Studerende til 11. semester-opgave eller forskningsår søges til forskningsprojekt omhandlende hvorvidt veteraner med mentale problemer efter mission søger psykiatrisk hjælp.

Hvor: Psykiatrisk Center København, forskningsenheden ved Gentofte Hospital.         

Hvornår: 1.9.2018 – 31.1.19 (evt. 31.8.2019 – hvis forskningsår)

Ansøgningsfrist: onsdag d. 18.4.18

Projektet kort: I Danmark har vi i mange år udsendt soldater til internationale fredsbevarende missioner såvel som til krigsmissioner. De fleste soldater klarer sig godt efter en mission, men nogle kommer hjem med psykiske ar på sjælen. Vores viden om disse soldater med psykiske problemer efter de har været udsendt er manglende, specielt i forhold til deres brug af sundhedsvæsenets tilbud om behandling for dette. Nogle opsøger hjælp til behandling, mens andre ikke gør. I dette projekt vil vi gerne blive klogere på netop dette.
I samarbejde med ViVe (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) som har udført en stor spørgeskemaundersøgelse iblandt tidligere udsendte veteraner har vi mulighed for at uddybe vores viden om hvorvidt veteraner med psykiske problemer modtager behandling/opsøger hjælp for dette. Vi vil undersøge, hvor mange af soldaterne med psykiske problemer, der har modtaget behandling fra militærpsykologerne ved Veterancentret, modtaget behandling i det offentlige psykiatriske sundhedssystem eller har indløst recepter på psykofarmaka efter deres udsendelse. Herudover er formålet at karakterisere soldaterne (med rapporterede psykiske problemer), der valgte at opsøge hjælp sammenlignet med dem der ikke valgte dette. At få en større forståelse for hvor mange og en beskrivelse af hvilke soldater, der ikke modtager hjælp efter hjemkomst fra mission på trods af psykiske problemer kan bidrage til at vi kan udforme en bedre og mere målrettet opsøgende indsats med fokus på at skaffe psykiatrisk/psykologisk behandling til dem med behov for dette.

Dine opgaver: Du vil få selvstændigt projektansvar i perioden – naturligvis med assistance. Din primære opgave vil blive litteratursøgning samt videnskabelig artikelskrivning. Den statistiske analysedel udføres konkret på ViVe under seniorforsker Trine Madsens vejledning, men du forventes at have en interesse for forståelsen af analyserne, da din artikel vil være bygget op omkring disse.

Hvad kan vi tilbyde dig

  • Dejligt forskningsmiljø med masser af kollegaer, og tæt samarbejde med seniorforsker Trine Madsen, læge og Ph.D. Stud. Ole Köhler-Forsberg og Overlæge og Lektor Holger Jelling Sørensen. På afdelingen, som ledes af professor Merete Nordentoft, udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning og der er adskillige andre forskningsårs- og Ph.d.-studerende.
  • Forskningsår eller 11. semester projekt, afhængigt af hvad der passer bedst.
  • Evt. kandidatopgave indenfor emnet
  • Forfatterskab på videnskabelig artikel.
  • Evt. KU statistik/epidemiologi kursus og andre kurser

Vi forventer

  • At du er systematisk, god til engelsk og har et godt overblik
  • At du har lyst til at prøve kræfter med forskning

Interesseret? Har du spørgsmål? Ring/skriv ved spg. Send en ganske kort motiveret ansøgning (1 side) med et kort CV (max 1 side). Frist 18.04.18. Samtaler afholdes i uge 17.

Trine Madsen
Seniorforsker,
Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden, Gentofte Hospital

Trine.Madsen@regionh.dk, Tlf. 30291319

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. september 2018

 

dd

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. september 2018

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.

Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder:

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i maj 2019

– 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe

– Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen

– Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale

– Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren:

– Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

Ansøgning:

Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com inden:

  1. april 2018

Herefter afholdes samtaler i uge 18-19 efter nærmere aftale.

Yderligere information:

Interesserede kan møde os til PUFFs Forskerdating d. 19. april på Panum, eller kontakte os på nedenstående mails:

  • Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (zetner@gmail.com)
  • Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)