Er du interesseret i præ-hospital forskning? – Studerende søges til 1-2 anden forfatterskaber samt mulighed for kandidatspeciale og videre forskning. Opstart: hurtigst muligt.

Herlev hospital, Anæstesiologisk afdeling forskningsenhed søger en medicinstuderende til at indgå som anden forfatter til to projekter med titlerne:

”Precision of Pre-hospital General Triage Systems for Mass Casualty Incidents in Live Simulations – A Systematic Review”

Samt

”Precision of Pre-hospital General Triage Systems for Mass Casualty Incidents in Retrospective Cohorts – A Systematic Review”

Vi ønsker at finde ud af, hvilket præhospitalt triageringssystem til masseulykker der leder til de bedste udfald for patienterne. Aktuelt er ingen officiel konsensus om valg af præhospitalt triageringssystem hverken nationalt eller internationalt.

Det vil være muligt at aflevere studiet omkring retrospektive kohorter som sit kandidatspeciale eller bachelorprojekt. Hvis det har din interesse, vil det også være muligt at forske videre inden for dette emne med førsteforfatterskaber.

Fremtidsperspektiver for dette områder er, at der skal laves et stort internationalt samarbejde om at vedtage en standardiseret protokol for beredskabsulykker. Herefter skal der udføres prospektive studier i beredskabsøvelser for at fastslå, hvilket præhospitalt triageringssystem til masseulykker er det mest præcise.

Vi stiler på længere sigt mod at kunne fremlægge vores forskning som oplæg til vedtagelse af guidelines for nationalt præhospitalt triageringssystem.

Vi er en afdeling med godt sammenhold, der laver sociale fællesarrangementer to gange om året. Herudover er der månedligt sparingsmøde for hele afdelingen. Du vil få stillet en arbejdsplads til rådighed, så længe du er tilknyttet afdelingen. I forskningsenheden er vi 8 medicinstuderende, 1 Ph.D. studerende, 2 seniore forskere og 1 forskningskoordinator der ledes af Professor Ann Merete Møller.
Du vil få Ann Møller som vejleder og løbende mulighed for vejledning.
Nuværende projektleder er medicinstuderende Christian Elleby Marcussen.

Hvad vi forventer af dig:
– Stort engagement
– at du er indstillet på at løse følgende opgaver:

  • Screening af titel og abstrakt for 2000 artikler (ca. 20-25 timer)
  • Screening af fuldtekst artikler (ca. 35-40 timer)
  • Dataekstraktion (ca. 40 timer)
  • Korrekturlæsning af artikler
  • skrivning af kandidatspeciale/bacheloropgave

Hvis du løser disse opgaver vil du komme på som anden forfatter til begge artikler samt have skrevet dit kandidatspeciale eller bacheloropgave.

Mulighed for hurtig opstart er ikke et krav men en fordel.

Stud. med. til Copenhagen Neuromuscular Center, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet 2019

Du har mulighed for at få delt førsteforfatterskab på en forskningsartikel om balance på en balanceplatform for raske kontroller tilknyttet et ph.d.-projekt. Din kontaktperson er ph.d.-studerende Kirsten Lykke Knak, og din vejleder er professor, dr. med. John Vissing.

Forskningen er klinisk og indebærer kontakt til voksne, raske forsøgspersoner.

Du får mulighed for:

  • Delt førsteforfatterskab på forskningsartiklen om normativ data for balance
  • At blive oplært i objektiv måling af balance (balance platform) og fysisk aktivitet (accelerometer)
  • At få forskningserfaring (rekruttering, testning, databehandling, artikelskrivning)
  • At blive medforfatter på andre projekter som udføres på neuromuskulære sygdomme

Kontakt:  Kirsten Lykke Knak, PT, MSc, Ph.d.-studerende
E-mail:  kirsten.lykke.knak@regionh.dk
Skriv gerne lidt information om dig, og hvad du kan   tilbyde til projektet:
www.neuromuscular.dk

Anæstesiologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital søger medicinstuderende til forskningssemester

Vi søger en medicinstuderende på kandidatuddannelsen med interesse for forskning til et forskningssemester med start i forårssemesteret 2019 (og helst et helt år frem, hvis du har lysten og orlov eller opsparet studieaktivitet til det).

Projektet

Du bliver tilknyttet et igangværende projekt: “Autonomic Sympathetic Nervous Function and Delirium in the ICU Study (ASNFD-ICU Study)”. I projektet undersøges forskellige neurofysiologiske metoders plads i diagnostikken af delirium blandt patienter på intensiv afdeling. En bedre forståelse af de tidlige mekanismer, som er involverede i udviklingen af delirium, kan gøre det muligt at gribe ind med tidligere behandling, når en patient er ved at udvikle delirium. Projektet er et samarbejde mellem Anæstesiologisk afd. og Neurologisk afd.

Arbejdsopgaver

Dine primære arbejdsopgaver vil være at inkludere indlagte patienter til projektet og dagligt udføre forskellige neurofysiologiske undersøgelser (f.eks. termografi og pupillometri) efter grundig oplæring på projekt-patienterne. Dataindsamlingen foregår i dagtiden, weekendarbejde vil kun forekomme efter aftale. Herudover skal din tid bruges på arbejde med kandidatspecialet, dataanalyse og artikelskrivning. Det forventes, at du får ansvar for dit eget sideprojekt til hovedprojektet og at dette udmunder i en artikel med dig som førsteforfatter.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte forskningsansvarlig overlæge Morten Bestle på morten.bestle@regionh.dk eller på telefon 48 29 20 17.

Motiveret ansøgning inklusiv CV bedes sendt pr. mail direkte til Morten Bestle på morten.bestle@regionh.dk senest 7. januar 2019