Spændende forskningsprojekt på Kardiologisk afd. Gentofte Hospital.

Vi søger 2-3 forskningsårsstuderende til kardiologiske forskningsprojekter på Gentofte hospital.

Du vil være sikret minimum ét eget førsteforfatter projekt, som evt. kan bruges som kandidat opgave. Endvidere vil du blive inddraget i andre samarbejdsprojekter i den grad det er relevant.  

Et projekt kan skræddersyes til den enkeltes interesser, dog har vi mange aktuelle og konkrete projekter, som du kan kobles på. Som eksempel kan nævnes nogle overordnede emner:

 • Diabetes og hjertesvigt
 • Socioøkonomi og hjertesvigt
 • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet hos ICD patienter
 • Farmakologisk behandling og arytmier
 • AMI og ICD implantation
 • Hjertesvigt og arytmier

Vi forventer:

 • Min. 6 mdrs ophold, men helst 1 år
  • Engagement
  • Selvstændighed
  • Samarbejde vedr. andre projekter (afhængigt af projektet)

Du kan forvente:

 • Min. 1 førsteforfatterskab
  • Et meget lærerigt ophold
  • Høj grad af supervision
  • Samarbejde
  • Garanteret løn ved forskningsophold >6 mdr. (også mulighed ved ophold < 6 mdr.)

Muligheder:

 • Deltagelse i nationale møder og internationale kongresser med præsentation af forskning
  • Ph.d. forløb evt. med start under studiet (den fleksible ph.d.)
  • Udenlandsophold

Om gruppen:

Vi er en dynamisk og ung gruppe bestående af omkring 30 fuldtidsforskere og en del deltidsforskere. Vi arbejder med bred kardiovaskulær epidemiologisk forskning og har adgang til nationale data, hvilket gør mulighederne mangfoldige. Gruppen ledes af Professor Gunnar Gislason, som har mangeårig erfaring indenfor kardiovaskulær forskning. Gruppen har en rigtig god publiseringsstatistik med >500 artkler i høj-impact internationale tidsskrifter. Vi har desuden et bredt internationalt samarbejdsnetværk. Vi værner om samarbejde og sociale relationer og du vil aldrig stå alene med dit projekt. Der er god vejlederopbakning. Du vil få tildelt 2-3 senior forskere som vejledere og 1 juniorvejleder (phd-studerende), som kan hjælpe dig på daglig basis. Desuden har vi en statistiker tilknyttet gruppen.

Du forventes at starte imellem august 2019 og marts 2020.

Arbejdssted: Hjertemedicinsk afd. Gentofte Hospital.

Arbejdstiden: ca. 37 timer ugentligt.

Løn: 10.000 kr. om måneden.

Ved interesse sendes kort motiveret ansøgning og CV til anne.christine.huth.ruwald.01@regionh.dk.

Ansøgningsfrist: 1.august 2019 kl. 12.00.

Mvh

Professor, overlæge, phd Gunnar Gislason

Lektor, overlæge, phd Morten Schou

Læge, phd Anne-Christine Ruwald

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt om kosten som behandling i type 2 diabetes

Skal du til at i gang med dit speciale, og kunne du være interesseret i et prægraduat forskningsår? Vi laver klinisk forskning indenfor type 2 diabetes, diætog vægttabog mangler en studerende til at hjælpe til på projektet. Som studerende vil du indgå i et tæt samarbejde med den projektansvarlige ph.d.-studerendeom at undersøge kostens effekt som behandling til type 2 diabetes.

Medicinstuderende søges til udførelse af sit specialei ForskningsenhedenunderEndokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital med start 1. august 2019, 1. september2019 eller snarest muligt.Ansættelsens varighed vil være mellem 6-12 måneder, dog helst et år.

Om forskningsprojektet

Projektet har til formål at undersøge betydningen af kostens sammensætning(dvs. fordeling af kulhydrat, fedt og protein)forpatienter medtype 2 diabetesunder et vægttab.Forsøgsdeltagerne vil blive randomiserettil at modtage en af to kosttyper, som vil blive udleveret fra forskningskøkkenet på NEXS. Undersøgelser omfatterMR-og DXA-skanninger, fasteblodprøver, sukkerbelastningstests, hjemmemålinger af kontinuerligt blodsukker, døgnblodtryk og hjerterytmeog analyse af urin og afføring

Om stillingen

Du vil indgå i et tæt samarbejde med den projektansvarlige ph.d.-studerende, Mads, samt indgå i et team afandrestuderende, ph.d.-studerende, sygeplejersker, diætisterog forskere tilknyttet andre projekter. Du vil bl.a. hjælpe til med dataindsamling, datahåndteringogdataanalysesamtse, hvad det kræves at være tovholder på et stort tværfagligt projekt.Du vil desuden komme med på videnskabelige publikationer.Vi tilbyder et højt fagligt og dynamisk miljø bestående af studerende og forskere på tværs af afdelinger og institutioner med baggrund i medicin og biologi.Arbejdstiden vil være ca. 37 timer ugentligt. Stillingenaflønnes med 10.000 kr. om månedenefter nærmere aftale.

Kvalifikationer

Ansøgere med stor interesse for klinisk forskning i bl.a. kost og vægttab foretrækkes. Derudover er det en forudsætning, at du er god til at arbejde sammen, er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstiderog har gode sprogkundskaber indenfor dansk

Ansøgning

Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Mads Thomsen på tlf. eller e-mail. Projektgruppen består desuden bl.a.af; professor, overlæge,Steen Bendix Haugaard og overlæge Thure Krarup.Ved interesse bedes motiveret ansøgning samt CV sendestilmads.norvin.thomsen@regionh.dk snarest muligt.

Mads Thomsen, læge og PhD-stud.Endokrinologisk Afdeling,Bispebjerg HospitalTlf.nr.: 25 72 42 99mads.norvin.thomsen@regionh.dk