Indkaldelse til PUFF generalforsamling 2013

PUFF holder generalforsamling d. 5 marts kl. 16:15.

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forslag til vedtægtsændring
 4. Formandens beretning fra bestyrelsesåret 2011.
 5. Valg til tillidsposter: (bestyrelsen, formand, næstformand, sekretær, kasserer, PR-ansvarlig, webmaster, revisor)
 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 7. Eventuelt

Efter mødet byder foreningen på pizza i studenterhuset for at fejre foreningens 4 års fødselsdag og sige tak til afgående bestyrelsesmedlemmer.

Venlig hilsen
Christian Ovesen Formand, PUFF

 

 

PUFF inviterer til foredrag om posterpræsentation

Hvor: lokale 29.01.32

Hvornår: 5. marts kl. 16.15

Dagsorden for foredraget:

 • Fra ide til artikel
 • Lidt om forhistorien dvs. abstract og reviewing
 • Abstract sessions
 • Layout og praktiske tips
 • Afslutning med fremvisning af gode og dårlige eksempler

Foredraget varer ca. 45 min.

Foredragsholdere: Morten Ruhwald og Troels Christiansen

Vi glæder os til at se jer!

Stud.med søges til fMRI-projekt med relevans for neurologi og oftalmologi

Projektet er en undersøgelse af det visuelle system i hjernen hos raske forsøgspersoner ved hjælp af funktionel MR.

Vi har i forvejen et stort datamateriale. Din opgave vil være at hjælpe med til at foretage enkelte MR-scanninger og efterfølgende analysere de indsamlede data. Desuden skal du finde litteratur, der er relevant for undersøgelsen.

Projektet er oplagt som en kandidatopgave i medicin.

Du skal være erfaren i medicinsk litteratursøgning og have en grundlæggende forståelse for forskningsmetodologi. Det er en fordel, hvis du desuden har erfaring med programmering, UNIX, Matlab og/eller statistik, men det er ikke noget krav, da du vil blive oplært i de relevante færdigheder. Det er desuden en fordel, hvis du har en Mac-computer.

Projektet forventes startet og gennemført hurtigst muligt, gerne inden for 4 måneder.

Arbejdet vil være i et sådant omfang, at det kan udføres sideløbende med studiet.

Dine vejledere vil være undertegnede samt overlæge, PhD, dr.med Messoud Ashina, Neurologisk Afd., Glostrup Hospital.

Skriv lidt om dig selv, dine faglige interesser og ambitioner og dine forventninger til projektet.

Ansøgningsfrist: 15-02-2013

Med venlig hilsen

Anders Hougaard,

MD, PhD Student
Danish Headache Center & Department of Neurology
Glostrup Hospital
Faculty of Health and Medical Sciences
University of Copenhagen
DK-2600 Glostrup, Copenhagen
Denmark
Phone: + 45 38 63 27 13
Fax: +45 43 23 39 70
E-mail: andhou05@regionh.dk

 

 

Mangler du penge til forskning?

Det er ikke nogen hemmelighed at særligt under finanskrisen er det blevet meget sværere at skaffe penge til forskning. Dette sætter højere krav til din fondsansøgning, og her vil PUFF gerne hjælpe dig.

PUFF har i samarbejde med KUs afdeling for Forskning og Innovation (Fakultetsservice) arrangeret en workshop med samme tema som de sidste års succeser: Workshop i fondsansøgning.

Det er et halvdageskursus, hvor opbygning og gode råd til fondsansøgning bliver gennemgået, og du får gode fif til opbygning af et forsknings-CV.

Praktiske oplysninger:

Tid: fredag 1. marts kl. 10.30-13.30

Sted: Store Mødesal, Panum Instituttet

Pris for PUFF-medlemmer: Gratis

Pris for ikke-PUFF-medlemmer: 50 kr (indmeldelseskontingent)

Antal deltagere: Max 25

Tilmelding: Efter først-til-mølle-princippet til Anne Polk, lkj366@alumni.ku.dk

Forberedelse: Du skal have en idé til et forskningsprojekt, som du gerne vil søge penge til, og derudover skal du huske at medbringe en computer på dagen

 

Medicinstuderende søges til timelønnet forefaldende arbejde på klinisk projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

Vi søger 2 medicinstuderende til timelønnet forskningsarbejde (FADLs takst). Det drejer sig om ca. 6-8 timer ugentligt pr studerende med fleksibilitet i eksamenstunge perioder.

Projektet, kaldet iPower, omhandler kvinder med angina pectoris, hvor der ikke er fundet stenose på koronararterier ved Koronar arteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær dysfunktion, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger og måling af endothel funktion.

Den studerendes arbejdsopgaver vil være følgende:

1)     Min. 2 månedlige forsøgsdage hvor den studerende bl.a. vil stå for at tage EKG, lægge venflon, blodprøvetagning samt håndtering, foretage måling af endothelfunktion og klargøring af mad til patienten.

Mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30

2)     forefaldende arbejde inkluderende print samt pakning af patientbreve, indtastning af data i et patientregister og andre praktiske opgaver.

Vi søger en medicinstuderende (intet semester krav) som er ansvarlig og glad for praktisk arbejde. Det er en fordel at have kendskab til venflon anlæggelse, men det er ikke et krav. Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest og som kan afsætte mindst 2 hverdage til forsøgsarbejde pr måned.

Den studerende kommer til at arbejde i et team med flere PhD-studerende.

Opstart snarest muligt.

 

Interesserede bedes rette henvendelse til

PhD-studerende, Marie Michelsen, MD

Email: marie.m.michelsen@gmail.com

Tlf: 4016 3283

 

Studentermedhjælpere til Grundforskningsfondens Center for Vitamins and Vaccines (CVIVA)

Ansøgningsfrist: 07. februar 2013

Vi søger 2 medicinstuderende til at udføre telefoninterviews på et projekt om effekterne af Calmette-vaccinationer.

Om CVIVA CVIVA´s ambition er at dokumentere disse effekter for at optimere brugen af vaccinationer og udforske de underliggende biologiske mekanismer.

Om Calmette-studiet BCG-vaccinen mod tuberkulose, også kaldet Calmette, kan muligvis have en positiv effekt på immunforsvaret, så vaccinerede børn får færre infektioner og allergiske sygdomme. Vi iværksætter nu et stort kontrolleret studie, også kaldet Calmette-studiet (www.calmette-studiet.dk), Formålet med studiet er at undersøge, om børn, der har fået Calmette-vaccinen kort efter fødslen, bliver mindre syge. For at opnå sikre resultater, vil 4300 børn deltage i studiet. Halvdelen af børnene vil efter lodtrækning blive vaccineret inden for en uge efter fødslen, og den anden halvdel vil ikke blive vaccineret. Alle børn, der indgår i forsøget, vil blive fulgt i op til 2 år efter fødslen, bl.a. med telefoninterview. Til at hjælpe med at gennemføre studiet søger vi 2 studentermedhjælpere som timelønnede telefoninterviewere.

Dine kvalifikationer
• Vi forventer, at du er medicinstuderende på kandidatuddannelsen.
• Derudover taler og skriver du flydende dansk og kan arbejde på fleksible tidspunkter.
• Vi lægger desuden vægt på, at du er selvstændig, pålidelig og yderst grundig i dit arbejde.

Vi tilbyder Gode muligheder for at snuse til et spændende forskningsprojekt sammen med et dedikeret og ambitiøst forskerteam ved et nyt ambitiøst Grundforskningscenter.

Løn- og ansættelsesvilkår Arbejdstiden vil blive 15 timer om ugen per studerende med start den 15. februar 2013 eller snarest muligt derefter. Stillingerne er tidsbegrænset til 1 år, og ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem HK-stat og Finansministeriet.

Vil du vide mere Du kan få yderligere information ved henvendelse til ph.d.-studerende Jesper Kjærgaard på tlf. 3545 6797

Er du interesseret? Så send os din ansøgning og CV senest den 7. februar 2013 via www.ssi.dk/job.

Center for Perioperativ Optimering søger scholarstipendiat

Stillingen:
Center for Perioperativ Optimering (CPO) søger en dedikeret scholarstipendiat i forbindelse med opstart af 2 nye multicenter studier. Dine arbejdsopgaver bliver at bidrage til opstart og koordinering af 2 kliniske randomiserede kirurgiske projekter. Projekterne omhandler en ny og uafprøvet teknik til operation af lyskebrok. Der vil være ca. 5-7 danske centre involveret i projekterne og der vil inklusive dig være tilknyttet 4 ansatte fra CPO til projekterne. Arbejdsopgaverne omfatter kontakt til og koordinering af de deltagende centre i Danmark. Sporadisk rejseaktivitet til de deltagende centre i Danmark må påregnes.

Ligeledes tilbydes du at opstarte dit eget projekt. Der er flere projekter klar, som kan tilbydes, men du vil selv få stor indflydelse på emne og indhold, og dette aftales hurtigt muligst i ansættelsen. Du tilbydes ligeledes deltagelse i artikelskrivningskurser samt deltagelse i 3 skrive-retreats i løbet af ansættelsen.

Lønnen udgør 10.000 kr. månedligt, som er finansieret, og der skal således ikke bruges tid på at søge lønmidler. Stillingen har en varighed på 12 måneder, og dette kan ikke fraviges. Start: d. 1/9 – 2013

Den ideelle ansøger:
– Er medicinstuderende på kandidat-delen
– Er struktureret, dedikeret og flittig
– Har personligt drive og gode samarbejdsevner
– Er villig til at deltage i CPO’s aktiviteter
 

Om CPO:
Center for Perioperativ Optimering (CPO) er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. CPO har 26 ansatte og vi værdsætter et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og det forventes at alle forskningsansatte skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup fra seniore ansatte. Forskningsområderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk forskning, registerforskning, basal forskning og translationel forskning.

Ansøgning:
Kort ansøgning samt CV sendes til jakobburcharth@gmail.com inden d. 1/3 -2013. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere. Læs mere om CPO på: http://www.herlevhospital.dk/cpodenmark

Yderligere information:
Læge, ph.d.studerende Jakob Burcharth. Email: jakobburcharth@gmail.com, telefon: 26 27 26 62.

Professor, ledende overlæge, dr.med. Jacob Rosenberg