Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet – Glostrup søger klinisk assistent til nyt forskningsprojekt om migrænens sygdomsmekanismer

Vores dynamiske forskningsgruppe, Human Migraine Research Unit (HMRU), søger en engageret, nyuddannet læge med interesse for det neurologiske forskningsfelt til udførelse af et PhD projekt.

Om projektet
PhD projektet fokuserer på undersøgelse af patofysiologiske mekanismer ved migræne. Ved hjælp af videreudvikling og anvendelse af avancerede PET og MR skanninger undersøges inflammation og metabolisme i ekstra- og intra- kra-nielle strukturer hos migrænepatienter under og udenfor anfald.
HMRU har et unikt setup og årelang erfaring med denne type forsøg og har de seneste år publiceret resultater i højt rangerede tidsskrifter. Vi har desuden et tæt samarbejde med både Funktionel Imaging Unit, Klinisk Fysiologisk, Nu-klearmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet – Glostrup, og projektet udføres i samarbejde med disse partnere. Der kan også blive mulighed for kortere ophold hos vores internationale samarbejdspartnere i Europa og USA.

Om stillingen
Den kliniske assistent får en central og selvstændig rolle i planlægning og udførelse af projektet, herunder protokol-skrivning, fondsansøgninger og publikation af resultater i internationale peer-reviewed tidsskrifter. Stillingen er vagt-fri, og arbejdsugen kan delvist tilrettelægges efter individuelle behov. Det vil dog være en stor fordel, at ansøgeren er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstider. PhD projektet vil give en bred indføring i klinisk forskning, og vil være anvendelig på tværs af de medicinske specialer. Udover projektet forventes også deltagelse i kliniske trials.
Om dig
Du er (ny)uddannet læge med interesse for klinisk forskning. Du er engageret og har gode samarbejdsevner, men arbejder også godt selvstændigt. Det er desuden en stor fordel, hvis du har forskningserfaring fra tidligere, samt har gode færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk.

Om os
HMRU består aktuelt af 20 forskere, herunder 1 professor, 5 seniorforskere, 8 kliniske assistenter (ph.d. studerende), 4 forskningsassistenter (medicinstuderende) og 2 forskningsbioanalytikere, som har et godt samarbejde både på tværs af faggrupper og projekter (https://twitter.com/hmru_cph). Gruppens fokus er på biomarkører for migræne og mi-grænens sygdomsmekanismer, ligesom vi er involveret i afprøvning af nye forebyggende lægemidler mod migræne. Dansk Hovedpinecenter er internationalt førende inden for klinisk hovedpineforskning, hvilket giver rig mulighed for at præsentere resultater ved årlige nationale og internationale konferencer.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker hos Neurologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup, og løn- og ansættelsesforhold er i henhold til overens-komst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Vi sikrer finansiering til projektet, men det forventes, at den ansatte søger ph.d. stipendiater. Tiltrædelse pr. 1. august 2017 eller efter nærmere aftale. Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV og anbefaling direkte til professor Messoud Ashina, ph.d., dr.med., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup, E-mail: meas@regionh.dk, Tel: 38633267, hvorfra der også kan indhentes yderligere oplysninger.

Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 1. februar 2017.

Børne-og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital søger forskningsinteresserede studentermedhjælpere til projekt vedrørende svær overvægt hos børn og unge ca. 8 timer pr. uge

Børne- og ungeafdelingen har siden 2010 arbejdet med behandling af overvægt hos børn og unge. I samarbejde med børnenes og de unges familier fokuserer vi på at vægten står stille, mens barnet vokser eller et egentlig vægttab, samt på håndtering af overvægt. Indsatsen er tværfaglig mellem læge, sygeplejerske, diætist, pædagog og psykolog.

Der søges studentermedhjælpere, der skal varetage flere funktioner i relation til projektet, primært dataindtastning og indsamling af spørgeskema-data fra børn og unge i forbindelse med undersøgelse på hospitalet. Opgaven omfatter også samarbejde med de øvrige personalegrupper i projektet (læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, sekretær, pædagog og psykolog). Der vil være mulighed for at indgå i forskning i relation til projektet, hvis det har din interesse.

Kvalifikationer
• Gerne erfaring med projektarbejde og dermed kendskab til forskning metodologi
• Har erfaring og/eller lyst til at arbejde med børn- og unge med overvægt og deres familier
• Kan arbejde selvstændigt
• Har organisatorisk talent
• Kan have mange bolde i luften
• Kan samarbejde tværfagligt
• Er fleksibel

Ansøgningen stiles til projektleder afdelingslæge Grete Teilmann, Børne-og unge afdelingen Nordsjællands Hospital, Dyrehavevej 29 3400 Hillerød, gerne via mail, grete.teilmann@regionh.dk senest d. 6/2-2017

Løn: 137,40 kr/time

Eventuelle spørgsmål til stillingen eller projektbeskrivelsen for forskningsprojektet: henvendelse til projektleder Grete Teilmann, mail grete.katrine.teilmann@regionh.dk eller telefon 48494240

Prægraduat forskningsår indenfor neurologi på hukommelsesklinikken, Rigshospitalet

Vi søger en medicinstuderende med interesse indenfor neurologi til et klinisk forskningsprojekt på hukommelsesklinikken, Rigshospitalet (www.videnscenterfordemens.dk).

Differential diagnostik af demenssygdomme kan være udfordrende, specielt i tidlige stadier af den kognitive svækkelse. I dette forskningsprojekt afprøver vi brugen af et machine learning program i den diagnostiske proces mhp. at se om der en add-value af nøjagtighed og sikkerhed ved differentiering af vaskulær demens og de tre neurodegenerative sygdomme; Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og Frontotemporal demens.

Projektet er et europæisk multicenter studie, som har kørt siden 2014 på 4 forskellige hukommelsesklinikker. Der er indsamlet baseline data på 795 patienter, som aktuelt følges op med en klinisk 1-årskontrol. Som del af forskningsåret vil der indgå årskontroller med udførelse af simple neuropsykologiske test og en klinisk vurdering, hvor der udover forskningserfaring også vil være mulighed for at opnå flere kliniske kompetencer. Der kan forventes førsteforfatterskab på publikationen for et individuelt projekt og evt. involvering i andre publikationer.

Som forskningsårsstuderende bliver du del af et aktivt forskningsmiljø bestående af bl.a. ph.d.-studerende og klinikkens overlæger. Vi søger en engageret og selvstændig person med interesse for forskning og det neurologiske speciale. Stillingen aflønnes med 10.000 kr. om måneden med ansættelse for en 1 årig periode fra februar 2017.

Ansøgningsfristen på stillingen er fredag d. 20. januar 2017, men pga. eksamensperiode vil senere henvendelser også kunne komme i betragtning. Der forventes ansættelsessamtaler indenfor 7 dage herefter.
Ved interesse sendes motiveret ansøgning og CV til professor overlæge dr.med. Steen G. Hasselbalch: steen.gregers.hasselbalch@regionh.dk, der også kan kontaktes for eventuelle spørgsmål.

MEDICINSTUDERENDE TIL FORSKNINGSEMESTER I EVIDENSBASERET PSYKIATRI VED PSYKIATRISK FORSKNINGSENHED I REGION SJÆLLAND

Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret behandling i et forskningssemester fra 01.02.2017 til 31.07.2017. Vi har i samarbejde med Cochrane Developmental and Psychosocial Learning Problems Group (CDPLPG) ansvaret for flere Cochrane Systematiske Reviews indenfor ADHD og personlighedsforstyrrelser. Arbejdet vil dreje sig om vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skrivning. Der vil være mulighed for at du kan bruge vores materiale som udgangspunkt for dit kandidatspeciale. Medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer inden for områder som du involveres i er også en mulighed. Du kan også være med til udvikling af kurser og workshops i evidensbaseret behandling og undervisningsopgaver i vores nye udviklingsprojekt: Center for Evidensbaseret Psykiatri (CEBP).

Selve arbejdet er fuldtid og foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i Slagelse, Region Sjælland. Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet.

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned

Yderligere oplysninger kan fås psykolog, Phd. og seniorforsker Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917 eller professor og forskningschef Erik Simonsen, es@regionsjaelland.dk, tlf 20108293

Ansøgningfrist torsdag den 12. Januar kl.12.00

Opstart 1. februar 2017 eller snarest derefter.

Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk)

Lundbeck Foundation Clinical Research Fellowship Program: Call for applications

Are you up for a challenge?

Accelerate your career in clinical research and expand your
professional network by applying to the Lundbeck Foundation
Clinical Research Fellowship Program. Our exclusive 10 – month
fellowship offers comprehensive training in clinical research with ready
access to the insights and experience of internationally recognized
scientists at the University of California, San Francisco and Stanford
University. We are seeking five talented and energetic fellows from
August 1st 2017 to June 1st, 2018.

Our program based at Innovation Centre Denmark in California’s
Silicon Valley offers:

 • Hands – on training in clinical research combined with small –
  group teaching in research ethics, clinical study design,
  biostatistics, epidemiology, and research presentation;
 • Infrastructure that allows yo u to ‘hit the ground running’ and
  focus on your research project;
 • Access to an international and interdisciplinary student and
  mentor environment in one of the most stimulating and fast –
  paced business ecosystems worldwide.

We look for students with:

 • Excellent communication skills (oral and written) in Danish and
  English;
 • A desire to move the field of clinical and translational research
  through innovative and entrepreneurial thinking;
 • A creative mind and a strong drive to complete your project on
  time and be part of our team.

For more information please contact Thomas Mortensen at
thomor@um.dk or Kala Mehta at kala.mehta@ucsf.edu or
visit our website at: www.lfcrf.org

PUFF afholder mini-kongres – præsenter din forskning!

Vil du gerne blive bedre til at præsentere din forskning?
Så prøv kræfter med PUFF’s mini-kongres.

Arrangement vil foregå d. 8. februar fra kl 16 – 19 på Panum.
Vi har fundet 4 fremragende chair-men til at bedømme præsentationerne, heriblandt Britt Wray der skriver Ph.d i scientific communication.

Du har 4 min til at præsentere din forskning, hvorefter der vil være 4 min til dialog. Under dialogen vil chair-men, en kommunikationsekspert og publikum spørge ind til dit projekt og komme med fremadrettede råd.

For at deltage:

 • Indsend abstract på engelsk (max 250 ord) inden den 5. februar til kontakt@puffnet.dk med opbygningen:
  • Background
  • Methods
  • Results
  • Conclusions
 • Der er 16 pladser til arrangementet.
 • Man vil få besked pr. mail om man er udtaget til at deltage d. 5. februar.
 • Abstracts med forskningsresultater vil blive prioriteret, men er IKKE et krav.
 • Medbring min. én ledsager d. 8. februar til arrangementet

Puff vil sørge for kaffe og andre forfriskninger og sidst i arrangementet vil den bedste præsentation bliv kåret.

Arrangementet er tiltænkt som en mulighed for at øve videnskabelige fremlæggelser til fremtidige præsentationer på kongresser og lignende. Man kan således sagtens se det som en mulighed for at få kompetente menneskers syn og råd til din forskning samt kommunikation.

Så vil du prøve at præsentere din forskning eller øve dig til en forestående kongress, så gør sammen med PUFF.
Vi glæder os til at se dig!

 

Forskningsår ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Forskelle i forekomsten og multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte

Projektets formål er at undersøge forskelle i forekomsten og multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte. Der er tale om registerforskning, hvor du kan opnå god erfaring med epidemiologiske grundbegreber i et inspirerende forskningsmiljø.

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er bestemt ikke en nødvendighed, men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet med registerdata eller surveys. Vi forventer at du står for en publikation hvor du er første forfatter og eventuelt bidrager til flere.

Skolarstipendiatet er af  ca. 1- års varighed med start snarest muligt (gerne 1 marts 2017 og senest 1 august 2017). Projektet er fuldt finansieret.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet.  Du er også velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline 15.01.2017.

Ledige pladser til PUFF’s kursus i basal statistik.

PUFF inviterer til kursus i basal statistik.

Kurset foregår over 6 eftermiddage à 2 timer hver. Der undervises i basal statistik med brug af Microsoft Excel til de statistiske beregninger. Kurset er opgavebaseret og der vil være nogle hjemmeopgaver fra gang til gang, så du bliver trænet i at bruge funktionerne i Excel. Der vil ligeledes være et antal sider i statistikbogen, som skal læses til hver gang.

Du skal medbringe din egen computer med Microsoft Excel 2007, 2010, 2013 eller 2016 (da ældre versioner af Excel, Open Office og Mac-programmer har andre funktioner end de nyere Excel). Mac-computere kan benyttes, men der vil blive undervist ud fra Windows-udgaven af Excel, hvorfor det vil være nemmest at følge med, hvis en Windows-computer benyttes.

Tid:
Uge 6: Onsdag d. 08/02 Fredag d. 10/02
Uge 8: Onsdag d. 22/02 Fredag d. 24/02
Uge 9: Mandag d. 27/02 Fredag d. 03/03

Alle dage fra 13.00-15.00

Sted:
Bispebjerg Hospital, Klinisk Biokemisk Afdeling, bygning 6, konferencerummet på 2. sal

Underviser:
Henrik Jørgensen, Overlæge, ph.d., Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Deltagergebyr: 150 kr.

Maksimale antal deltagere: 20

Tilmelding: Senest mandag d. 20/01/17, først-til-mølle!

Som medlem af PUFF tilmelder du dig ved at sende en e-mail til helenetrankjaer@gmail.com og nanna_thurmann@hotmail.com med emnet ”statistikkursus”, hvor du oplyser dit fornavn og efternavn.

Når vi bekræfter e-mailen, skal du indbetale 150 kr. til:

Reg.: 6610 Konto: 2830440

Du er først endeligt tilmeldt, når pengene er gået ind på kontoen, så det skal ske umiddelbart efter du har fået en bekræftende e-mail, ellers kan din plads gå til et andet PUFF-medlem.

Husk at skrive dit FORNAVN + EFTERNAVN på indbetalingen.
Pengene går til køb af statistikbog, som du modtager på første kursusdag, samt kaffe, te og frugt til pauserne.

Ikke PUFF medlem: Du kan også melde dig til, hvis du ikke er medlem af PUFF endnu. Så skal du bare i forbindelse med tilmeldingen til kurset melde dig ind i PUFF.
Du bliver medlem af PUFF ved at sende en e-mail til indmeldelse@puffnet.dk med dit navn og kontaktinformationer samt indbetale et årskontingent på 50 kr til:

Reg: 6610 Konto: 2830440

Du er først endeligt tilmeldt, når pengene er gået ind på kontoen, så det skal ske umiddelbart efter du har fået en bekræftende e-mail, ellers kan din plads gå til et andet PUFF-medlem.

Husk at skrive dit FORNAVN + EFTERNAVN på indbetalingen.

På vegne af PUFF,
Nanna Thurmann Jørgensen
Helene Trankjær