Lønnet forskningsår til klinisk studie ved Urologisk afdeling Herlev Hospital

Forskningsinteresseret stud.med. søges til et prægraduat forskningsår i forskningsenheden på Urologisk afdeling Herlev Hospital. Start 01. august 2014.

Vi tilbyder dig muligheden for at udføre et selvstændigt klinisk studie under kyndig supervision. Dvs. ”egne patienter” og ”eget datasæt”. Emnet er erektil dysfunktion og lavt testosteron niveau hos mænd med blæretumorer. Projektet forventes som minimum at kunne generere en peer-reviewed publikation udover muligheden for præsentation på relevante videnskabelige kongresser i ind- og udland. Udover dette vil du blive involveret i et af vores egne igangværende klinisk randomiserede lægemiddelforsøg.

Vi forventer, at du er engageret, kan arbejde selvstændigt og har lyst til forskning. Du skal som minimum have afsluttet 7. semester. Tidligere forskningserfaring er ikke et krav, men er en fordel. Til gengæld får du dit eget kliniske studie med hands on erfaring i protokolskrivning, godkendelsesprocedurer og udførsel, alt selvfølgelig under supervision. Løn efter gældende regler for skolarstipendiater.

Ansøgningsfrist mandag d. 02. juni.

Du er velkommen til at kontakte Peter Østergren for nærmere information.
Motiveret ansøgning og CV sendes på e-mail til

Peter Østergren

Læge, Klinisk Assistent, ph.d. stud.
peter.busch.oestergren@regionh.dk / Tlf.: 38 68 15 05
Forskningsenheden Urologisk Afdeling H
Herlev Hospital

Forskningsår ved Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet

Vi er en gruppe ved Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet, der søger en medicinstuderende, der har lyst til at deltage i et forskningsprojekt som forskningsårsstuderende.
Vores afdeling arbejde overordnet med et koncept, der omhandler de gavnlige effekter ved fysisk aktivitet. I denne sammenhæng undersøger vi, hvordan leveren signalerer til andre organer forbindelse med fysisk aktivitet.
Projektet, som vi søger en medicinstuderende til, har to formål
At undersøge signaleringen imellem hjerne og lever
At undersøge leverens funktion i metaboliske sygdomme såsom fedtlever
Vi arbejder med humane modeller, og således vil alle forsøg være med forsøgspersoner, og inkluderer primært hormoninfusioner såsom infusion af somatostatin, insulin og glukagon.
Som forskningsårsstuderende vil du skulle deltage i udførelsen af de humane forsøg med screening af forsøgspersoner (anamneseoptagelse, blodprøver, konditest) samt blodprøvetagning og hormoninfusioner i forbindelse med forsøgsdagene.
Forskningsåret afsluttes med en rapport om den forskning, som man har taget del i. Denne rapport kan også gælde som kandidatopgave.
Krav til dig:
Medicinstuderende på kandidatdelen af studiet
Interesse for at tage orlov fra studiet i efteråret 2014 med start 1. september (og evt. foråret 2015)
Interesse for at afprøve mulighederne i forskning
Selvstændighed og gåpåmod er en stor fordel
Hvis ovenstående har interesse, kan du få yderligere information ved at kontakte projektansvarlig læge, PhD-studerende Jakob Hansen på jakobhansen.privat@gmail.com. Tilføj gerne en kort beskrivelse af dig selv.

Projektansvarlige: Jakob Hansen, læge, PhD-studerende og Peter Plomgaard, læge, PhD
Overordnet ansvarlig: Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge, dr.med.

Scholarstipendiat på psykiatrisk afdeling O, psykiatrisk center København, Rigshospitalet

Psykiatrisk Afdeling O (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København søger en medicinstuderende til et 1-årigt scholarstipendiat fra 1. september 2014
I dag lever skizofrene patienter i gennemsnit 20 år kortere end baggrundsbefolkningen, og over halvdelen af dødsfaldene skyldes somatisk sygdom – især hjertekarsygdomme. Liraglutid (Victoza) er en GLP-1 agonist, som anvendes til behandling af type 2 diabetes. I det aktuelle studie, som er dobbeltblindet, placebo-kontrolleret og randomiseret, vil vi undersøge, om skizofrene patienter med overvægt og metaboliske forstyrrelser opnår en bedring af deres metaboliske forstyrrelser ved 16 ugers behandling med Victoza. I forbindelse med inklusion af patienter til studiet, vil der ydermere blive foretaget en undersøgelse af skizofrene patienters alkoholforbrugsmønstre. Disse data fra inkluderede patienter i forsøget vil senere kunne bruges til at vurdere, om Victoza har en mulig effekt på alkoholforbruget.
Studiet ledes af prof. i psykiatri Anders Fink-Jensen og prof. i endokrinologi Tina Vilsbøll.
For mere info, se på vores hjemmeside: psyktreat.sharepoint.com (NB. ikke www foran)
Alle tilladelserne fra Sundhedsstyrelsen, Vidensskabsetisk Komite og Datatilsynet er på plads, og de første patienter er inkluderet. Patienter, skal fortsat hverves fra bosteder og via distrikt psykiatriske centre i Region H og Region Sjælland over de næste 2 år. I alt skal 96 patienter inkluderes. Det er et overvejende somatisk (endokrinologisk) studie med en masse klinisk arbejde som fx en 4 timers sukkerbelastning, objektiv undersøgelse af deltagerne, blodprøvetagning og lign.
Vi søger en studerende, der er
Interesseret i intern medicin, endokrinologi og psykiatri
Selvstændig, initiativrig og interesseret i at arbejde i et klinisk lægemiddelforsøg med alt fra hvervning af patienter til kliniske opgaver i det daglige
Ambitiøs, og som gerne vil skrive videnskabelige artikler på engelsk
Humoristisk, fyldt med gå-på-mod og empatisk
Fleksibel, da vi er et lille team med mange forskellige opgaver
Vi kan tilbyde
Et fuldt finansieret 1-årigt scholarstipendiat
Deltagelse i ovenstående GLP-1-studie
Selvstændigt forskningsprojekt, som vil blive defineret indenfor rammerne af GLP-1-studiet, og som vil handle om de skizofrenes alkoholforbrug. Det er meningen, at dette projekt vil kunne bruges som kandidatopgave
Du vil blive involveret i alle aspekter af studiet i tæt samarbejde med en ph.d.-studerende (læge Julie Rask Larsen), en forskningssygeplejerske (Britt Marie Droob), en forskningsårs-stud. (Mathilde Jakobsen) og en bioanalytiker (Bente Bennike)

Ansøgningsfrist er 1. juli 2014
Motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift sendes til Julie Rask Larsen:
dr.rask@gmail.com / 22 97 77 57
Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Julie Rask Larsen eller forskningsårs-studerende Mathilde Jakobsen: qvg296@alumni.ku.dk

Interesseret i et prægraduat forskningsår?

Forskningsinteresseret stud. med. søges til prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start 1. august 2014.

Som forskningsårsstuderende vil du blive involveret i projektet CATCH-2 (Cardiac CT in the treatment of acute chest pain-2), som er et klinisk forsøg omhandlende patienter indlagt på tre forskellige hospitaler, og hvor Hjerte-CT´s rolle i den videre udredning undersøges. Du vil skulle varetage inklusion af patienter til projektet, booking af undersøgelser, dataindsamling mm. Herudover vil du blive tildelt dit eget forskningsprojekt, som dels kan bruges som specialeopgave og dels evt. kan medføre en publikation i et tidsskrift.

Hvem kan søge?

  • Du skal have afsluttet 8. semester.
  • Du skal være åben og god til at kommunikere med patienter
  • Du skal være engageret, interesseret i forskning og god til at samarbejde.
  • Tidligere forskning er ikke et krav, men vil bestemt være et plus.

Hvad tilbyder vi?

  • Klinisk erfaring indenfor kardiologi.
  • Oplæring i generelle forskningsprincipper.
  • Tæt samarbejde i engageret forskningsteam.
  • Selvstændigt projekt

Og meget mere!

Hvis dette er noget for dig så send en mail med en motiveret ansøgning, samt CV

Til:

Læge
Mathias Sørgaard
Mail: mathiassoergaard(snabel-a)hotmail.com
Tlf. 29608272
Ansøgningsfrist 25. maj 2014. Samtaler vil finde sted i uge 22.

1-årigt prægraduat forskningsår på Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital

Registerbaseret studie af forekomsten af psykisk sygdom hos unge med diabetes type 1

Unge med diabetes mellitus type 1 (DMT1), som samtidig har psykiske vanskeligheder, udgør en klinisk og samfundsmæssig udfordring, der mangler at blive videnskabeligt belyst for at kunne imødekommes tilstrækkeligt effektivt. Vi ønsker derfor at undersøge forekomsten af psykisk sygelighed hos unge med DMT1 ud fra nationale registerdata

Du vil blive tilknyttet Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, og derudover være en del af et netværk bestående af forskningsleder, lektor, dr.med. Anne Mette Skovgaard, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, afdelingslæge, ph.d. Kirsten Boisen, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og forskere på Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab, Syddansk Universitet.

Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskning, samt arbejder med dit selvstændige projekt. Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende eksamination og kan bruges som forberedelse til et eventuelt ph.d.-studium.

Lønnen søges i samarbejde med vejleder, og udgør 10.000 kr/md.

Ansøgningsfristen er 18/5.

Du er meget velkommen til at kontakte Grete Teilmann for at høre nærmere om projektet, vores forskningsmiljø og de konkrete opgaver der vil være i projektet.

Motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift sendes til

Grete Teilmann, forskningsansvarlig afdelingslæge, lektor, ph.d.
Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital
Tlf: 48294240
email:grete.katrine.teilmann(snabel-a)regionh.dk

Medicinstuderende søges til timelønnet forefaldende arbejde på klinisk projekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital

Vi søger 2 medicinstuderende (min 8. semester) til timelønnet forskningsarbejde. Det drejer sig om ca. 6-8 timer ugentligt pr. studerende.  Arbejdet påbegyndes ca. midt juli med 2 følgevagter og herefter 3 uger i august med 2 dage pr uge. Fra september indgår de studerende i et team af studerende som dækker alle månedens forsøgsdage (typisk 3-4 hverdage).

Projektet, kaldet iPower, omhandler kvinder med angina pectoris, hvor der ikke er fundet stenose på koronararterier ved Koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær dysfunktion, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger.

Den studerendes arbejdsopgaver vil være følgende:

1)    Min. 2 månedlige forsøgsdage hvor den studerende bl.a. vil stå for en samtale med patienten, lægge venflon og blodprøvetagning samt håndtering.

Mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30

2)    Fleksibelt arbejde med inklusion af patienter ved telefonisk kontakt

3)    Indtastning af blodprøvedata

Vi søger medicinstuderende som er ansvarlige og er glade for praktisk arbejde. Det er en fordel at have kendskab til venflon anlæggelse, men det er ikke et krav. Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest og som kan afsætte mindst 2 hverdage til forsøgsarbejde pr måned.

Den studerende kommer til at arbejde i et team med flere PhD-studerende.

Opstart ca. midt juli. Løn 160 kr./ time.

Interesserede bedes rette henvendelse til

PhD-studerende, Daria Frestad, MD

Email: daria.frestad(snabel-a)gmail.com

Tlf: 60842644

Lønnet forskningsår på Anæstesiologisk Afd, Herlev Hospital – KORT FRIST!!

Forskning er grundstenen bag den kliniske praksis som læge. Går du med tanker om at lære, hvad det egentlig vil sige at forske har du her en mulighed.

Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev Hopital søger aktuelt penge til 1-2 skolarstipendier til engagerede stud.med.’er som har lyst til bruge et år (eller op imod et år) på lønnet, vejledt fuldtidsforskning. Ansættelsesstart efter sommerferien.

Du vil få et selvstændigt projekt indenfor ortopædkirurgi og anæstesi om komplikationer til ankelkirurgi, hvor vi allerede har opbygget en database med let tilgængelige patientdata klar til bearbejdning. Derudover inddrages du i praktisk gennemførsel af vores kliniske forskning på akutte patienter, som sikrer dig en bredere læring og grundlæggende forståelse for forskningsmetode etc.

Data er fint egnet til publikation med 1-2 førsteforfatterskaber, hvoraf den ene kan udgøre din kandidatopgave. Desuden muligt medforfatterskab på andre artikler samt præsentation på relevant videnskabelig kongres.

Du skal have lyst til at deltage – dette er ikke bare en nem vej til et bedre CV. Det forventes, at du er engageret, kan arbejde selvstændigt og er fleksibel mht. arbejdstider. Til gengæld er vi også fleksible og du får kompetent vejledning i hele forløbet. Aflønning efter gældende standard for skolarstipendier.

KORT FRIST!

Pga. ansøgning om forskningsmidler har vi desværre kort frist og skal blive enige i denne uge.

Send derfor dit CV (gerne inkl. en karakterudskrift hvis muligt) og en kort, motiveret ansøgning på email til undertegnede senest i morgen tirsdag 06.05.2014 – gerne før(!), så vender vi tilbage snarest.

Venlig hilsen

Rune Sort

rune.sort.03(snabel-a)regionh.dk
Læge, Klinisk Assistent, ph.d. stud.
Forskningsenheden Anæstesiologisk Afdeling
Herlev Hospital

Skolarstipendiat med interesse for pædiatrisk hæmatologi og pulmonologi søges

Hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) kan være en nødvendig og livreddende behandling af børn med leukæmi, men er forbundet med alvorlige risici, blandt andet i form af svære lungekomplikationer. Børne- og Ungeafdelingen på Rigshospitalet varetager undersøgelse og behandling af alle børn der gennemgår HSCT i Danmark. Gennem de seneste år har en forskergruppe i afdelingen arbejdet med at undersøge baggrunden for de lungekomplikationer som nogle patienter oplever, samt mulighederne for tidlig diagnostik, som kan medføre tidligere og bedre behandling.

Vi har gennemført et prospektivt opfølgningsstudie, der har fulgt stamcelletransplanterede børn op til 2 år efter transplantationen med avancerede lungefunktionsmål og immunologiske tests. Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til ½ eller 1 års ansættelse, der kan være med til at opgøre dette materiale med henblik på videnskabelig publikation.

Studiet giver god mulighed for at få indsigt i pædiatrisk immunologi og hæmatologi på højt specialiseret niveau, såvel som detaljeret kendskab til forskellige mål for lungefunktion hos børn. Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi og der er mulighed for at skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation. Vi ser forskningsopholdet som en forberedelse til et eventuelt Ph.D. studium.

Løn og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med vejleder.

Ansøgningsfristen er fredag 9. maj. Samtaler vil blive afholdt den 13. maj (aften).

Motiveret ansøgning inkluderet CV og karakterudskrift sendes til:

Hilde Hylland Uhlving, læge og Ph.D. studerende

Tlf. 29806203/e-mail: hilde.hylland(snabel-a)gmail.com