsenheden for Grown Up Congenital heart Disease på kardiologisk afdeling Rigshospitalet søger én medicinstuderende på 9. semester eller senere med henblik på gennemførelse af et forskningsårsprojekt, med start 1. februar 2013, eller snarest herefter.

Der er til vores forskningsenhed aktuelt tilknyttet 4 Ph.d.-studerende og 1 forskningsårsstuderende, som arbejder dedikeret med forskning indenfor medfødte hjertesygdomme.

Vi søger en medicinstuderende som er interesseret i medfødte hjertesygdomme hos børn og voksne samt de komplikationer disse kan medføre. Dit fokusområde bliver patienter med Eisenmengers syndrom.

Du skal være interesseret i forskning og ønske at blive oplært i forskningsmetode, herunder selvstændig gennemførsel af dataopsamling, dataanalyse og skrivning af videnskabelig artikel samt kandidatspeciale/ forskningsårsopgave.

Studerende som ønsker at investere tilstrækkelig tid til at opnå publicering af en videnskabelig artikel som førsteforfatter i et peer-review tidsskrift vil blive foretrukket.

Du kan forvente at få mulighed for at fremlægge dine resultater ved relevante møder efter et velgennemført projekt.

Den forskningsårsstuderende forventes udover eget projekt at deltage i dataopsamling og analyse af data i Ph.d.-studerendes projekter.

Projektet er af forventet 6 måneders varighed med start 1. februar eller snarest herefter. Du vil være ansat som prægraduat forskningsårsstuderende med mulighed for at skrive kandidatopgave/forskningsårsopgave. Løn: 10.000/mdr.

Kort motiveret ansøgning bilaget 1 sides CV, bedes venligst fremsendt elektronisk snarest muligt, dog senest 14. december kl. 12:00 til lars.soendergaard.01@regionh.dk og cristel.maria.soerensen.01@regionh.dk. Ansættelsessamtaler, hvis relevant, forventes afholdt i januar 2013.

Nærmere oplysninger kan fås ved telefonisk kontakt til Ph.d.-studerende Cristel Sørensen; telefon nr. 35456888.

Vejleder på projektet vil være Overlæge, dr.med Lars Søndergaard.