Starter din forskningskarriere denne sommerferie?

Hvis du har interesse i forskning, så har vi et godt tilbud til dig. Du vil indgå i et team af læger, som arbejder på at bygge en database over sundhedsvidenskabelig forskning på Københavns Universitet. Vi har interesse i at evaluere nyttevirkningen af dansk forskning og skal bruge hjælp til at lave PubMed søgninger. Du vil indgå som en central del af projektet og vil blive inkluderet i arbejdet med artiklen efterfølgende.

Derudover vil du få muligheden for at lære at skrive din egen artikel som en del af projektet. Ideelt til bachelor opgave eller OSVAL-2.

Hvis det har interesse, så skriv til

Emil Fosbøl, Læge, PhD på elf(snabel-a)heart.dk
Kardiologisk afdeling B
Rigshospitalet

 

Forskning og 4-års reglen

Kom til debatmøde om udfordringerne ved at forske som læge under 4-års reglen mandag d. 6. Maj kl. 16.30 i Mini Auditoriet 29.01.32 (Panum).

Hvordan varetager vi vores forsker-karriere under 4-års reglen? Vi forventes som yngre læger at være aktive forskere sideløbende med en klinisk hverdag, for at opkvalificere os til en speciallæge-uddannelse. Som det er nu, forhindrer de nuværende regler en aktiv forsker-karriere.

Vi får til mødet oplæg fra to forskere som forsøger at kombinere den kliniske speciallæge-uddannelse med deres forsknings-karriere. Desuden får vi besøg af en repræsentant fra Yngre Læger som vil fortælle om deres tiltag og anbefalinger på området. Mød talstærkt op og deltag i debatten!

PROGRAM

16:30 Velkomst ved Nikolaj og Ida

16:45 Oplæg af Filip Knop – ’Forskning i klinikken’.
MD, PhD, i hoveduddannelsesstilling delt mellem 20% forskning og 80% klinik. Afdelingsleder på Gentofte Hospitals Diabetes Research Division

17:10 Oplæg af Michael Sørensen – ’Forskning under 4-års reglen’
MD, PhD, Postdoc ved PET-centeret, Århus Universitet. Faldt for 4-års reglen sommeren 2012.

17:30 – 17:40 PAUSE

17:40 Oplæg af  Helle Søholm  – ’Fagforeningens fokus’
MD, PhD-stipendiat , Medlem af Yngre Lægers bestyrelse og formand for Yngre Lægers Team Uddannelse

18:00-18:30 Fælles debat:
–       Hvordan kombinerer vi forskning med klinikken?
–       Hvordan navigerer vi bedst under de nuværende regler?
–       Hvilke muligheder er der?
–       Hvilke nye tiltag kunne vi ønske os?
–       Hvordan sikrer vi kvaliteten i forskning?
–       Hvordan tiltrækker vi læger til basisforskning?
–       Hvordan forbedrer vi kommunikationen med politikere?
–       Hvordan sikrer vi større politisk fokus på 4-års reglens konsekvenser for forskningen?

Tilmelding til ida.donkin(snabel-a)sund.ku.dk eller nikolaj.krarup(snabel-a)sund.ku.dk inden 1/5.

Studerende søges til kandidatopgave i forbindelse med et pædiatrisk, epidemiologisk, registerbaseret forskningsprojekt om uspecifikke effekter af vacciner i Danmark

Traditionelt antages det at vacciner påvirker den specifikke sygdom den gives mod og intet andet. Men studier fra lavindkomstlande har vist, at vacciner kan påvirke syglighed og dødelighed af helt andre årsager end den specifikke sygdom vaccinen gives mod. Typisk mindsker levende vacciner sygelighed og dødelighed, mens inaktiverede vacciner kan være forbundet med øget sygelighed og dødelighed (se evt. mere her: Aaby P, Whittle H, Benn CS. Vaccine programmes must consider their effect on general resistance. BMJ 2012;344:e3769).

Vores foreløbige resultater fra Danmark viser, at den levende MFR-vaccine (paraply-vaccinen) beskytter børn mod infektionsindlæggelser. Vi søger en studerende til at undersøge en potentiel sammenhæng mellem MFR-vaccine og atopisk dermatitis.
Du skal:
– have stor interesse for pædiatri, immunologi og epidemiologisk forskning. Have lyst til at blive bedre til statistik (erfaring med statistik er en fordel men ikke et krav)
– være struktureret og selvstændig, men også indstillet på tæt samarbejde
– have kendskab til forskning
Projektet involverer bl.a. litteratursøgning, datarensning og statistisk dataanalyse.
Vi forventer at du starter på projektet medio 2013 og at resultaterne sammenskrives til en videnskabelig artikel. Vi regner med at projektet minimum løber over et halvt år, hvor studiet kræver en sammenhængende indsats.

Vi tilbyder dig mulighed for at forske i et engageret, veletableret og spændende miljø ved Grundforskningsfondens Center for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) ved Bandim Health Project på Statens Serum Institut. Læs mere på www.cviva.dk og www.bandim.org. Du vil gennem arbejdet med kandidatopgaven få praktisk erfaring med epidemiologisk forskning baseret på danske registre. Din vejledning vil til dagligt foregå på CVIVA i tæt samarbejde med din vejleder ved universitet (som vi finder i fællesskab).

Ansøgning, CV og karakterudskrift sendes til ph.d.-studerende Signe Sørup (sgs@ssi.dk) senest d. 22. maj 2013. I ansøgningen bedes du angive hvor meget tid du har mulighed for at bruge på projektet. Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Signe Sørup på mail eller telefon 32 68 36 75.