Skolarstipendiat søges til klinisk forsøg: Effekter af psilocybin på klyngehovedpine

Klyngehovedpine, også kaldet Hortons Hovedpine, er en af de mest smertefulde lidelser der findes, og tilstanden omtales til tider som ”selvmordshovedpine. ” Patienter oplever voldsomt smertefulde halvsidige hovedpineanfald med autonome symptomer flere gange dagligt. Desværre responderer en gruppe af patienter dårligt på gængs behandling, hvorfor ny behandling er velkommen.

Psilocybin er den aktive substans i magic mushrooms, og der findes talrige patienthistorier om, at lave doser af psilocybin kan være en effektiv behandling mod klyngehovedpine. Dette er dog aldrig blevet undersøgt i et prospektivt klinisk forsøg.

I et relateret projekt er vi færd med at undersøge sammenhænge mellem blodkoncentrationen af psilocybin og graden af påvirkning af serotonin 2A receptoren, en neuronal receptor som er af afgørende betydning for psilocybins effekt. Dette vil tillade, at man vha. en blodprøve vil kunne estimere i hvilken udstrækning hjernens receptorer påvirkes af psilocybin.

I dette kliniske forsøg ønsker vi at undersøge effekten af psilocybin på anfaldsfrekvensen hos patienter med kronisk klyngehovedpine. Vi ønsker yderligere ved hjælp af funktionel MRI at undersøge mulige hjernemekanismer der er impliceret i klyngehovedpine samt det eventuelle behandlingsrespons. Vi håber yderligere, at vi vil kunne estimere gaden af receptorpåvirkning og herefter sammenholde dette med graden af anfaldsfrekvens og ændringer i hjernefunktion.

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig skolarstipendiat til at være primus motor i projektet.
Den studerende vil drive projektet i samarbejde med professor Rigmor Højland Jensen, professor Gitte Moos Knudsen og PhD-studerende og læge Martin K. Madsen. Projektopgaverne inkluderer rekruttering, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af biologiske prøver (fx blodprøver), administration af psilocybin, samt indsamling af MR-data. Det er vores forventning, at den studerende skal analysere og fortolke data og sammenskrive en artikel om de kliniske effekter som kandidatopgave.

Således er nærværende projekt en helt unik mulighed for at få erfaring med klinisk forskning og teste en ny behandling for en svær hovedpinesygdom.

Start: sommer-efterår 2018
Varighed: ½-1 år, og der kan være mulighed for yderligere tilknytning
Ansøgningsfrist: 1. april.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Martin K. Madsen, læge, PhD-studerende, (3545 6708, martin@nru.dk)

Rigmor Højland Jensen, Professor, overlæge, dr.med, KU-vejleder
Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge, dr.med.

Clinical assistant and PhD fellowship at Functional Imaging Unit, Rigshospitalet, Glostrup, University of Copenhagen

Functional Imaging Unit invites applications for a clinical research assistant with the possibility to apply for a 3-year co-financed PhD fellowship with the research project “Quantification of permeability of the blood-brain barrier and brain metabolism by magnetic resonance imaging in multiple sclerosis” from medical doctors that hold – or expect to hold – a Medical Doctor’s degree in September 2018 at the latest.

The position is open from the earliest convenience and until June 1st 2018 at the latest. Enrolment at the Copenhagen Graduate School of Health Sciences within 6 to 12 months from employment is a prerequisite (referring to the Ministerial Order on the PhD Program at Universities, no. 1039, 27. August 2013).

Functional Imaging Unit

Functional Imaging Unit (FIU) was established at Rigshospitalet, Glostrup in 2004 and is headed by Professor Henrik BW Larsson. FIU is part of Dept. of Clinical Physiology, Nuclear Medicine and PET, Rigshospitalet headed by Professor Liselotte Højgaard. The general scientific aim is to bring advanced physiological or multi-modal MRI methods into clinical research based on physiological insight. Senior researchers at FIU have for more than 15 years investigated neuroscience and neural diseases using MRI and functional MRI.

 

The PhD project

We have recently published results showing that permeability of the blood-brain barrier as measured by dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) is a novel in-vivo marker of neuroinflammation in the brain and may be a highly useful tool in the clinical setting in early detection of inadequate treatment response and relapses in relapsing-remitting multiple sclerosis patients. The project consists of two separate parts:

 • Investigate if DCE-MRI can predict treatment response to the newest and most efficacious MS treatment regimes (Natalizumab, Fingolimod and Alemtuzumab). We also wish to characterize pathological changes in brain perfusion and metabolism during the course of treatment and correlate these to blood and urine biomarkers of inflammation, through our ongoing research collaboration with MS neuroimmunologists from Southampton University, Great Britain.
 • This part of the project tests the hypothesis that a Gluten restrictive diet can reduce brain neuroinflammation and improve MS outcome (https://www.on-projekt.com/). This part of the study is a collaboration with the Bartholin Institute which have recently shown that a Gluten restrictive diet improves the outcome in type I diabetes.

Patients for both projects will be recruited in collaboration with the MS clinics at Rigshospitalet Glostrup and Blegdamsvej, and thus the project will have a great interdisciplinary aspect, specifically within the fields of Neurology and Multiple Sclerosis.

Supervisor: Professor Henrik BW Larsson, MD, DMSc

 • invented the DCE-MRI method in 1990, supervisor for 26 PhD and Master Students since 1995)

Co-supervisor: Postdoc Stig P. Cramer, MD, PhD

 • practical experience with the DCE-MRI method since 2011)

 

Further information: stig.praestekjaer.cramer@regionh.dk

PhD qualifications, conditions and procedure

 

The successful applicant must hold a Medical Doctors degree (before internship (KBU) is preferred due to the time constraints of the Danish 5–year rule), which should be approved before employment. Relevant course work, previous research and practical experience should be described. The applicant should have a high level of academic interest in the field and should possess the ability to work in a multi-disciplinary team.

 

The grant is a 1-year clinical assistant position with the possibility for extension into a 4-year PhD position under the conditions that the project is accepted by Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen.

Applications (in English or Danish) should include a short description of motivation (max. 2 pages), academic achievements, copies of degrees, and a CV.

Deadline and Submission

Deadline is 28th of March 2018. Material received after this deadline will not be considered.

Applications should be submitted by e-mail only and in a single file to:

Stig Præstekjær Cramer, MD, PhD Postdoc

Functional Imaging Unit www.fiunit.dk Dept. of Clinical Physiology, Nuclear Medicine and PET Rigshospitalet, Copenhagen University Hospital Nordre Ringvej 57

2600 Glostrup

stig.praestekjaer.cramer@regionh.dk

All interested parties are encouraged to apply fro the position, regardless of age, sex, race, religion or ethnicity.

 

University of Copenhagen (UC) is Denmark’s oldest university, founded in 1479. With approximately 40,000 students and 9,000 employees as well as a annual turnover of 5.3 billion, UC is the largest university in the Nordic countries. UC ranks as number 30 in the world and is the only Nordic university among the world’s top 100.

www.ku.dk

 

 

Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet – Glostrup søger klinisk assistent til nyt forskningsprojekt om migrænens sygdomsmekanismer

Vores dynamiske forskningsgruppe, Human Migraine Research Unit (HMRU), søger en engageret, nyuddannet læge med interesse for det neurologiske forskningsfelt til udførelse af et PhD projekt

Om projektet

PhD projektet fokuserer på undersøgelse af migrænens patofysiologiske mekanismer og det banebrydende nye migrænebehandling ved brug af anti-CGRP monoklonale antistoffer. HMRU har et unikt setup og årelang erfaring med denne type forsøg og har de seneste år publiceret resultater i højt rangerede tidsskrifter. Vi har desuden et tæt samarbejdsnetværk, og der kan også blive mulighed for kortere ophold hos vores internationale samarbejdspartnere i Europa og USA.

Om stillingen
Den kliniske assistent får en central og selvstændig rolle i planlægning og udførelse af projektet, herunder protokolskrivning, fondsansøgninger og publikation af resultater i internationale peer-reviewed tidsskrifter. Stillingen er vagtfri, og arbejdsugen kan delvist tilrettelægges efter individuelle behov. Det vil dog være en stor fordel, at ansøgeren er fleksible i forhold til vekslende arbejdstider. PhD projektet vil give en bred indføring i klinisk forskning, og vil være anvendelig på tværs af de medicinske specialer. Udover projektet forventes også deltagelse i kliniske trials.

Om dig

Du er (ny)uddannet læge med interesse for klinisk forskning. Du er engageret og har gode samarbejdsevner, men arbejder også godt selvstændigt. Det er desuden en stor fordel, hvis du har forskningserfaring fra tidligere, samt har gode færdigheder i mundtlig og skriftlig engelsk.

Om os

HMRU består aktuelt af 20 forskere, herunder 1 professor, 5 seniorforskere, 8 kliniske assistenter (ph.d. studerende), 4 forskningsassistenter (medicinstuderende) og 2 forskningsbioanalytikere, som har et godt samarbejde både på tværs af faggrupper og projekter(https://twitter.com/hmru_cph). Gruppens fokus er på biomarkører for migræne og migrænens sygdomsmekanismer, ligesom vi er involveret i afprøvning af nye forebyggende lægemidler mod migræne. Dansk Hovedpinecenter er internationalt førende inden for klinisk hovedpineforskning, hvilket giver rig mulighed for at præsentere resultater ved årlige nationale og internationale konferencer.
Om løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker hos Neurologisk klinik, Rigshospitalet Glostrup, og løn- og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Vi sikrer finansiering til projektet, men det forventes, at den ansatte søger ph.d. stipendiater. Tiltrædelse pr. 1. juli 2018 eller efter nærmere aftale.
Du kan søge stillingen ved at sende en ansøgning vedlagt CV og anbefaling direkte til professor Messoud Ashina, ph.d., dr.med., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet – Glostrup, E-mail: meas@regionh.dk, Tel: 38633267, hvorfra der også kan indhentes yderligere oplysninger.
Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 29. marts 2018.
 

Forskningsårsstuderende på kandidatdel/11. semestersstuderende søges til stort klinisk projekt omhandlende fedme og fedtleversygdom.

Hvor: Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital.         

Hvornår: 15.8.18 – 1.2.19 (evt. 1.4.19)

Aflønning baseret på individuel aftale                                              

Ansøgningsfrist: 23.03.18

Projektet kort: Fedtleversygdom (NAFLD) skyldes overvægt og er endvidere tæt forbundet med de andre komplikationer (ex. type-2 diabetes, hypertension, søvnapnø), der ses ved overvægt/fedme. Ved BMI> 35 har > 90 % fedtlever. Af disse udvikler godt 40 % fedtleverbetændelse (NASH), der medfører varierende grader af leverfibrose og risiko for udvikling af skrumpelever, leversvigt og primær leverkræft. Hvorfor nogle patienter ’blot’ har fedtlever imens andre udvikler NASH og fibrose er fortsat dårligt belyst.

I dette projekt undersøger vi forskellige patofysiologiske mekanismer ved NASH/fibrose i patienter med svær overvægt, der gennemgår fedmeoperation. Under denne operation udtager opererende kirurg levervæv, omentfedtvæv og subcutant fedtvæv til analyse. Vi har primært fokus på 1) tarmfloraens betydning for udvikling af NASH 2) Fedtvævsbetændelse og dennes betydning for NASH og 3) Mitochondriedysfunktion ved NASH. Projektet omfatter 3 protokoller, hver med 2 patientbesøg. Projektet er herudover del af et meget stort dansk-international forskningsprojekt.

Dine opgaver: Du vil få selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis med assistance J

 • Screening, identificering og inklusion af forsøgsdeltagere
 • Vedligeholdelse af kontakt til alle inkluderede forsøgsdeltagere
 • Koordinering af projektbesøg, bookinger, bestilling og koordinering af forskningsundersøgelser
 • Varetage urin, spyt, blodprøveindsamling samt generelle patientprojektbesøg
 • Vævshåndtering, vævsforsendelse, vævsregistrering
 • Kommunikation og koordinering til og med de diverse samarbejdspartnere.
 • Registrering og indtastning af data

Hvad kan vi tilbyde dig

 • Veldrevet, spændende projekt med masser af patientkontakt og samtidig rig mulighed for at snuse til de nyeste analytiske teknikker (sekventering, metabolomics, proteomics).
 • Dejligt forskningsmiljø med masser af kage og tæt samarbejde med forskningssygeplejerske Karen Lisa, professor og vejleder Flemming Bendtsen, ph.d. studerende og forskningsårsstuderende.
 • Kandidatopgave indenfor emnet og evt. mindre artikel med dig som førsteforfatter
 • Medforfatterskab på videnskabelig artikel i henhold til arbejdsindsats.

Vi forventer

 • At du er systematisk og har et godt overblik
 • Har lyst til patientkontakt og har gode kommunikationsevner
 • At du har lyst til at prøve kræfter med forskning og projektledelse

Interesseret? Har du spørgsmål? Ring/skriv ved spg. Send en ganske kort motiveret ansøgning (1/2 side) med et kort CV (max 1 side). Frist 23.03.18. Samtaler afholdes i uge 14/15.

Julie Steen Pedersen

Læge, ph.d. studerende

Gastroenheden, Medicinsk Sektion, Hvidovre Hospital

julie.steen.pedersen@regionh.dk, Tlf. 20862065/40130062