Student søges til forskningssår ved BMI i Gut Hormone Biology Lab

Projekttitel: Den entero-endokrine L-celles betydning for colon cancer

Vil du være med til at finde ud af hvorfor patienter med fedme og sukkersyge får colon cancer? Og vil du i et år være en del af en stor forskningsgruppe hvor det også prioriteres at have det sjovt?

Projektet indeholder et selvstændigt celleprojekt der handler om at finde ud af om de endokrine L-celler i tarmen påvirkes af galdesalte til at secernere GLP-1 og GLP-2 og om disse hormoner derved påvirker cancerceller til vækst. Der vil være mulighed for at lære flere forskellige metoder til analyse af tarmhormoner (RIA, ELISA, immunhistokemi) og celleundersøgelser (prolferationsassays, cAMP etc).

Du vil blive en del af en lille gruppe, der består af en vejleder samt 1-2 phd studerende, men vi arbejder tæt sammen og bor sammen med en større gruppe med mange søde studerende. Fælles for alle er at vi interesserer os for metabolisme og endokrinologi.

Send en ansøgning med lidt om dig selv og din interesse for forskning så søger vi sammen et skolarstipendiat der kan dække din løn i ca. 1 år (10.000/md). Du kan evt. kombinere med bachelor eller kandidat projekt. Ansøgningen skal indeholde dit CV samt karakterbevis. Deadline 5/5 kl. 12.00

Sendes til vejleder Adjunkt Hannelouise Kissow, kissow@sund.ku.dk

Læs mere om projektet og gruppen på
http://bmi.ku.dk/english/research/Endocrinology_Research_Section/gut_hormone/

MiniFORSK: Fultidsforsker? Et alternativt lægeliv

Jeres basisgruppe inviterer til mini FORSK arrangement

FULDTIDSFORSKER?
Et alternativt lægeliv

Mini FORSK er en serie af arrangementer med fokus på forskellige emner og specialer. Det er en mulighed for den forskningsinteresserede studerende til at få et indblik i, hvor meget forskning fylder i det enkelte speciale, hvad der rør sig på området lige nu samt at skabe vigtige kontakter.

Er du blevet bidt af forskning, og overvejer du hvordan du kan få en lægekarriere med ren forskning?
Synes du ikke lige, du kan se dig selv arbejde på et hospital eller i praksis? Eller er du bare generelt nysgerrig efter, hvad du ellers kan bruge den der lægeuddannelse til?

Så sæt kryds i kalenderen og kig forbi

Hvornår: Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 17.15

Hvor: Lokale 29.01.30

Vi har inviteret læger fra Novo Nordisk, LEO Pharma, Kræftens Bekæmpelse og Statens Serums Institut, som kommer og fortæller om deres hverdag, hvordan de er endt, hvor de er, og hvilke muligheder en læge har i medicinal-industrien, interesseorganisationer eller forskningsinstitutter.

Program:
Velkomst og introduktion
Første taler, læge Bue Agner – Novo Nordisk
Anden taler, læge og phD studerende Christina Bording Rasmussen – Kræftens Bekæmpelse
Tredje taler, læge Maj Dinesen – LEO Pharma
Fjerde taler, overlæge Robert Leo Skov – Statens Serums Institut
Generelt debat og mingling

Oplæggene efterfølges af kaffe og kage samt mulighed for generel debat og mingling med oplægsholderne og hinanden.

Med venlig hilsen Jeres basisgruppe
PUFF

Introduktion til forskning i kirurgien

SAKS og PUFF inviterer til et spændende oplæg om det at være forsker i kirurgiens verden!

Du vil gerne være kirurg og du har lyst til at forske, men hvordan gør man det?
Denne oplægsaften vil to kirurgiske forskere søge at give dig svaret på, hvordan man kommer i gang med kirurgisk forskning, hvad der adskiller den kirurgiske forskning fra den medicinske, hvordan man skriver en god kirurgisk artikel og hvordan ens hverdag som kirurgisk forsker kommer til at se ud.
Herunder hvad der er af muligheder og forventninger som forskningsårsstuderende i et kirurgisk speciale.

Oplægsholdere:
Jacob Rosenberg, Professor, overlæge Herlev Hospital, dr.med., FACS, Redaktør for Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal

Thorbjørn Jensen, Læge på neurokirurgisk afdeling RH.

Hvornår: 6. maj – klokken 16:30 – 18:30

Hvor: Haderup Auditoriet, Panum

Alle er velkomne, så hiv din læsemakker med!

Der vil være lækre, lækre snacks!

Mange hilsner
SAKS og PUFF

Interesseret i at få forskningserfaring?

Psykiatrisk Afdeling O (Rigshospitalet), Psykiatrisk Center København søger en medicinstuderende til et 1-årigt scholarstipendiat fra 1. juli 2015

I dag lever skizofrene patienter i gennemsnit 20 år kortere end baggrundsbefolkningen og over halvdelen af dødsfaldene skyldes somatisk sygdom – især hjertekarsygdomme. Liraglutid (Victoza) er en GLP-1 agonist, som anvendes til behandling af type 2 diabetes. I det aktuelle studie, som er dobbeltblindet, placebo-kontrolleret og randomiseret, vil vi undersøge, om skizofrene patienter med overvægt og metaboliske forstyrrelser opnår en bedring af deres metaboliske forstyrrelser ved 16 ugers behandling med Victoza. I forbindelse med inklusion af patienter til studiet, vil der ydermere blive foretaget en undersøgelse af skizofrene patienters alkoholforbrugsmønstre. Disse data fra inkluderede patienter i forsøget vil senere kunne bruges til at vurdere, om Victoza har en mulig effekt på alkoholforbruget.

Studiet ledes af prof. i psykiatri Anders Fink-Jensen og prof. i endokrinologi Tina Vilsbøll.

For mere info, se på vores hjemmeside: psyktreat.sharepoint.com (NB. ikke www foran)

Alle tilladelserne fra Sundhedsstyrelsen, Vidensskabsetisk Komite og Datatilsynet er på plads, og over 60 patienter er inkluderet. Patienter skal fortsat hverves fra bosteder og via distrikt psykiatriske centre i Region H og Region Sjælland over det næste år. I alt skal 96 patienter inkluderes. Det er et overvejende somatisk (endokrinologisk) studie med en masse klinisk arbejde som fx en 4 timers sukkerbelastning, objektiv undersøgelse, blodprøvetagning og lign.

Vi søger en studerende, der er

 • Interesseret i intern medicin, endokrinologi og psykiatri
 • Selvstændig, initiativrig og interesseret i at arbejde i et klinisk lægemiddelforsøg med alt fra hvervning af patienter til kliniske opgaver i det daglige
 • Ambitiøs, og som gerne vil skrive videnskabelige artikler på engelsk
 • Humoristisk, fyldt med gå-på-mod og empatisk
 • Fleksibel, da vi er et lille team med mange forskellige opgaver

Vi kan tilbyde

 • Et fuldt finansieret 1-årigt scholarstipendiat
 • Deltagelse i ovenstående GLP-1-studie
 • Selvstændigt forskningsprojekt, som vil blive defineret inden for rammerne af GLP-1-studiet. Det er meningen, at dette projekt vil kunne bruges som kandidatopgave
 • Du vil blive involveret i alle aspekter af studiet i tæt samarbejde med en ph.d.-studerende (læge Julie Rask Larsen), læge Kamuran Kuyuncu, andre forskningsårs-studerende og bioanalytiker Bente Bennike

Ansøgningsfrist er 1. juni 2015

Motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift sendes til Julie Rask Larsen:

dr.rask@gmail.com/ 22 97 77 57

Hvis du har nogen spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Julie Rask Larsen eller forskningsårs-studerende Michelle Jakobsen: michelle.iris.jakobsen.01@regionh.dk 

Forskningsårs-studerende søges til Trygfondens Center for Aktiv Sundhed (CFAS)

På CFAS på Rigshospitalet forsker vi i ”træning som medicin” ved at bruge fysisk aktivitet/inaktivitet som intervention og studere effekten heraf på forebyggelse og behandling af forskellige sygdomme. Vi er en ren forskningsafdeling, der har ca. 50 ansatte med forskellig baggrund (medicin, biologi, humanbiologi, human fysiologi, m.v.).

I Diabetes-gruppen søger vi nu en medicinstuderende, der har lyst til at gennemføre et forskningsår på CFAS. Vi arbejder med effekterne af forskellige former for træning på glukose-metabolisme samt øvrige kardiovaskulære risikofaktorer. Specielt forsøger vi at afklare, hvorvidt interval-træning spiller en rolle i behandlingen af type 2 diabetes mellitus.

Som forskningsårsstuderende kommer du til at indgå i forskellige humane forskningsprojekter. Arbejdsopgaverne omfatter rekruttering, forundersøgelser, blodprøvetagning, udførelse af fysiologiske tests, træning m.v. af personer med type 2 diabetes. Endvidere kommer du til at deltage i clamp-undersøgelser, analyse af data samt artikelskrivning og du vil få indblik i forskellige laboratorieundersøgelser. Du vil få grundig oplæring i alle teknikker.

Forskningsåret afsluttes med en rapport, der også kan gælde som kandidatopgave.

Krav til dig:

–          Medicinstuderende, der som minimum har færdiggjort 9. semester

–          Interesse for at tage orlov fra studiet i efteråret 2015 og foråret 2016

–          Interesse for at afprøve mulighederne i forskning

–          Selvstændighed og gåpåmod er en stor fordel

Du kan få yderligere information ved at kontakte gruppeleder Kristian Karstoft på kristian.karstoft@rh.regionh.dk. Tilføj gerne en kort beskrivelse af dig selv samt motivation for ansøgning.

Projektansvarlig: Kristian Karstoft, læge, PhD

Overordnet ansvarlig: Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge, dr.med.

Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

Tagensvej 20, opgang 75, 4. sal

2200 København N

www.aktivsundhed.dk

Lønnet Kardiologisk forskningsår: Noget for dig?

Forskningsinteresseret stud. med. søges til et fuldt finansieret prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start 1. september eller efter nærmere aftale.

Som forskningsårsstuderende vil du blive involveret i Herlev-Østerbro undersøgelsen, som er et klinisk studie, hvor hjertet hos raske forsøgspersoner undersøges med hjerte-CT. Du vil indgå i forberedelsen og skanningen af disse forsøgspersoner. Herudover vil du blive tildelt dit eget forskningsprojekt, som dels kan bruges som specialeopgave og dels kan medføre en publikation i et tidsskrift.

Hvem kan søge?

 • Du skal helst have afsluttet 8. semester.
 • Du skal være åben og god til at kommunikere med patienter
 • Du skal være engageret, interesseret i forskning og god til at samarbejde.

Hvad tilbyder vi?

 • Klinisk erfaring indenfor kardiologi.
 • Oplæring i generelle forskningsprincipper.
 • Tæt samarbejde i engageret forskningsteam.
 • Selvstændigt projekt.
 • Aflønning med 10.000 kr. pr. måned.

Og meget mere!

Hvis dette er noget for dig så send en mail med en motiveret ansøgning, samt CV.
Har du uddybende spørgsmål er du også velkommen til at ringe eller skrive.
Til:
Læge
Mathias Sørgaard
Mail: mathiassoergaard@hotmail.com
Tlf. 29 60 82 72

Ansøgningsfrist: 10/5-15, samtaler vil blive afholdt i følgende uge

Student Project: Development and validation of brain imaging paradigms

Neuroimaging research in humans offers a unique opportunity to determine how different aspects of brain function relate to individual differences in personality, behavior and risk for psychiatric illness. Currently, the Neurobiology Research Unit (NRU, www.nru.dk) applies this unique technology to understand how aspects of brain function are shaped by serotonin neurotransmission, a key neuromodulator of individual differences in brain function, personality, risk for affective disorders and responsiveness to related treatment methods. We are now recruiting motivated young students who are interested in participating in this exciting neuroimaging research.

Functional neuroimaging with fMRI offers the opportunity to evaluate how specific areas of the brain respond to a particular task or stimulus. For example, the presentation of emotional faces can evoke responses from brain areas like the amygdala and medial prefrontal cortex, which are critically involved in processing emotionally salient information. Although individual tasks can provide detailed information about processing certain types of information, acquiring neuroimaging data from different tasks that focus on different aspects of brain function provides complementary pieces of information that might fit together into a more informative whole. We are looking for motivated and interested students to join in a project aimed at developing, implementing, evaluating and validating functional neuroimaging paradigms in humans. This evaluation will provide a critical foundation for the collection of informative neuroimaging markers in planned research projects. For the student, this will provide an ideal opportunity to learn about fMRI as a tool and its diverse applications in measuring brain function. Taken together, the student’s responsibilities in this project will include:

1) Development of neuroimaging paradigms.

2) Recruitment of participants including communication with participants, booking fMRI scan times and appointments for other aspects of data collection (e.g., neuropsychological testing).

3) Collection, pre-processing and analysis of fMRI data. This includes evaluating behavioral effects, task-related brain function and functional connectivity in individual datasets and across cohorts.

The student is expected to work full time and the position is paid: 120.000 over 12 months. Start date: September 1 (the start of the fall semester).

Application deadline: May 1.  2015.

Prior experience with neuroimaging research is beneficial but not necessary. In addition to training provided by experienced staff members and project supervisors, there will be an opportunity to attend international training courses. Please contact Dr. Patrick Fisher (patrick@nru.dk) if you would like to become involved in this exciting translational research project.

Forskningsårs-studerende ved Center for Inflammation og Metabolisme / Center for Aktiv Sundhed (CIM/CFAS) på Rigshospitalet

CIM/CFAS på Rigshospitalet søger en medicinstuderende til at deltage i et forskningsprojekt som forskningsårs-studerende.

CFAS forsker i ”træning som medicin” ved at bruge fysisk aktivitet/inaktivitet som intervention og studere effekten heraf på forebyggelse og behandling af forskellige sygdomme. Dette projekt fokuserer på sikkerheden og effekterne af træningsinterventioner til forskellige grupper af gastrointestinale kræftpatienter, samt på hvilke mekanismer, der kan ligge til grund for en forbedret prognose hos patienter med højt fysisk aktivitetsniveau.

Projektets to hovedformål er:

1)      At undersøge effekten af 12 ugers intervalgang på metabolisk sundhed for patienter med colorectal cancer

2)      At undersøge den akutte effekt af forskellige trænings-interventioner på ændringer i blod-biomarkører som potentielt kan påvirke hhv. tumor-vækst og metabolisme.

Som forskningsårs-studerende skal du deltage i udførelsen af de kliniske forsøg med screening af forsøgspersoner (anamneseoptagelse, blodprøver, konditest), samt blodprøvetagning i forbindelse med forsøgsdagene. Forskningsåret afsluttes med en skriftlig rapport om den forskning, som man har taget del i. Rapporten kan gælde som kandidatopgave.

Krav til dig:

–          Medicinstuderende der som minimum har færdiggjort 9. semester

–          Interesse i at tage orlov fra studiet i efteråret 2015 og foråret 2016 (projektstart 1. september 2015)

–          Interesse i at afprøve mulighederne i forskning

–          Selvstændighed og gåpåmod er en stor fordel

Du vil blive aflønnet med scholar stipendium 10.000 kr/måned.

Du kan få yderligere information ved at kontakte projektansvarlig Jesper Frank Christensen, PhD, på jesper.frank.christensen@regionh.dk. Tilføj gerne en kort beskrivelse af dig selv, samt motivation for ansøgning.

Projektansvarlige er Jesper Frank Christensen, PhD og Kristian Karstoft, læge, PhD

Overordnet ansvarlige er Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge, dr.med. Pernille Højman, PhD, MSc, Group Leader Cancer-gruppen.

Ansøgningsfristen er fredag den 24. april kl. 8.00.

Center for Inflammation og Metabolisme/Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

Besøgsadresse: Rigshospitalet, Tagensvej 20, opgang 75, 4. sal,
2200 København N

www.aktivsundhed.dk

Mini FORSK arrangement: AKUTKIRURGI og TRAUMATOLOGI

miniforsk

Jeres basisgrupper inviterer til mini FORSK arrangement omkring

AKUTKIRURGI OG TRAUMATOLOGI

Mini FORSK er en serie af arrangementer med fokus på forskellige emner og specialer. Det er en mulighed for den forskningsinteresserede studerende til at få et indblik i, hvor meget forskning fylder i det enkelte speciale, hvad der rør sig på området lige nu samt at skabe vigtige kontakter.

Hvordan forsker en kirurg? Hvad vil det sige at skrive en ph.D. indenfor et kirurgisk speciale? Skal man forske for at få at blive afdelingslæge indenfor kirurgien?

Hvis du er interesseret i akutkirurgi og traumatologi samt overvejer, om forskning er noget for dig, så kig forbi

Torsdag d. 9. april 2015 kl. 17.15 i lokale 29.01.32

Vi har inviteret talere fra forskellige kirurgiske specialer til at tale om forskning generelt, hvordan det er at være ph.D. studerende indenfor et kirurgisk speciale og hvilke projekter der er på tegnebrættet.

Oplæggene efterfølges af kaffe og kage samt mulighed for mingling med oplægsholderne og hinanden.

Program:

Velkomst og introduktion

Første taler, Martin Sillesen – Traumatologi

Anden taler, Line Tengberg – Fast track – akutkirurgi

Tredje taler, Lars Simon Rasmussen, fra operations og anæstesiklinikken

Fjerde taler, Ulrik Kähler Olesen, fra ortopædkirurgisk afdeling

Mingling

 

Med venlig hilsen Jeres basisgrupper

PUFF og SAKS