Ledige pladser til PUFF’s kursus i basal statistik

PUFF inviterer til kursus i basal statistik.

Kurset foregår over 6 eftermiddage à 2 timer hver. Der undervises i basal statistik med brug af Microsoft Excel til de statistiske beregninger. Kurset er opgavebaseret og der vil være nogle hjemmeopgaver fra gang til gang, så du bliver trænet i at bruge funktionerne i Excel. Der vil ligeledes være et antal sider i statistikbogen, som skal læses til hver gang.

Du skal medbringe din egen computer med Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 eller 2016 (da ældre versioner af Excel, Open Office og Mac-programmer har andre funktioner end de nyere Excel). Mac-computere kan benyttes, men der vil blive undervist ud fra Windows-udgaven af Excel, hvorfor det vil være nemmest at følge med, hvis en Windows-computer benyttes.

Tid:
Fredag d. 02/09
Fredag d. 09/09
Fredag d. 16/09
Fredag d. 23/09
Fredag d. 30/09
Fredag d. 07/10

Alle dage fra 13.00-15.00

Sted:
Bispebjerg Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, bygning 6, konferencerummet på 2. sal

Underviser:
Henrik Jørgensen, Overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Deltagergebyr: 150 kr.

Maksimale antal deltagere: 20

Tilmelding: Senest fredag d. 15/08/16, først-til-mølle!

Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til a.falkentoft@gmail.com med emnet ”statistikkursus”, hvor du oplyser dit fornavn og efternavn.

Når jeg bekræfter e-mailen, skal du indbetale 150 kr. til:

Reg.: 6771        Konto: 0006674611

Ikke PUFF medlem: Du kan også melde dig til, hvis du ikke er medlem af PUFF endnu. Så skal du bare i forbindelse med tilmeldingen til kurset melde dig ind i PUFF.
Du bliver medlem af PUFF ved at sende en e-mail til indmeldelse@puffnet.dk med dit navn og kontaktinformationer. Herefter vil du modtage kontooplysninger, som du skal indbetale et årskontingent på 50 kr til.

Du er først endeligt tilmeldt, når pengene er gået ind på kontoen, så det skal ske umiddelbart efter du har fået en bekræftende e-mail, ellers kan din plads gå til et andet PUFF-medlem.

Husk at skrive dit FORNAVN + EFTERNAVN på indbetalingen.

Pengene går til køb af statistikbog samt kaffe, te og frugt til pauserne.

På vegne af PUFF,
Alexander Christian Falkentoft

Forskningsår på Biomedicinsk Institut

Stort tværfagligt forskningsprojekt søger 1 medicinstuderende til et-årigt forskningsår. Projektet handler om, hvordan kolesterolsænkende medicin (statiner) påvirker dagligdagen for de mange patienter, der er i primær forebyggelse med dette præparat. På Biomedicinsk Institut fokuserer vi på de hyppige bivirkninger som muskelsmerter, muskelkramper og kraftesløshed. Vi gennemfører et stort træningsstudie på patienter, der skal til at begynde på kolesterolsænkende medicin. De skal gennemføre et 8-ugers superviseret træningsprogram på motionscykel.

Vi kan tilbyde:

  • Øvelse i kliniske færdigheder, som venflonanlæggelse, blodprøvetagning og ekg-måling.
  • Oplæring i fysiologiske testmetoder på mennesker (fx konditest m.m.).
  • Oplæring i basale laboratoriefærdigheder (pipettering m.m.).
  • Mulighed for at lære at tage fedt- og muskelbiopsier.
  • Mulighed for publicering.
  • Mulighed for at bruge opgaven som kandidatopgave.
  • Et spændende forskningsmiljø med mange andre kandidat- og forskningsårsstuderende.

Vi forventer:

  • At du kan starte september 2016.
  • At du kan afsætte 1 år til projektet.
  • At du vil hjælpe med træningen af forsøgspersoner.

Løn: 10.000 kr/mdr.

Ansøgningsfrist: d. 15. august

Ansøgning 1 side + CV sendes til Læge Anja Birk Kuhlman, Xlab, Center for Sund Aldring, Biomedicinsk Institut, email: anjabk@sund.ku.dk.

MEDICINSTUDERENDE TIL FORSKNINGSÅR I EVIDENSBASERET PSYKIATRI VED PSYKIATRISK FORSKNINGSENHED I REGION SJÆLLAND

Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret behandling i et forskningsår fra 01.09.2016 til 01.09.2017. Vi har i samarbejde med Cochrane Developmental and Psychosocial Learning Problems Group (CDPLPG) ansvaret for flere Cochrane Systematiske Reviews indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser. Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skrivning. Der vil være mulighed for at du kan bruge vores materiale som udgangspunkt for dit kandidatspeciale. Medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer inden for områder som du involveres i er også en mulighed. Du kan også være med til udvikling af kurser og workshops i evidensbaseret behandling og undervisningsopgaver i vores nye udviklingsprojekt: Center for Evidensbaseret Psykiatri (CEBP).

Selve arbejdet foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i Slagelse, Region Sjælland. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet.

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned samt et engangsbeløb på 15.000 til deltagelse i relevante forskningskonferencer

Yderligere oplysninger kan fås hos leder af CEBP, seniorforsker Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917 eller professor og forskningschef Erik Simonsen, es@regionsjaelland.dk, tlf 20108293

Ansøgningfrist tirsdag den 9. august kl.12.00

Opstart 1. September 2016 eller snarest derefter.

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk)

Kroniske lungeforandringer hos HIV+ patienter

Vi søger en studerende til hjælp med scoringer af CT af thorax i et projekt omhandlende lungekomorbiditet hos HIV+. Projektet udgår fra Rigshospitalet og er et samarbejde mellem Infektionsmedicinsk Afd. og Radiologisk Afd. Primære opgave er scoring af emfysem, hvilket foregår automatiseret og ikke kræver særlig oplæring. Datamaterialet er indsamlet, og der er tale om ca. 1000 scanninger på HIV+ patienter samt ca. 2000 på raske kontroller. Der søges ikke en studerende til et decideret forskningsår. Arbejdet vil være ulønnet og kan fx varetages sideløbende med studiet eller i forbindelse med orlov. Det drejer sig om i alt ca. 150 timers arbejde men aftale om mindre kan evt. indgås. Der er ingen særlige semesterkrav til ansøgeren. Den studerende vil blive medforfatter på arbejderne med CT data (der forventes publiceret i løbet af 2017 og senest 2018), kan evt. indgå i gruppens øvrige forskningsaktivitet eller skrive bachelor/kandidatopgave.

Der kan rettes henvendelse til (jo før desto bedre og senest d.1/9.2016):

Andreas Ronit (Læge, PhD stud)
Thomas Kristensen (Læge, PhD)
(andreas.ronit@regionh.dk)

Stud.med søges til prægraduat forskningsår i kardiologi ved Harvard Medical School

Forskningsprojektet skal udføres i Boston ved Cardiac Imaging Core Laboratory (CICL), Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School.
Du vil komme til at stå for dit eget projekt, hvor du kan forvente mindst et førsteforfatterskab, og der vil være rig mulighed for at blive tilknyttet andre projekter i løbet af forskningsåret. Forløbet er en unik mulighed, for at få forskningserfaring i et spændende og internationalt miljø, og lære fra verdens førende forskere inden for kardiologi og ekkokardiografi.

Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i en database med ca. 800 hjertesvigtspatienter, der har fået foretaget ergospirometri (CPET) og ekkokardiografi. Din opgave vil primært blive at stå for avancerede funktionsanalyser af myokardiet, opnået ved ekkokardiografi, fra patienterne der har undergået en CPET.

Der foreligger protokol som der skal søges midler med til løn og udenlandsomkostninger, og dette skal opstartes så hurtig som muligt. Optimalt kan forskningsåret begynde fra februar 2017, hvis midlerne findes – alternativt kunne opstart være juni 2017. Vi ser helst at du bruger et helt år på projektet, men hvis dette ikke kan lade sig gøre pga. fremdriftsreformen, kan et halvt år også være en mulighed.

Der er ingen formelle krav til dig som studerende, men tidligere forskningserfaring, bekendtskab med databehandling og kendskab til STATA vil være en fordel.

Hvis du er interesseret, så send CV og en motiveret ansøgning (maks. 1 side) til (senest d. 20/7-2016):

Stud.med Morten Sengeløv (jlm392@alumni@alumni.ku.dk) og

læge, ph.d. Tor Biering-Sørensen (tor.biering@gmail.com)

Samtaler med potentielle kandidater forventes at ske slut juli over Skype.