PH.D.-SKOLEN UDFASER FORSKNINGSÅRET: Sidste frist for tilmelding er 30. 09.2016

Ph.d-skolen har netop meldt ud, at de ikke længere vil stå for forskningsåret:

  • Det betyder, at såfremt du fremover ønsker at bliver indskrevet som forskningsårsstuderende, skal det ske inden 30. september 2016.
  • Hvis du er indskrevet, eller når at indskrive dig inden tilmeldingsfristens udløb, vil det fortsat være muligt at tage Ph.d-kurser frem til 30. september 2017 samt at få et bevis for disse.

Se hvordan du indskriver dig på Ph.d-skolens hjemmeside.

Fremover vil der stadig være mulighed for at holde pause fra studiet for at lave forskning, men man vil altså ikke længere kunne blive indskrevet på Ph.d-skolen og modtage Ph.d-kurser.

 

OFTALMOLOGI ELLER ANÆSTESIOLOGI?

Vi søger medicinstuderende til basalvidenskabelig og translationel forskning på Københavns Universitet og Rigshospitalet indenfor oftalmologi og anæstesiologi. Vores forskningsgruppe undersøger sygdomsmekanismer i nethinden og har mange forskellige delprojekter med forskellige samarbejdspartnere såvel nationalt som internationalt.

Dit forskningsår vil omhandle sammenhængen mellem grøn stær og en velreguleret blodgennemstrømning og vil indebære udførelse af et interventionsstudie på en gruppe af patienter med grøn stær. Der er allerede finansiering til projektet. Vi kan tilbyde:

Eget projekt

Udarbejdelse af bachelor- eller kandidat-opgave

Udgivelse af artikel

Kontakt med patienter

Konferencer og muligheden for at indgå i et ambitiøst og socialt forskningsmiljø

Lyder det som noget for dig, så send en email til øjenlæge og lektor Miriam Kolko: miriamk@sund.ku.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.

 

Forskningsår i hæmatologi og immunologi på Rigshospitalet

Vi søger en frisk og interesseret studerende til et prægraduat forskningsår omkring komplikationer efter knoglemarvstransplantation med start 1. februar 2017.

Knoglemarvstransplantation kan være en livreddende behandling for børn og voksne med hæmatologisk cancer, men er forbundet med alvorlige komplikationer, bl.a. alvorlig svækkelse af immunsystemet. Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til 1 års ansættelse mhp. gennemførelse af et selvstændigt projekt om immunmekanismer og relaterede komplikationer efter knoglemarvstransplantation.

Projektet indebærer: – Kontakt med den kliniske afdeling mhp. rekruttering af patienter og indsamling af blodprøver – Oplæring i transplantations-relateret immunologi gennem arbejdet med projektet – Laboratoriearbejde med indsamling af plasmaprøver, oprensning af celler og evt. ELISA-baseret analyse – Journalopslag mhp. tilstedeværelse af komplikationer – Opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm. – Udarbejdelse af videnskabelig artikel

Du vil blive uddannet i forskningsmetodologi, og der er mulighed for at skrive kandidatspeciale og få forfatterskab på en videnskabelig publikation samt deltagelse i videnskabelige kongresser. Forskningsåret kan være en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Løn (10.000 kr./måned) og dækning af øvrige udgifter søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller. Det er for os vigtigt med et fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentlig erhvervsarbejde parallelt med dette eller at tage kurser på studiet.

Ansøgningsfrist er søndag d. 2. oktober, og samtaler vil blive afholdt i uge 40-41. Hvis du synes, det kunne være spændende med et forskningsår indenfor hæmatologi og immunologi, som både byder på kliniske problemstillinger og laboratoriearbejde, så send en motiveret ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til:

Katrine Kielsen Læge, ph.d.studerende BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet Tlf.: 35457510, email: katrine.kilesen@regionh.dk

Stud.med søges til forskningsprojekter med undersøgelser af hjernens blodgennemstrømning

Vi søger to medicinstuderende til at udføre og assistere ved undersøgelser af hjernens blodkar og perfusion vha. ultralydsundersøgelser (transkraniel doppler) og avancerede MR-scanninger.
Undersøgelserne foretages som led i forskningsprojekter, der udforsker de patofysiologiske mekanismer i hjernen ved migræne.
Arbejdet er ulønnet, men til gengæld vil du blive oplært i de pågældende undersøgelsesmetoder og få erfaring med klinisk forskning. Projektet vil være ideelt at kombinere med skrivning af bachelor- eller kandidatopgave eller VKO.
Arbejdet vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt forskningsmiljø, hvor der en stor gruppe af dedikerede forskere, ph.d. studerende og andre medicinstuderende.
Vi forventer, at du er forskningsinteresseret, omhyggelig og pligtopfyldende.
Arbejdet vil være i et sådant omfang, at det kan udføres sideløbende med studiet.

Ansøgningsfrist: 15-09-2016

For yderligere information kan du kontakte:

Anders Hougaard, post-doc, læge, ph.d.
Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet Glostrup
ahougaard@dadlnet.dk
Tlf. 51923471

Mulighed for forskning i mave-tarm sygdomme på Bispebjerg Hospital

Kære stud. med.,

Vi er en forskningsgruppe med base på Bispebjerg Hospital, som interesserer os for epitelets fysiologi og patofysiologi specielt ved kolorektal cancer og inflammatorisk tarmsygdom.

Vor gruppe består af medicinstuderende, læger og lektorer.

Vi søger nye kræfter til vor laboratorie/medicinstuderende med henblik på gennemførsel af 1-2 årige forskningsprojekter i perioden 2017-19.

Vi ser gerne, at du har bestået 8. semester (dog ikke et krav), at du har interesse for mave-tarm medicin eller kirurgi, samt at du er selvstændig, initiativ rig og har mod på at være primus motor på dit eget forskningsprojekt.

Hos os vil du, under behørig supervision, få erfaring med protokoludarbejdelse, præsentation af resultater og dét at skrive en artikel. Derudover kommer du til at stifte bekendtskab med forskellige videnskabelige metoder samt lære, hvad det vil sige at stå i spidsen for eget forskningsprojekt. Der vil være rig mulighed for sparring med de øvrige forskere.

Vi forventer, at du kommer til at deltage i nationale og internationale kongresser. Afhængig af arbejdsindsats vil der være mulighed for at opnå første- og evt. medforfatterskab.

Går du rundt med en lille gastrokirurg/gastromediciner gemt i maven og har lyst til at stå i spidsen for dit eget forskningsprojekt, så ring/skriv en kort motiveret ansøgning (max 1 side) til mig på sebastian@kjaergaard.cc

Mvh

Stud. med. Sebastian Kjærgaard
Email: sebastian@kjaergaard.cc
tlf: 71200271

og

Mark Berner-Hansen
Overlæge, Abdominal Center K, Bispebjerg Hospital
Dr. med., seniorforsker, speciallæge i almen kirurgi og kirurgisk gastroenterologi
Email: mbh@dadlnet.dk

Fuldt finansieret forskningsår i infektions- og lungemedicin

Kan du svare ja til nedenstående, så kunne dette opslag være noget for dig!
– Kunne du tænke dig at lave kliniknær forskning i infektions- eller lungemedicin?
– Har du overvejet et forskningsår?
– Vil du være sikker på fuldt finansieret forskningsår?
– Har du brug for kandidatspeciale samt mindst en artikel på dit CV?

Så har vi et tilbud til dig!

Vi søger aktuelt 1-2 lægestuderende til vores forskningsgruppe i luftvejsinfektioner. Vi kan tilbyde honorar (ca. 10.000/md) i et år, kongresdeltagelse samt et godt sammensat forskningsteam med studerende og læger på alle erfaringsniveauer.
Du vil deltage aktivt i flere forskningsprojekter om luftvejsinfektioner, og du vil få ansvaret for dit eget projekt. Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række forskellige forskningsmetoder, herunder registerforskning, retrospektive og prospektive kohorte studier samt et klinisk randomiseret interventions studier.
Vi forventer, at du er på kandidatdelen på medicin. Hvis du ikke kan statistik i forvejen, hjælper vi dig med at opnå så meget erfaring, at du kan lave statistik til dit eget arbejde.

Hvem er vi?
Pneumonigruppen under ledelse af forskningsansvarlig overlæge Pernille Ravn, Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Om afdelingen
Vi er en stor afdeling med ca. 60 læger og 400 sygeplejesker med et stort flow af patienter med infektion og/eller lungemedicinske problemstilling.

Vigtige datoer
Ansøgning på mail inden 1. oktober 2016
Ansættelse inden 1. januar 2017, meget gerne før

Kontakt os
Andreas Vestergaard, læge – andreas.vestergaard.jensen.01@regionh.dk
Daniel Faurholt-Jepsen, læge – daniel.faurholt-jepsen@regionh.dk