Søger forskningsårsstuderende til kardiologisk afdeling på Rigshospitalet

På kardiologisk afdeling på Rigshospitalet arbejder vi med genetiske hjertesygdomme, og vi har flere projekter, som du kan blive en del af.

Vi søger en medicinstuderende, der har lyst til at forske i 6-12 måneder og har interesse for at arbejde med patienter med arvelige hjertesygdomme, herunder med udredning af familier med tilfælde med hjertestop i ung alder. Du vil få tilknyttet en hovedvejleder (professor) og en medvejleder (Ph.D.), som du vil kunne blive superviseret af og spare med for både at sikre, at du har mulighed for at tilegne til nye kompetencer og projekterne udvikler sig, som du og dine vejleder har planlagt.

Dine arbejdsopgaver:
–Dataindtastning i klinisk database
–Dit eget projekt bl.a. med databehandling og analyse og artikelskrivning

Vi søger en medicinstuderende, der er:
– Engageret, struktureret, stabil og flittig
– Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
– Er medicinstuderende på kandidatdelen eller slutningen af bacheloren

Vi tilbyder:
– Dit eget projekt/artikel med mulighed for første-forfatterskab. Du vil kunne bruge projektet til bachelor- eller kandidatspeciale. Medforfatterskaber på andre projekter er også muligt.
– Erfaring med klinisk forskning
– Oplæring i forskningsmetode og artikelskrivning
– Mulighed for deltagelse i konferencer

Det forventes at du møder alle hverdage. Dog er der stor fleksibilitet i arbejdet.
Ansøgning (max 1 A4 side) og CV (max 1 A4 side) sendes til henning.bundgaard@regionh.dk<mailto:henning.bundgaard@regionh.dk> senest 10. september 2018.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, og vi holder løbende samtaler til den rigtige kandidat er fundet.

Henning Bundgaard

Forskningsenheden Clinical Metabolic Physiology (CMP) søger medicinstuderende til forskning på Gentofte Hospital

Vi søger en frisk medicinstuderende, der ønsker at prøve kræfter med den kliniske forskning fra sensommeren/efterår 2018 (2 semestre)

På CMP forsker vi i tarmenes effekt på sukkerstofskiftet, tarmhormonernes andre effekter, metaboliske fænomener og sygdomme, diabetes og meget andet. Hos professor Filip Krag Knop er vi lige nu 15 ph.d.-studerende, 6 forskningsårsstuderende, én fuldtids-post.doc, flere deltidsforskere, to projektsygeplejersker og to bioanalytikere, så der er mange gode hoveder og hænder til hjælp.

Vi kan tilbyde erfaren vejledning fra en ph.d.-studerende, mulighed for at skrive kandidatopgave, tage et 11. semester med forskningsperspektiv og at designe og udføre sig eget projekt.

Hvis du har lyst til at høre nærmere, så er du meget velkommen til at kontakte læge og ph.d.-studerende Henriette Holst Nerild (henriette.holst.nerild@regionh.dk)

Ansøgningsfrist: 15. august 2018

Clinical Metabolic Physiology

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)

facebook@CMPhysiology

 

2 studerende søges til deltidsstilling til dataindsamling i et spændende projekt om migræne og rosacea på Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup.

Rosacea og migræne er hyppige lidelser som overlapper i epidemiologi, symptomer, udløsende faktorer og distribution i det trigeminale område. Nylige studier har vist samtidig forekomst af de to lidelser. Fællestræk og samtidig forekomst leder til en antagelse om at de to sygdomme er forbundne.

Formålet med projektet, som er en del af et ph.d.-projekt, er at interviewe og undersøge 600 patienter (300 med rosacea og 300 med migræne) for præcist at analysere fænotypiske karakteristika og afdække potentielle overlap.

Du vil få forskningserfaring i en yderst kompetent og internationalt anerkendt forskningsgruppe, og der vil være mulighed for medforfatterskab. Efter projektet vil der evt. være mulighed for at få en reference med fra vores professor Messoud Ashina til fremtidige ansøgninger.

Arbejdsopgaver:

  • Rekruttere patienter
  • Foretage semi-strukturerede interviews vha. Spørgeskema
  • Tage blodprøver og håndtere disse (centrifugering, pipettering)
  • Dermatologiske test (tape stripping, mælkesyretest, mundswab)

Tests vil blive foretaget enten i klinikken på Glostrup Hospital eller hjemme hos patienten.
Vi forventer at du kan arbejde 1-2 gange om ugen (ca. 10-15 timer), evt. fuld tid.
Arbejdet er som udgangspunkt frivilligt, men mulighed for løn kan evt. forhandles.

Vi regner med at dataindsamlingen vil tage 5-6 måneder og det forventes at du har tid og mulighed for at blive på projektet i hele perioden.
Ansættelse og oplæring i løbet af august måned.

Spørgsmål kan rettes til læge, ph.d.-studerende Nita Wienholtz på tlf. 3863 4612 eller mail: nwie0008@regionh.dk

Ved interesse sendes CV samt kortfattet ansøgning til Nita Wienholtz nwie0008@regionh.dk