INTERESSE FOR OFTALMOLOGI ELLER NEUROLOGI?

Vi søger 1 medicinstuderende til basalvidenskabelig forskning i BrainLAB (Kolko/Bergersen group), Institut for Neurovidenskab og Farmakologi som led i semesterfri eller et scholarship.

Vi forsker i interaktioner mellem celler i den indre del af retina og har mange forskellige delprojekter med forskellige samarbejspartnere såvel nationalt som internationalt.

Vi kan tilbyde:
Eget projekt med henblik på kandidatopgave eller forskningsår Udgivelse af artikel
Gode laboratoriefærdigheder
Kurser, konferencer etc.
Muligheden for at indgå i et ambitiøst og socialt forskningsmiljø

Lyder det som noget for dig, så send en e-mail til: miriamk@sund.ku.dk (Øjenlæge, Lektor Miriam Kolko) eller akkehler@sund.ku.dk (Læge, Anne Katrine ToS-Kehler)

Vi ser frem til at høre fra Jer!

Er du i gang med den sidste del af studiet og er du interesseret i et forskningsår?

Neurologisk afdeling Roskilde Sygehus søger en medicinstuderende til et projekt hvor apopleksi patienter træner med samtidig elektrisk stimulation af muskler. Projektet er et pilotprojekt med det formål at undersøge rehabiliteringsprincippet forud for en eller flere projekter. Muligheden for at være med i evt. fremtidige projekter efter studiet er derfor gode hvis forskning er noget for dig.

Ansættelsesperioden er fra 1/1-15.

Du vil indgå i et forskningsmiljø med dagligt samarbejde med læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Forskningsåret søges finansieret via Lundbeckfondens scholarstipendium i neurologi med deadline 1/9-14. Af den grund er tiden knap. Kontakt overlæge Troels Wienecke (mobil 51946138) hvis du er interesseret snarest.

Studentermedhjælper søges til projekt om palliativ indsats

Kort om DOMUS-projektet:
DOMUS tager afsæt i, at langt de fleste kræftpatienter hellere vil opholde sig i eget hjem end på et hospital. Undersøgelsen skal afdække, hvordan flere patienter, der ønsker at være hjemme, kan få opfyldt dette ønske ved at forstærke støtten i hjemmet med palliativ (lindrende) indsats. For at undersøge effekten af hurtig palliativ indsats randomiseres patienterne i to grupper: én gruppe, der modtager den hurtige palliative indsats i eget hjem og én gruppe, der modtager de sædvanlige tilbud. Projektet startede medio 2013 og der inkluderes patienter til ultimo 2015.
Du kan læse mere om projektet på:
http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Finsencentret/Onkologisk+Klinik/Forskning+og+udvikling/DOMUS/Til+fagpersoner/
Stillingen:
Den primære opgave består i dataindsamling, hvor du ved opslag i kliniske systemer og elektronisk patientjournal skal identificere patienter, der opfylder projektets inklusionskriterier og indføre alle vurderede patienter i en database. Arbejdstiden er ca. 15 timer ugentlig og opgaven kan løses på alle tider af dagen. Du vil indgå i projektets tværfaglige forskningsgruppe, og der vil være mulighed for at deltage i projektets øvrige opgaver og publikationer alt efter egne interesser og kompetencer.
Ansøgeres ønskede kvalifikationer:
Stud. Med. på kandidatdelen eller Stud. Scient San. (eller tilsvarende) med sygeplejebaggrund
Systematisk – kan arbejde konsekvent med in- og eksklusionskriterier
Erfaring med at læse patientjournaler (OPUS)
Har interesse for og gerne viden om onkologi
Har interesse for og gerne viden om palliation
Er reflekteret og engageret
Løn efter aftale med personale afdelingen på Onkologisk Klinik. Spørgsmål om stillingen kan rettes til PhD-studerende Kirstine Skov Benthien på: 3545 4796. Ansøgning og CV sendes til Professor Per Sjøgren på per.sjoegren@regionh.dk inden 22. september. Ansættelsen starter 1. oktober

Er klinisk Neurologisk forskning noget for dig?

Har du interesse for forskning og neurologi, så kan Enhed for Klinisk Apopleksiforskning Glostrup Hospital tilbyde et aktuelt og spændende forskningsprojekt.
Projected er et prospektivt studie omhandlende virkningen af specielt udviklet døgnrytmelys installeret på et helt rehabiliteringsafsnit med tilhørende kontrolafsnit. De indlagte patienter er hjerneskadede patienter efter apopleksi.
Kort projektbeskrivelse
Døgnrytmecenteret regulerer en stor del af kroppens celler ved hjælp af hormoner og nervebaner, og det menes at ca. 10 % af det humane genom er døgnrytmereguleret. Der er fundet en hidtil ukendt subtybe af retinale ganglieceller i øjets nethinde, og det har vist sig, at det kun er det blåbølgede lys, der detekteres af disse retinale ganglieceller. Da normalt indendørslys har en lav styrke i forhold til naturligt dagslys og indholdet af det blå lys i særdeleshed er meget lavt, betyder det, at mennesker der ikke har mulighed for at komme ud og få tiltrækkelig sollys er i risiko for at udvikle forstyrret søvn samt mentale og metaboliske forstyrrelser, som man netop ser hos nat- og skifteholdsarbejdere.
Formålet med denne undersøgelse er at undersøge langtidsindlagte patienters døgnrytme og effekten af ergonomisk døgnrytmelys, der bidrager med blåt lys på de rigtige tidspunkter af dagen.
Søvnen monitoreres og der undersøges døgnrytme- og stress hormoner, døgnrytme-associerede blodparametre, søvnkvalitet, velvære, træthed og livskvalitet.
Resultaterne fra vores studie vil kunne få stor indflydelse på den fremtidige behandling af langtidsindlagte patienter.
Arbejdsopgaver
Fysiologiske søvnmålinger
Blodprøver
Kliniske Neurologiske undersøgelser
Neuropsykologiske test
Databaseindtastning
Vi søger
Forskningsårsstuderende med start hurtigst muligt

Eller

Medicinstuderende der i deres fritid kan bidrage med ovenstående arbejdsopgaver. Opgaverne er som regel ret fleksible og kan løses fra 08-21 alle ugens dage.
Vi tilbyder
Forskningsårsstuderende: 10.000 kr. månedligt og sit eget delprojekt under døgnrytmeprojektet omhandlende døgnrytmens indflydelse på langtidsindlagte apopleksipatienters knoglemetabolisme. Hertil hører 1. Forfatterskab på eget delprojekt samt medforfatterskab på relevante artikler under døgnrytmeprojektet.

Medicinstuderende: Lær at forske og udvikle dit CV. Lønnen er medforfatterskab på relevante artikler under døgnrytmeprojektet.

Forskergruppen
Enhed for Klinisk Apopleksiforskning, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital
Apopleksiansvarlig Overlæge og klinisk forskningslektor, dr.med. Helle K. Iversen, phd-studerende læge Anders West, phd-studerende Sofie Amalie Simonsen, en forskningsårsstuderende, en medicinstuderende og 2 projektsygeplejersker.
Fokus på et godt og stimulerende arbejdsmiljø.
Vi arbejder tæt sammen med Dansk Søvncenter, Klinisk Biokemisk afsnit., Radiologisk afsnt., Øjenafdelingen og Driftafdelingen Glostrup Hospital.

Hvis du synes ovenstående kunne være noget for dig så kontakt os endelig via nedenstående oplysninger:

Læge Anders Sode West
Enhed for Klinisk Apopleksiforskning
Neurologisk afd. Glostrup Hospital
Mail: anders.sode.west@regionh.dk
Tlf.: 21748587

Medicinstuderende søges snarest til prægraduat forskningsår om palliativ indsats

Medicinstuderende søges snarest til prægraduat forskningsår om palliativ indsats
Kort om DOMUS-projektet:
DOMUS tager afsæt i, at langt de fleste kræftpatienter hellere vil opholde sig i eget hjem end på et hospital. Undersøgelsen skal afdække, hvordan flere patienter, der ønsker at være hjemme, kan få opfyldt dette ønske ved at forstærke støtten i hjemmet med palliativ (lindrende) indsats. For at undersøge effekten af hurtig palliativ indsats randomiseres patienterne i to grupper: én gruppe, der modtager den hurtige palliative indsats i eget hjem og én gruppe, der modtager de sædvanlige tilbud. Projektet startede medio 2013 og der inkluderes patienter til ultimo 2015.
Du kan læse mere om projektet på: http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Finsencentret/Onkologisk+Klinik/Forskning+og+udvikling/DOMUS/
Stillingen:
Du vil indgå i projektets tværfaglige forskningsgruppe og være beskæftiget på fuld tid med fleksible arbejdstider. Ansættelsen varer fra 1. september 2014 eller snarest derefter til og med juni 2015.
Den primære opgave består i dataindsamling, hvor du ved opslag i kliniske systemer og elektronisk patientjournal skal identificere patienter, der opfylder projektets inklusionskriterier og indføre alle vurderede patienter i en database. Du vil modtage al den oplæring, som opgaven og du kræver.
Den rapport, der skal skrives i forbindelse med forskningsåret kan med fordel udgøre bachelorprojekt eller speciale. Til rapporten kan du benytte data om de patienter, der allerede er inkluderet i projektet. Der er flere muligheder for fokusområder, eks. symptombelastning og livskvalitet. Der udgår en mængde publikationer fra projektet, og du vil desuden blive medforfatter af mindst én videnskabelig publikation når projektet afsluttes primo 2016.
Ansøgeres ønskede kvalifikationer:
Systematisk – kan arbejde konsekvent med in- og eksklusionskriterier
Erfaring med at læse patientjournaler
Har interesse og gerne viden om sygdoms- og behandlingsforløb ved kræftsygdomme
Har interesse og gerne viden om palliation
Reflekterer og stiller spørgsmål
Opsøger viden
Lønnen er 10.000 pr. måned. Spørgsmål om stillingen kan rettes til PhD-studerende Kirstine Skov Benthien på: 35454796. Ansøgning og CV sendes til Professor Per Sjøgren på per.sjoegren@regionh.dk inden 25. August.

Studerende med interesse for anæstesiologi og reviews søges til job hos Cochrane Anaesthesia Review Group

Cochrane Anaesthesia Review Group is looking for a medical student, with an interest in anaesthesiology and systematic reviews, to work an average of 7 hours per week from 1.9.2014.
The work includes secretarial tasks such as collecting and distributing the agenda, writing minutes at our meetings, which take place 4-6 times a year. Additionally, you must participate in the preparation of funding applications and help the Managing Editor and Trials Search coordinator with tasks such as searching for peers, and arranging editors’ meetings. Our operations are conducted in English and you are expected to be fairly fluent in both written and spoken English. We would prefer an applicant who is outgoing and with ideas that can help the fundraising.
You are expected to be present at the meetings, which usually start at 3 pm and last for 2-3 hours.
The job may include some travel opportunities and participation in various anaesthesia related research activities with or without pay. The Cochrane Anaesthesia Review Group is based in the department of Anaesthesiology, Herlev Hospital. For more information please contact Professor Ann M. Møller: ann.moeller@regionh.dk

Please send an e-mail with your application included CV in English to:
ann.moeller@regionh.dk

Professor, co-ordinating editor
Ann Merete Møller
Department of Anaesthesiology
Research Unit
Herlev Hospital