Fem medicinstuderende søges til prægraduat forskningsår indenfor kardiologi.

Vi søger 5 medicinstuderende til deltagelse i flere større registerbaserede undersøgelser på Rigshospitalet. Formålet med projekterne er at undersøge sammenhænge mellem forskellige hjertesygdomme, medicinindtag og prognose over tid.

Du vil få tildelt et eget projekt indenfor kardiologi, som du har selvstændigt ansvar for, samtidig med at du vil indgå i en gruppe, som laver lignende projekter. Det videnskabelige udbytte vil være et førsteforfatterskab på det individuelle projekt og et medforfatterskab på mindst en anden publikation.

De studerende forventes at starte juni/juli 2016.

Arbejdet vil foregå på Kardiologisk afdeling B Rigshospitalet.
Arbejdstiden vil være ca. 35 timer ugentligt. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden.

Har du eksamen i juni/juli 2016, planlægger vi os ud af det!

Vi vil gerne have at du:
• Er fleksibel og kan tage ansvar
• Er interesseret i forskning
• Kan arbejde både selvstændigt og som del af en større gruppe

Vi kan tilbyde:
• Vejledning af erfarne speciallæger indenfor Kardiologi
• Forskningserfaring inden for både store og små projekter
• Deltagelse i aktivt forskningsmiljø
• To forfatterskaber på to artikler, som også kan bruges til kandidat/bachelor opgaven.

Ansøgningsfristen er 14/3 inden klokken 20. Der afholdes ansættelsessamtaler den 6/4.

Du bedes sende en mail med en kort motiveret ansøgning inklusiv CV til kirsten.arnaa@regionh.dk

Projektgruppen består bl.a. af
Professor Dr.med Lars Køber, Rigshospitalet.
Ph.d Emil Fosbøl
Ph.d. Søren Lund Kristensen
Ph.d Ulrik Mogensen

Forskningshalvår i Anæstesiologisk Forskningsenhed; Herlev Hospital

Scholarstipendiat ledigt til medicinstuderende på kandidatdelen, der vil gennemføre et kvalitativt interview-studie af patienter med ankelfraktur, der bedøves med nerveblokade m.h.p. at afdække patienternes oplevelse af behandlingen.
Studiet skal gennemføres i efteråret 2016 i Anæstesiologisk afdelings forskningsenhed og udspringer fra et randomiseret klinisk kontrolleret studie, der varetages af en Ph.D-studerende.
Du vil modtage vejledning i forskningsmetode og interview teknik.
Studiet forventes at publiceres i internationalt tidskrift.
Stipendiatet er af 6 måneders varighed. Der søges lønmidler til forløbet.
Kort ansøgningsfrist: Torsdag den 4.02.2016
Henvendelse:
Suzanne Herling
Forskningsenheden 65N9
Anæstesiologisk Afdeling I
Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Danmark

+ 45 38682124

 

Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital søger forskningsinteresserede studentermedhjælpere til projekt vedrørende svær overvægt hos børn og unge ca. 8 timer pr. uge

Børne- og ungeafdelingen har siden 2010 arbejdet med behandling af overvægt hos børn og unge. I samarbejde med børnenes og de unges familier fokuserer vi på at vægten står stille, mens barnet vokser eller et egentlig vægttab, samt på håndtering af overvægt. Indsatsen er tværfaglig mellem læge, sygeplejerske, diætist, pædagog og psykolog.
Der søges studentermedhjælpere, der skal varetage flere funktioner i relation til projektet, primært dataindtastning og indsamling af spørgeskema-data fra børn og unge i forbindelse med undersøgelse på hospitalet. Opgaven omfatter også samarbejde med de øvrige personalegrupper i projektet (læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sekretær, pædagog og psykolog). Der vil være mulighed for at indgå i forskning i relation til projektet, hvis det har din interesse.

Kvalifikationer
• Gerne erfaring med projektarbejde og dermed kendskab til forskning metodologi
• Har erfaring og/eller lyst til at arbejde med børn- og unge med overvægt og deres familier
• Kan arbejde selvstændigt
• Har organisatorisk talent
• Kan have mange bolde i luften
• Kan samarbejde tværfagligt
• Er fleksibel

Ansøgningen stiles til projektleder afdelingslæge Grete Teilmann, Børne-og unge afdelingen Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29 3400 Hillerød, gerne via mail, grete.teilmann@regionh.dk senest d. 5/2-2016
Løn: 137,40 kr/time
Eventuelle spørgsmål til stillingen eller projektbeskrivelsen for forskningsprojektet: henvendelse til projektleder Grete Teilmann, mail grete.teilmann@regionh.dk eller telefon 48494240

Halvårs forskningsår på Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet

Opslag

Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik Rigshospitalet opslår et 6 mdr. forskningsstipendiat med start 1. august 2016. Du vil få ansvar for et projekt, som består af en retrospektiv opgørelse af dødsårsager for patienter med tonsil eller tungerodskræft (også kendt som mundsvælg eller oropharynxcancer). Dvs. vi ønsker at undersøge hvad patienterne rent faktisk dør af (er det denne kræft? en anden kræft? medicinske lidelser? eller noget helt fjerde?). Derudover vil du blive tilknyttet andre eksisterende projekter alt efter interesse og tid.

Projektet tager udgangspunkt i vores unikke samling af mundsvælgskræft på over 1500 patienter, og vi vil inden du starter have sørget for nødvendige tilladelser og godkendelser (datatilsyn, Sundhedsstyrelsen mv.).

Arbejdsopgaver vil omfatte:

Gennemgang af journaler og patient registre (primære opgave)

Database indtastning og analyse

Litteratur søgning

Artikel skrivning

Statistik

Hvad får du ud af forløbet:

Del af en stor og meget aktive forskningsenhed

Forskningserfaring til dit CV

Forfatterskab ved en eller flere publikationer

Uddannelse i klinisk forskningsmetodologi og berøring med flere forskellige typer studier

Mulighed for at præsentere din forskning på kongresser og faglige møder

Løn

Du vil blive aflønnet med et skolarstipendium svt. 10.000 kr/måned. Midlerne har vi allerede så der skal ikke søges om penge.

Krav
Medicinstuderende, der er på 5. semester eller derover kan ansøge. Forskningsinteresse, ihærdighed og gode kommunikative kompetencer er en fordel. Bemærk ansættelsen er fuldtid (dvs 37 t/uge).

 

Ansøgningsfrist: 1. marts 2016. Samtaler afholdes i efterfølgende uge.

Kontaktoplysninger:

Kort motiveret ansøgning med CV og studiekarakterer fremsendes til Ph.d.-studerende Christian Grønhøj (christian.groenhoej.larsen@regionh.dk), hvortil spørgsmål også kan rettes evt på 35457650. Hovedvejleder på projektet vil være prof. Ovl. Christian von Buchwald.

Statistikkyndig studentermedhjælp søges til registerstudie om brugen af astmamedicin hos tidligt fødte

Neonatalklinikken, Rigshospitalet søger en studentermedhjælp med start 15. februar 2016 eller efter aftale.

Projektet omhandler brugen af astmamedicin hos børn, der er tidligt fødte, dvs. før uge 37. Man ved, disse børn hyppigere har behov for astmamedicin i barndommen, men nyere studier tyder på, at dette behov svinder ind med alderen. Studiet søger at bekræfte dette med registerdata fra Landspatientregistret og Lægemiddeldatabasen. Studiet forventes at have et longitudinelt design der følger børn fra 1995 og frem til nu. Data håndteres via Danmarks Statistiks servere, og der foreligger allerede alle nødvendige godkendelser og udtræk.

Studerende indenfor folkesundhedsvidenskab, medicin eller IT og sundhed opfordres til ansøge. Der forventes et vist kendskab indenfor følgende områder:
– statistik, inkl overlevelsesanalyser
– almindelige statistikprogrammer og helst SAS.
Det er ingen forudsætning at have forudgående kendskab til neonatologien eller astmabehandling, men en vis interesse for området vil være at foretrække.

Der vil i udgangspunktet vil tale om en projektbaseret stilling med 8 timers arbejde ugentligt. Projektet vil alt efter ansøgers kvalifikationer og interesser give mulighed for 1.- eller medforfatterskab på den resulterende artikel.

For yderligere informationer, mere detaljeret projektbeskrivelse eller anden relevant litteratur kontakt:
Læge, Anne Louise de Barros Damgaard: aldamgaard@me.com

Ansøgningsfrist er 11/02-2016 kl 17.00, samtaler vil blive afholdt den følgende uge.

Ansøgninger sendes til professor Gorm Greisen: gorm.greisen@regionh.dk

Prægraduat forskningsår: Effektiv og sikker smertebehandling til hoftekirurgi

Kunne du tænke dig et prægraduat forskningsår på Næstved og Køge Sygehus med arbejdsplads i Køge? Og er du interesseret i anæstesiologi, kirurgi eller klinisk forskning?

Forskning er basis for al lægelig evidens, og ingen er bedre til at vurdere evidens end de, der selv har prøvet at lave forskning! Vi kan tilbyde dig at komme ind i et attraktivt og aktivt forskningsteam. Du vil blive involveret som medhjælper i et større projekt, samt få dit eget projekt under supervision fra flere i forskningsteamet. Vi tilbyder således minimum et medforfatterskab og et førsteforfatterskab.

Projekterne omhandler postoperativ smertebehandling af hoftepatienter. Det ene projekt undersøger den basissmertestillende behandling, vi giver patienten, mens det andet projekt undersøger regional anæstesi til hoftekirurgi.

Dit arbejde består i at:

  • Være forskningsmedhjælper på PANSAID (se mere på pansaid.dk), hvor du vil indgå som en central person i det team på Køge Sygehus der taler med patienter, inkluderer dem, koordinerer projektet og indtaster data.
  • På dit eget forsøg, som omhandler regional anæstesi til hoftekirurgi, skal du skrive protokollen, søge om godkendelser af projektet, udføre dette, resultatbearbejde og skrive artikel.
  • Det forventes også at du vil præsentere forskningsresultaterne ved relevante faglige møder og symposier.

 

Du vil blive tilbudt kompetent vejledning i alle aspekter af dit arbejde. Din hovedvejleder vil blive klinisk forskningslektor overlæge Ole Mathiesen, Anæstesiologisk afdeling, Køge Sygehus og din medvejleder vil blive forskningsansvarlig overlæge Daniel Hägi-Pedersen, Anæstesiologisk afdeling, Næstved Sygehus.

Vi søger en lægestuderende med interesse i klinisk forskning, gerne inden for anæstesiologi eller kirurgi. Vi forventer, at du er samvittighedsfuld, systematisk arbejdende og villig til at lære.

Endvidere ønsker vi en lægestuderende, der

  • Kan starte snarest muligt eller sommeren 2016
  • Ønsker at være en del af et dynamisk forskningsmiljø i et år

Der er stillet løngaranti for hele opholdet. Du skal også søge projektløn fra fonde.

Hvis dette har interesse så send en motiveret ansøgning (maks. 1 side) og et CV (maks. 1 side) til ph.d.-studerende Kasper H. Thybo, khty@regionsjaelland.dk. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 5651 4793.

Ansøgningsfrist: 1. februar 2016 kl. 12.00

 

To 1-årige skolarstipendiater ved Rigshopitalets Børnekræft Laboratorium (Bonkolab).

Der opslås to etårige skolar- stillinger med start pr. 1. marts. 2016 eller snarest derefter. Begge stillinger omfatter delvis eget forsknings-projekt samt delvis indgåelse i større projekter, du vil således prøve at arbejde i forskellige faser i et forskningsprojekt. Projekterne omfatter hhv. 1) psykosociale senfølger hos unge der har haft kræft i barnealderen og 2) metaboliske bivirkninger hos børn og unge, der har leukæmi i barnealderen.

Hvert år rammes ca. 200 børn under 18 år af kræft, heraf ca. 25% med leukæmi. Mere end 80 % af disse patienter bliver helbredt men mange af patienterne vil være belastede af fysiske, psykiske eller sociale senfølger til deres tidligere kræftbehandling. For nogle af patienterne kan de psykosociale senfølger være sekundære til hjerneskader pga. kirurgi, kemoterapi eller strålebehandling.

I de to 1-årige forskningsprojekter ønsker vi dels en litterær gennemgang, samt indsamling og analyse af data. Derudover vil du bidrage til større forskningsprojekter med dataindsamling og dataregistrering mm samt indgå i dagligdagen på Bonkolab.

Kontaktoplysninger:

Motiveret ansøgning med personlige data og studiekarakterer fremsendes til Projektleder Hanne Bækgaard eller Pernille Mogensen, Bonkolab 5704, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø eller på mail og skal være modtaget senest d. 8/2 2016 kl 12.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted hurtigst mulig efter deadline. Spørgsmål kan rettes til pernille.rudebeck.mogensen.01@regionh.dk Tlf 35 45 70 93.