1-årigt prægraduat forskningsår på Bonkolab, Rigshospitalet

Projektbeskrivelse:

Cellegiften 6-mercaptopurin (6-MP) er et centralt led i behandling af børn med ALL. Denne medicin har i mange år eksisteret som tabletter. Der er for nylig udviklet en mikstur, for at imødegå problemer med at få børn til at spise piller, samt at dosere nøjagtigt.

 • Det aktuelle kliniske studie undersøger biotilgængeligheden og plasmakinetikken af miksturen på målgruppen, nemlig børn med ALL. Analysemetoden til måling af 6-MP er etableret, så arbejdet bliver at indsamle, oprense og registrere patientmateriale, samt foretage analyser af materialet.
 • Sideløbende vil du også skulle arbejde med behandling af data som omhandler DNA-index, dvs. DNA-indholdet i den leukæmiske klon og relatere DNA-index profilen til patientens øvrige kliniske parametre og behandlingsrespons. Disse data foreligger allerede i vores database.

Ansættelsesperiode:
Opstart i løbet af foråret 2014. Fuldtid fra august 2014 – august 2015.

Finansiering:
Lønnen er 10.000 kr./md i henhold taksten fra Kræftens Bekæmpelse. Det forventes at man er med til at søge midler til finansieringen af projektet.

Der er ingen ansøgningsfrist, men jobopslaget er at finde på Bonkolabs hjemmeside, så længe stillingen er ledig.

Kontaktoplysninger:
Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til professor Kjeld Schmiegelow, Bonkolab, JMC-5704, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, tlf. 35451357.

Forskningsår på Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Har du lyst til at forske og samtidig blive bedre til neurologi?

Enhed for klinisk apopleksiforskning søger forskningsårsstuderende til projekt omkring følgesygdomme ved apopleksi. Følgesygdomme rammer ca. 50% og er associeret til øget mortalitet og dårligere outcome. Det er dog uvist hvilke  patienter der rammes og hvilken sammenhæng der er imellem de enkelte følgesygdomme. Det kan du være med til at undersøge nærmere.

Dit forskningsårsprojekt bliver en del af et større ph.d. projekt. Arbejdet består i rekruttering og undersøgelse af apopleksipatienter i samarbejde med en ph.d. studerende læge.

Vi søger en studerende der

 • Har bestået 8. semester og gerne 10.
 • Har interesse for neurologi og forskning
 • Er engageret og har gåpåmod i forhold til nye opgaver
 • Kan arbejde både selvstændigt og som en del af en større gruppe

Vi kan tilbyde

 • Mulighed for at stifte bekendtskab med klinisk forskning
 • Mulighed for at være med til at designe dit eget projekt i projektet
 • Mulighed for at skrive kandidatopgave og evt. en videnskabelig artikel
 • At du bliver en del af en aktiv forskningsgruppe ledet af klinisk forskningslektor, overlæge, dr.med. Helle Klingenberg Iversen.

Ansættelsesperiode: 1. juli 2014 til 30. juni 2015.
Løn: 10.000 kr./md. Vi vil i fællesskab søge midler.
Ansøgningsfrist: 15. april 2014. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning og CV sendes til Sofie Amalie Simonsen, Læge, ph.d. studerende på  sofie.a.s(snabel-a)gmail.com.
Har du lyst til at høre mere om projektet inden du søger er du også velkommen til at kontakte ovenstående.

Forskningsårsstuderende til Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Projektet er et rent register baseret forskningsprojekt og udføres som et samarbejde mellem Kardiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og Kræftens Bekæmpelse. Der undersøges i en dansk kohorte om udsættelse for trafikstøj og/eller luftforurening øger risikoen for atrieflimmer. Arbejdsopgaverne består af: Data-håndtering og -bearbejdning, programmering, litteraturlæsning og artikelskrivning.

Stillingen vil formelt være et prægraduat forskningsår og forventes at vare 6-12 måneder.

Projektet forventes startet Februar 2014 eller snarest derefter.

Projektet er fuldt finansieret.

Der ønskes en motiveret ansøgning og CV fremsendt til:

Overlæge, dr.med. Ahmad Sajadieh,
Kardiologisk Afdeling Y,
Bispebjerg Hospital.
Mail: ahmad.sajadieh(snabel-a)regionh.dk

Ansøgningerne vil blive vurderet løbende.

Månedsmøde “Skriv en god artikel”

PUFF inviterer endnu en gang til oplæg om at skrive en god videnskabelig artikel.

Oplægget har i år fået nyt blod og bliver afholdt af professor og overlæge Gunnar Gislason – en herre med over 100 publikationer bag sig.
Så står du og skal til at skrive en artikel, så kom og få tips og tricks som kan bruges til skrivning inden for ethvert speciale.

Det foregår i Aud. Haderup tirsdag den 4/3 kl 16:15 – 18:00.

Venligste hilsner PUFF

Første månedsmøde: introduktion til at komme i gang med forskning

 

Kom til første månedsmøde i PUFF og hør lidt om, hvordan du bedst kommer i gang med at forske i det, du drømmer om. Månedsmøde foregår

11. februar 2014 kl 16.15

i lille mødesal.

Alle er velkomne uanset semestertrin.

 

Resten af semestret kan PUFF tilbyde en række spændende arrangementer for de forskningsinteresserede:

ARTIKLEN
 – 4/3: Månedsmøde “Skriv en god artikel”
 – 31/3: Månedsmøde “Læs en artikel på 10 minutter”
PRÆSENTATION
 – 19/3: Formidling til lægmand
 – 8/4: Kursus i præsentationsteknik
Desuden kommer følgende kurser
 – Basal statistik (tilmelding starter snart, der kommer mail)
 – SAS-programmering
 – Fondsansøgning

 

Forskningsår på Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Forskningsgruppe i akut abdominalkirurgi  på Gastroenheden, Hvidovre Hospital søger pr. 1. Februar 2014 en medicinstuderende  til en 1-årig forskningsstilling. Forskningsgruppen håndterer aktuelt et pågående interventionsstudie, 1 pilotstudie samt flere retrospektive opgørelser. Formålet er at belyse og forbedre af outcome efter større akut abdominalkirurgi.

Interventionsstudiet er et studie der undersøger effekten af et optimeret multimodalt tværfagligt standardiseret forløb hos patienter der gennemgår akut højrisiko abdominalkirurgi. Det indebærer optimering af patintgruppen perioperativt med blandt andet GDT væsketerapi samt fokus på hurtig udredning og operation. Endvidere risikostrateficering og tidlig mobilisering. Projektet foregår på Hvidovre Hospital og involverer Billeddiagnostisk Enhed, Anæstesiologisk afdeling, Gastroenheden (kirurgisk sektion) samt Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling.

Arbejdet vil bestå af indsamling af skemaer fra inkluderede patienter, indtastning i database samt udarbejdelse af kandidatopgave og/eller selvstændig artikel afhængig af indsats. Det selvstændige projekt omhandler mortalitetsprædiktion hos akutte kirurgiske patienter ved hjælp af kirurgiske og anæstesiologiske scoringssystemer.

Arbejdssted:  Gastroenheden, afsnit 360, Hvidovre Hospital
Arbejdstid: 37 timer ugentligt
Løn: 10.000 kr/måned. Stillingen er på forhånd fuldt finansieret.
Ansættelsesperiode:  1. februar 2014 (alternativt 1.marts 2014) og 12 måneder frem.

Vi søger en studerende der  er…

 • Fleksibel, pligtopfyldende og engageret
 • Kan bruge Excel (evt. også Access, ellers vil der være oplæring heri)
 • Har interesse i abdominalkirurgi og/eller anæstesiologi.
 • Har haft 8. semester
 • Kan arbejde både selvstændigt og som en del af en større gruppe

Vi kan tilbyde

 • Vejledning fra erfarne forskere
 • Klinisk forskningserfaring samt deltagelse i aktivt forskningsmiljø
 • Kandidatopgave
 • Evt. medforfatterskaber afhængig af indsats

Stillingen er fuldt finansieret. Hovedvejleder er Nicolai Bang Foss, der vil være dagligt samarbejde og supplerende vejledning ved PhD studerende Line Toft Tengberg.
Der vil blive afholdt samtaler d. 30. Januar.

 

Forskningsgruppen består af

PhD-studerende Line Toft Tengberg
Overlæge og dr. Med. Nicolai Bang Foss
Overlæge og dr. Med. Morten Bay-Nielsen
Overlæge Morten Laksafoss Lauritsen
Overlæge Lars Lindgaard
Professor Hans Jørgen Nielsen

Du bedes indsende motiveret  ansøgning samt CV til linetofttengberg(snabel-a)gmail.com
Ansøgningsfristen er søndag d. 26. Januar 2014, samtaler vil blive afholdt i ugen efter.

Forskningsår i børne- og ungdomspsykiatri

Vi søger en forskningsårsstuderende til et stort Cochrane systematisk review om ”Effekt og bivirkninger af Methylphenidat til Børn og Unge med ADHD”.  Med opstart hurtigst muligt.

(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009885/abstract)

Selve arbejdet foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland, Roskilde, i tæt samarbejde med Copenhagen Trial Unit og Cochrane Developmental Problems and Learning Problems Group (CDPLPG). Du vil indgå i et internationalt team inklusiv tre medicinstuderende, og dit arbejde vil bl.a. bestå i dataekstraktioner, biasvurdering og meta-analyser. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet. Du vil få medforfatterskab på reviewet, der skal afsluttes i 2014.

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.
Du vil desuden få mulighed for at skrive din bachelor- eller kandidatopgave hos os.

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 10.000 til driftsudgifter. Lønnen er betinget af modtagelse af fondsmidler, som allerede er ansøgt.

Yderligere oplysninger kan fås hos Psykolog, Ph.d., Seniorforsker Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf 25 11 99 01

Ansøgningsfrist: Tirsdag 04. februar kl 12.00

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk(snabel-a)regionsjaelland.dk (samt cc til:  ojst(snabel-a)regionsjaelland.dk).

eller

Psykiatrisk Forskningsenhed
Att: Forskningschef, professor, Ph.d. Erik Simonsen
Toftebakken 9
4000 Roskilde.