PUFF månedsmøde om litteratursøgning

PUFF inviterer til månedsmøde

Tirsdag d. 5. november kl. 16.15 i Store Mødesal

Forskningsbibliotekar Jette Meelby vil give gode tips til litteratursøgning.

Udgangspunktet vil ligge i PubMed, men selvom man er rutineret i Pubmed, vil der også være gode tips og ideer at tage med sig.

Alle er velkomne!

Kursus i Basal SAS programmering

 

Hvornår: 9.-10. november 2013, begge dage kl. 09.00-16.00
Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres efter tilmelding)
Antal deltagere: Maks. 40
Pris: 60/110 kr (PUFF medlemmer/ikke-medlemmer inkl. tilmelding til PUFF)
Hvad er SAS og hvem er kurset henvendt til?
SAS er en statistisk softwarepakke. På kurset tages udgangspunkt i SAS Enterprise Guide, inkl. SAS-kodning. Programmet er tilgængeligt gratis for alle studerende ved SUND KU via softwarebiblioteket på punkt.ku.dk.
Kurset er henvendt dig, som skal til at i gang med databehandling og statistik i forbindelse med forskning. Du er SAS nybegyndere med minimal eller ingen tidligere erfaring, men du skal som minimum have bestået metodekurset, da kurset kræver en basal statistiskforståelse.
Kursets formål:
Formålet er at deltageren skal kende og kunne bruge de grundlæggende SAS-funktioner og selv kunne finde og køre en statistisk test i SAS. Kurset er IKKE et statistikkursus!
Kursets indhold:
– Basal SAS-forståelse og -kodning
– Importering af data til SAS, f.eks. fra Excel og  SPSS
– Klargøring af data til statistik, herunder fletning af filer, rensning af data etc.
– Introduktion til statistiske tests i SAS
Undervisere:
Cand.med. Thomas Sehested, Sebastian Wiberg og Helene Kobbernagel samt stud.med. Lærke Nelson, Anne Louise de Barros Damgaard, Ottilia Vøgg og Hans Sævereid. Vi er uddannet til SAS-instruktører på SAS Academy hos SAS Institute Danmark.
Tilmelding: 
Skriv en email til saskursus(snabel-a)puffnet.dk med navn, telefonnummer, semestertrin samt om du er indskrevet som forskningsårsstuderende (eller skal til at indskrives). Tilmelding skal ske inden d. 18.10 kl 16.00.
Pladser uddeles efter først-til-mølle-princippet, dog med fortrinsret til nuværende eller snarligt kommende forskningsårsstuderende.

Workshop i grundlæggende projektstyring og projektledelse

Et kursus i projektstyring med fokus på værktøjer der understøtter det faglige i
projektarbejdet. Kurset introducerer den klassiske vandfalds projektmodel og den mere
moderne agile projektmodel samt konkrete værktøjer til projektstyring med disse
projektmodeller. Konkrete værktøjer vi gennemgår på kurset er: projektbeskrivelsen,
målhierarkiet, interessentanalysen, risikoanalysen og projektpilen. Nogle af værktøjerne vil
blive afprøvet igennem små øvelser.

Kurset har dig som studerende på KU i centrum og tager praksisvinklen “Hvad gør jeg når
jeg skal styre og lede mit projekt?”. Kurset er således velegnet for dig der står overfor, eller
allerede er involveret i, kandidat eller forskningsprojekter.

Projektledelse og projektlederens seks ledelsesopgaver vil blive introduceret og vi vil
gennemgå, hvordan man kan sammensætte grupper og teams, motivere projektdeltagere
som vi ofte ikke kan bestemme over og håndtere konflikter.

Kurset er opbygget som en vekselvirkning af oplæg, diskussioner og øvelser, hvor vi
afprøver konkrete værktøjer. Som forberedelse kan du have et projekt med, som du kan
afprøve øvelserne på. Af hensyn til tiden, skal du dog være indstillet på efterfølgende, at
arbejde videre med øvelserne på egen hånd.

Du vil gå hjem med værktøjer til at starte og strukturere et projekt selv. Du vil få eksempler
på, hvilke problemer, der kan opstå og hvilke overvejelser du bør gøre dig i forbindelse
med opstart, gennemførelse og afslutning af et projekt.

Hvornår: Onsdag den 23. oktober kl. 17.30-21.00.
Hvor: Panum Instituttet (lokale annonceres senere).
Antal Deltagere: Maks. 30.
Pris, PUFF-medlemmer: 100 kr.
Pris, ikke-PUFF-medlemmer: 100 kr plus indmeldelse 50 kr, i alt 150 kr.
Tilmelding: Skriv en mail til Carstenbirch(snabel-a)gmail.com med navn, telefonnummer, semestertrin. Pladser uddeles efter først-til-mølle-princippet. Det er vigtigt at du angiver om du er PUFF medlem.
Forberedelse:  Som forberedelse kan du have et projekt med, som du kan
afprøve øvelserne på.

 

Tilbage

Workshop i fondsansøgning

Står du og skal til at søge penge til dit forskningsprojekt?
– så har du mulighed for at få tips og tricks fra en, der har læst rigtig mange fondsansøgninger og som til daglig hjælper post doc’s med deres ansøgninger.
PUFF har nemlig i samarbejde med KUs afdeling for Forskning og Innovation (Fakultetsservice) arrangeret en workshop i fondsansøgning.
Det er et halvdageskursus, hvor opbygning og gode råd til fondsansøgning bliver gennemgået, og du får gode fif til opbygning af et forsknings-CV.
Praktiske oplysninger:

Tid: Onsdag 9. Oktober kl. 13.00-15.30
Sted: 31.01.4a, Panum instituttet
Pris for PUFF-medlemmer: Gratis
Pris for ikke-PUFF-medlemmer: 50 kr (indmeldelseskontingent)
Antal deltagere: Max 28

Tilmelding: Efter først-til-mølle-princippet til Anne Polk, anne.polk(snabel-a)hotmail.com. Det er vigtigt du, at i mailen skriver dit navn og om du er PUFF-medlem.

Forberedelse: Du skal have en idé til et forskningsprojekt, som du gerne vil søge penge til, og derudover skal du huske at medbringe en computer på dagen.