Scholarstipendiater søges til Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Vi søger to medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt.
Du kommer til at arbejde med et forsøg, hvor vi via ændringer i biokemi og RNA under et migræneanfald, forhåbentlig bliver klogere på migrænes patogenese. Samtidig giver vi dig mulighed for at skrive din kandidatopgave samt tage VKO.

Arbejdet består af:
• Rekruttering af patienter
• Blodprøvetagninger i patientens hjem
• Litteratursøgning og opgaveskrivning (Vi søger én til at skrive om biokemiske ændringer under et migræne anfald, og én til at skrive om transkriptome (RNA) ændringer)

Arbejdssted: Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling på Glostrup Hospital.
Arbejdsperiode: Snarest muligt – februar 2016

Vi vil gerne have at du
• Er interesseret i forskning og neurologi
• Er fleksibel, pligtopfyldende og engageret
• Helst er på kandidatdelen af studiet

Vi kan tilbyde
• Medforfatterskab
• VKO
• Kandidatopgave
• Klinisk forskningserfaring samt deltagelse i et stort og aktivt forskningsmiljø

Forskningsgruppen består af: Jes Olesen (Professor, Dr.med.) og Emma Katrine Hansen (læge, ph.d.-studerende)

Ansøgning (max en side), CV inkl. karakterudskrift sendes til Emma Katrine Hansen
Email: emma.katrine.hansen.02@regionh.dk
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Der kan også kontaktes for eventuelle spørgsmål.
Ansøgningsfrist er d. 15. april 2015

Studerende til forskningsår på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet søges med start 1.9.2015

Viro-immunologisk Forskningsgruppe på Infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet arbejder med forskning inden for immunforsvarets rolle ved kroniske infektioner. Vi søger en stud.med., som interesserer sig for infektionsmedicin og immunologi til et projekt omhandlende HIV og hjerte-karsygdom.
Forskningsåret løber over 12 måneder, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskning, samt arbejder med dit selvstændige projekt.
Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatopgave og videnskabelig publikation. Forskningsåret er merit-givende med afsluttende eksamen.

Vi har brug for en stud.med, der kan starte fra 1.9.2015.

Du vil blive lønnet med skolarstipendium 10.000 kr/måned. Funding er allerede på plads.

Ansøgningsfristen er d. 6 april og motiveret ansøgning inklusiv CV og karakterudskrift sendes til:

Susanne Dam, Afdelingslæge, dr.med/projektleder

email: sdn@dadlnet.dk

Forskningsår med allergiforskning

Lundbeckfonden udbyder i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi 3 stipendier til brug for et forskningsår for stud. med. ved et af de danske universiteters medicinske fakulteter. Stipendiet omfatter 12 måneders løn a 10.000 kr. Desuden vil der være mulighed for at få dækket projekt-udgifter på op til 20.000 kr. efter ansøgning med dokumenterede udgifter.

Find mere information på www.danskallergi.dk

Ansøgningsfrist er 1. maj 2015.

Er du interesseret i pædiatri og klinisk forskning?

Forskningsår i Enheden for Overvægtige Børn og Unge.

Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen, Holbæk Sygehus, søger to forskningsårsstuderende til ansættelse i et år med start hurtigst muligt, senest 1. august. Der er garanteret løn på 10.000 kr månedligt.

Enheden for Overvægtige Børn og Unge er en af verdens største behandlingsklinikker for overvægtige børn, hvor der sideløbende med behandlingen udføres nytænkende forskning i årsagerne til, udviklingen af og behandling for overvægt hos børn og unge. Som forskningsårsstuderende i Enheden for Overvægtige Børn og Unge vil du indgå i et forsker-team af bl.a. læger, sygeplejersker, bioanalytikere, studerende, forskningssekretærer og forskningsassistenter, som alle samarbejder om egne og fælles projekter. Mulighederne for forskningsprojekter i Enheden er mange, og som studerende vil du være med til at definere dine egne projekter, samt hjælpe til med andres, inklusiv fondsansøgninger. Det er derfor essentielt, at du er god til samarbejde og til at have mange bolde i luften.

Vi forventer, at du er pligtopfyldende og imødekommende samt god til at kommunikere med børn. Det er en fordel, hvis du er på kandidatdelen, men det er ikke et krav.

Er det dig, vi skal bruge, så send din ansøgning og CV hurtigst muligt thest@regionsjaelland.dk. Ansøgningsfrist er den 30. marts 2015.

Med venlig hilsen

Theresa Stjernholm, Medicinstuderende

og

Christine Bøjsøe, Læge, Ph.d.-studerende

Forskningsprojekt om laparoskopisk træning søger deltagere.

Kære Medicinstuderende,

I foråret 2015 afholdes et forskningsprojekt om laparoskopisk simulatortræning på Simulationscenter Rigshospitalet.
Laparoskopi er en operationsform som har vundet ind i de fleste kirurgiske specialer og anvendes til de fleste procedurer. Det er derfor også en forudsætning for kommende kirurger/gynækologer/thorax kirurger/ urologer at de kan beherske den.

I dette projekt skal vi afprøve en ny prototype der skaber kunstig dybdefornemmelse og fremadrettet kan bruges i træningen af kommende læger. Deltagelse kræver fremmøde til én session af i alt 3 timer hvor du vil træne og få feedback fra en instruktør.
Til forsøget søges der efter medicinstuderende som kunne have lyst til at deltage.
Hvis dette vækker din interesse er du velkommen til at tage kontakt til den forsøgsansvarlige og tilmelde dig projektet. Du kan læse mere om forsøget i følgende informationsbrev:

LVG.skriftlig deltager information.pdf

Pladserne fordeles først til mølle. Alle vil få en svar mail om de er kommet med i forsøget eller ej, svar mails vil dog først blive sendt rundt efter d.29/3 2015.

For at kunne deltage i projektet

 • skal man være medicinstuderende, intet semester krav
 • kunne afsætte i alt 3 timer til deltagelse ved en session
 • må man ikke have deltaget i andre forskningsprojekter med laparoskopisk træning tidligere
 • må man ikke have laparoskopisk erfaring (ingen selvstændigt udførte eller max 3 superviseret laparoskopiske indgreb)

Alle som deltager vil modtage dokumentation og få mulighed for at prøve den kommende certificeringsmodel for laparoskopi for kirurgi, gynækologi, urologi og thoraxkirurgi i Region Øst.

Ved spørgsmål eller behov for yderligere information kan man kontakte den projektansvarlige Stine Sørensen/ LVGtrial@gmail.com

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Til forskningsår og kandidatopgave søges to forskningsinteresserede skolarstipendiater med start i efteråret 2015. Stipendiaterne skal arbejde med forskningsprojektet CALM (www.calm.ku.dk), der er et af KU’s interdisciplinære stjerneprogrammer, omhandlende forebyggelse af aldersbetinget muskeltab. Projektet foregår på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, og er et randomiseret studie, hvor i alt 245 ældre borgere skal udføre en 1-årig intervention bestående af kosttilskud kombineret med tung styrketræning, let styrketræning eller ingen træning. Undervejs måles bl.a. på muskelmasse, muskelstyrke, funktionsevne, kropssammensætning, fødeindtag, blodtryk samt div. blodprøver, herunder plasma lipider og OGTT.

Projektet startede i 2014, og der er således allerede et flow af forsøgspersoner.

Som stipendiat får du en lægefaglig rolle i vores team, og skal screene og inkludere potentielle forsøgspersoner, udføre diverse tests, muskelbiopsier og blodprøver. Derudover skal du indsamle og analysere specifikke data (se ovenfor) mhp. specialeskrivning. Der vil naturligvis være lægefaglig opbakning fra – og sparring med – vores forskerteam.

Vi tilbyder fuldt skolarstipendiat (10.000kr/md.) i ét år, men kan ikke garantere et førsteforfatterskab.

Du skal som minimum være på kandidatdelen af medicinstudiet, og vi vægter, foruden din personlighed, klinisk erfaring samt højt semestertrin.

 

Er ovenstående noget for dig, så send en begrundet ansøgning samt CV til

Lars Holm
Seniorforsker
Institut for Idrætsmedicin
Bispebjerg Hospital
larsh@sund.ku.dk

Ansøgningsfrist er 15/5-15

Infomøde om Lundbeckfondens udvekslingsprogram i Californien

Så er det på fredag 20.03.15 kl. 16.15 at der er infomøde om Lundbeckfondens udvekslingsprogram i Californien.

Kom forbi og bliv klogere på om det er noget for dig og tag gerne din vejleder med.
Det er helt vildt spændende og en unik mulighed.

Mødet foregår i Haderup Auditoriet på Panum.

Læs mere i de vedhæftede filer.

Lundbeck Foundation Clinical Research Program

Info meeting Lundbeck Foundation Exchange

Stud.med med interesse for telemedicin (eHealth) søges til forskningshalvår efteråret 2015

Danish Center for eHealth & Epidemiology (DEEP) søger 1 medicinstuderende, der skal indgå i et telemedicinsk forskningsprojekt i efteråret 2015. Projektet omhandler patienter med inflammatorisk tarmsygdom, der skal hjemmemonitorere sig ved hjælp af deres smartphone. Arbejdsopgaverne består i selvstændigt at inkludere patienter, varetage den daglige drift af projektet samt sammenskrivning af resultaterne. Løn tilbydes i form af 10.000 kr per måned. Start af forløbet er 1.9.2015, varighed 6 måneder.

Hvem er DEEP?Vi er en epidemiologisk forskningsgruppe ved Gastroenheden, Nordsjællands Hospital. Gruppen beskæftiger sig med mønstergenkendelse af sygdomsforløb, kohortestudier og telemedicinsk intervention hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom. Gruppen ledes af Pia Munkholm, der er Europas første professor i telemedicin, og er førende inden for forskningsområdet i Europa.

Hvad får du ud af det?

* Du indgår i en dynamisk og international anerkendt forskningsgruppe

* Du får kendskab til telemedicinsk forskning på højt niveau

* Du får dit projekt plubliceret, idet vi som udgangspunkt forventer, at du følger projektet til dørs med en artikel

* Kandidatspeciale. Der er mulighed for et halvt/helt forskningsår i forbindelse med projektet

 

Arbejdssted

Gastroenheden, medicinsk sektion

Nordsjællands Hospital

Frederikssundsvej 30

3600 Frederikssund

 

Motiveret ansøgning inkl. 1-2 siders CV sendes nedenstående, der også gerne besvarer spørgsmål vedrørende projektet. Studerende på kandidatdelen prioriteres.

Ansøgningsfrist: 15. april 2015

 

Johan Burisch, læge, PhD

Gastroenheden, Nordsjællands Hospital, Frederikssund

johan.burisch@regionh.dk

Center for Perioperativ Optimering søger op til 4 scholar-stipendiater til start d. 1.september 2015

Center for Perioperativ Optimering søger op til 4 scholar-stipendiater til start d. 1.september 2015

Hver skolarstipendiat vil få ansvaret for sit eget projekt i ansættelsesperioden og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Arbejdsopgaverne vil være varierede og vil bl.a. inkludere anmeldelse, godkendelse, opstart, koordinering og sammenskrivning af projekterne. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). Projekterne vil være en kombination af registerforskning og kliniske forskning, og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske benigne og maligne sygdomme. Projekterne er planlagt i detaljer, men der vil være en stor grad af medindflydelse på arbejdsproces og egne arbejdsopgaver. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under ansættelsen, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt, og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs. Vi forventer at ansøgeren: – Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner – Er struktureret, dedikeret og flittig – Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden – Er medicinstuderende på kandidatdelen Vi tilbyder: – Detaljeret oplæring i artikelskrivning – Deltagelse i 3 skrive-retreats i løbet af ansættelsen – Garanteret løn i form af 10.000 kr. månedligt – 12 måneders ansættelse i en dynamisk og progressiv forskergruppe Om CPO: Center for Perioperativ Optimering (http://www.herlevhospital.dk/cpodenmark) er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. Vi værdsætter et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Som forskningsansat i CPO er man underlagt et krav om videnskabelig produktion, og det forventes at alle forskningsansatte skriver minimum 3 selvstændige artikler årligt med vejledning og backup fra seniore ansatte. Forskningsområderne spænder vidt og omfatter kvalitativ og kvantitativ klinisk forskning, registerforskning, basal forskning og translationel forskning. Ansøgning: Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til jakobburcharth@gmail.com inden d. 5/4 -2015. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere i uge 15 efter nærmere aftale. Yderligere information: Jakob Burcharth, læge, PhD (jakobburcharth@gmail.com, tlf: 26 27 26 62) Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com) Kristoffer Andresen, læge, PhD studerende (kristofferandresen@gmail.com) Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (Jacob.rosenberg@regionh.dk)

Scholarstipendiater søges til Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Scholarstipendiater søges til Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

Vi søger to medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt fra midten af april.

Du kommer til at arbejde med et forsøg, hvor vi via ændringer i biokemi og RNA under et migræneanfald, forhåbentlig bliver klogere på migrænes patogenese.

 

Arbejdet består af:

 • Rekruttering af patienter
 • Blodprøvetagninger i patientens hjem
 • Litteratursøgning (Vi søger én til at skrive om biokemiske ændringer under et migræne anfald, og én til at skrive om transkriptome (RNA) ændringer)

 

Arbejdssted: Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling på Glostrup Hospital.

Arbejdsperiode:

 • Frivilligt arbejde fra april – 1. september 2015.
 • Scholarstipendiat fra 1. september – 1. februar 2016 (aflønnes med 10.000 kr/måned. Midlerne er garanteret, men skal også søges)

Arbejdstid: Fra april til 1. september forventes min. 10 timer om ugen (fleksibelt). Fra 1. september  – 1. februar er det fuld tid.

 

 

Vi vil gerne have at du

 • Er interesseret i forskning og neurologi
 • Er fleksibel, pligtopfyldende og engageret
 • Helst er på kandidatdelen af studiet

 

Vi kan tilbyde

 • Medforfatterskab
 • Klinisk forskningserfaring samt deltagelse i en stor og aktiv forskningsgruppe
 • Vejledning ved erfarne forskere
 • Kandidatopgave

 

Forskningsgruppen består af: Jes Olesen (Professor, Dr.med.) og Emma Katrine Hansen (læge, ph.d.-studerende)

 

Ansøgning (max en side), CV inkl. karakterudskrift sendes til Emma Katrine Hansen

Email: emma.katrine.hansen.02@regionh.dk

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital

 

Der kan også kontaktes for eventuelle spørgsmål.

Ansøgningsfrist er d. 1. april 2015