Medicinstuderende søges som forsker Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup

Der søges en medicinstuderende, som vil gennemføre et forskningsår på 6 eller 12 måneder. 12 måneders ansættelse foretrækkes. Der er garanteret fuld løn under ansættelsen.

Projektet omhandler avanceret UL-skanning af muskler hos hovedpinepatienter med såkaldt shear-wave teknologi, som kan måle muskelhårdhed. Skanningerne foregår i samarbejde med Radiologisk Klinik på Rigshospitalet. Desuden vil der være undersøgelse af smertetærskler med såkaldt kvantitativ sensorisk testning.

Arbejdet vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt forskningsmiljø, hvor der en stor gruppe af dedikerede forskere, ph.d. studerende og andre medicinstuderende. Forskningsåret vil være ideelt for de som påtænker et senere ph.d. forløb.

Forskningsåret planlægges at starte februar 2017, men kan påbegyndes før om muligt.

For yderligere information kan du kontakte:
Afdelingslæge, ph.d., dr.med. Henrik Schytz: henrik.winther.schytz.01@regionh.dk.

Forskningsår på Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning

Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, søger forskningsårsstuderende til et videnskabeligt studie, der omhandler biologiske ændringer i den gravide krop.

Vi søger en skolar med interesse for obstetrik og forskning. Start 1. november 2016. Varighed 12 måneder.

Formålet med studiet er at foretage en grundig undersøgelse af, hvad der sker i kvindens krop i forbindelse med graviditeten. Vi vil benytte en helt ny teknologi, som på engelsk kaldes ”integrated personalized omics profiling” eller iPOP. Du kan læse mere om studiet på http://www.ssi.dk/gravidprojekt

Dine arbejdsopgaver: I samarbejde med projektsygeplejersken vil dine arbejdsopgaver vil være inklusion af prøvedeltagere, kommunikation med samarbejdspartnere (bl.a. praktiserende læger, Stanford University, Fertilitetsklinikken Riget), blodprøvetagning, laboratoriearbejde (oprense blod, isolerer PBMC’er og cryopreserverer dem), indtastning i laboratoriedatabase, og generel drift af et stort videnskabeligt studie.

Forskningsgruppen: Som studerende vil du være en del af et projektteam. Gruppen består af én projektansvarlig professor, én projektsygeplejerske, én projektleder og én studentermedhjælper. Vejleder er Professor Mads Melbye.

Vi tilbyder:

  • Førsteforfatterskab på mindst en videnskabelig artikel. Emnet er fødselsdepression og metoden kvantitativ.
  • Introduktion til artikelsøgning, basal statistik efter behov og vejledning i artikelskrivning
  • En kontorplads i et internationalt anerkendt epidemiologisk forskningsmiljø
  • Mulighed for at deltage i et af KUs kurser til forskningsårsstuderende
  • Ud over det daglige arbejde på projektet tilbyder vi frihed til at forfølge egne forskningsideer inden for området

Vi forventer: Du skal have bestået 5. semester, og vi lægger vægt på at du kan arbejde selvstændigt og har faglig interesse inde for feltet. Tidligere forskningserfaring og bekendtskab med databehandling er en fordel

Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000kr. pr. måned, og vi forventer ansættelse i 12 måneder.

Send motiveret ansøgning og CV til projektleder Marie-Louise Rasmussen EEH@ssi.dk. Ansøgningsfrist: 13. september 2016

Prægraduat forskningsår på BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet.

Vi søger en prægraduat forskningsårsstuderende per 01-02-2017 til projekt omhandlende hypogonadisme hos mænd behandlet med knoglemarvstransplantation i barndommen.

Studiet er et klinisk tværsnitsstudie, hvor vi indkalder patienterne til en efterundersøgelse med henblik på at karakterisere prævalens af og risikofaktorer for hypogonadisme efter knoglemarvstransplantation i barndommen samt at undersøge associationer til seksuel dysfunktion, metaboliske forstyrrelser, kronisk inflammation og immundefekt tilstande.

Du vil sammen med læge og ph.d.-studerende Sidsel Mathiesen stå for den praktiske udførelse af projektet:
– Rekruttering af patienter til projektet
– Udførelse af de kliniske besøg med anamnese optagelse og objektiv undersøgelse
– Laboratoriearbejde
– Databehandling og statistik
– Formidling af projektet på kongresser
– Udarbejdelse af videnskabelig artikel

Du vil få et særligt ansvarsområde indenfor projektet, hvor du vil gå mere i dybden med forskningsprocessen. Der er mulighed for at bruge projektet som kandidatspeciale, ligesom forskningsåret kan være forberedelse til et evt. senere ph.d.-studie.
Projektet favner fagligt bredt, og vi forventer dine interesse områder ligger indenfor pædiatri, endokrinologi og immunologi. Du skal være på kandidatdelen af studiet, kunne arbejde selvstændigt og struktureret, være samarbejdsvillig og have gå-på-mod. Det vil ikke være muligt at følge kliniske kurser parallelt med dette, da vi forventer et fuldt engagement i projektet.

Ansættelsen er 37 timer ugentligt, og af 1 års varighed fra 01-02-2017. Løn 10.000 kr. pr. måned søges i samarbejde med vejleder professor Klaus Müller.

Ansøgningsfristen er 15/9-2016. Send en motiveret ansøgning, CV og karakterudskrift til sidsel.mathiesen@regionh.dk. Udvalgte ansøgere vil blive kaldt til samtale.

Kontakt os endelig ved spørgsmål.
Sidsel Mathiesen, læge og ph.d.-studerende
Bonkolab 5704
BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centeret
Rigshospitalet
Tlf 35 45 98 28 / 60 94 66 42

Forskningsår på Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet

Forskningsårsstipendiat med interesse for anæstesi søges til et klinisk projekt omhandlende anvendelse af GLP-1 agonist og restriktiv vs. liberal iltbehandling i forbindelse med hjertekirurgi.
Ansættelsesperiode: 01.10.2016 – 30.09.2017. Såfremt man kun er interesseret i gennemførsel af kandidatopgave kan ansættelsen reduceres til 6 måneder.
Løn: 10.000 kr./md.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet er et 2-by-2 randomiseret, klinisk studie med formål at fastlægge effekten af en GLP-1 agonist/placebo og restriktiv (FiO2=50%)/liberal (FiO2=100%) iltbehandlingsstrategi hos hjertekirurgiske patienter. De primære endepunkter er mortalitet, nedsat nyrefunktion, dialysebehandling, apopleksi, forværring i/nyopstået hjertesvigt og forlænget hospitalsindlæggelse.
Det igangværende projekt udføres i et tværfagligt samarbejde med kardiologisk og thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet. Forskningsarbejdet indebærer implementering og facilitering af projektet peroperativt og med efterfølgende dataindsamling.
Forskningsårsstipendiaten tilbydes at arbejde i en klinisk forskningsenhed som en del af en større forskningsgruppe med flere forskningsårs- og PhD-stipendiater.
Udover deltagelse i det kliniske projekt, vil der være mulighed for at sammenskrive egne data til selvstændig kandidatopgave + evt. publicering af selvstændig artikel.

Ansøgningsfrist: 05-09-2016
Ansøgningerne behandles løbende.

Kontakt oplysninger:
Hanne Berg Ravn
Professor, overlæge, dr. med., Ph.D.
Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet
Tlf. nr: 35451710.
Email: hanne.berg.ravn@regionh.dk