Ph.d. studerende (klinisk assistent) ved Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

 

En stilling som Ph.d. studerende ved Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital er til besættelse per 1/1-2014 eller snarest derefter under temaet: Undersøgelse af biologiske markører ved migræne.

Projektet giver en unik mulighed for at fordybe sig i og udforske de patofysiologiske mekanismer der starter et migræneanfald. Fokus for projektet er samspillet af vaskulære og neuronale mekanismer ved hjælp af avancerede neuroimaging teknikker. Projektet vil foregå på Glostrup Hospital, men vil involvere samarbejdspartnere i regionen og i udlandet.

Dine kvalifikationer
Bestået kandidateksamen i medicin, eller forventet i kandidateksamen foråret 2014. Der vil blive lagt vægt på tidligere forskningserfaring inden for neurologi samt publicerede arbejder.

Ansættelsesforhold
Ansættelse under gældende overenskomst og relevant faglig organisation. Indskrivning som ph.d. studerende på vil ske SUNDs ph.d. skole.

Ansøgning
Motiveret ansøgning, CV, kandidatbevis, karakterliste, publikationsliste og eventuelle referencer indsendes til messoud.ashina@regionh.dk

Ansøgningsfrist 1. November 2013.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overlæge, ph.d., dr.med. Messoud Ashina, tlf. 38 63 30 66 eller e-mail: messoud.ashina@regionh.dk

Send din ansøgning via opslaget på www.laegejob.dk/job.asp?id=123361

Månedsmøde i PUFF – Good Clinical Practice

Hvad er Good Clinical Practice? Det er en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for undersøgelser, hvor mennesker deltager. GCP omfatter design, udførelse, dataindsamling og afrapportering af kliniske lægemiddelundersøgelser. Formålet med denne kvalitetsstandard er at give befolkningen sikkerhed for, at forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende beskyttes som beskrevet i Helsinki-deklarationen, samt at data fra kliniske undersøgelser er troværdige. I planlægningsfasen af ethvert klinisk forsøg er det altid en god ide at skele til Good Clinical Practice, især med den stigende medie bevågenhed, som kliniske forsøg underkastes.

Oplægsholder er en ekspert fra GCP-enheden, som har stor viden fra studier på nationalt og internationalt plan. Efter oplægget vil der være kage og rig mulighed for at tale med PUFFmedlemmer om alt mellem himmel og jord.

Sted: Møderum 1 (42.0.01) pavillonen.
Dato: 1.Oktober 2013 kl. 1700

Studerende til forskningsår på Hvidovre Hospitals børneafdeling søges

Hvidovre Hospitals børneafdeling søger medicinstuderende til forskningsår i forbindelse med ”Calmette-studiet” med start senest 1. februar 2014 men gerne tidligere.

Calmette-studiet
Calmette-studiet (www.calmette-studiet.dk) startede i september 2012. Formålet med studiet er at undersøge, om børn, der har fået Calmette-vaccinen kort efter fødslen, bliver mindre syge, får mindre allergi, får mindre risiko for hospitalsindlæggelse og sjældnere får behov for medicin. For at få sikre resultater, er det nødvendigt at 4300 børn deltager. Disse rekrutteres på Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Kolding Sygehus. Halvdelen af børnene vil efter lodtrækning blive vaccineret inden for en uge efter fødslen, og den anden halvdel vil ikke blive vaccineret. Alle børn, der indgår i forsøget, vil blive fulgt i op til 2 år efter fødslen. Studiet støttes af Grundforskningsfondens center for Vitaminer og Vacciner (www.cviva.dk)

På Hvidovre Hospital stiler vi efter at inkludere i alt 1500 børn. Fokus på Hvidovre er på de immunologiske effekter af Calmette-vaccinen, hvor en del af børnene vil få taget blodprøver og lavet thymusskanning.

Vi søger en studerende, der har

  • Interesse for pædiatri, infektionsmedicin og immunologi
  • Lyst til at forske i hvordan vi forbedrer sundhedsforholdene
  • Gå på mod og lyst til at indgå i en travl klinisk hverdag
  • Ambitioner om at skrive videnskabelige artikler på engelsk
  • Humor og empati

Vi kan tilbyde
Et forskningsår i forbindelse med ”Calmette-studiet”.  Dit forskningsprojekt vil blive defineret indenfor rammerne af studiet, og du vil komme til at være involveret i alle aspekter af studiet i tæt samarbejde med to læge-ph.d.-studerende. Det er et meget ambitiøst team og du skal være indstillet på, at der er tale om masser af arbejde, men til gengæld også et meget spændende og vigtigt forskningsprojekt og vejledning i topklasse.

Løn og dækning af øvrige udgifter søger vi i fællesskab.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2013 og motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift sendes til:

Nina Marie Birk Eriksen
Læge, ph.d.-studerende
ninabirk@gmail.com