Forskning på deltid

Den nye reform har gjort det ganske besværligt at holde et halvt til et helt år fri for at lave fuldtidsforskning, hvorfor forskning ved siden af studiet kan være et godt alternativ.
Deltid-/fritidsforskning er muligt på mange afdelinger, men kun undtagelsesvis mod betaling (hvis du også vil have et forfatterskab, altså). Selv om sidstnævnte er at foretrække, er den ulønnede fritidsforskning også typisk mere fleksibel.

Typer af projekter:
I princippet er stort set alle typer studier mulige at udføre på deltid.
Oftest er der tale om registerstudier, men husk at der findes mange undertyper indenfor dette!
Fx kan det indebære OPUS (retrospektive behandlingsopgørelser) og Pubmed arbejde (review), men det kan også være så simpelt som at ekstrahere data fra et cancerregister og skrive om dette. Endda Cochrane studier kan laves i fritiden.

Det er også muligt at være medhjælper på en andens projekt, typisk vil det være en ph.d.-studerendes projekt, hvor du kan få lov til at tage blodprøver eller journalføre forsøgsdeltagernes visits. Det er god erfaring, men ofte vil du ikke få mere end et ”pynte-forfatterskab” (dvs. hverken 1.-, 2.-, 3.- eller sidsteforfatterskab) for det. Men al erfaring er positivt inden for forskningsverdenen.

Det svære:
Projektet er frivilligt arbejde både for dig men også for din(e) vejleder(e), fleksibilitet på din front er derfor påkrævet. Dette kan også betyde at din vejleder ikke altid har tid til at vejlede dig, når du har brug for det.
Sidst nævnes det tungeste: ansvaret for at projektet gennemføres er dit.

Det positive:
De vejledere, der siger ja til denne type af projekter, er typisk interesserede i at du skal få en god oplevelse ud af det – og så meget erfaring som muligt, inklusiv skrivearbejdet.

Hvad skal du så forske i?
Start med at bruge tid og kræfter på at finde et fag som du interesserer dig for – typisk vil du gennem din uddannelse blive fanget af et/flere fag. Gå videre med noget du brænder for, da din motivation er essentiel i denne type forskning.
Lav evt. en liste med emner du synes er interessant inden for det udvalgte fag. Tænk over hvad der kunne være interessant at ”nørde med” for hvert punkt.

Hvem kan være vejleder?
Der er flere måder at finde en vejleder indenfor det område du vil forske i.
Hver gang du starter på en nyt klinisk forløb vil en lektor eller forsker reklamere for sin forskning. Hiv fat i denne person.
PUFF anbefaler alternativt at du selv finder en potentiel vejleder ved f.eks. at se KUs vejlederkatalog til bachelor og kandidatopgave igennem, eller søger på hospitalernes hjemmeside efter forskere. Derefter kan du kontakte den potentielle vejleder – spørg da direkte ”jeg vil gerne forske, har du noget jeg kan lave”. De fleste (aktive) forskere har noget data liggende som de gerne deler ud af.

Puffs holdning til kontrakt udarbejdelse
PUFF har gennem flere år anbefalet at udarbejde en kontrakt med sin vejleder (link til vejlederkontrakt).
Du skal dog huske, at ansvaret for gennemførsel af et frivilligt projekt er dit.

Risici
Der er risiko for, at dit lange arbejde og sene aftentimer ikke bærer frugt i form af en artikel i sidste ende, men husk da at al forskningserfaring tæller, når du søger dit næste projekt.

Forsk vel!

Forskningsår/semester inden for simulationsbaseret træning af otoskopi

Om projektet
Otoskopi er en visuel undersøgelse af øregangen og trommehinden og en væsentlig klinisk procedure, der skal kunne beherskes af alle læger, til diagnostik af en lang række hyppige tilstande i øret og mellemøret. Otoskopi er et håndgreb der kræver gentagen træning og erhvervelse af systematik i undersøgelsen, så vigtige fund ikke overses. En nyudviklet otoskopisimulator gør det muligt at observere ikke blot håndteringen af otoskopet men også teste om øregang og trommehinde visualiseres systematisk og om forskellig patologi identificeres.

Formålet med projektet er udvikle, validere og implementere evidensbaseret simulationsbaseret træning i systematisk otoskopi med gentagen træning og feedback til der opnås det nødvendige kompetenceniveau. Til at opnå dette skal der bl.a. udvikles et kompetencevurderingsredskab på et evidensbaseret grundlag og et tilhørende træningsprogram til systematisk kompetenceudvikling.

Du vil som forskningsårsstuderende på projektet være med til at udvikle og forske i simulationsbaseret træning af otoskopi med udgangspunkt i denne nye simulator. Du vil få praktisk erfaring med dataindsamling og forskellig forskningsmetodologi.

Vi forventer at du har interesse inden for øre-, næse- og halssygdomme, medicinsk uddannelse og simulation, og har lyst til at være en aktiv del af et projekt som du selv får stor indflydelse på. Vi har højt til loftet og der er plads til stor fleksibilitet i projektet men vi forventer at du i gennemsnit arbejder 37 timer/uge på projektet.

Vi kan tilbyde dig et projekt hvor din løn er finansieret (10.000 kr./måned), hvor der vil være stor mulighed for at præsentere på relevante konferencer og hvor vi forventer mindst en videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter.

Vi søger en studerende til forskningsår eller forskningssemester med forventet varighed af projektet på 6–12 måneder alt efter hvordan vi sammen med dig tilpasser projektet. Vi forventer at projektet starter februar 2017.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på stevenarild@gmail.com.

Om forskningsgruppen
Simulationscenteret ved Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation og Øre-, næse- og halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet, har gennem flere år haft et tæt samarbejde omkring udvikling og forskning i simulationstræning inden for øre-, næse- og halsspecialet. Begge afdelinger er særdeles forskningsaktive og har samlet mere end >100 publikationer i 2015 og mere end 20 ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende tilknyttet.

Projektansvarlige
Steven Andersen, læge, ph.d.
Postdoc ved Simulationscenter Rigshospitalet, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) & Øre-, næse- og halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet. stevenarild@gmail.com

Jacob Melchiors, afdelingslæge, klinisk lektor
Ph.d.-studerende ved Simulationscenter Rigshospitalet, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) & Øre-, næse- og halskirurgisk Klinik, Rigshospitalet. jacob.melchiors@gmail.com

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning og CV til stevenarild@gmail.com senest 28/10 kl. 12. Der vil blive afholdt samtaler efter aftale.

Stud. med. søges til 6 måneders prægraduat forskningsprojekt om KOL og Astma på Bispebjerg Hospital

Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger vi to medicinstuderende til 6 måneders prægraduat forskning med start 1. februar 2017. Stillingen kræver således 6 måneders orlov fra studiet, og er fuldt finansieret med en løn på 10.000 kr/mdr.

Om projektet:
I det aktuelle projekt undersøger vi om forværring af KOL og astma hos patienter med forhøjet eosinofile i blodet er associeret med en højere risiko for genindlæggelser sammenlignet med patienter der ikke har forhøjet eosinofil tal. Datamaterialet kommer fra registre, journaler og databaser, hvor du vil tage del i dataindsamlingen ved at indhente data fra patienternes journaler og indtaste det i Excel. Der er således tale om et retrospektivt studie, med stor klinisk relevans, hvor data indtastning forventes at være færdigt 31. april 2017. Herefter følger artikelskrivning.

Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række forskellige forskningsmetoder, herunder registerforskning og retrospektive kohorte studier. Du vil få dit eget emne at arbejde med indenfor projektet, som skal resultere i en videnskabelig publikation, hvor du har førsteforfatterskab. Artiklen vil også kunne anvendes til dit kandidatspeciale. Der er desuden mulighed for deltagelse i videnskabelige kongresser. Forskningsåret kan også være en forberedelse til et evt. senere ph.d.

Om Lungemedicinsk Forskningsenhed
Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma og KOL. Vi har tætte internationale kontakter, og vi har tilknyttet 10 ph.d.-studerende, 4-5 prægraduate forskere, 2 post-doc forskere læger og 5-10 timeansatte stud.med.’er.

Kontakt os
Projektansvarlig:
Ajmal Jabarkhil
MD, MSPH, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Mail: ajmal.jabarkhil.04@regionh.dk
Mobil: 53 33 33 36

Overordnet projektansvarlig:
Celeste Porsbjerg
Klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d.

Ansøgningsfrist
Ansøgning pr. mail inden 4. december 2016
Vi ser frem til at høre fra dig!

Undersøgelse af døgnvariation hos indlagte patienter med depression

Alle indlagte patienter på to åbne afsnit på Psykiatrisk Center København, afdeling O Rigshospitalet, vil blive spurgt om de vil deltage i en undersøgelse af døgnvariation af depressionssymptomer.

Døgnvariation hos depressive patienter er et signal om en alvorligere sygdom, men det er dårligt undersøgt hvor mange patienter der udviser døgnvariation og om der er særlige karakteristika hos disse patienter som adskiller dem fra patienter uden døgnvariation. Døgnvariation menes at fremkomme gennem en af søvnen udløst hæmning af aktiviteten i de serotonerge Raphe kerner i hjernestammen. Derfor har undgåelse af søvn i form af søvndeprivation (vågenterapi) vist sig at have en kraftig antidepressiv virkning over en enkelt nat. Søvndeprivation er imidlertid en besværlig og for patienterne anstrengende metode, så vi leder efter andre metoder som kan virke lige så godt, men ikke involverer en hel nats vågenterapi. Vi mangler imidlertid helt grundlæggende viden om hvilke patienter der har døgnvariation og om deres søvn er anderledes end hos patienter unden døgnvariation. Derfor vil vi i dette projekt starte med at undersøge omfanget af døgnvariation hos indlagte patienter med depression og se om graden af døgnvariation er relateret til særlige karakteristika ved depressionen ellers til patientens søvn og aktivitet.

Undersøgelsen foregår gennem interview med indlagte patienter om deres depressionsgrad og søvn og ved at bede dem udfylde dagbøger for en 14 dags periode. Derudover vil vi bede patienterne bære en aktivitetsmåler (Fitbit charge) som registrerer bevægelser og puls under søvn samt aktivitet om dagen.

Med forsøget håber vi at kunne afgrænse en gruppe af patienter med tydelig døgnvariation og gennem de indsamlede data at kunne undersøge om deres depressionsform og søvn adskiller sig fra patienter uden døgnvariation. På længere sigt er det håbet at man derved kan udvikle nye metoder til depressionsbehandling.

Der søges en studerende til et prægraduat forskningsår eller forskningssemester. Man vil som studerende indgå i en etableret forskningsgruppe (Non pharmacological Interventions for Depression, NID).

Forventet varighed af projektet:
6-12 måneder.

Hvornår forventes projektet startet:
Februar 2017.

Ansøgningsfrist:
Snarest da der er ansøgningsfrist til Lundbeckfondens Scholarstipendier 31. oktober 2016 og ansøger skal være fundet inde da.

Funding til den studerende:
Dette søges (se ovenfor).

Evt. særlige krav til ansøgeren og dokumentation som ønskes fremsendt:
Studerende med et vist kendskab til psykiatri foretrækkes.

Kontaktinformation på den ansvarlige forsker (vejleder)
Klaus.martiny@regionh.dk

Overlæge Ph.d, klinisk forskningslektor
Psykiatrisk Center København
Afdeling O, Rigshospitalet

Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, søger forskningsårsstuderende til et videnskabeligt studie, der omhandler biologiske ændringer i den gravide krop.

Vi søger en skolar med interesse for obstetrik og forskning. Start 15. januar 2017. Varighed 12 måneder.

Formålet med studiet er at foretage en grundig undersøgelse af, hvad der sker i kvindens krop i forbindelse med graviditeten. Vi vil benytte en helt ny teknologi, som på engelsk kaldes ”integrated personalized omics profiling” eller iPOP. Du kan læse mere om studiet på http://www.ssi.dk/gravidprojekt

Dine arbejdsopgaver: I samarbejde med projektsygeplejersken vil dine arbejdsopgaver vil være inklusion af prøvedeltagere, kommunikation med samarbejdspartnere (bl.a. praktiserende læger, Stanford University, Fertilitetsklinikken Riget), blodprøvetagning, laboratoriearbejde (oprense blod, isolerer PBMC’er og cryopreserverer dem), indtastning i laboratoriedatabase, og generel drift af et stort videnskabeligt studie.

Forskningsgruppen: Som studerende vil du være en del af et projektteam. Gruppen består af én projektansvarlig professor, én projektsygeplejerske, én projektleder og én studentermedhjælper. Vejleder er Professor Mads Melbye.

Vi tilbyder:

 • Førsteforfatterskab på mindst en videnskabelig artikel. Emnet er fødselsdepression og metoden kvantitativ.
 • Introduktion til artikelsøgning, basal statistik efter behov og vejledning i artikelskrivning
 • En kontorplads i et internationalt anerkendt epidemiologisk forskningsmiljø
 • Mulighed for at deltage i et af KUs kurser til forskningsårsstuderende

 Vi forventer: Du skal have bestået 5. semester, og vi lægger vægt på at du kan arbejde selvstændigt og har faglig interesse inde for feltet. Kørekort og erfaring med blodprøvetagning er en fordel ligesom tidligere forskningserfaring og bekendtskab med databehandling er en fordel.

Løn og ansøgning: Du aflønnes med 10.000kr. pr. måned, og vi forventer ansættelse i 12 måneder.

Send motiveret ansøgning og CV til projektleder Marie-Louise Rasmussen EEH@ssi.dk. Ansøgningsfrist: 21. oktober 2016

Kongres for Medicinsk Studenterforskning

Alle sundhedsvidenskabelige studerende, der er forskningsaktive, er indbudt til Kongres for Medicinsk Studenterforskning, der tilbyder en unik mulighed for at øve sine præsentationsfærdigheder i et professionelt miljø.
Kongressen afholdes d. 16-19. marts 2017 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg.
Kongressen har hvert år ca. 130 deltagere, der repræsenterer alle landets
sundhedsvidenskabelige fakulteter.

Hvorfor deltage i Kongres for Medicinsk Studenterforskning 2017?

 • Mulighed for at præsentere sin forskning ved en af de 7 orale sessioner eller 6 poster sessioner.
 • Struktureret feedback til hver enkelt videnskabelige præsentation fra erfarne
  chairmen.
 • Præmier til den bedste præsentation i hver session
 • Foredrag fra landets førende forskere
 • Paneldebat, som i år fokuserer på sammenspillet mellem forsker og industri.
 • Rig mulighed for networking i et godt socialt miljø, som slutter af med et brag af en gallamiddag og fest.

Deltagelse er efter ”først-til-mølle” princippet, men fordelingen blandt orale- og poster
sessioner prioriteres efter præsentation af endelige resultater.
Tilmeldingen er åben fra 15. november til 1. december 2016. Prisen for alt dette er 3000 kroner, som inkluderer både deltagelse, overnatning, forplejning og transport til og fra kongresstedet.

KU har allerede betalt for de første 26 tilmeldinger!
Der er mulighed for at KU betaler dit ophold i følgende 2 tilfælde:

 • Du er indskrevet som forskningsårsstuderende ved KU på tidspunktet for din tilmelding til KMS
 • Du er indskrevet som forskningsårsstuderende ved KU på tidspunktet for afholdelsen af kongressen

Lyder dette som noget for jeres forskningsgruppe kan I se tilmeldingsproceduren på
www.studenterforskning.dk eller find os på facebook under Selskab for Medicinsk
Studenterforskning.

De bedste hilsner
Selskab for Medicinsk Studenterforskning