Student Project: Implementation and validation of brain imaging paradigms

Neuroimaging research in humans offers a unique opportunity to determine how different aspects of brain function relate to individual differences in personality, behavior and risk for psychiatric illness. Currently, the Neurobiology Research Unit (NRU, www.nru.dk) applies this unique technology to understand how aspects of brain function are shaped by serotonin neurotransmission, a key neuromodulator of individual differences in brain function, personality, risk for affective disorders and responsiveness to related treatment methods. We are now recruiting motivated young students who are interested in participating in this exciting neuroimaging research.

Functional neuroimaging with fMRI is used to evaluate how specific brain areas respond to a particular task or stimulus. For example, displaying emotional faces evokes responses from areas like the amygdala and medial prefrontal cortex, which are critically involved in emotion processing. Although individual tasks provides detailed information about certain types of neural processing, assessing brain activity for different tasks aimed at complementary aspects of brain function (e.g., threat, reward, cognitive control, etc.) can provide many pieces of information to fit together into a more informative whole. We are looking for motivated students eager to join a project that will implement and evaluate functional neuroimaging paradigms in humans. This evaluation provides an ideal opportunity for the student to learn about fMRI and its applications, and provide a critical foundation for on-going research projects. Together, the student’s responsibilities in this project will include:

1) Research and development of a set of imaging paradigms tapping complementary aspects of brain function.

2) Recruitment of participants including communication with participants, booking fMRI
scan times and appointments for other aspects of data collection (e.g., neuropsychological testing).

3) Collection and analysis of fMRI data. This includes evaluating behavioral responses,
task-related brain function and functional connectivity in individual datasets and across cohorts.

There is also an opportunity for a data analysis project in parallel, allowing the student to
gain experience working with collected data.

The project is a 12-month research year project starting in February 2016. Prior experience
with neuroimaging research is beneficial but not necessary. In addition to training provided by experienced staff members and project supervisors, there will be an opportunity to attend international training courses. Please contact Dr. Patrick Fisher (patrick@nru.dk) if you would like to become involved in this exciting translational research project!

Er du interesseret i kardiologi og har du lyst til at lære og lave forskning og ekkokardiografi?

Vi søger en medicinstuderende til et prægraduat forskningsår i projektet med titlen ”Myocardial Deformation by 2D and 3D Echocardiography Before and After Coronary Artery Bypass Graft Surgery”. Projektet går ud på at undersøge patienter med avanceret ekkokardiografi før, 4-6 dage og 3 måneder efter åben hjertekirurgi (koronar bypass med eller uden samtidig hjerteklap kirurgi). Den prægraduate forskningsårs studerende vil blive lært op i ekkokardiografi og klinisk kardiologisk undersøgelsesmetoder. Selvom den studerende får sit eget selvstændige projekt som skal afsluttes med minimum 1 artikel vil den studerende blive en del af et større dobbeltblindet randomiseret forskningsprojekt med intervention på mere end 1.000 hjertepatienter sammen med andre prægraduate forskningsårs studerende, ph.d.-studerende, seniorforskere og professorer.

Projektet starter 1. februar 2016 (men såfremt der kan startes før mhp. oplæring i ekkokardiografi vil det kun være en fordel) og forventes at varer 1 år. Lønnen under et prægraduat forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Disse midler skal der søges om. Der skal fremsende motiveret ansøgning svt. ¼ A4 side, samt CV og karakterbevis som bilag til afdelingslæge, ph.d. Rasmus Møgelvang, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet på rasmus.moegelvang.01@regionh.dk

Ansøgningsfrist 13/11-2015

Medicinstuderende søges til Prægraduat Forskningsår i kardiologi

Vi søger en medicinstuderende med interesse for kardiologi til et klinisk forskningsprojekt på hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Om os: den forskningsstuderende kommer til at være en del af et større forskerteam med  5 ph.d.- studerende og flere medicinstuderende. Projektet, kaldet iPower (ImProve diagnOsis and treatment of Women with angina pEctoris and micRovessel Disease), omhandler kvinder med angina pectoris uden stenoser på koronararterierne undersøgt med koronararteriografi. Symptomerne hos en del af kvinderne kan skyldes mikrovaskulær sygdom, hvilket vil blive belyst med forskellige diagnostiske metoder, bl.a. ekkokardiografi med koronar flow reserve målinger. Formålet med iPower er således at udvikle nye undersøgelsesmetoder af kvinder med symptomer på hjertesygdom og på sigt forbedre behandlingen af denne patientgruppe. Projektet startede i 2012 og det er per dags dato inkluderet ca. 1400 kvinder.

Du kan læse mere om projektet på: http://ipowerhjerter.dk

Stillingen: Ansættelsen som prægraduat forskningsårsstuderende varer fra og med den 1. februar 2016 og et år frem. Da du kommer til at være en vigtig del af forskningsgruppen, er det et krav om at du kan starte som timelønnet forskningsassistent med 2 følgevagter i november og herefter 1 vagt (ca. 7,5 timer) pr. uge frem til februar 2016.

I den periode vil du blive oplært i følgende arbejdsopgaver:

 • samtale med projektpatienter, anlæggelse af PVK, blodprøvetagning, EKG optagelse og fortolkning, registrering af patientdata i projektets database, inklusion af patienter ved telefonisk kontakt

Som forskningsårstuderende vil du være ansvarlig for gennemførelse af dit eget forskningsprojekt. Dit prægraduat forskningsår skal afsluttes med en rapport, som kan udgøre dit kandidatspeciale. Der vil blive mulighed for at publicere dine resultater i et videnskabeligt tidsskrift med dig selv som førsteforfatter, samt for deltagelse i kurser og konferencer.

Lønnen under et forskningsår er ca. 10.000 kr./måned. Disse midler skal der søges om.

Vi søger en medicinstuderende:

 • som har bestået 8. semester
 • som har interesse for kardiologi
 • som er selvstændig, ansvarlig og glad for praktisk arbejde
 • som har lyst til at indgå i et team

 Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest muligt. Ansøgningsfrist den 8 november.

Fokuseret motiveret ansøgning og CV bedes sendt til: PhD-studerende, Daria Frestad

Email: daria.frestad@gmail.com  Tlf: 60842644

Forskningsår på Intensiv/Anæstesiologisk Afd, Køge

Går du med tanker om at prøve kræfter med forskning, så er det måske dig vi leder efter.

Forskning er basis for lægelig viden. Det er hårdt arbejde, men også utroligt tilfredsstillende. Hvis dette kunne være noget for dig så læs videre!

 

Du får et selvstændigt projekt som vil munde ud i et førsteforfatterskab og som også kan bruges som din kandidatopgave. Projektets emner vedrører opfølgende behandling efter intensiv terapi og er fastlagt. Protokollen skriver vi i fællesskab.

Du vil også skulle deltage i den øvrige forskning på vore intensive patienter. Dette vil munde ud i et medforfatterskab og evt. også præsentation på en videnskabelig kongres.

Vi tilbyder naturligvis kompetent vejledning gennem hele forløbet.

 

Vi forventer at du har lyst til at være en del af vores forskergruppe i mindst et år.

Du har gode kommunikative evner og kan lide at tale med patienterne.

Kørekort er et krav.

Stillingen er lønnet. Der er underskudsgaranti for det førte halve år, resten af lønnen skal søges gennem fonde. Fondsansøgninger laver vi i fællesskab.

 

Ansøgningsfristen er 30/10 og ansættelsesstart er efter nytår. Vi forventer dog en løbende dialog frem til ansættelsen.

Ved interesse, så send dit CV (og gerne en karakterudskrift) og motiveret ansøgning til:

sed@regionsjaelland.dk

 

Venlig hilsen

Stine Estrup

Læge, ph.d. studerende

Anæstesiologisk afdeling

Køge Sygehus

 

Medicinstuderende søges til frivillig forskning på neurologisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup

Vi søger en medicinstuderende til et klinisk forskningsprojekt hurtigst muligt.

Du kommer til at arbejde med et forsøg, hvor man undersøger mekanismer bag neuro-stimulation hos patienter med klyngehovedpine.

Arbejdet består af:

 • Indstilling af neuro-stimulator
 • Håndtering af blodprøver

Arbejdssted: Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling på Glostrup Hospital.

Arbejdsperiode: Nu og til d. 1. januar 2016

Arbejdstimer: ca. 60 timer ialt.

 

Vi vil gerne have at du

 • Er interesseret i forskning og neurologi
 • Er fleksibel, pligtopfyldende og engageret

 

Vi kan tilbyde

 • Medforfatterskab
 • Klinisk forskningserfaring samt deltagelse i et stort og aktivt forskningsgruppe

 

Forskningsgruppen består af:
Messoud Ashina (associate professor), Song Guo (ph.d.-studerende) og Anja Sofie Petersen (stud.med.)

 

Du bedes kontakte os på mail: song.guo.01@regionh.dk.

Der kan også kontaktes for eventuelle spørgsmål.

Prægraduat forskningsår indenfor neurologi på Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.

Vi søger en medicinstuderende med interesse indenfor neurologi til et klinisk forskningsprojekt på Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet (www.videnscenterfordemens.dk).

Demenssygdomme er præget af kognitive deficit, men frembyder også i større eller mindre grad motoriske symptomer med overvejende parkinsonisme. Formålet for projektet er således at undersøge om kvantificering af motoriske symptomer ved demenssygdomme kan bidrage til diagnostikken og differentiering mellem de forskellige neurodegenerative sygdomme; Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og Frontotemporal demens.

Projektet kræver rekruttering af patienter med udførelse af klinisk neurologisk undersøgelse og et standardiseret motorisk testbatteri, hvor den forskningsårsstuderende udover forskningserfaring også vil opnå flere kliniske kompetencer. Der kan forventes førsteforfatterskab på publikationen for det individuelle projekt og evt. involvering i andre publikationer.

Som forskningsårsstuderende bliver du del af et aktivt forskningsmiljø bestående af bl.a. ph.d.-studerende og klinikkens overlæger. Vi søger en engageret og selvstændig person med interesse for forskning og det neurologiske speciale. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden med ansættelse for en 1 årig periode fra starten af 2016.

Ansøgningsfristen på stillingen er fredag d. 23. oktober inden klokken 12. Der afholdes ansættelsessamtaler indenfor 14 dage herefter.

Ved interesse sendes motiveret ansøgning og CV til professor overlæge dr.med. Steen G. Hasselbalch: steen.gregers.hasselbalch@regionh.dk, der også kan kontaktes for eventuelle spørgsmål.

Oplæg om artikelskrivning

 

PUFF inviterer til oplæg om artikelskrivning. Oplægget retter sig mod alle, der skal til eller er igang med at skrive en artikel, og vil indeholde generelle tips og tricks. Holdet bag forskerkurser.dk vil afdramatisere processen og give gode råd til at komme igang.

Oplægget vil blive holdt af:

Jacob Rosenberg, Overlæge, professor, dr.med.

Jacob Burcharth, Læge, Ph.D.

Kristoffer Andresen, Læge

Tid og sted:

Mandag d. 26. oktober. kl. 16.30-17.30

Panum, lokale tilkommer.

Tilmelding:

Åbent for alle