Anæstesiologisk forskningsår!

Baggrund: Et stort internationalt randomiseret perioperativt forsøg ”Hip fracture accelerated surgical care and treatment track (HIP ATTACK forsøget)” er i gang og forventes at inkludere 3.000 patienter i 15 lande, blandt andet på Bispebjerg Hospital i Danmark. Forsøget undersøger effekten af ultrahurtigt operationsforløb hos patienter med hoftefraktur.

Stud.med. søges: Til et prægraduat forskningsår, hvor du på Bispebjerg Hospital deltager i en række kliniske forsøgsopgaver, herunder screening af patienter, optimering af intervention og postoperativ opfølgning. Du får grundig superviseret oplæring inden start og indgår i en ambitiøs forskningsgruppe. Der vil være god mulighed for sideløbende at udføre kandidatopgave og publicere egne selvstændige forskningsprojekter i tilknytning til. Forskningsåret vil give god erfaring med anæstesi og klinisk forskningsmetode på højt internationalt niveau. Det er en fordel, hvis du har gennemført anæstesiologisk klinikophold og hvis du kan tage orlov så opholdet bliver et år i alt.

Hvornår: Tiltrædelse pr. 1. september 2017 eller efter aftale. Kan kombineres med 11. semester forskningsophold. Orlovsdelen er finansieret med løn iht. gældende standard: 10.000 kr. pr. md.

Kontakt: Christian S. Meyhoff, forskningsansvarlig overlæge, ph.d. (christianmeyhoff@gmail.com, tlf.: 22 98 50 42) eller Cecilie Petersen, klinisk assistent (50 13 69 09), anæstesiologisk afd., Bispebjerg Hospital og hør nærmere, hvis du er interesseret.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2017, vedlæg kort CV og karakterudskrift.

Vinterbadere og ikke-vinterbadere søges til forsøg om brune fedt og vinterbadning!

Kære Vinterbadere og ikke-vinterbadere!

Du skal være:

Rask

– Ikke ryger

18-35 år.

Normal BMI ml. 19-25

Vinterbader min. 2 gange/uge.

– Eller være ikke-vinterbader.

”Det er sundt at vinterbade!” – det siger man. Men har du også undret dig over hvorfor det er sundt at vinterbade? Det ved vi desværre stadig ikke så meget om. Vi mener en af årsagerne kan skyldes de sundhedsgavnende egenskaber vi ser ved aktivering af vores sunde brune fedt. Dette fedtvæv sidder i vores halskrave område og aktiveres ved kulde.

Vi vil gerne undersøge om vores brune fedt aktiveres mere hos vinterbadere og dermed får en masse sundhedsgavnende faktorer udskilt fra dette væv i blodet. Med dette forsøg vil vi derfor både undersøge funktionen af brunt fedt og dermed også undersøge hvorfor vinterbadning siges at være sundt. Dette er ikke vist før – vi håber du har lyst til at være med til at løse mysteriet om den sunde vinterbader og koplingen med brunt fedt!

Forsøgene skal laves nu mens vejret stadig er koldt og du stadig vinterbader så ring til mig hurtigst muligt for at få mere information!

Hvad går forsøget ud på?
Vinterbaderne: Der vil være 1 forundersøgelsesdag og 1 køle-forsøgsdag, af ca. 6 timer for vinterbaderne. Forundersøgelsen omfatter en grundig helbredsundersøgelse, blodprøver, konditest og en dexa-scanning der viser fedtprocent i kroppen. På selve forsøgsdagen vil du blive udsat for mild køling på kroppen vha. køle-tæpper mens du ligger i en seng. Vi tager blodprøver og giver du os lov vil vi gerne tage to fedt-biopsier fra dit mavefedt. Efter forsøgsdagene er slut får du mad og drikke før du går hjem. Ikke-Vinterbadere skal deltage i en forundersøgelse og 3 forsøgsdage med 2 PET/MR scanninger i alt.

Vederlag:
Vinterbader: Der udbetales en kompensation på 1800 kr. og 2.800 kr. hvis vi må tage 2 fedtbiopsier fra maven. Ikke-vinterbadere: Der udbetales en kompensation på 2500 kr. og 3500 kr. hvis vi må tage 2 fedtbiopsier fra maven. Udtræder du fra studiet før forsøget er slut vil du blive honoreret i forhold til den del du har deltaget i. Vederlaget beskattes som B-indkomst. Projektet er godkendt af Videnskabsetisk komité med protokol nr. H 16038581.

Kom frisk og vær med til at undersøge hvorfor vinterbadning er sundt!

Ring til mig og hør mere:

Susanna Søberg, Forskningsassistent, MSc Health Science,

Center for aktiv sundhed (CFAS). Rigshospitalet. Tlf: 93 56 52 34  Email: mitsamtykke@gmail.com

Stud. med. søges til 6 måneders prægraduat forskningsprojekt om KOL og Astma på Bispebjerg Hospital

Som led i et projekt på Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, søger vi en medicinstuderende til 6 måneders prægraduat forskning med start hurtigst muligt. Stillingen kræver 6 måneders orlov fra studiet, og er fuldt finansieret med en løn på 10.000 kr/mdr. Stud. i folkesundhedsvidenskab kan også søge stillingen.

Om projektet:

I det aktuelle projekt undersøger vi om forværring af KOL og astma hos patienter med forhøjet eosinofile i blodet er associeret med en øget risiko for genindlæggelser og mortalitet. Datamaterialet kommer fra registre, journaler og databaser, hvor du vil tage del i dataindsamlingen ved at indhente data fra patienternes journaler og indtaste det i SPSS. Der er tale om et studie med stor klinisk relevans, hvor data indtastning forventes at være færdigt 31. april 2017. Herefter følger artikelskrivning.
Du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række forskellige forskningsmetoder, herunder registerforskning og retrospektive kohorte studier. Du vil få dit eget emne at arbejde med indenfor projektet, som skal resultere i en videnskabelig publikation, hvor du har førsteforfatterskab. Artiklen vil også kunne anvendes til dit kandidatspeciale. Der er desuden mulighed for deltagelse i videnskabelige kongresser. Forskningsåret kan også være en forberedelse til et evt. senere ph.d.

Om Lungemedicinsk Forskningsenhed
Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma og KOL. Vi har tætte internationale kontakter, og vi har tilknyttet 10 ph.d.-studerende, 4-5 prægraduate forskere, 2 post-doc forskere læger og 5-10 timeansatte stud.med.’er.

Med venlig hilsen
Overlæge, ph.d., klinisk forskningslektor Celeste Porsbjerg

Brug for mere information?
Kontakt projektsansvarlig læge:
Ajmal Jabarkhil
MD, MSc.PH, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, KBH NV
Mail: ajmal.jabarkhil@regionh.dk
Mobil: 53 33 33 36
Ansøgningsfrist
Ansøgning pr. mail inden 28 februar 2017
Vi ser frem til at høre fra dig!

PUFF afholder årets ordinære generalforsamling tirsdag d. 21 februar

Overvejer du at engagere dig mere i en basisgruppe? Synes du, forskning er spændende? Hvis ja til begge, så skal du komme til PUFF’s næste generalforsamling, hvor du blandt andet har mulighed for at blive en del af bestyrelsen. Det kan være som enten menigt bestyrelsesmedlem eller som tillidspost. Medlemskab af bestyrelsen er en fremragende mulighed for at få erfaring med at arrangere foredrag, kurser og bestyrelsesarbejde generelt. Desuden er det en mulighed for at blive en del af et hyggeligt fællesskab med andre studerende, der brænder for forskning, og så er PUFF en af de få basisgrupper, der spænder over alle specialer. Til generalforsamlingen kan du også høre om, hvad PUFF har lavet det seneste år, og hvordan foråret kommer til at se ud.
Alle er velkomne, om det blot er for at høre, hvad PUFF har lavet eller for at indtage en mere aktiv rolle i foreningen. Der kommer tilmed til at være kaffe og kage, da vi traditionen tro fejrer PUFF’s fødselsdag oveni.
Tid: tirsdag d. 21. februar 2016 kl. 17.15.
Sted/lokale: Lokale 31.01.60a på Panum
Dagsorden bliver som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning fra bestyrelsesåret 2016.
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg til tillidsposter:
• Formand
• Næstformand
• Sekretær
• Kasserer
• Medlemsansvarlig
• MOK-ansvarlig
• Webmaster
• Revisor
6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab ved kassereren
7. Eventuelt

Venlig hilsen og på vegne af,
PUFF’s bestyrelse

Forskningsinteresseret medicinstuderende søges til forskningsprojekt om tuberkulose blandt asylansøgere

Er du interesseret i forskning? Infektions- eller lungemedicin? Har du overvejet et forskningsår (/deltid)? Vi søger en energisk medicinstuderende som del af forskningsprojektet ”Tuberkulose blandt asylansøgere i Danmark” med start snarest muligt ved Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Om projektet
Formålet med studiet er, at beskrive omfanget af tuberkulose og risiko for sygdom blandt flygtninge og indvandrere i Danmark, at undersøge omfanget af det nuværende helbredstilbud til nyankomne asylansøgere og, gennem en systematisk aktiv screening for tuberkulose blandt nyankomne asylansøgere, at identificere den bedst mulige screening.

Som forskningsmedarbejder vil du arbejde sammen med den projektansvarlige og ph.d.studerende og herunder få ansvar for inklusion af deltagere i asylcentre, dataindsamling og databehandling. Du vil få ansvar for dit eget projekt under studiet, som kan bruges som kandidatopgave og stiles mod videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter, og der er mulighed for kongresdeltagelse.

Lyder det som noget for dig? Eller har du spørgsmål?
Vi ser frem til at høre fra dig!

Kontakt os

Projektansvarlig
Kristina Langholz Kristensen, læge, ph.d. studerende
kristina.langholz.kristensen@regionh.dk tlf: +45 24426970
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital, og
Nationalt Ref. Laboratorium for TB og Mykobakterier, Statens Serum Institut

Overordnet projektansvarlig
Pernille Ravn, overlæge, ph.d., klinisk lektor
Pernille.ravn@regionh.dk
Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Mulighed for forskningsår, med start 1. marts og forløbende 12 måneder derefter

Kunne du tænke dig et forskningsår før/i forbindelse med dit speciale?

Adskillige undersøgelser viser at vi kender til effektive metoder til vægttab, men at de fleste tager de tabte kilo på igen i årene efter. Forskningsudfordringen i dag er derfor ikke nye metoder til vægttab, men metoder til at holde vægten på lang sigt.

Enheden for Epidemiologisk Kostforskning (EEK) ved Parker instituttet på Frederiksberg Hospital er i gang med et spændende nyt forskningsprojekt kaldet NoHoW (for mere information se: www.nohow.eu), som undersøger om man efter et succesfuldt vægttab kan anvende en IT-baseret intervention med fokus på motivation, selvregulering og stresshåndtering til at vedligeholde vægten på lang sigt. Vi søger i den forbindelse en forskningsårs studerende der kunne tænke sig erfaring med store intervention projekter og forskning i data fra samme.

Generelle opgaver:

Som forskningsårsstuderende vil du, i samarbejde med det øvrige team, hjælpe til med at foretage undersøgelser på deltagerne i interventionen, bl.a., måling af antropometri (vægt, livvide og hofteomkreds), kropssammensætning, blodmarkører (kapillærblod fra et fingerprik) samt undervisning i brug af projektets IT teknologi.

Hvad kan vi tilbyde?

Et spændende forskningsår, hvor du får erfaring med gennemførelse af en stor europæisk intervention i samarbejde med et dynamisk internationalt team, der spænder over mange forskellige kompetencer, herunder naturvidenskab, psykologi, statistik, IT og projektmanagement. Du vil få mulighed for at anvende data fra projektet til egen forskning evt. som led i dit speciale samt i forbindelse med videnskabelig artikel

Vi forestiller os, at du er i gang med en kandidat indenfor sygepleje, folkesundhed, ernæring, eller lignende. Flair for IT vil være en fordel da interventionen er IT baseret

Arbejdstiden vil være på 37 timer om ugen, med tiltrædelse d. 01.03.2017 eller snarrest derefter. Stipendiet vil være på 120.000 kr. svarende til 10.000 kr./md. i 12 måneder.

Er du interesseret?

Så send en motiveret ansøgning samt dit CV til Berit.Lilienthal.Heitmann@regionh.dk

Vil du vide mere?

EEK er en forskningsenhed med primært fokus på kostrelaterede sygdommes årsager og konsekvenser. Forskningsenheden er beliggende på Parker Instituttet ved Frederiksberg Hospital.

NoHoW er et Horizon2020 forskningsprogram (projektnummer 643309)

Generel information:

http://www.kostforskning.dk/

http://www.parkerinst.dk/

http://nohow.eu/

Yderligere oplysninger om stillingen og Enheden for Epidemiologisk Kostforskning kan fås hos professor Berit L. Heitmann Telefon på telefon: 3816 3070, E-mail: Berit.Lilienthal.Heitmann@regionh.dk eller Sofus.Larsen@regionh.dk

Læge til kliniske forskningsprojekter

Biomedicinsk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet søger en læge som videnskabelig assistent pr. 1. April 2017 eller snarest herefter.

Forskningsprojekterne
Du vil blive tilknyttet flere kliniske projekter.

Projekterne omhandler bl.a. behandling og forebyggelse af fedme hvor fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 (liraglutide) spiller en vigtig rolle. Begge disse behandlingsmuligheder har vist sig gunstigt hver især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?

Et andet projekt beskæftiger sig med basal receptologi i forhold til behandling med antibiotika og ændringer i sukkerstofskiftet og GLP-1 samt elektrisk hjerteaktivitet.

Du vil blive en del af en større forskningsgruppe, hvor forskningsområderne er fokuseret omkring klinisk behandling af fedme og diabetes samt klinisk forskning inden for hjertearytmi. Se mere på http://bmi.ku.dk/english/research/endocrinology_research_section/clinical-translational-metabolism/ samt http://bmi.ku.dk/english/research/Endocrinology_Research_Section/translational_metabolic_physiology/
Projekterne kræver gode evner til at samarbejde, men bestemt også evne til at arbejde selvstændigt. Vi ønsker en klinisk assistent der har stor interesse for forskning og kliniske studier.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.
• Først og fremmest udarbejdning af din egen Ph.d.-plan, herunder ansøgning (og indskrivning) af Ph.d.
• Styring af stort klinisk lægemiddelstudiestudie (i samarbejde med 2 andre ph.d.-studerende), overholdelse af GCP-regler og
inklusion af og samtale med forsøgsdeltagere på Endokrinologisk afdeling, Hvidovre Hospital
• Styring af klinisk studie på Endokrinologisk afdeling, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
• Udførelse af måltidstest, oral glukose belastningstest, blodprøvetagning, fedtbiopsi, Flow Mediated Dilation test mm.

Vi søger en kandidat, der
• Har en kandidatuddannelse i Medicin
• Har lidt forskningserfaring
• Har lidt erfaring med kliniske studier
• Gerne erfaring med endokrinologi og/eller kardiologi
• Har god statistisk forståelse
• Kan udføre selvstændigt eksperimentelt arbejde, samt efterfølgende analyse og fortolkning af opnåede resultater
• Er flydende i mundlig og skriftlig engelsk og god til at skrive artikler
• Er selvstændig, god til at samarbejde, iderig og kan bidrage med nye vinkler på forskningsprojekter

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde:
• Motiveret ansøgning med en redegørelse for opfyldning af kvalifikationer
• CV
• Evt. publikationsliste
• Kandidatbevis og karakterudskrift
• Evt. udtalelser

Løn og ansættelsesforhold
Videnskabelig assistent, 1 år.

Ansøgningsfrist
22. februar, samtaler afholdes så vidt muligt i uge 9.

Hvis du vil vide mere
Kontakt gerne Lektor, forskningsgruppegruppeleder Signe Torekov Torekov@sund.ku.dk, tlf 22983827

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Forskningsårsstuderende søges til stort og spændende klinisk projekt

Vi søger 1 skolar med interesse for endokrinologi, træning og metabolisk sundhed til et prægraduat forskningsår.

Projektet
Den konstante stigning i prævalens af både fedme og type 2 diabetes har alvorlige konsekvenser – både for den individuelle i form af følgesygdomme og samfundsøkonomisk. Mere og bedre viden omkring forebyggelse og behandling er derfor yderst vigtigt. Både fysisk træning og behandling med appetithormonet GLP-1 har vist sig gunstigt hver især ift. vægttabsvedligeholdelse, ”metabolisk sundhed”, appetitregulering og systemisk inflammation – men kan vi opnå en synergieffekt ved at kombinere dem?

Periode
Opstart snarest muligt. Ansættelse med løn i 12 måneder, 37 timer om ugen.

Dine arbejdsopgaver

  • inklusion af forsøgsdeltagere på Hvidovre Hospital
  • udføre måltidstest, blodprøvetagning og fedtbiopsi
  • udføre træningstests (VO2 max test, styrketest, gangtest)
  • stå for den strukturerede holdtræning

Vi tilbyder

  • forfatterskab(er) på videnskabelige artikler
  • indblik i forskningsverden samt at være en del af et større forskningsteam
  • selvstændigt arbejde og flere ansvarsområder
  • vejledning under hele forløbet
  • mulighed for at skrive din kandidatopgave

Du har desuden mulighed for at deltage i nationale og internationale konferencer.

For yderligere information kan du kontakte:

Lektor Signe Torekov, (torekov@sund.ku.dk eller tlf 22983827),

Biomedicinsk Instiut og Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet