Medicinsk Afdeling, Køge Sygehus, søger 1-2 medicinstuderende til prægraduat forskningsår

Til forskningsprojekter omhandlende både medicinske og administrative forhold omkring primært sukkersygebehandling søger vi op til 2 forskningsårs-studerende fra 1-2-2015 eller efter aftale.

 

Du vil både få ansvaret for egne afgrænsede projekter samt blive tilbudt involvering i længerevarende projekter, der ikke kan afsluttes på 1 år.

 

Vi garanterer en månedlig løn på 10.000 kr og forestiller os 1 års ansættelse.

 

Hvis du har erfaring med forskning fra tidligere, er det fint, men det er ingen betingelse.

 

Såfremt du har spørgsmål eller vil høre nærmere, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge, ph.d., dr.med. Troels Bock (tboc@regionsjaelland.dk) eller 47322401.

 

Send gerne en ansøgning max. 1 side ledsaget af et opdateret CV til:

 

Ledende overlæge, ph.d., dr.med.

Troels Bock

Medicinsk Afdeling

Lykkebækvej 1

4600 Køge

 

Ansøgningsfrist d. 10.01.15 kl. 12.00

 

Prægraduat forskningsprojekt på Gastroenheden, Herlev Hospital

Vi søger 1 scholar til et prægraduat forskningsprojekt i endoskopienheden med start 1. Februar, 2015. Varighed 3-6 måneder.

 

Projektet

Endoskopiafsnittet på Herlev hospital har en betydelig forskningsaktivitet inden for området endoskopi. Afsnittet foretager ca. 10.000 procedurer om året. Blandt disse har afdelingen markeret sig i udvikling og forskning vedr. endoskopisk ultralydskanning. Det prægraduate projekt omhandler retrospektiv opgørelse af endoskopisk ultralyd vejledt biopsier fra solide og cystiske processer i pancreas og foregår i tæt samarbejde med vores patologiske afdeling, som vurderer vævsprøverne. Ved at implementere nye molekylærbiologiske undersøgelser af vævet forventer vi at kunne forøge det diagnostiske udbytte af biopsierne.

Du vil blive ansvarlig for dette projekt, som vi forventer vil resultere i 1-2 artikler med førsteforfatterskab samt mulig fremlæggelser på nationale og international kongresser.

Du kan desuden komme til at deltage i andre forskningsopgaver i afdelingen i ansættelsesperioden.

 

Forskergruppen

Som scholar vil du være en del af et team bestående af ph.d.-studerende og afdelingens overlæger, men vi lægger meget vægt på, at du arbejder selvstændig. Du aflønnes med 10.000,- pr måned og vi forventer afsættelse i 3-6 måneder.

 

Send ansøgning (1A4 ark) og CV til john.gasdal.karstensen.01@regionh.dk senest 8/1-15. Samtaler vil foregå i uge 3.

 

Yderlige Oplysninger:

John Gásdal Karstensen, læge, ph.d. stipendiat, tlf. 40944465

Peter Vilmann, professor, dr.med. tlf. 61677950

Lægestuderende søges til forsøg vedr. oplæring i kikkertundersøgelse af urinblæren

Design: Studiet omhandler metoder til simulationstræning i fleksibel cystoskopi. Du vil blive oplært teoretisk i proceduren og få træning på en virtuel simulator, Uromentor (Simbionix(C)). Herefter vil du blive superviseret af en speciallæge i urologi ved to kikkertundersøgelser på ambulante patienter i Urologisk Ambulatorium Rigshospitalet. Din deltagelse er anonym. Du vil efter forsøgets afslutning få mulighed at se dine resultater. Du vil modtage et bevis for deltagelse i studiet, hvis indhold svarer til et gennemført postgraduat kursus i fleksibel cystoskopi.

Sted: Center for Simulation, CEKU, Rigshospitalet/Urologisk Klinik D, 2111, Rigshospitalet.

Varighed: Du skal afsætte i alt ca. 4 timer, fordelt på to dage i perioden medio februar 2015 til maj 2015.

Honorering: Ingen. Deltagelse er frivilligt. Du opnår erfaring og kompetence inden for skopi.

Krav: Ingen selvstændige kikkertundersøgelsesprocedurer eller tidligere kurser i kikkertundersøgelser. Du har færdiggjort dit 8. semester på Københavns Universitet.

 

Med venlig hilsen

 

Sarah Bube

Projektansvarlig, reservelæge

Urologisk Klinik,  Abdominal Centret, Rigshospitalet

Kontakt, spørgsmål og tilmelding: 

sarahbube@gmail.com

2 ét-årige stillinger som forskningsårsstuderende ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler

2 et-årige stillinger som forskningsårsstuderende er ledige til besættelse 1.2.2015 eller efter nærmere aftale derefter. Forskningsopgaverne vedrører arbejdsbetinget håndeksem og indgår i et stort randomiseret kontrolleret interventionsstudie i rammerne af et PhD-studium. Der foreligger et datamateriale omfattende omkring 1000 personer, som har fået anmeldt et arbejdsbetinget håndeksem, og forskningsopgaverne består i at belyse henholdsvis erhvervsrelaterede og livstilsrelaterede risikofaktorer for sværhedsgraden af håndeksem opgjort på forskellig måde.

Der foreligger finansiering af et forskningsårsstudium med en månedlig aflønning på DKK 10.000 samt annuum til deltagelse i videnskabelige konferencer. Det forventes, at hvert forskningsårsstudium resulterer i mindst én international videnskabelig publikation.

Projekterne foregår ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling i samarbejde med professor Tove Agner, Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Disse 2 afdelinger samarbejder om 2 PhD-projekter inden for det samme område.

Motiveret ansøgning med CV fremsendes til:

 

Professor overlæge, dr.med. Jens Peter Bonde

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

E-mail: Jens. Peter.ellekilde.bonde@regionh.dk

Mobil:  3043 8617

 

med frist onsdag, den 11. februar 2014

Forskningsår pr. 1. februar. På Neuromuskulær forskningsenhed, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet

Du vil blive ansvarlig for dit eget projekt med Professor John Vissing som vejleder og samtidig koblet til nogle af afdelingens øvrige projekter der handler om patienter med medfødte muskelsygdomme.  Forskningen er klinisk og kommer til at undersøge patienter, udføre fysiologiske test på kondicykler, tage blodprøver, lægge venflons, analysere og behandle data. Derudover kræver forskning en masse planlægning, logistik og kommunikation med patienter, videnskabsetiske komiteer, samarbejdspartnere osv. Afhængigt af projekterne skal du være forberedt på at komme til at rejse til forsøgscentre i udlandet i forbindelse med internationale projekter. Skolarstipendiet er finansieret og vi forventer at dit arbejde vil munde ud i en videnskabelig artikel og kan anvendes som bachelor eller kandidatopgave.

 

Hvis du er interesseret eller vil høre mere, så kontakt:

Karen Lindhardt Madsen, Læge, PhD-studerende
e-mail: karen.lindhardt.madsen@regionh.dk eller tlf:  3545 6126

Skriv ikke en egentlig ansøgning, men gerne lidt info om dig; telefonnummer, e-mailadresse, semestertrin, planer for nærmeste fremtid og evt. tidl. arbejde, senest fredag d. 19. dec.

Karen Lindhardt Madsen, MD
Neuromuscular Research Unit, 3342
Rigshospitalet

Blegdamsvej 9
2100 Copenhagen E
Denmark

www.neuromuscular.dk

 

Medicinstuderende søges til forskningsår på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C – Rigshospitalet.

Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår med start d. 1. februar 2015. Emnet for forskningen er pancreas- og galdevejscancere. Den forskningsårsstuderende vil både få sine egne velafgrænsede projekter som kunne være velegnede til mindre artikler og/eller kandidatopgave samt blive engageret i afdelingens igangværende forskningsprojekter om diagnostiske og prognostiske biomarkører ved pancreas- og galdevejscancere. Denne del af vores forskning sker i et meget tæt samarbejde med Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital, der varetager den onkologiske behandling af disse lidelser. Arbejdet vil indebære en betydelig kontakt med patienter og praktisk arbejde med blodprøvetagning på disse.

Hvem kan søge:
Stud.med. på kandidatdelen
Du skal være åben, positiv og god til kommunikere med patienter. Interesse i kirurgi og onkologi er en fordel.

Vi tilbyder:
Involvering i afdelingens større forskningsprojekter samt egne mindre projekter. Mulighed for kandidatopgave
Aflønningen vil være 10.000kr pr. måned

Lidt om afdelingen
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C – Rigshospitalet har landsdelsfunktion for behandling af maligne lidelser i esophagus, ventikel, lever og pancreas for Østdanmark. Afdelingen har desuden landsfunktion for levertransplantation.

Ansøgning og evt. spørgsmål til:

Dan Calatayud, læge, Ph.d.-studerende Mobil: 51 60 86 68/ Arbejde: 35 45 04 20 dan.calatayud@gmail.com

ANSØGNINGSFRIST: Fredag d. 22. december 2014 kl. 16.00.

Medicinstuderende søges til lønnet arbejde i forbindelse med ph.d.-projekt på Herlev Hospital

I forbindelse med ph.d.-projektet ”billeddiagnostik af knoglemetastaser hos prostatakræftpatienter” søges 1-2 medicinstuderende til at hjælpe med at rekruttere forsøgspersoner. Rekrutteringen finder sted i dagstiden på tirsdage, onsdage og torsdage på Nuklearmedicinsk afd., Herlev Hospital.

Arbejdet i forbindelse med rekrutteringen indebærer personlig henvendelse til mulige forsøgspersoner, booking af skanninger og udsendelse af mails med skanningstider. Der vil være grundig oplæring. Der kan også forekomme andre arbejdsopgaver med relation til projektet (f.eks. dataindsamling).

Vi forventer, at du har gå-på-mod, er imødekommende og ansvarsfuld. Interesse for urologi, onkologi eller billeddiagnostik er en fordel.

Timeløn: 201,20kr. inklusive pension og feriepenge

Inklusionen af forsøgspersoner er startet og forventes at forløbe yderligere 1 1/2 år.

Hvis dette har vagt din interesse, så send gerne en ansøgning til ph.d.-studerende, projektansvarlig læge Eva Dyrberg, eva.dyrberg@regionh.dk. Skriv gerne lidt om dig selv, hvornår du kan starte, og i hvilket omfang du har mulighed for at arbejde.

Ansøgningsfrist: 11. januar 2015

Kirurgisk afdeling, Køge Sygehus, søger 1 prægraduat forskningsårsstuderende

Forskningsenheden under kirurgisk afdeling på Køge/Roskilde Sygehus er en stor nyopstartet enhed (forår 2014). Vores projekter er primært kliniske og udbreder sig over flere specialer, hvor det fælles fokus udover kirurgi er oxidativt stress, kredsløb og optimering af patienternes perioperative forløb. Specialemæssigt kører vi projekter i samarbejde med diverse kardiologiske og anæstesiologiske afdelinger.

Du vil som prægraduat forskningsårsstuderende blive  involveret i en studierække af kliniske projekter angående forebyggelse af kontrast-induceret nefropati ved subakutte KAG-undersøgelser af kardiologiske patienter. Herudover vil du i ansættelsesperioden få ansvaret for dit eget projekt indenfor én af gruppens fokusområder. Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og tager ansvar for projektet. Arbejdsopgaverne vil være meget varierende og udfordrende. Vi forventer, at du som mínimum publicerer 3 artikler i løbet af dit forskningsår.

Vi kan tilbyde, at du bliver en del af en dynamisk og ambitiøs forskergruppe, hvor både Ph.d.-studerende og vejledere vil tage aktiv del i din forskningsuddannelse.  Vi afholder ugentlige forskermøder og tager flere gange årligt på artikelskrivningskurser og kongresser. Vi garanterer dig en månedlig lån i form af 10.000 kr (12 mdr ansættelse). Vi ser helst, at du har bestået 6. semester.

Hvis dette har vakt sin interesse, så send en ansøgning (max 1 A4 side) til Sarah Ekeløf Busch (email: sarahekeloef@gmail.com) inden kl. 12 torsdag d. 4/12-14. OBS! KORT FRIST. Vi afholder samtaler med kvalificerede ansøgere fredag formiddag d. 5/12-14 på Køge Sygehus.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

Sarah Ekeløf Busch, læge, Ph.d-studerende (sarahekeloef@gmail.com tlf. 22 71 28 74)

Ismail Gögenur, professor, Dr. Med. (igo@regionsjaelland.dk tlf. 26 33 64 26)