Stud.med søges til forskningsår i kardiologi ved Harvard Medical School

Forskningsprojektet skal udføres i Boston ved Department of Emergency Medicine, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School.

Du vil komme til at stå for dit eget projekt, hvor du kan forvente mindst et førsteforfatterskab, og der vil være rig mulighed for at blive tilknyttet andre projekter i løbet af forskningsåret. Forløbet er en unik mulighed, for at få forskningserfaring i et spændende og internationalt miljø, og lære fra verdens førende forskere inden for kardiologi og ekkokardiografi.

Det aktuelle projekt tager udgangspunkt i en database med ca. 370 akutte hjertesvigtspatienter, der har fået foretaget lungeultralyd (LUS) og ekkokardiografi. Din opgave bliver primært at stå for de avancerede funktionsanalyser af myokardiet, opnået ved ekkokardiografi, fra patienterne der har undergået en LUS.

Der foreligger protokol som der skal søges midler med til løn og udenlandsomkostninger, og dette skal opstartes så hurtig som muligt. Optimalt kan forskningsåret begynde fra juli 2019, hvis midlerne findes. Vi ser helst at du bruger et helt år på projektet.

Der er ingen formelle krav til dig som studerende, men tidligere forskningserfaring og bekendtskab med databehandling, samt kendskab til STATA vil være en fordel.

Hvis du er interesseret, så send CV og en motiveret ansøgning (maks. 1 side) til (senest d. 5/2-2019):

Stud.med Katja Vu (kvu2@bwh.harvard.edu) og

Lektor Tor Biering-Sørensen (tor.biering@gmail.com)

Samtaler med potentielle kandidater forventes at ske start februar over Skype

Forskningsårsstuderende søges til projekt omhandlende Akut Højrisiko Abdominalkirurgi (AHA) på Nordsjællands Hospital Hillerød

Vi søger en medicinstuderende, der ønsker at skrive sin kandidatopgave inden for det kirurgiske eller anæstesiologiske speciale, og samtidig ønsker at tilegne sig forskningserfaring. Tidligere erfaring med forskning er en fordel, men ikke en forudsætning.

Hvis du er interesseret i forskning og evt. en senere karriere indenfor det kirurgiske eller anæstesiologiske speciale, er dette et oplagt valg.

I et samarbejde mellem primært kirurgisk og anæstesiologisk afdeling i hospitalets perioperative forskningsklynge er vi ved at initiere en række studier for at belyse den patofysiologiske påvirkning hos AHA-patienter for at kunne optimere den perioperative behandling. Du kommer til at arbejde sammen med vores ph.d.-studerende, samt en lang række af hospitalets speciallæger.

Derudover kan vi tilbyde

  • Et spændende forskningsmiljø på to kliniske afdelinger og hospitalets forskningsafdeling
  • Deltagelse i hospitalets populære/anerkendte forskningstræningskursus
  • Førsteforfatter på mindst en artikel, samt gode muligheder for medforfatterskab på andre artikler
  • Mulighed for betalt præsentation og deltagelse af resultater på international kongres
  • Supervision ved erfarne forskere indenfor begge specialer samt vores ph.d.-studerende
  • Stipendiat og dækning af evt. transportomkostninger efter aftale

Vi søger en dedikeret, struktureret, omhyggelig og omgængelig medicinstuderende, der ønsker at udvikle sine forskningsmæssige og kliniske kompetencer, og evt. senere som kandidat ønsker et ph.d.-forløb inden for det kirurgiske, anæstesiologiske eller et intern medicinsk speciale. Dine opgaver vil primært være:

  • Registrering af data i RedCap database
  • Assistere vores ph.d.-studerende i forbindelse med gennemførelse af kliniske studier

Hvis du afslutter 10. semester ultimo juni 2019 og er interesseret i at bruge 11. semester til forskning og første halvår af 2020 som forskningsårsstuderende hos os, eller blot er interesseret i at høre mere, kan du kontakte enten:

Forskningsansvarlig overlæge, ph.d. Anders Bertelsen på cabertelsen@gmail.com / 51 90 63 03 eller

  1. reservelæge, ph.d. Jakob Kleif på jakobkleif@icloud.com / 24 27 65 89.

Seneste ansøgningsfrist er 23. januar 2019. Ansøgningen skal indeholde en kort motivation samt CV uden personfølsomme oplysninger, og sendes til forskningsansvarlig overlæge, ph.d., Anders Bertelsen på cabertelsen@gmail.com, Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød.

Prægraduat forskningsår i akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital

Er du interesseret i akutmedicin og kardiologi? Vi søger en engageret medicinstuderende til et forskningsår, helst med start allerede fra 1. februar eller snarest derefter. Du vil blive tilknyttet projektet ”Identification of High Risk Patients at Admission to an Emergency Department by Non-Invasive Hemodynamics”, men vil også få tildelt dit eget selvstændige projekt der kan bruges til din kandidatopgave.

 

Projektet foregår som et samarbejde mellem akutmodtagelsen, kardiologisk og endokrinologisk afdeling på Bispebjerg Hospital og omhandler brugen af non-invasive hæmodynamiske målinger og forbedring af risiko-stratificering af akutte patienter. I akutmodtagelsen anvender vi en række scoringssystemer til at triagere den akutte patient ved ankomst til akutafdelingen på hospitalet. Tidligere og mere præcis identifikation af kritisk syge patienter betyder tidligere opstart af antibiotika, væskebehandling, ilt og tæt monitorering, hvilket i sidste ende kan betyde forskellen mellem liv og død. Vi vil bruge Finapres Nova, et non-invasivt apparat, der kan måle slagvolumen, perifer modstand, venstre ventrikels udpumpnings fraktion og hjerterytmevariabilitet på 2-3 minutter, og undersøge om disse mål kan bidrage til at forbedre de algoritmer vi bruger til risiko-stratificering i dag, som for eksempel Early Warning Score (EWS).

Dine primære arbejdsopgaver vil være at arbejde som klinisk forsker i akutmodtagelsen og indsamle kliniske og hæmodynamiske data på akut indlagte patienter. Du vil i løbet af dit forskningsår stifte bekendtskab med generel udførelse af et forskningsprojekt, inklusion af patienter, statistik og artikelskrivning.

Du vil blive tilknyttet et dynamisk forskningsmiljø med flere andre forskningsårs-, PhD- og Post.doc-studerende.

Vi kan tilbyde muligheden for at skrive kandidatopgave og tage 11. semester med forskningsperspektiv. Ansættelsen vil i øvrigt også være med henblik på at udmunde i en artikel, med dig som første forfatter, og på længere sigt, mulighed for at projektet kan fortsætte som et PhD-projekt.

Hvis du er interesseret så send venligst en motiveret ansøgning og dit CV til Ahmad Sajadieh, overlæge, Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg Hospital – ahmad.sajadieh@regionh.dk

Medicinstuderende søges til videnskabelige projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom

Medicinstuderende søges til videnskabelige projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom, som f.eks. kan være ifm kandidat speciale, 5 semester, kandidat, forskningsfokuseret ophold, evt forlænget til et forsknings år, – afhængig af projekt og den studerendes ønske.

Diabetes er en udbredt sygdom. Diabetisk fodsygdom, som fodsår, Charcot og amputation, er en frygtet komplikation, som medfører betydelig nedsat livskvalitet, nedsat funktionsniveau og høj dødelighed. Der er stort behov for forskning, der kan hjælpe disse patienter, og du er måske den, der kommer til at gøre en forskel?

Kontakt: overlæge, dr. med. Ole Lander Svendsen, Copenhagen Diabetes Foot Center, Endokrinologisk afdeling, Bispebjerg Hospital,

e-mail: ole.lander.svendsen@regionh.dk