Har du lyst til at forske?

Medicin-stud. søges til forskningsår!

Vi har to psykiatrisk projekter som vil egne sig til forskningsårsstuderende– vi mangler blot to Med.stud.er som synes det kunne være spændende.

Forskningsprojekter:

  1. ADHD: Forskningsprojektet undersøger personer med ADHD’s risiko for selvmordshandling.
  2. Spiseforstyrrelse: Her undersøges om personer med spiseforstyrrelser har højere risiko for selvmordshandlinger.

Studierne vil blive udført med danske registerdata. Kendskab til statistiske analyser og software (gerne SAS) er en fordel.

Dine opgaver vil blive at lave litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater og samskrivning til offentliggørelse. Projektet forventes at afslutte med en publikation i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift, gerne med dig som førsteforfatter. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende. Vi har meget god erfaring med forskningsårsprojekter på afdelingen.

Vi vil i fælleskab udvikle ansøgning til Lundbeckfonden i løbet af feb./marts 2016. Hvis bevillingen tildeles, vil du kunne påbegynde projektet til august 2016 eller evt. januar 2017.

For yderligere information, kontakt venligst seniorforsker Annette Erlangsen PhD, (annette.erlangsen@regionh.dk).

Har du lyst til at arbejde med epidemiologisk forskning?

Så er du måske vores nye forskningsårsstuderende.

I samarbejde med Klinisk-biokemisk afdeling på Herlev Hospital skal vi i gang med projekter, som handler om alkohol og blødning. Datagrundlaget er Østerbroundersøgelserne og Herlev-Østerbroundersøgelsen. Vi søger 1-2 medicinstuderende, som vil arbejde på projektet i 6-12 måneder i 2016.

Vi er en enhed, Voksnes Sundhedsadfærd og Helbred på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, som primært arbejder med epidemiologisk forskning indenfor forskellige sygdomme og livsstilsfaktorer som rygning, alkohol og fysisk aktivitet.

Den rette person er analytisk minded, og det er en fordel at have lavet andre kvantitative projekter før, men ikke et krav. Sigtet er at skrive mindst en videnskabelig artikel.

Statens Institut for Folkesundhed er en god og spændende arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere og et godt arbejdsmiljø.

Hvis du er interesseret, så send en mail til forskningsleder Janne Tolstrup (jst@si-folkesundhed.dk), med CC til Camilla Knudsen (cakn@si-folkesundhed.dk) med din motivation for at søge, evt. erfaring, tidsramme og dit karakterudskrift vedhæftet inden 1. marts 2016. Det er også muligt at rekvirere en projektbeskrivelse fra Camilla Knudsen, så du kan se nærmere på, hvad det drejer sig om. Det vil blive ydet 10.000 kr./md i scholarstipendium.