Den gode forskningsidé

Hvordan får man den gode idé til et forskningsprojekt, bachelor- eller kandidatopgave? Og hvordan kommer man så videre med at skrive opgaven og undgå skriveblokade?

Kom til foredrag med Jakob Burcharth og Hans-Christian Pommergaard fra forskerkurser.dk og få inspiration til, hvordan du vurderer om en idé er god, og hvordan du kommer i gang med at skrive opgaven.  

 
Tid: 7. oktober 2014 kl. 16.15
Sted: Haderup Auditoriet, Panum

Author seminar og publishing ethics

AUTHOR SEMINAR OG PUBLISHING ETHICS
 

Vi har nu mulighed for sammen med KUB nord og Elsevier at invitere jer til en eftermiddag i videnskabens navn. Det drejer sig om to foredrag, med talere fra Elsevier, som ved noget om hvad der skal til for at blive publiceret i et tidsskrift. Yderligere holder de oplæg om hvad man i hvert fald ikke skal gøre, hvis man vil undgå at havne i den sorte bog.

Således er der en hel eftermiddag den 9. oktober 2014, hvor vi starter med

Research Misconduct and publishing ethics fra 12:15 – 13:45, med tilmelding på:http://tinyurl.com/n337pwd

Umiddelbart efter How to write great papers: from title to references, from submission to publication fra 14:00 – 16:00 med tilmelding på mail: author@puffnet.dk

Læs meget mere på hjemmesiden, puffnet.dk
Vær opmærksom på at der er adskilt tilmelding til hvert arrangement

Copenhagen_author seminar_invitation_9 Oct 2014_14-16_PUFF-2_JHJ

Copenhagen_AS poster_9 Oct 2014_14-16_PUFF-3

Forskningsårs-studerende søges til neuro MR forskning

Vi søger en medicinstuderende til et forsknings- og udviklings-projekt på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.

Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive isotoper. Vi råder over 5 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 cyclotroner og en stor radiokemienhed. Arbejdspladen er meget tværfaglig med nuklear medicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Afdelingen udfører ca. 7000 kliniske PET skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og udvikling. Afdelingens profil er beskrevet andet steds: http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Diagnostisk+center/Klinisk +Fysiologisk+og+Nuklearmedicinsk+Klinik/Forskning/

Se Årsberetninger.

Du skal knyttes specielt til neuro-området med fokus på avanceret neuro-MR.

Projektets overordnede formål er at etablere en hurtig og patientvenlig funktionel MR metode til non-invasiv kvantificering af hjernens globale blodgennemstrømning og ilt-metabolisme. Metoden kan have betydning for at karakterisere og monitorere hjernens funktionelle status i forbindelse med global skader, f.eks. hovedtraumer, demens, toxisk/metabolisk encephalopati og neuroinflammation.

Projektet er teknisk præget. Du skal læse litteraturen, deltage i planlægningen og udførelsen af skanningerne, og i efterbehandlingen af data.

Vi foretrækker en kandidat, der:

 • Er sidst på Bachelor delen/i begyndelsen af Kandidat-delen
 • Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende
 • Interesseret i neurofagene og billeddannelse
 • Interesseret i fysik, computervidenskab, statistik, matematik.
 • Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle hjemme

  med en computer på et avanceret niveau.

 • Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en

  forudsætning Vi leverer:

 • Ansættelsen er for et år og aflønning er 10.000 kr/mnd.
 • Vejledning i et samarbejde mellem Rigshospitalet og Enhed for Funktionel

  Billeddiagnostik, Glostrup Hospital.

 • Mulighed for at deltage i publikationer.
 • Mulighed for at fortsætte arbejdet efter afsluttet forskningsår
 • Start ultimo 2014 eller efter aftale.

  Send venligst en 1 sides CV med angivelse af foreløbige karakterer og andre kvalifikationer, samt motiveret ansøgning på e-mail til lægesekretær:

page1image19632 page1image19792

Mette Myltoft: Mette.Myltoft@regionh.dk Ansøgningsfrist 1 oktober 2014
Din hovedvejleder bliver:
Otto Henriksen, Overlæge, ph.d. Rigshospitalet

Medvejledere er:
Ian Law, Overlæge, ph.d, dr.med. Rigshospitalet
Henrik Larsson, Professor, Overlæge, ph.d, dr.med., Glostrup Hospital

page2image2776 page2image2936

Eksempel på de typer MR data man skal arbejde med:

Med MR udføres angiografi af hjernens kar (a). Et eller flere snit udvælges og blodgennemstrømingen gennem et tværsnit af de store arterier (b) udmåles (c). Ilt mætningen i sinus sagittalis superior måles (e, f). Når hjernens blod gennemstrømning og ilt mætningen på arterie og venesiden er kendt, kan hjernens Iltmetabolismen beregnes.

Wehrli FW, Rodgers ZB, Jain V et al. Time-Resolved MRI Oximetry for Quantifying CMRO2 and Vascular Reactivity. Acad Radiol. 2014;21:207-214.

Medicinstuderende søges til Prægraduat Forskningsår i kardiologi

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningsprojekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Om os: den forskningsstuderende kommer til at være en del af et større forskerteam med 4 ph.d.- studerende og flere medicinstuderende. Projektet, kaldet iPower (ImProve diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease), omhandler kvinder med angina pectoris uden stenoser på koronararterierne undersøgt med koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær sygdom, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger. Formålet med iPower er således at udvikle nye undersøgelsesmetoder af kvinder med symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre behandlingen af denne patientgruppe. Projektet startede i 2012 og det er per dags dato inkluderet ca. 1000 kvinder.

Du kan læse mere om projektet på: http://ipowerhjerter.dk

Stillingen: Ansættelsen som prægraduat forskningsårsstuderende varer fra og med den 1. februar 2015 og et år frem. Da du kommer til at være en vigtig del af forskningsgruppen, er det et krav om at du kan starte som timelønnet forskningsassistent med 2 følgevagter i september og herefter 1 vagt (ca. 7,5 timer) pr. uge frem til februar 2015.

I den periode vil du blive oplært i følgende arbejdsopgaver:
samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, EKG optagelse og fortolkning, registrering af patientdata i projektets database, inklusion af patienter ved telefonisk kontakt
Mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30
Løn 160 kr./ time

Som forskningsårstuderende vil du være ansvarlig for gennemførelse af dit eget forskningsprojekt. Dit prægraduat forskningsår skal afsluttes med en rapport, som kan udgøre dit kandidatspeciale. Der vil blive mulighed for at publicere dine resultater i et videnskabeligt tidsskrift med dig selv som førsteforfatter, samt for deltagelse i kurser og konferencer.

Lønnen under et forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Disse midler skal der søges om.

Vi søger en medicinstuderende:

som har bestået 8. semester
som har interesse for kardiologi
som er selvstændig, ansvarlig og glad for praktisk arbejde som har lyst til at indgå i et team

Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest muligt.

Motiveret ansøgning og CV bedes sendt til: PhD-studerende, Daria Frestad
Email: daria.frestad@gmail.com Tlf: 60842644

Første månedsmøde og semesterprogram

INTRODUKTION TIL FORSKNINGÅR
 
Første månedsmøde i PUFF kommer vanen tro til at handle om at komme i gang med forskning. Denne gang afholdes mødet i samarbejde med Studievejledningen for medicin. Vi vil fortælle om mulighederne for forskellig forskning, hvad fordelene ved forskning er og hvad man skal overveje, inden man siger ja til et projekt. Desuden vil vi snakke om de regler, som nu er gældende for afholdelse af forskningåret i forhold til fremdriftsreformen
Vi vil sammen svare så godt som muligt på alle de spørgsmål der måtte være i forbindelse med studenterforskning.
 
Tid: tirsdag d. 9/9 kl 16.15
Sted: Hannover Aud, Panum.
 
Vi glæder os til at se jer!
 
Venligste hilsner
PUFF og Studievejledningen for medicin

 
Resten af semestrets program i PUFF


Foredrag:
– Månedsmøde oktober: Den gode forskningsidé ved forskerkurser.dk, 7/10-14
– Author-seminar ved Elsevier, arrangeret af KUB-nord, 9/10-14
– Månedsmøde: Reviews og meta-analyser

Kurser:
– Fondsansøgning
– SAS-programmering
– SPSS-kursus


Mere information om tid og sted for arrangementerne kommer løbende på mailen, hjemmesiden og i MOK.