Lønnet Kardiologisk forskningsår: Noget for dig?

Forskningsinteresseret stud. med. søges til et fuldt finansieret prægraduat forskningsår på Hjerte-CT enheden, Hjertecenteret, Rigshospitalet. Start 1. september eller efter nærmere aftale.

Som forskningsårsstuderende vil du blive involveret i Herlev-Østerbro undersøgelsen, som er et klinisk studie, hvor hjertet hos raske forsøgspersoner undersøges med hjerte-CT. Du vil indgå i forberedelsen og skanningen af disse forsøgspersoner. Herudover vil du blive tildelt dit eget forskningsprojekt, som dels kan bruges som specialeopgave og dels kan medføre en publikation i et tidsskrift.

Hvem kan søge?

 • Du skal helst have afsluttet 8. semester.
 • Du skal være åben og god til at kommunikere med patienter
 • Du skal være engageret, interesseret i forskning og god til at samarbejde.

Hvad tilbyder vi?

 • Klinisk erfaring indenfor kardiologi.
 • Oplæring i generelle forskningsprincipper.
 • Tæt samarbejde i engageret forskningsteam.
 • Selvstændigt projekt.
 • Aflønning med 10.000 kr. pr. måned.

Og meget mere!

Hvis dette er noget for dig så send en mail med en motiveret ansøgning, samt CV.

Har du uddybende spørgsmål er du også velkommen til at ringe eller skrive.

Til:
Læge Mathias Sørgaard
Mail: mathiassoergaard@hotmail.com
Tlf. 29 60 82 72

Ansøgningsfrist: 22/5-16, samtaler vil blive afholdt i følgende uge

 

Forsknings(halv)årsstuderende søges til projekt i urologi/gynækologi/neurologi til efteråret

Vi søger en medicinstuderende til et prægraduat forsknings(halv)år med start d. 01.08.2016. Projektet har til formål at undersøge effekten af botox blæreinjektioner til patienter med en neurogen blæredysfunktion som følge af en rygmarvsskade eller multipel sklerose. Projektet er baseret på journalgennemgang og analyse af urodynamiske kurver for ca. 400 patienter som har modtaget botox blæreinjektioner i perioden 2000 – 2016. Projektbeskrivelsen og godkendelser af projektet foreligger.

Det forventes at du vil blive førsteforfatter til en publikation, som du vil kunne bruge til en kandidatopgave. Desuden vil der være mulighed for 1-2 medforfatterskaber, såfremt forfatterskabskriterierne opfyldes.

Der vil være mulighed for at få en arbejdsplads på enten Urologisk afdeling, Rigshospitalet, eller på Herlev Hospital, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, i et forskningshus bestående af 8 ph.d. studerende og 1 forskningsårsstuderende.

På projektet er tilknyttet følgende vejledere:

 • Professor Fin Biering-Sørensen, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet.
 • Ledende overlæge Per Bagi, Urologisk Klinik, Rigshospitalet.
 • Overlæge Niels Klarskov, Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital.
 • Ph.d. studerende Marlene Elmelund, Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet og Gynækologisk og Obstetrisk afdeling, Herlev Hospital

Lønnen er finansieret og vil være 10.000 kr. pr måned.

Vi søger en medicinstuderende som:

 • Har bestået 8. semester
 • Har interesse for urologi / gynækologi / neurologi
 • Er ansvarlig, selvstændig og interesseret i forskning
 • Ønsker at holde min. 6 mdr. forskningsorlov, dog optimalt 1 år

 

Send en motiveret ansøgning (max 1 side), kort CV samt karakterudskrift til:

Ph.d. studerende Marlene Elmelund: marlene.elmelund@regionh.dk – Tlf. 22349505

Ansøgningsfrist: 1. juni

Skolarstipendiater søges til Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital

Vil du nå et forskningsår inden den nye fremdriftsreform træder i kraft 1. februar 2017?

Vi søger en eller flere forskningsinteresserede skolarstipendiater med opstart så hurtigt som muligt, men senest 1. september. Stipendiaterne skal arbejde med forskningsprojektet CALM (www.calm.ku.dk), der er et af KU’s interdisciplinære stjerneprogrammer, omhandlende forebyggelse af aldersbetinget muskeltab. Projektet foregår på Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, og er et randomiseret studie, hvor i alt 205 ældre borgere skal udføre en 1-årig intervention bestående af kosttilskud kombineret med tung styrketræning, let styrketræning eller ingen træning. Undervejs måles bl.a. på muskelmasse, muskelstyrke, funktionsevne, kropssammensætning, fødeindtag, blodtryk samt div. blodprøver, herunder plasmalipider og OGTT.

Projektet startede i 2014, og der er således allerede et solidt flow af forsøgspersoner.
Som stipendiat får du en lægefaglig rolle i vores team, og skal screene og inkludere potentielle forsøgspersoner, udføre diverse tests, muskelbiopsier og blodprøver. Derudover skal du indsamle og analysere specifikke data (se ovenfor) mhp. specialeskrivning. Der vil naturligvis være lægefaglig opbakning fra – og sparring med – vores forskerteam.
Vi tilbyder fuldt skolarstipendiat (10.000kr/md.) i ét år, men kan ikke garantere et førsteforfatterskab.
Du skal som minimum være på kandidatdelen af medicinstudiet, og vi vægter, foruden din personlighed, klinisk erfaring samt højt semestertrin.

Er ovenstående noget for dig, så send en begrundet ansøgning samt CV til

Lars Holm

Seniorforsker
Institut for Idrætsmedicin
Bispebjerg Hospital

larsh@sund.ku.dk

Ansøgningsfrist er 23/5-2016

Medicinstuderende til forskningsår i evidensbaseret psykiatri ved Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland

Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret behandling i et forskningsår fra 01.08.2016 til 01.08.2017. Vi har i samarbejde med Cochrane Developmental and Psychosocial Learning Problems Group (CDPLPG) ansvaret for flere Cochrane Systematiske Reviews indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser. Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skrivning. Der vil være mulighed for at du kan bruge vores materiale som udgangspunkt for dit kandidatspeciale. Medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer inden for områder som du involveres i er også en mulighed. Du kan også være med til udvikling af kurser og workshops i evidensbaseret behandling og undervisningsopgaver i vores nye udviklingsprojekt: Center for Evidensbaseret Psykiatri (CEBP).

Selve arbejdet foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i Slagelse, Region Sjælland. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet.

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 15.000 til deltagelse i relevante forskningskonferencer

Yderligere oplysninger kan fås hos leder af CEBP, seniorforsker Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917 eller professor og forskningschef Erik Simonsen, es@regionsjaelland.dk, tlf 20108293

Ansøgningfrist torsdag den 10. juni kl.12.00

Opstart 1. august 2016 eller snarest derefter.

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk)