Forskningsår: Effekten af langvarig behandling med perorale antikoagulantia på knogle-sundheden

Sammenligning imellem vitamin K antagonister, non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia samt kontroller

På Køge Sygehus Medicinsk Afdeling, Endokrinolgi, søges 1-2 medicinstuderende med interesse for forskning inden for det calcium-metaboliske område.

Om projektet
Vitamin K antagonister (marevan) anvendes som blodfortyndende behandling for patienter i risiko for venøse thromber f.eks i forbindelse med atrieflimmer eller tidligere DVT.
Vitamin K har betydning for mineraliseringen af knoglerne og behandling med vitamin K antagonister, har i studier vist lavere knoglestyrke og risiko for brud.
Vi vil gerne undersøge knoglestatus hos patienter i blodfortyndende behandling og sammenligne med raske kontroller samt undersøge forekomsten af frakturer hos disse patienter vha et registerstudie baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik.
Du vil få mulighed for at opnå erfaring med projektstyring, rekruttering og undersøgelse af patienter, dataregistrering, bearbejdning og deltagelse i møder/ kongresser på linje med gruppens øvrige medlemmer. Medforfatterskab på flere publikationer forventes.

Om gruppen
Vi er en spirende forskningsgruppe i Endokrinologien på Køge Sygehus.
Der er i Medicinsk afdeling 2 Ph.d.studerende og 2 forskningsårsstuderende på nuværende tidspunkt, samt forskningsinteresserede overlæger og en professor med gastroenterologisk interesse. Du vil få base på Køge Sygehus.

Praktisk
Protokoller er indsendt til godkendelse og vi afventer at kunne starte primo 2016.
Lønnen udgør 10.000 kr per måned. Du skal ikke ansøge på funding.

Om dig
– Du skal være motiveret og have drive til at gennemføre et forskningsprojekt
– Du skal kunne arbejde selvstændigt og strukturere din dag
– Du skal være bestået 6. semester og have en vis erfaring med klinisk arbejde
– Du skal kunne starte på fuldtid fra omkring feb. 2015
Kontakt
Send gerne en motiveret ansøgning (max 1 side) til undertegnede eller kontakt mig for yderligere oplysninger. Det er muligt at ansøge med en studiekammerat.
Speciallæge i Endokrinologi, Overlæge, Ph.d. Mette Friberg Hitz, mefh@regionsjaelland.dk
Frist 31.12.15

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Til forskningsår og kandidatopgave søges en forskningsinteresseret skolarstipendiat med start i foråret 2016. Stipendiaten skal arbejde med forskningsprojektet CALM (www.calm.ku.dk), der er et af KU’s interdisciplinære stjerneprogrammer, omhandlende forebyggelse af aldersbetinget muskeltab. Projektet foregår på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, og er et randomiseret studie, hvor i alt 245 ældre borgere skal udføre en 1-årig intervention bestående af kosttilskud kombineret med tung styrketræning, let styrketræning eller ingen træning. Undervejs måles bl.a. på muskelmasse, muskelstyrke, funktionsevne, kropssammensætning, fødeindtag, blodtryk samt div. blodprøver, herunder plasmalipider og OGTT.

Projektet startede i 2014, og der er således allerede et flow af forsøgspersoner.

Som stipendiat får du en lægefaglig rolle i vores team, og skal screene og inkludere potentielle forsøgspersoner, udføre diverse tests, muskelbiopsier og blodprøver. Derudover skal du indsamle og analysere specifikke data (se ovenfor) mhp. specialeskrivning. Der vil naturligvis være lægefaglig opbakning fra – og sparring med – vores forskerteam.

Vi tilbyder fuldt skolarstipendiat (10.000kr/md.) i ét år, men kan ikke garantere et førsteforfatterskab.

Du skal som minimum være på kandidatdelen af medicinstudiet, og vi vægter, foruden din personlighed, klinisk erfaring samt højt semestertrin.

 

Er ovenstående noget for dig, så send en begrundet ansøgning samt CV til

Lars Holm
Seniorforsker
Institut for Idrætsmedicin
Bispebjerg Hospital
larsh@sund.ku.dk

Ansøgningsfrist er 11/1-16

Forskningsår i infektions- og intensivmedicin?

På Center for Health & Infectious Disease Research (CHIP), Rigshospitalet, søger vi en medicinstuderende med interesse for forskning i infektions- og intensivmedicin til et prægraduat forskningsprojekt.

 

Om projektet

I et stort, internationalt randomiseret studie – ’The Cooling And Surviving Septic shock study’ (CASS) – undersøger vi effekten af køling på overlevelsen hos patienter med septisk shock. Som prægraduat studerende på studiet, vil du vil få ansvar for et selvstændigt videnskabeligt projekt (evt. i en tidligere etableret kohorte). Du vil være en aktiv del af udviklingen af det videnskabelige spørgsmål og design af studiet. Der er mulighed for at dit selvstændige studie kan afleveres som din kandidat opgave og/eller føre til en publikation med dig som førsteforfatter. Ved siden af dette skal du assistere en række intensiv afdelinger i Region Hovedstaden med at rekruttere patienter, samt indtaste data der registreres i forbindelse med projektet. Lønnen er finansieret udgør 10.000 kr. pr. måned

 

Om vejledergruppen

Du vil blive vejledt af en erfaren vejledergruppe med adskillige publikationer og erfaring fra flere tidligere prægraduate forskningsår. Du vil tillige få et unikt netværk på tværs af intensiv afdelingerne i Region Hovedstaden. Du vil få base på Rigshospitalet.

 

Om dig

  • Du skal have ’drive’ til at gennemføre et forskningsprojekt fra protokol til artikel.
  • Du skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet.
  • Du er en problemknuser og arbejder systematisk
  • Du er på den sidste del af studiet og har gerne erfaring fra klinisk arbejde.
  • Du kan starte på fuld tid fra 1. februar 2016

 

Lyder det som noget for dig? Så send senest onsdag den 1. december en kort motiveret ansøgning, CV og karakterliste til: Ph.d.-studerende Theis Skovsgaard Itenov (theis.skovsgaard.itenov@regionh.dk)

Master’s thesis project in: Disease modelling of monogenic forms of diabetes using induced pluripotent stem cells

Background:
Understanding the underlying causes of diabetes have proven challenging given the lack of
suitable disease models and inaccessibility to the affected cell types from patients. Human
induced pluripotent stem cells (iPS cells) can be derived from both healthy individuals as well as patients suffering from a wide range of diseases including diabetes. iPS cells derived from diabetic patients contain the genetic component(s) of the disease and also holds the capacity to differentiate into the disease-causing tissues such as the pancreatic beta cells. Thus, iPS cells offer a novel tool for the generation of new in vitro disease models and can potentially be used to study the development and progression of various forms of diabetes.

Aim:
Development of a novel in vitro disease model using iPS cells derived from monogenic diabetic patients.
Part1: Carry out characterization assays of iPS cells from monogenic diabetic patients and from healthy controls.
Part2: Differentiate the iPS cells from the patients and from the controls towards a beta-cell stage and perform phenotypic characterizations of the cells at different time points.
Techniques:
-Cell culture of the different iPS cell lines (involves maintenance of the cell lines as well as
differentiation experiments)
-Immunohistochemistry of pluripotency markers and of mature beta cell markers
-Quantitative PCR
-Flow cytometry of fixed cells to characterize differentiation efficiency

Qualifications:
You have a biomedical or life science background. You have experience with cell culture and biochemical and molecular biology techniques. You are ambitious, positive, a team player and enjoy taking initiative with a high degree of commitment. Project length is 12 months, starting summer/fall 2015. If you are interested, please send a brief letter of motivation and resume using the contact information below.

The project will be part of an ongoing project in the Semb group at DanStem, and will therefore be carried out in close collaboration with a PhD student.

Main supervisor: Professor Henrik Semb
Direct supervisor: PhD student Maya Friis Kjærgaard
Application deadline: ASAP, but latest January 15th 2016
Project start: ASAP
Project duration: 1 year, but this can be discussed

Contact information:
Maya Friis Kjærgaard/ Telephone number: 23404335/ email: mfk@sund.ku.dk

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges på Kræftens Bekæmpelse

Brain Tumor Biology gruppen fra Kræftens Bekæmpelse søger en engageret studerende med interesse for grundforskning til etablering af en hjernecancer biobank. Projektet er et samarbejde mellem kirurgerne på neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet samt Kræftens Bekæmpelse under ledelse af Assoc.. prof. Petra Hamerlik. Projektet har til formål at indsamle data og biologiske prøver, samt kortlægge genetiske variationer involveret i udviklingen af hjernekræft med mulighed for retrospektive analyser afhængig af interesseområde.

Den studerende vil primært have følgende opgaver:

– Afhentning af biopsier fra operationsgangen.

– Processering af biopsier og blodprøver

– Indtastning af data

– Diverse andre laboratorierelateret opgaver

– Mulighed for retrospektive analyser af indsamlet data

 

Vi tilbyder grundig oplæring i alle laboratoriemæssige teknikker tilknyttet projektet, samt mulighed for et forskningsår i et samarbejde mellem neurokirurger på rigshospitalet og forskere på et institut med et aktivt og velanset forskningsmiljø.

Opstart snarest muligt. Midler søges i fællesskab ved opstart.

Hvis dette vækker din interesse kontakt afdelingslæge Jane Skjøth-Rasmussen (jane@skjoeth-rasmussen.dk) eller  junior gruppeleder Petra Hamerlik (pkn@cancer.dk).

MEDICIN/PSYKOLOGISTUDERENDE TIL FORSKNINGSÅR I EVIDENSBASERET BEHANDLING VED PSYKIATRISK FORSKNINGSENHED I REGION SJÆLLAND

Vi søger en medicin/psykologistuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret behandling i et forskningsår fra 01.01.2016 til 31.12.2016. Vi har i samarbejde med Cochrane Developmental and Psychosocial Learning Problems Group (CDPLPG) ansvaret for flere Cochrane Systematiske Reviews indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser. Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skrivning.  Der vil være mulighed for at du kan bruge vores materiale som udgangspunkt for dit kandidatspeciale. Medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer inden for områder som du involveres i er også en mulighed.  Du kan også være med til udvikling af kursus i evidensbaseret behandling.

Selve arbejdet foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i Slagelse, Region Sjælland. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet.

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 15.000 til deltagelse i Cochrane Colloquium i efteråret 2016.

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker og adjungeret lektor Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917 eller professor og forskningschef Erik Simonsen, es@regionsjaelland.dk, tlf 20108293

Ansøgningfrist tirsdag den 1. december kl.12.00

 Opstart 1. januar 2016 eller snarest derefter.

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk)

Medicinstuderende søges til forskningsår på Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C – Rigshospitalet

Vi søger en medicinstuderende til et forskningsår med start 1. februar 2016. Emnet for forskningen vil være pancreas- og galdevejscancere. Som forskningsårsstuderende vil du få dine egne velafgrænsede projekter, som kunne være velegnede til artikler og/eller kandidatopgave. Desuden er der mulighed for at engagere sig i afdelingens igangværende forskningsprojekter, herunder forskning i diagnostiske og prognostiske biomarkører ved pancreas- og galdevejscancere. Denne del af forskningen foregår i tæt samarbejde med Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital, som varetager onkologisk behandling af disse lidelser.

Arbejdet vil indebære en del patientkontakt og praktisk arbejde i forbindelse med blodprøvetagning på patienter før operation.

 

Ansøgningskrav:

Medicinstuderende på kandidatdelen.

Du skal være åben, positiv og god til at kommunikere med patienter.

Interesse i kirurgi og onkologi er en fordel.

 

Vi tilbyder:

Involvering i afdelingens igangværende forskningsprojekter samt mulighed for egne projekter, herunder mulighed for kandidatopgave.

Lønnen er 10.000 kr./måned.

 

Om afdelingen:

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C – Rigshospitalet varetager kirurgisk behandling af maligne lidelser i oesophagus, ventrikel, lever og pancreas for patienter i Østdanmark. Afdelingen har desuden landsfunktion for levertransplantation.

 

Ansøgning og CV til:

Julia S. Johansen, læge, professor i onkologi.

Mail: julia.johansen@post3.tele.dk

 

Spørgsmål til det daglige praktiske arbejde:

Camilla Palmquist, stud.med. (nuværende skolarstipendiat)

Mobil: 2244 8880. Mail: camillapalmquist@hotmail.com

 

Ansøgningsfrist: Mandag d. 21. december 2015 kl. 16:00

Forskningsårsstuderende med interesse i Infektions og/eller Lungemedicin søges til stort Pneumoni Projekt.

På Lunge og Infektionsmedicinsk afdeling, Hillerød Hospital søger vi 1 forskningsårsstuderende til at indgå i vores pneumonigruppe.

Vi er aktuelt en forskergruppe bestående af 2 Ph.d.-studerende, 1 forskningsårsstuderende, en projektsygeplejerske og med overlæge, klinisk lektor, ph.d. Pernille Ravn i spidsen. Vi har arbejdet med pneumoni i 3 år og har oprettet en stor database for patienter indlagt på Nordsjællands Hospital. Denne database har bl.a. været brugt ved 2 tidligere forsknngsårsstuderendes projekter. Yderligere indgår vi i et internationalt samarbejde om pneumoni – CAPNETZ, hvor vi er med i en stor europæisk database og biobank. Næste skridt er at opstarte et klinisk randomiseret forsøgt lokalt på Hillerød Hospital

Vi søger en kollega der er engageret, initiativrig, god til at kommunikere og kan arbejde selvstændig. Vi ser gerne at du har erfaring med forskning. Vi forventer, at du er på kandidatdelen og har erfaring med at tage blodprøver.

Dit primære projekt forventes at handle om opfølgning af patienter indlagt med pneumoni og forventes at gives minimum 1 publikation. Vi er selvfølgelig åben overfor andre gode ideer fra dig. Som en del af arbejde vil du, sammen med resten af forskningsgruppen, skulle inkludere patienter til kliniske forsøg.

Forskningsåret er fuldt finansieret og din løn vil være 10.000 kr./måned.

Din vejleder vil være Pernille Ravn, forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, ph.d. Du vil endvidere blive tilknyttet en af de ph.d.-studerende som vil være medvejleder på dit projekt.

Stillingen er med start 01.01 eller 01.02.2016 og 1 år frem.

Der er ansøgningsfrist 07.12.2015.

 

Ansøgning og spørgsmål bedes rettet til:

Pernille Ravn, forskningsansvarlige overlæge.

Lunge og Infektionsmedicinsk afdeling, Hillerød Hospital

pernille.ravn@regionh.dk

Foredrag om systematiske reviews og metaanalyser

Systematiske reviews og metaanalyser vinder større indpas i den kliniske hverdag og er en god mulighed for medicinstuderende, når der skal skrives bachelor- eller kandidatopgave.

Kom og hør seniorforsker Karsten Juhl Jørgensen fra Cochrane fortælle om emnet og bliv inspireret til at løfte dit litteraturstudie til toppen af evidenshierakiet.

Foredraget afholdes den 12. November.

Se mere om tid og sted på eventets facebook side

 

KMS 2016: Kongres for Medicinsk Studenterforskning

Nu er der åbent for tilmelding til KMS, som arrangeres af Selskab for Medicinsk Studenterforskning – Århus Universitet. KMS er en god mulighed for at prøve at præsentere sit projekt i trykke rammer.

Arrangementet er hovedsageligt henvendt til nuværende og forhenværende studenterforskere ved alle landets sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Læs mere om KMS på hjemmesiden

Tilmelding er blevet forlænget og er nu åben frem til 15. december. Det er efter først til mølle princippet. Dog prioteres tilmelding med abstract.

Du kan tilmelde dig her.

OBS. SMS og KU har lavet en aftale om at det Sundhedsvidenskabelige Fakultet betaler for deltagelse for de første 40 tilmeldte fra KU. Så sørg for at melde dig til så hurtig som muligt.

 

KMS16