Medicin- eller FSV-studerende søges tilforskningsophold i Guinea-Bissau

Bandim Health Project søger medicin- eller folkesundhedsvidenskabsstuderende til et 1-årigtforskningsforløb ved forskningsstation i Guinea-Bissau i Vestafrika.

Du har

 • Interesse for international sundhed og forskning
 • Humor, talent for sprog og et varmt hjerte
 • Lysten til at bo et år i Afrikas fattigste land, Guinea-Bissau, og arbejde i et anderledes og udfordrende forskningsmiljø
 • Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler på engelsk
 • Gerne rejst i et eller flere lavindkomstlande

Vi kan tilbyde dig

Et forskningsår på et dansk forskningsprojekt i Guinea-Bissau. Vi søger en studerende til start sommer2013. Da vi løbende sender studerende af sted, er du også velkommen til at rette henvendelse, hvis duønsker et forskningsår på et senere tidspunkt.

Studerende tilknyttes et af vores store randomiserede studier, som omhandler effekten af vacciner påbørnedødeligheden Som studerende gennemfører man et selvstændigt forskningsprojekt med relation tildet randomiserede studie. Studenterprojektet med start sommer 2013 tilknyttes de mobile teams, somarbejder over hele Guinea-Bissau. Som studerende er man sammen med de andre forskningsårs- ogph.d.-studerende ansvarlig for studiets daglige drift, og derfor opnå kompetencer indenfor projektstyringog ledelse. De fleste forskningsårsprojekter er epidemiologiske, men der er også mulighed forlaboratoriearbejde. Du kommer til at samarbejde med en eller flere studerende, ph.d-studerende ogseniorforskere fra både Danmark og Guinea-Bissau i et meget aktivt og krævende forskningsmiljø.Samtidigt får du mulighed for at opleve Vestafrika helt tæt på, lære et fremmed sprog og få en masseoplevelser og møde nye mennesker. De fleste af vores studerende publicerer en eller flere artikler fraderes forskningsår.

Løn og dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab.

Bandim Health Project (www.bandim.org)

Er en del af Grundforskningsfondens Center for Vitaminer og Vacciner (CVIVA). Bandim HealthProject har eksisteret som dansk-guineansk forskningsprojekt i Guinea-Bissau siden 1979, og projekteter førende i verden på epidemiologiske studier af børnevaccinationer og langtidseffekter afbørnesygdomme. I dag følger projektet regelmæssigt over 140.000 mennesker og registrerer dødelighed,sygelighed og en lang række andre faktorer, som gør det muligt at evaluere eksisterende og nyesundhedsinterventioner.Hvis du er interesseret i at høre mere om arbejdet og livet som studerende i Guinea-Bissau, kan dukontakte: Sanne Thysen (smthysen@gmail.com) og Marie Pedersen (marieerglad@yahoo.dk), beggestud. med. og forskningsårsstuderende ved Bandim Health Project. Stine Byberg (s.byberg@bandim.org) kandidat i Folkesundhedsvidenskab, ph.d.-studerende ved Bandim HealthProject.

Motiveret ansøgning inklusiv CV, og karakterudskrift sendes snarest muligt til bandim@ssi.dk

Epi-/Genomlaboratoriet, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet søger stud. med. på kandidatdelen til forskningsår

Epi-/Genomlaboratoriet er et forskningslaboratorium på Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet ledet af overlæge, dr. med Kirsten Grønbæk. Vi arbejder med epigenetiske og genetiske ændringer samt non-coding RNA i relation til hæmatologiske cancere. Forskningsgruppen er sammensat af både læger og molekylær biologer, hvilket medfører en god dynamik i vores forskning. Vi er en meget aktiv gruppe og vi er vant til at have studerende tilknyttet både i forbindelse med prægraduat forskningsår, bacheloropgave og kandidat speciale. Gruppen består aktuelt af 2 post docs, 5 PhD studerende, 2 forskningsassistenter og 1 bioanalytiker.

Da vores forskning er meget molekylær biologisk orienteret forventer vi at du besidder en stor interesse for dette felt og at du har lyst til lave laboratorieforskning. Vi vil selvfølgelig sørge for at du modtager en grundig laboratoriemæssig oplæring.

Du vil komme til at arbejde med epigenetiske ændringer hos patienter med akut myeloid leukæmi og myelodysplastic syndrom. Du vil få dit eget delprojekt under vejledning af læge, post doc Marianne Treppendahl. Målet at du vil kunne få en artikel som førsteforfatter og vi forventer at du vil arbejde målrettet på dette og deltage i hele den proces der ligger bag en publikation.

Den ideelle ansøger:

 • Er medicinstuderende på kandidat-delen
 • Er interesseret i hæmatologi
 • Har en stor molekylær biologisk interesse
 • Er interesseret i at lave laboratorieforskning
 • Er struktureret, dedikeret og flittig
 • Har personligt drive og gode samarbejdsevner

Stillingen har en varighed på 12 måneder med start: d. 1/9 – 2013. Skolarstipendium søger vi i fællesskab, første ansøgningsfrist er allerede den 4/4-13, så vi forventer at du med det samme vil deltage i ansøgningsprocessen.

Ansøgning: Kort motiveret ansøgning med CV og karakterudskrift sendes til marianne.treppendahl@gmail.com inden d. 14/3-2013. Samtaler med kvalificerede ansøgere vil foregå i uge 12.

Yderligere information:

Læge, post. doc. Marianne Treppendahl, marianne.treppendahl@gmail.com, telefon 26211729.

Stud.med. Simon Husby, nuværende forskningsårs-studerende, simonhusby@gmail.com.

Overlæge, dr.med. Kirsten Grønbæk