Forskning på Neurologisk klinik, Rigshospitalet, Glostrup

Har du lyst til at forske og samtidig blive bedre til neurologi?

Enhed for klinisk apopleksiforskning søger medicinstuderende til forskning 2-3 hverdage om ugen eller efter aftale.

Patienter med blodprop i hjernen efterspørger ofte en prognose allerede når de bliver indlagt. Desværre kan vi på nuværende tidspunkt ikke komme med noget konkret svar på spørgsmål som: ”kommer jeg til at gå igen?” og ”bliver min tale nogensinde normal?”.

Vi skal undersøge biomarkører som kan afspejle den forventede mén-grad og risiko for komplikationer efter en blodprop i hjernen.

Projektet er som noget unikt godkendt som akutprojekt.

Vi er allerede i gang og forventer at fortsætte i to år endnu.

Arbejdet består i rekruttering og blodprøvetagning på akutte apopleksipatienter i samarbejde med forskningsgruppens læger og sygeplejesker.

Vi søger en studerende der

 • Har bestået 10. semester.
 • Har interesse for neurologi og forskning
 • Er engageret og har gåpåmod i forhold til nye opgaver
 • Kan arbejde både selvstændigt og som en del af en større gruppe

Vi kan tilbyde

 • Mulighed for at stifte bekendtskab med klinisk forskning
 • Mulighed for at skrive kandidatopgave
 • At du bliver en del af en aktiv forskningsgruppe ledet af klinisk forskningslektor, overlæge, dr.med. Helle Klingenberg Iversen.

Ansættelsesperiode: 1. august eller efter aftale.

Løn: Timeafregning efter overenskomst. Vi vil i fællesskab søge midler.

Ansøgningsfrist: 1. august 2017. Ansøgningerne behandles løbende.

Ansøgning og CV sendes til Sofie Amalie Simonsen, Læge, ph.d. studerende på  sofie.a.s@gmail.com., tlf. 22485539.

Har du lyst til at høre mere om projektet inden du søger er du også velkommen til at kontakte ovenstående.

Forskningsophold, 5.sem. forskerperspektivet, tilbydes i Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev.

Vi søger to til tre medicinstuderende på 5.semester kandidatdelen, der vil skrive deres kandidatopgave som en peer-reviewed artikel som 1. forfatter inden for klinisk anæstesi, intensiv medicin, præhospital medicin eller i smertebehandling. Vi kan tilbyde konkrete projekter, men også hjælpe med at udvikle ideer som du selv finder energi og interesse i.

Forlængelse af forskningsperspektivet med orlov (fx som scholarstipendiat) vil give mulighed for deltagelse i andre projekter efter evner og interesser.

Cochrane Anaesthesia, Critical and Emergency Care Group er lokaliseret i Anæstesiologisk Forskningsenhed, Herlev og enheden har derfor stor erfaring med systematiske oversigtartikler inden for anæstesiologi.

Fokus i forhold til din kandidatopgave vil derfor være tilegnelse af basale metodologiske værktøjer og færdigheder.

 Vi kan tilbyde:

 1. Fokus på færdiggørelse af dit projekt/ din artikel.
 2. Grundig planlægning, tidsplan og forventningsjustering.
 3. Konstruktiv regelmæssig feedback.
 4. Mulighed for arbejdsplads i vores enhed sammen med andre forskere.
 5. Træning i projektstyring, præsentation og formidling.

Vi forventer til gengæld at du,

 1. Kan arbejde selvstændigt
 2. Overholder deadlines
 3. Starter på 5. semester kandidat
 4. Har energi og udviser interesse

Interesserede medicinstuderende der kan tage orlov i forlængelse af forskningsperspektivet vil blive foretrukket.

Send en kort motiveret ansøgning (max én side) samt dit CV. til nedenstående mail senest den 30/4-2017.

Samtaler afholdes 5/5-2017.

 

Kim Wildgaard, MD., Ph.d

Herlev Hospital

Anæstesiologisk afdeling I

og Forskningsenheden

Email: Kim.Wildgaard@regionh.dk

Tlf.: 3868 2170

Søges assistent til neuroforskning

Vi søger en medicinstuderende til at assistere til forsknings- og udviklings-opgaver på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET på Rigshospitalet.

Afdelingen beskæftiger sig med funktionsdiagnostik og billeddannelse med radioaktive isotoper. Vi råder over 6 PET/CT skannere, 1 hjerne PET scanner og 1 PET/MR skanner, 2 cyklotroner og en stor radiokemienhed.  Arbejdspladsen er meget tværfaglig med nuklearmedicinere, radiologer, fysikere, ingeniører, radiokemikere mm. Vi udfører ca 8000 kliniske PET-skanninger om året, og har et stort fokus på forskning og udvikling. Du kan læse mere om afdelingen her: http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Diagnostisk+center/Klinisk+Fysiologisk+og+Nuklearmedicinsk+Klinik/Forskning/

Se Årsberetninger.

Du skal knyttes specielt til neuroområdet med fokus på neuroonkologi og demens.

Arbejdet består af billedbehandling, dataopgørelser, database-indtastning og –søgning, og forskellige administrative opgaver, i alt ca. 10 timer ugentligt ved siden af studierne. Arbejdstilrettelæggelsen er fleksibel og efter aftale. Løn efter gældende overenskomst.

Vi foretrækker en kandidat, der:

 • Er sidst på 1. del/begyndelsen af 2. del
 • Selvstændigt arbejdende, tænkende og reflekterende
 • Interesseret i neurofagene, onkologi og billeddannelse
 • Interesseret i fysik, datalogi, statistik, matematik og farmakokinetik.
 • Da meget af arbejdet foregår på en arbejdsstation skal du føle hjemme med en computer på et avanceret niveau.
 • Tidligere videnskabeligt arbejde vægtes positivt, men er ikke en forudsætning

Send venligst en 1 sides CV med angivelse af foreløbige karakterer og andre kvalifikationer, og 1 sides motivation på e-mail til lægesekretær tina.vikmann.nielsen@regionh.dk.

 

Ansøgningsfrist 14. maj 2017

Ian Law, Professor, Overlæge, ph.d, dr.med.

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklear Medicin og PET

Rigshospitalet

Forskningsår ved Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet

Forskningsårsstipendiat med interesse for anæstesi søges til et klinisk projekt omhandlende anvendelse af GLP-1 agonist og restriktiv vs. liberal iltbehandling i forbindelse med hjertekirurgi.

Ansættelsesperiode: 01.10.2017 – 30.09.2018. Såfremt man kun er interesseret i at gennemføre en kandidatopgave kan ansættelsen reduceres til 6 måneder.

Løn: 10.000 kr./md.

Kort projektbeskrivelse:
Projektet er et 2 x 2 faktorielt designet randomiseret klinisk studie med det formål at fastlægge effekten af en GLP-1 agonist/placebo og restriktiv (FiO2=0.50)/liberal (FiO2=1.00) peroperativt iltbehandling hos hjertekirurgiske patienter. Det primære (kompositte) effektmål består af apopleksi, forværring i/nyopstået hjertesvigt, dialysekrævende nyresvigt og total mortalitet.
Det igangværende projekt udføres i et tæt samarbejde mellem Kardiologisk, Thoraxkirurgisk og Thoraxanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet.
Forskningsårsstipendiaten tilbydes at arbejde i en klinisk forskningsenhed som en del af en større forskningsgruppe med flere forskningsårs- og ph.d. stipendiater.
Udover deltagelse i det kliniske projekt, vil der være mulighed for at sammenskrive egne data til selvstændig kandidatopgave + evt publicering af selvstændig artikel.

Ansøgningsfrist: 05-08-2017
Ansøgningerne behandles løbende.

Kontakt oplysninger:
Jens Chr. Nilsson
Klinisk lektor, overlæge, ph.d.
Thoraxanæstesiologisk Klinik 4142, Rigshospitalet
Tlf. nr: 35454141
Email: jens.christian.nilsson@regionh.dk

Prægraduat forskningsår på Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet.

Er du interesseret i kardiologi og vil du gerne prøve kræfter med forskning? Hjerte-CT-enheden, Kardiologisk afdeling, Rigshospitalet, søger to medicinstuderende til et fuldt finansieret forskningsår med start i august eller september.

Du vil blive involveret i Herlev-Østerbro-undersøgelsen, hvor 20.000 raske forsøgspersoner undersøges med Hjerte-CT og EKG. Du vil indgå i undersøgelsen af disse patienter i tæt samarbejde med andre medicinstuderende og ph.d.-studerende. Derudover vil du i forbindelse med Herlev-Østerbro Hjerte-CT-undersøgelsen få tildelt dit eget projekt hvor du indgår i hele processen lige fra hypoteseformulering, indsamling af data, statistisk analyse til skrivning af færdig artikel – alt sammen under vejledning fra ph.d.-studerende og seniorforskere. Dit forskningsprojekt kan bruges til specialeopgave og forventes publiceret i et peer-reviewed videnskabeligt tidsskrift.

Vi tilbyder
– Selvstændigt forskningsprojekt.
– Oplæring i generelle forskningsprincipper.
– Daglig supervision og tæt samarbejde i engageret forskerteam.
– Klinisk erfaring indenfor kardiologi.

Vi forventer
– Du er selvstædig, engageret og ambitiøs.
– Du er åben og god til at kommunikere med patienter.
– Du skal have bestået 5. semester bachelordelen.

Lyder det som noget for dig, skal du sende en motiveret ansøgning (maks. 1 side), CV, samt karakterudskrift. Hvis du har uddybende spørgsmål er du også velkommen til at kontakte os. Ansøgningsfrist d. 28/4-17. Samtaler vil blive afholdt i den efterfølgende uge.

Vi glæder os til at høre fra dig

Læge Per Ejlstrup Sigvardsen
Kardiologisk afdeling 2012
Rigshospitalet
Tlf. 50 98 93 21
Mail: per.sigvardsen@gmail.com

PUFF afholder kursus med basal introduktion i SAS

Kære medlemmer.

SÅ ER DET HER!

Kurset I alle har ventet på:

Kursus i basal introduktion til SAS.

Det vil foregå mandag den 24. april, tirsdag den 25. april og tirsdag den 2. maj fra kl 16.15-19 i lokale 2.2.12 på Center for Samfund og Sundhed (CSS).

Kompetente og pædagogiske studenterundervisere vil give jer gode SAS-kundskaber.

Tilmelding sker via facebook og billetto: https://www.facebook.com/events/1859344237665599/

Eventet koster 100 kr og som medlem af PUFF får man 50 kr rabat som bliver refunderet ved tilmelding og efter kontakt til vores mail (kontakt@puff.net.dk).

Skolarstuderende søges til forskningsophold på Center for Diabetesforskning

Har du valgt forskerperspektivet på det kommende 11. semester i efteråret 2017? Eller har du tænkt dig at holde forskningsorlov? Så kan det være, at det er dig, vi søger til et spændende tværfagligt forskningsprojekt på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital.

Vi er i øjeblikket i gang med et spændende projekt, hvor vi undersøger helkropsmetabolisme og insulinsekretion hos personer med psoriasis. Det drejer sig om et fuldstændig køreklart projekt, der har været i gang siden efteråret 2016 og forventes afsluttet inden sommeren 2018. Det skal du være med til at sørge for.

Projektet foregår på Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital. Vi er en stor forskningsafdeling, hvor du dagligt vil arbejde side om side med mange andre unge, kompetente og imødekommende forskere og læger. Da der er tale om et fælles endokrinologisk og dermatologisk projekt vil du udvide din horisont indenfor begge specialer.

Du er naturligvis medforfatter på de videnskabelige artikler, der publiceres om projektet, og kan også benytte det til din kandidatopgave. Derudover er der gode muligheder for et fremtidigt ph.d.-projekt.

Hovedansvarlig for projektet er stud.med. Nikolaj Ulrik Friis. Han vil introducere dig til projektet og være din medvejleder.

Din hovedvejleder er overlæge, ph.d., og seniorforsker, Heidi Storgaard.

Du skal kunne starte til sommer, og skal helst kunne forlænge din forskning med et halvt år (dvs. frem til sommeren 2018).

Hvis du er interesseret, så send en mail til nikolaj.ulrik.friis.01@regionh.dk med et CV og en halv side om dig selv, og hvorfor du tror, du passer godt til projektet.

Du er også velkommen til at ringe på tlf.: 22 94 73 74, hvis du vil høre nærmere om projektet.

Vi ser frem til at høre fra dig!

 

 

(Ansøgningsfrist: 15. maj)

Scholarstipendiat / Forskningsårstuderende søges til ansættelse på Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling C Rigshospitalet til efteråret

Vi søger en kandidatstuderende i medicin til ansættelse fra efteråret 2017. Du bliver en aktiv del af en forskningsgruppe, der primært beskæftiger sig med kirurgisk behandling af kræft i esophagus, cardia og ventriklen. Aktuelt forsker vi i en bred vifte af områder, herunder særligt i vurdering af perfusion og mikrocirkulation under kirurgi. Du vil få ansvaret for dit eget projekt samt mulighed for deltagelse i kliniske forsøg samt dyreforsøg i tæt samarbejde med afdelingen øvrige forskere. Ligeledes vil du have mulighed for at deltage i artikelskrivningskurser og andre forskningskurser samt at præsentere dit projekt på nationale/internationale konferencer. Du vil blive forfatter på projekter, du deltager i hvor forfatterskabskriterierne opfyldes med en forventning om udarbejdelse af minimum 3 videnskabelige arbejder.

Den daglige vejledning vil foregå via afdelingens ph.d. studerende med overordnet supervision ledet af Lars Bo Svendsen, professor, overlæge, dr.med.

Lønnen udgør 10.000 kr./måned (efter gældende aftale) og garanteres af afdelingen. Du skal have mulighed for at arbejde 12 fulde måneder på projektet (evt. som en del af 5. semester kandidat).  Ansættelsesstart 01.09.17 eller efter aftale.

Du er

 • Medicinstuderende på kandidatdelen
 • Interesseret i kirurgi
 • Struktureret, flittig og forskningsivrig
 • Selvstændig tænkende og arbejdende

Ansøgning:

CV, kort ansøgning og karakterblad sendes til Rune Strandby, reservelæge, Ph.d. stud. (runestrandby@hotmail.com) og Nikolaj Nerup (nikolajnerup@gmail.com) 1. reservelæge, Ph.d. stud. Yderligere oplysninger kan også fås per mail.

Ansøgningsfrist 24.04.17

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik C på Rigshospitalet søger en stud. med. til 1 års kandidatspeciale med forskning med start i efterårssemesteret 2017

Se ansøgningen på KU jobbank:
https://karriere.ku.dk/da/project/18087098/13

Jvf. opslaget er forløbet i overensstemmelse med KU’s nye regler for kandidatspeciale med forskning, og ansøgeren skal opfylde kravene hertil. Se reglerne her: http://ikm.ku.dk/uddannelse/projekt-speciale/vejleder/skal_du_vejlede/

Projektet
Den studerende forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med forskellige parter. Man vil få ansvar for sit eget projekt i ansættelsesperioden med udgangspunkt i en biobank og database på levertransplanterede. Man vil være med i processen fra studiedesign og udarbejdelse af protokol til det endelig resultat i form af én eller flere artikler.
Hovedopgaverne er, at man er medansvarlig for koordinering og drift af igangværende projekter samt indtastning i førnævnte database med henblik på indsamling af data til eget og andre projekter.

Forskergruppen og projektet
Den medicinstuderende vil arbejde tæt sammen med én PhD-studerende, én postdoc og én overlæge i en dynamisk forskningsgruppe som en del af en forskningsaktiv afdeling med et godt socialt netværk med andre unge forskere. Ydermere er gruppen del af et socialt netværk med andre studerende på afdelingen. Fokus for projektet er levertransplantation. Dataindsamling kan startes umiddelbart på baggrund af eksisterende hovedprotokol. Man vil få tilknyttet sit eget vejleder-team under projektet, der vil sikre at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og kan hjælpe og assistere med problemer, der måtte opstå undervejs.
Der forventes engagement og arbejdsiver fra ansøger, og det er et krav, at man er medicinstuderende på kandidatdelen. Vi forventer, at den medicinstuderende kan opnå to publikationer i løbet af perioden.

Ansøgning
Ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til e-mail inden d. 15/5-2017. Herefter foretages samtaler med kvalificerede ansøgere efter aftale hurtigst muligt efter.
Du forventes at kunne starte 1. september 2017.

Andreas Arendtsen Rostved, læge, PhD-studerende (andreas.arendtsen.rostved@regionh.dk)
Hans-Christian Pommergaard, læge, PhD (hcpommergaard@gmail.com)
Allan Rasmussen, overlæge (allan.rasmussen@dadlnet.dk)

Stillingsopslag – PhD studerende

Ved Rigshospitalets Børnekræftlaboratorium, Bonkolab, opslås et 3-årigt ph.d.-studie til besættelse 1. august 2017 med en læge.

Projektet har til formål at videreføre Bonkolabs forskning indenfor bivirkninger til behandling af akut lymfoblastær leukæmi – med primært fokus på alvorlige bivirkninger der kan relateres til asparaginase behandling.

Asparaginase benyttes i behandlingen af såvel akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og Non-Hodgkins Lymfom. Størstedelen af børn med ALL behandles kontinuerligt med asparaginase i sammenlagt 30 uger.

Blandt de alvorligste toksiciteter når man behandler med asparaginase er allergiske reaktioner, akut pancreatitis (AAP), hepatotoxicitet (VOD), svær hyperlipidæmi, Osteonekrose (ON) og tromboser.

AAP er en af de hyppigste årsager til at standse behandling med asparaginase, mens ON er en af de alvorligste senfølger til ALL behandlingen.

Den Ph.D-studerende vil primært beskæftige sig med ON samt AAP og følger heraf. Den Ph.D studerende vil bl.a. få kendskab til statistik, spørgeskema-undersøgelser, klinisk forskning etc.

Den Ph.D-studerende vil indgå i en større forskergruppe med mangeårig erfaring indenfor klinisk forskning i bivirkninger til leukæmibehandling af børn – herunder asparagainase-bivirkninger. Dele af studiet gennemføres i samarbejde med andre af laboratoriets forskere, der er involveret i toxicitet. Desuden gennemføres studiet i samarbejde med børnekræftlæger i de nordiske og baltiske lande.

Løn i henhold til overenskomst – der er midler til opstart af PhD (½ år), men der skal ansøges om midler til fuldt Ph.D stipendiat til efterårets ansøgningsrunder. Skriftlig ansøgning med C.V. senest mandag d. 1. maj 2017 kl. 24.00 til thomas.leth.frandsen@regionh.dk. Ansættelsessamtaler afholdes efter ansøgningsfristen og påtænkes afsluttet senest ultimo uge 19.

Ved behov for yderligere information – (se bonkolabs hjemmeside –fremsøges i Google) eller ret henvendelse til overlæge, Ph.D. Thomas Frandsen 35458364/ 35455051.