Forskningsår omkring kvalitet på akutområdet

Danske regioner skal indenfor 2014 etablere en database for kvalitetsmåling på det in-hospitale akutområde i hele Danmark. Akutte hospitalsindlæggelser dækker over 70% af alle indlæggelser på danske hospitaler. Databasen vil blive etableret med markører udvalgt af ledelserne på samtlige akutmodtagelser samt repræsentanter fra regionerne og de relevante lægelige specialer. Denne proces vil forløbe som en struktureret ekspert panel proces.

Til den praktiske samt forskningsmæssige del af dette arbejde søges en forskningsårsstuderende fra 15/1 2014.

Du vil få mulighed for at være med på den videnskabelige publikation der vil komme omkring ekspert panel processen.

Processen vedr. ekspertpanelet forventes afsluttet i sommeren 2014. I efteråret vil der dels være mulighed for at fortsætte arbejdet vedr. ekspertpanelet i samarbejde med Michael Moesmann, dels er der skitseret en række mulige projekter i samarbejde med Fælles AKUT afdelingen, AUH, Center for Akutforskning og DESIGN EM i samarbejde med læge, MBA Anders Møllekær. Projektet vil fokusere på implementering af markørerne, og en række pilotprojekter som kan gennemføres i forbindelse med dette. Det forventes at du kan producere min. én artikel som førsteforfatter på baggrund af arbejdet. I løbet af foråret 2014 tages der endeligt stilling til efterårets forløb i samarbejde med de involverede parter.

Studerende i Aarhus indskrives som forskningsårsstuderende ved Center for Akutforskning med professor Hans Kirkegaard som hovedvejleder. Projektleder for ekspert panel processen Michael Moesmann vil fungere som medvejleder for dén del af forskningåret. Såfremt efterårets projekter tilknyttes Fælles AKUT afdelingen i Aarhus, vil Læge, MBA, Phd-studerende Anders Møllekær, Læge Julie Mackenhauer og DESIGN EM-netværket fungere som medvejledere.

Der er økonomisk garanti for din løn (10.000 kr/md) i 12 mdr. samt en kontorplads. Du tilbydes de sædvanlige kurser i forbindelse med forskningsåret med mulighed for indskrivning på de øvrige Ph.d.-kurser på AU.

Du har:

 • Interesse for det in-hospitale akutte område
 • Struktur, selv-starter og er detaljeorienteret med en ’can-do’ attitude
 • Fleksibel og har gerne erfaring med projektstyring eller organisatoriske opgaver

Hvis det har interesse så send venligst CV, karakterudskrift og motiveret ansøgning til

 • michael(snabel-a)moesmann.co / +45 61670402
 • Vigtigt: cc din ansøgning til julmac(snabel-a)rm.dk
 • Deadline: 7/1/2014

1-årigt prægraduat forskningsår på Bonkolab, Rigshospitalet

Projektbeskrivelse:
Cellegiften 6-mercaptopurin (6-MP) er et centralt led i behandling af børn med ALL. Denne medicin har i mange år eksisteret som tabletter. Der er for nylig udviklet en mikstur, for at imødegå problemer med at få børn til at spise piller, samt at dosere nøjagtigt.

 1. Det aktuelle kliniske studie undersøger biotilgængeligheden og plasmakinetikken af miksturen på målgruppen, nemlig børn med ALL. Analysemetoden til måling af 6-MP er etableret, så arbejdet bliver at indsamle, oprense og registrere patientmateriale, samt foretage analyser af materialet.
 2. Sideløbende vil du også skulle arbejde med behandling af data som omhandler DNA-index, dvs. DNA-indholdet i den leukæmiske klon og relatere DNA-index profilen til patientens øvrige kliniske parametre og behandlingsrespons[L1] . Disse date foreligger allerede i vores database.

Ansættelsesperiode:
1. februar 2014 – 31. januar 2015

Finansiering:
Lønnen er 10.000 kr./md i henhold taksten fra Kræftens Bekæmpelse. Det forventes at man er med til at søge midler til finansieringen af projektet.

Der er ingen ansøgningsfrist, men jobopslaget er at finde på Bonkolabs hjemmeside, så længe stillingen er ledig.

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til professor Kjeld Schmiegelow, Bonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 35451357.

Forskningssemester på Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Vil du have et lønnet forskningssemester?
Vi søger en medicinstuderende til et migræne-genetik projekt fra 1. februar 2014.

Arbejdet består primært af interviews af patienter med migræne samt blodprøvetagning.
Arbejdssted: Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling på Glostrup Hospital.
Løn: 10.000 kr/måned.
Arbejdstid: ca. 38 timer ugentligt.
Ansættelsesperiode: Fra 1. februar 2014 og 6 måneder frem dog evt. 12 måneder frem.

Vi vil gerne have at du

 • Har haft 8. semester
 • Er fleksibel, pligtopfyldende og engageret.
 • Er interesseret i forskning og neurologi.
 • Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe.

Vi kan tilbyde

 • Vejledning af erfarne forskere
 • Klinisk forskningserfaring samt deltagelse i aktivt forskningsmiljø
 • Kandidatopgave
 • Evt. medforfatterskaber afhængig af indsats

Forskningsgruppen består af:
Jes Olesen (professor) og Anne-Francke Christensen (ph.d.-studerende)

Du bedes sende en motiveret ansøgning inklusiv CV til mail: anne.francke.christensen.01@regionh.dk

Der kan også kontaktes for eventuelle spørgsmål.

Ansøgningsfrist er 1. januar 2014 (vurderes løbende).