Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskningtil start d. 1. august2019

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre.

Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO). Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning og klinisk forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer,at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs. Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et heltår, eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder:

-Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode -Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkieti maj2020-12 månederi en dynamisk og progressiv forskergruppe
-Minimum tre artikler som førsteforfatter ogmuligviset eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen-Den ene artikelvil kunne fungere som kandidatspeciale
-Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren:
-Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner
-Er struktureret, dedikeret og flittig
-Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden
-Er medicinstuderendepå kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital (www.cpodenmark.dk). Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø. Ansøgning: Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.cominden: 23.april2019Herefter afholdessamtaler i uge 18efter nærmere aftale.

Yderligere information: Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:-Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)-Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk

Medicinstuderende søges til forskningsstudiejob og muligt kandidat speciale

Gastroenheden opstarter 2 randomiserede studier i 2019. Derfor har vi brug for en medicinstuderende der kan hjælpe os med at bygge Redcap databaser og pilot teste undersøgelsesmodaliteter. Du vil få berøring med patienter med primært leversygdom, og blive oplært i Good Clinical Practice. Hvis du ønsker det, kan du nemt gå videre i et kandidat-speciale eller forskningsår.

Det ene studie er et randomiseret, placebokontrolleret lægemiddelforsøg med statin til patienter med cirrose. Det andet studie er et randomiseret projekt med hjemmebesøg som forebyggelse mod genindlæggelse ved cirrose.

Projekterne er flerårige, og der vil være rig mulighed for at skrive bachelor eller kandidat opgave og publicere i samarbejde med forskningsgruppen.

Aflønning med timeløn efter FADL’s overenskomst, eller som forskningsårsstuderende.

Kendskab til Redcap er en fordel, men ikke et krav.

Send CV og ½ side om dig selv til:

Nina Kimer

Læge, PhD

Fellow, Bridge Translational Excellence Program

Gastroenheden, medicinsk sektion

Amager Hvidovre Hospital

Nina.kimer@regionh.dk

Tel: 38 62 19 68

Ansøgningsfrist 1. Maj 2019.

Immunsystemet og mikrobiomets indflydelse på risikoen for psykisk sygdom


– Hvordan påvirker vagotomi og dermed mulig forstyrrelse af Microbiome-gut-brain axis risikoen for udvikling af psykisk sygdom

Stud.med. søges til forskningsår pr. 1. august 2019

Vi har et spændende psykiatrisk forskningsprojekt, der er velegnet til en egnet forskningsårs-kandidat.
Forbindelsen imellem gastrointestinalkanalen, dens mikrobiom og hjernen (Microbiome-gut-brainaxis) sker delvist via n. vagus. Hvad sker der med denne forbindelse og dermed regulering af hjernens funktioner, hvis n. vagus skæres over? Det har vi mulighed for at undersøge nærmere vha
de danske landsdækkende registre. Forskningsprojektet vil undersøge sammenhængen imellem komplet eller partiel kirurgisk vagotomi og risikoen for efterfølgende at udvikle psykisk sygdom.
Vagotomi er et kirurgisk indgreb, som tidligere blev anvendt til at behandle mavesår, men behandlingen er mere eller mindre udgået. Vi vil desuden undersøge, om ung alder ved vagotomi giver en yderligere forhøjet risiko for psykisk sygdom, idet det potentielt set kunne forstyrre hjernens udvikling. Studiet forventes publiceret i et internationalt anerkendt videnskabeligt tidsskrift med dig som førsteforfatter.
Ud over dette projekt tilbydes der også tid til, at du kan få erfaring i et klinisk studie, hvor to af vores ph.d.-studerende tager lumbalpunktur på patienter med debuterende psykose eller førstegangs depression.
Under forskningsåret vil opnås kendskab til statistiske analyser og software. Dine opgaver vil være litteratursøgning, data management, statistiske analyser, fortolkning af resultater, og samskrivning
til offentliggørelse. Du vil få kontorplads i det aktive og stimulerende miljø på Forskningsenheden ved Psykiatrisk Center København, Gentofte, under prof. Merete Nordentoft. På afdelingen udføres en meget bred vifte af psykiatrisk forskning, og der er adskillige andre forskningsårs- og
ph.d.-studerende. Starttidspunkt er tænkt at være 1. august 2019 og er som udgangspunkt finansieret, men vi forventer at der desuden ansøges om finansiering ved relevante fonde.
For yderligere information, kontakt venligst læge og ph.d.-studerende Sonja Orlovska-Waast
(sonja.orlovska-waast@regionh.dk) eller forskningsleder, læge og ph.d. Michael Eriksen Benros
(michael.eriksen.benros@regionh.dk). Ansøgningsfrist er d. 1/5-2019