Forskelle i forekomsten af hudinfektioner med multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte

Projektets formål er at undersøge forskelle i forekomsten og multiresistente bakterier blandt indlagte patienter med flygtninge og indvandrere baggrund sammenlignet med danskfødte. Der er tale om registerforskning, hvor du kan opnå god erfaring med epidemiologiske grundbegreber i et inspirerende forskningsmiljø.

Skolarstipendiatet er af  6 måneders varighed med start snarest 1 januar 2019 (eller deromkring). Projektet er fuldt finansieret.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet.  Du er også velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline 12.10.2015.

 

 

Resultater fra den kommunale helbredsscreening af nyankomne flygtninge i Danmark

Skolarstipendiat ved Indvandrermedicinsk Klinik, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

I 2016 oplevede Danmark en øget tilstrømning af flygtninge, især fra Syrien. Som en af få kommuner tilbyder København systematisk helbredsmæssig undersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Projektet er baseret på gennemgang af journal og paraklinik som indtastes database. formål er at beskrive populationen  af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Københavns Kommune i helbredsundersøgelser ved IMK i perioden2017-18 Følgende forskningsspørgsmål belyses:

  • Hvad er de anamnestiske og objektive fund?
  • Hvad er de parakliniske fund herunder mikrobiologi ?
  • Anvendelsen af helbredsundersøgelserne i almen praksis og kommune, herunder socialpædagogiske og integrationsmæssige tiltag

 

Vi søger en engageret, selvstændig og energisk person. Det er bestemt ikke en nødvendighed, men det vil være godt hvis du har erfaring med statistik/epidemiologi og arbejdet med registerdata eller surveys. Vi forventer at du står for en publikation hvor du er første forfatter og eventuelt bidrager til flere.

Skolarstipendiatet er af  6 måneders varighed med start snarest 1 januar 2019 (eller deromkring). Projektet er fuldt finansieret. Det er fordelagtigt hvis det planlægges som led i forskningsår.

IMK varetager somatisk udredning af patienter med anden etnisk baggrund i et tværfagligt samarbejde mellem læger, sygeplejerser, socialrådgiver og farmaceuter. Samtidigt har IMK funktion som videnscenter, hvor der satses på både undervisning og forskning.

Hvis du er interesseret skal du sende en mail til læge, lektor, dr.med. Marie Nørredam: mano@sund.ku.dk med en kort motivation i mailen og et CV på max 1 side vedhæftet.  Du er også velkommen til at ringe på 25219925 og høre nærmere. Deadline fredag d.12.10.2018.

Project proposal: Nutrient status prior to birth and during childhood among young adult patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD); a candidate/research year study in order to explore the feasibility for a PhD project

Background. Micronutrient status has been reported to be disturbed among patients with chronic diseases such as inflammatory bowel disease (IBD). However, reports are conflicting and the extent to which any changes results from the disease or is involved in disease development is uncertain. Children may be more affected than adults due to higher demand during growth

Aim. Describe micronutrient status in IBD among children and young adults and investigate the role of micronutrient status prior to birth and during childhood/adolescence in disease development using the Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) database and the Danish Medical Birth Register (MBR)/CopLab Pregnancy database (CopLabPreg)

1. Review current literature on micronutrient status and risk-factors among IBD adult/children (literature review)1 ‘

2. Describe disease micronutrient status among IBD adult/children

3. Describe pre-disease micronutrient status among IBD adult/children

4. Describe maternal/paternal micronutrient status and risk of IBD among the offspring

Methods. The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) database contains all test analyses results (n=176,000,000) from 2000 to 2015 from the Copenhagen General Practitioners’ Laboratory (CGPL) covering the Copenhagen area. During 2017 we have merged data from the CopLab Database with the Danish Medical Birth Register (MBR) from Sundhedsdatastyrelsen and formed the CopLab Pregnancy (CopLabPreg) database which contains pregnancies, their offspring and the fathers, with clinical test results from the CopLab database and pregnancy and birth outcome information from MBR. The MBR contains data on all live and stillbirths by women with residence in Denmark and giving birth in Denmark. These include pregnancy health information, maternal characteristics and health status, delivery and birth outcomes and characteristics of the newborn

Mentors. Berit L. Heitmann, Professor, Section for General medicine, Department of Public Health, University of Copenhagen and Leader of the Research Unit for Dietary Studies, the Parker Institute, Frederiksberg Hospital, +45 3816 3070, Berit.lilienthal.heitmann@regionh.dk, and Vibeke Andersen, professor, Leader of Focused Research Unit for Molecular Diagnostics and Clinical Research, University Hospital of Southern Jutland, Åbenrå, +45 21157790, Vibeke.andersen1@rsyd.dk

Practical Information. The study can be performed as a candidate/research year study (followed by PhD) and/or PhD. A candidate/student with interest for nutrition and statistics is preferred (e.g. Health Research (Folkesundhedsvidenskab), Medicine, or Nutrition). You will be involved in describing the study, applying for relevant permissions and expenses/economy. The study may be performed at KU and/or SDU. Data access and analyses will take place at KU

 

Copenhagen Baby Heart Study søger medicinstuderende

I forbindelse med projektet Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) søges et antal medicinstuderende til kvalitetsvalidering, datahåndtering og forskning i CBHS med selvstændige forskningsprojekter f.eks som del af BA eller KA opgave.

Copenhagen Baby Heart Study (CBHS) er et stort forskningsprojekt, der udføres i Region Hovedstaden mellem april 2016 t.o.m oktober 2018. I forskningsprojektet tilbydes alle nybagte forældre på Herlev Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet at få lavet en hjertescanning (ekkokardiografi) samt EKG af deres nyfødte barns hjerte. Derudover tages der blodprøve fra navlesnoren, til analyse kort efter prøvetagning samt lagring af restblod i en biobank til senere forskning. Projektet er ledet af en styregruppe bestående af professorer og overlæger fra de involverede hospitaler.

VI SØGER STUDERENDE TIL:

Forskning kombineret med datahåndtering og kvalitetsvalidering, i en 6-12 måneders periode. Ved endt inklusionsperiode forventer vi at have inkluderet over 25.000 børn i projektet. Herved står vi også overfor den vigtige opgave, at sikre en ensartet opmåling og kvalitet af de indsamlede kliniske data, og at håndtering og opmålinger sker på standardiseret vis

Aktuelt skal vi have besat to specifikke forskningsprojekter der omhandler hhv. hjertets aorta- og mitral klap, med fokus på normalmateriale, afvigelser herfra og klappatologi. Projekterne tager udgangspunkt i de ekkokardiografiske data fra de nyfødte

Du vil blive oplært i vurdering og standardiseret opmåling af ekkokardiografier, og få grundigt kendskab til og fortrolighed med tolkning af ekkoer af nyfødte. Du bliver ansvarlig for dit eget selvstændige projekt under CBHS, der forventes at munde ud i en videnskabelig artikel. Du skal kunne binde dig til fuldtids forskning i 6-12 måneder. Det forventes at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Til gengæld får du mulighed for klinisk forskningserfaring, gode kollegaer og deltagelse i et stort og aktivt forskningsmiljø

Løn: 10.000 mdl. Start: Fra forårssemestret 2019 – har du mulighed for at starte allerede i efteråret 2018, hører vi også meget gerne fra dig. Ansøgningsfrist: 1. Oktober 2018

Mail din ansøgning til ruth.ottilia.birgitta.voegg@regionh.dk eller anne-sophie.sillesen@regionh.dk senest 1. Oktober 2018. For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede

MVH Ottilia Vøgg, MD, Ph.d-studerende Anne-Sophie Sillesen, MD, Ph.d-studerende Tlf: 6146 8830 / 3868 6432

Studentermedhjælper til Komplikationsforskningen på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC)

Stillingen

Arbejdsopgaverne består i at hjælpe med kliniske forskningsprojekter indenfor diabetiske komplikationer. I starten vil der være behov for indtastning af data i en forskningsdatabase. Senere vil man blive involveret i andre projekter, med behov for at sende breve, ringe til patienter mv.

Kvalifikationer

Du læser medicin (minimum på 8.semester).

Du er systematisk, ambitiøs og en god kollega.

Du kan arbejde selvstændigt og i et tæt samarbejde i en tværfaglig gruppe.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn følger regionens overenskomst med HK.
Arbejdstiden vil være ca. 8-10 timer ugentligt (efter aftale).

Stillingen er et barselsvikariat, der ønskes besat i perioden 1/10-18 til 31/8-19.

 

Ansøgning

Kort ansøgning samt CV.

Ansøgningen sendes elektronisk senest 20/9-18 via Regionh.dk/job  jobnr. 213829.

Ved spørgsmål kontakt seniorforsker Marie Frimodt-Møller. Telefon 30913042.

Studerende med interesse i ortopædkirurgi og mikrobiologi søges til lille forskningsprojekt

Vi søger en student til at lave et metodestudie som en del af projektet ”Intra-operative contamination, its prevention and consequences for outcomes following knee replacement surgery”.

Formålet med metodestudiet er at sammenligne forskellige podepinde og transportmedier, som er blevet brugt i en større klinisk studie. Projektet kommer til at indgå i en phd-afhandling.

Vi har brug for dig til at informere, inkludere og pode 50 patienter på ortopædkirurgisk afdeling og derefter også at lave laboratoriearbejdet med prøverne. For dette får du et medforfatterskab til en artikel. Har du lyst til at lave dit eget forskningsprojekt efterfølgende f. eks som 11. semesters forskningsophold, vil vi hjælpe dig i gang med det.

Projektet kræver at du har lyst til at tale med patienter og til at arbejde selvstændigt i laboratoriet. Du vil selvfølgelig blive oplært. Det er en fordel, hvis du har erfaring med laboratoriearbejde, men ikke et krav.

Arbejdsopgaver:

  • Rekruttere patienter
  • Udfylde spørgeskema sammen med patienterne
  • Pode patienter
  • Udså prøver og identificere fundne mikroorganismer (med Maldi-tof)

 

Arbejdet er frivilligt og kan udføres på 3 måneder med ca. 12 timer/uge. Arbejdet foregår på Gentofte Hospital og Panum.

Projektet er et tværfagligt projekt mellem Costerton Biofilm Center på Panum og Ortopædkirurgisk afdeling på Gentofte.

Spørgsmål eller ansøgning og CV kan sendes til anne.brun.hesselvig.01@regionh.dk senest den 10. september.

Forskningsårsstuderende søges til projekt i kardiologi

Til Hjertemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital søges en medicinstuderende på kandidatdelen til prægraduat forskningsår.

Projektet omhandler hjertesygdom hos KOL-patienter. Dine arbejdsopgaver vil være alsidige og på lige fod med den PhD-studerende, blandt andet inklusion af patienter, blodprøvetagning, dataindtastning, databehandling, artikelskrivning mm. Der er mulighed for oplæring i ekkokardiografi.

Vi tilbyder:

Et spændende forskningsmiljø med stor erfaring i prægraduat forskning.

Dit eget delprojekt som ender i minimum én publikation med dig som førsteforfatter. Denne kan bruges som kandidatspeciale.

Mulighed for deltagelse i andre projekter.

Oplæring i forskningsmetoder og artikelskrivning.

Ved interesse er der rig mulighed for at fortsætte med forskning ved siden af studiet efter det prægraduate forskningsår.

Vi søger:

Stud.med. på kandidatdelen med interesse for forskning.

Skal kunne arbejde fuld tid på afdelingen 6-12 mdr. (fleksible arbejdstider).

Tidl. forskningserfaring er en fordel, men ikke et krav.

Er du interesseret, så send CV og kort ansøgning hurtigst muligt til ditte.madsen.andersen@regionh.dk. Skriv også gerne for spørgsmål. Der vil løbende blive afholdt samtaler.

Start efter aftale. Der ansøges om funding.

Tor Biering-Sørensen, PhD, og Ditte Andersen, PhD-studerende