Stud.med. søges til forskningsprojekter med MR-skanninger af hjernen

Vi søger to medicinstuderende til at assistere ved undersøgelse af hjernens blodkar og metabolisme vha. avancerede MR-skanninger.
Undersøgelserne foretages som led i forskningsprojekter, der udforsker de patofysiologiske mekanismer i hjernen ved migræne.
Arbejdet er ulønnet, men til gengæld vil du blive oplært i MR-skanninger og få erfaring med klinisk forskning. Projektet vil være ideelt at kombinere med skrivning af bachelor- eller kandidatopgave eller VKO.
Arbejdet vil foregå under vejledning i et internationalt anerkendt forskningsmiljø, hvor der er en stor gruppe af dedikerede forskere, ph.d. studerende og andre medicinstuderende.
Vi forventer, at du er forskningsinteresseret, fleksibel, omhyggelig og pligtopfyldende.
Arbejdet vil være i et sådant omfang, at det kan udføres sideløbende med studiet.

Ansøgningsfrist: 31-03-2017

For yderligere information kan du kontakte:

Samaira Younis, læge, ph.d.-studerende

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet Glostrup

samaira.younis.01@regionh.dk

Tlf.: 38 63 21 76

 

Casper Christensen, læge, ph.d.-studerende

Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk Klinik
Rigshospitalet Glostrup

casper.emil.christensen.03@regionh.dk

Tlf: 38 63 20 27

Forskningsår om søvn og billeddannelse af hjernen

Er du interesseret i hjerneforskning og søvnens mysterier?
Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Righospitalet-Blegdamsvej søger stud.med til et prægraduat forskningsår med start 1. august 2017.

Baggrund: Vi står overfor at skulle gennemføre et banebrydende humant søvnstudie i København. Forskningsprojektet bærer titlen ”Effects of sleep deprivation and adrenergic inhibition on glymphatic flow in humans”, og det omfatter inklusion af 20 raske frivillige forsøgspersoner, som skal igennem et 2 ugers randomiseret og blindet forsøgsprogram med søvnmangel, kognitive tests, natlige EEG målinger, simultane EEG-MR skanninger og en adrenerg farmakologisk intervention. Projektet er organiseret af NRU sammen med Københavns Universitet, og det vil foregå både på Rigshospitalet-Blegdamsvej og Glostrup. Målet med studiet er at vise, at det såkaldte ’glymfatiske flow’ er til stede i menneskehjernen, mens vi sover.

Opgaver: Som fuldtids forskningsårsstuderende på projektet vil du blive involveret i en række kliniske forsøgsopgaver, herunder screening og overvågning af forsøgspersoner, opsætning og analyse af EEG målinger, gennemførelse af MR skanninger og den adrenerge behandling. Du vil indgå i det ambitiøse forskningsmiljø på NRU og blive grundigt oplært inden projektstart. Som forskningsårsstuderende vil du arbejde sammen med den projektansvarlige postdoc og få ansvar for deltagernes forløb og helbred gennem studiet. Forskningsåret vil give dig god erfaring med EEG og MR skanninger, søvnfysiologi og kliniske forskningsmetoder på højt internationalt niveau. Du vil få ansvar for en del af projektet og få adgang til relevante og allerede indsamlede data, som kan bruges som kandidatopgave og i bedste fald til en videnskabelig publikation med dig som førsteforfatter.

Hvornår: Tiltrædelse pr. 1. August 2017 eller efter aftale. Kan kombineres med 11. semester forskningsophold. Orlovsdelen er finansieret med løn iht. gældende standard: 10.000 kr. pr. md.

Ansøgning: Send motiveret ansøgning samt karakterblad og et kort CV til Peter Steen Jensen, Center Manager (peje@nru.dk). Ansøgningsfristen er den 20. marts 2017.

Spørgsmål: På vores hjemmeside (www.nru.dk) kan du finde information omkring den generelle forskning på Neurobiologisk Forskningsenhed. Hvis du har konkrete spørgsmål til opslaget her, er du velkommen til at kontakte Sebastian Holst, NRU forskningsansvarlig postdoc, ph.d. (holst@nru.dk, tlf.: 71 42 17 46).

Prægraduat forskningsår i astma hos børn

Er du interesseret i pædiatri og astma?

Vi kan nu tilbyde et år som forskningsårsstuderende på Dansk BørneAstma Center (DBAC) ved Gentofte Hospital.

Omdrejningspunktet på DBAC er ”Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood” – COPSAC – fødselskohortestudierne, hvor vi følger ca. 1.100 børn. Vi har indsamlet data og biologisk materiale fra dem og deres mødre helt fra graviditeten og følger dem tæt primært for symptomer på astma, eksem og allergi; se mere på www.bornogastma.dk og www.copsac.com.

Et prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre meritgivende forskningsår, skrive kandidatopgave samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation og mulighed for at forberede eget Ph.d. studium. Du vil undervejs indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, der består af post docs, Ph.d.- studerende forskningsassistenter og datamanagers, statistikere, bioinformatikere, IT-support og administratorer, samt vores professor Hans Bisgaard. Dine arbejdsopgaver omfatter foruden din egen forskning deltagelse i det kliniske arbejde med vores børnekohorter.

Det forslåede projekt vil omhandle betydningen af vitamin D for spædbørns immunologiske modning, med udgangspunkt i data fra vores yngste kohorte, COPSAC2010, hvor mødrene fik ekstra vitamin D under graviditeten i et dobbelt-blindt randomiseret studie, der viste en mulig 25% reduktion af astma i 3-års alderen. Indeværende projekts formål er at undersøge om denne effekt kan tilskrives en ændring af barnets immunprofil i luftvejene ved hhv. 1 måned og 2 år.

Lønnen er 10.000 kr./mdr.  Tiltrædelse 1. august 2017.

Ansøgningsfrist er d. 28. marts 2017

Kontakt:

Send din ansøgning og eventuelle spørgsmål til: job@dbac.dk

Medicinstuderende søges til timelønnet forskningsarbejde på Bispebjerg Hospital

Vi søger 2-3 medicinstuderende med interesse for forskning til timelønnet forskningsarbejde på Lungemedicinsk Forskningsenhed. Det drejer sig om ca. 10 timer ugentligt pr. studerende, med start snarest muligt.

Om Lungemedicinsk Forskningsenhed

Vores enhed arbejder primært med forskning indenfor astma og KOL. Vi har tætte internationale kontakter, og vi har tilknyttet 10 ph.d.-studerende, 4-5 prægraduate forskere, 2 post-doc forskere læger og 5-10 timeansatte stud.med.’er.

 Om Studiet:

I vores projekt, kaldet PEACE (=Prognose of Eosinophilic Asthma and COPD Excerbation), undersøger vi om forværring af KOL og astma hos patienter med forhøjet eosinofile i blodet er associeret med en øget risiko for genindlæggelser og mortalitet. Du vil sammen med andre stud. med’er tage del i dataindsamlingen ved at indhente data fra patienternes journaler og indtaste det i SPSS. Dataindtastning forventes at være færdigt 31. april 2017.

Dine arbejdsopgaver:  

– Fleksibelt arbejde med daglig mødetid ca. fra kl. 8.00 – 15.30. Andre mødetid og/eller arbejdsdage kan også planlægges i fællesskab.

– Indtastning af oplysninger, så som svar på blodprøver m.m. fra journaler i databasen.

Vi søger medicinstuderende:

  • som er ansvarlige og er glade for praktisk arbejde
  • som kan arbejde i et team med flere medicinstuderende

Det er en fordel at have kendskab til dataindtastning, fx i excel eller SPSS, men ikke et krav. Der prioriteres studerende, som har mulighed for at starte snarest.

Interesserede bedes rette henvendelse til

Ajmal Jabarkhil

Klinisk Assistent, MD, MSc.PH

 Mail: ajmal.jabarkhil@regionh.dk

Mobil: 53 33 33 36

Lungemedicinsk Forskningsenhed

Bispebjerg Hospital