Medicinstuderende søges til forskningsprojekt

Vi søger en medicinstuderende til et lønnet, fuldtids forskningsprojekt på Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet

Om projektet:
Du skal arbejde på to projekter. Det ene projekt er et valideringsprojekt af en app, som er udviklet til at hjælpe kroniske smertepatienter med deres smerter. Arbejdet består i at rekruttere og undersøge patienterne med spørgeskemaer samt efterfølgende artikelskrivning. Du vil have din daglige gang på Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet (Blegdamsvej), hvor du vil have egen kontorplads. Dette projekt bliver din hovedopgave. Det andet projekt er et igangværende Ph.d. projekt, som undersøger langvarig opioid behandlings indvirkning på immunforsvaret og hormonproduktionen hos kroniske smertepatienter. Her vil du skulle inkludere de sidste patienter, hvilket indebærer at foretage kognitive tests, tage blodprøver og foretage analyser i laboratoriet

Vi tilbyder:

✓ Grundig oplæring inden selvstændige patienter

✓ Vejleder igennem hele processen inkl. artikelskrivning

✓ Egen kontorplads

✓ Forfatterskab på artikel

✓ Løn: 10.000/måned (finansiering er fundet)

Vi forventer:

✓ Du er struktureret, selvstændig og tager ansvar for dine patienter og arbejdsområder

✓ Du kan være færdig på 6 måneder (dog er forlængelse en mulighed)

✓ Erfaring med blodprøvetagning og laboratoriearbejde er en fordel, men ikke et krav

Send din ansøgning snarest, da vi løbende indkalder til samtale. Ansøgningen inkl. CV sendes til pernille.doessing@regionh.dk. Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Ph.d. studerende Pernille Døssing på ovenstående mail eller tlf. 3545 4798.

Kandidatspeciale – forskerperspektivet

Kognitiv funktion hos børn med epilepsi Mange børn med epilepsi har kognitive vanskeligheder, som kan have en negativ indflydelse på deres skolepræstationer og livskvalitet. Det er uklart om årsagen til de kognitive vanskeligheder er epilepsien i sig selv, årsagen bag epilepsien, behandling med anti-epileptika, eller en kombination af disse.

Det er svært at få undersøgt kognitivt funktionsniveau, når børn kommer i ambulatoriet. EpiTrack Junior er et kort kognitivt screeningsinstrument, som er udviklet i Tyskland til at screene børn med epilepsi, men det er endnu ikke blevet testet i Danmark

Vi har implementeret EpiTrack Junior i vores epilepsiambulatorium i efterår 2018. I dette projekt vil vi undersøge hvordan børn med epilepsi generelt klarer sig kognitivt, og om deres kognitive funktionsniveau hænger sammen med type af epilepsi, hyppighed af anfald og anti-epileptisk behandling.

Projektet kan evt. fortsætte som et PhD-projekt, hvor vi har planer om at undersøge børn med andre kroniske sygdomme med EpiTrack Junior og at undersøge raske kontroller for at få lavet et dansk normmateriale.

Vi forventer: • Du ønsker at få erfaring med forskningsarbejde • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret • Du hjælper med at teste patienter med epilepsi og med at indtaste data

Vi tilbyder: • Et godt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision • Aktiv deltagelse i et pædiatrisk klinisk forskningsprojekt • Skolarstipendium på i alt DKK 30.000 (dvs. DKK 10.000/mdr i 3 mdr) • Mulighed for at skrive en artikel om emnet som kan bruges som kandidatopgave

For mere information: Nanette Mol Debes Afdelingslæge, PhD, klinisk lektor ved KU Afdeling for børn og unge Herlev og Gentofte Hospital nanette.marinette.monique.debes@regionh.dk

Kandidatspeciale – forskerperspektivet

PANDAS – en overset autoimmun sygdom i barndommen? I de seneste år har der været tiltagende opmærksomhed på psykiatriske sygdomme, hvor en forstyrret immunrespons muligvis spiller en rolle i patofysiologien. Et eksempel er Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus (PANDAS). Hos børn med PANDAS kan en streptokokinfektion resultere i meget pludselig debut eller pludselig forværring af tics og/eller Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Selvom en forstyrret immunrespons efter en infektion antages at spille en rolle i patofysiologi bag PANDAS, mangler der evidens. Det er meget vigtigt at skelne PANDAS fra andre neuropsykiatriske lidelser, da behandlingsregimerne for de forskellige sygdomme ikke er ens. Patienter med formodet PANDAS og deres familier møder tit manglende forståelse og viden blandt sundhedspersonale. Større viden om de patofysiologiske mekanismer kan medføre en mere individualiseret og dermed mere effektiv behandling. På Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital påbegynder vi d. 1/10 2019 et ph.d.-projekt om PANDAS.

Vi forventer:
• Du ønsker at få erfaring med forskningsarbejde
• Du kan arbejde selvstændigt og struktureret
• Du hjælper med at indkalde projektdeltagerne
• Du hjælper med at gennemføre projektbesøg (bl.a. spørgeskemaundersøgelser, blodprøver, kognitive test)
• Du har mulighed for at blive oplært i efteråret 2019 og bliver tilknyttet projektet fra januar/februar 2020 Vi tilbyder:
• Et godt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision
• Aktiv deltagelse i et pædiatrisk klinisk forskningsprojekt • Tæt samarbejde med ph.d. studerende
• Mulighed for at skrive en artikel om et neuropædiatrisk emne som kan bruges som kandidatopgave 

or mere information: Nanette Mol Debes Camilla Birgitte Sørensen Afdelingslæge, PhD, klinisk lektor ved KU Læge, klinisk assistent Afdeling for børn og unge Afdeling for børn og unge Herlev og Gentofte Hospital Herlev og Gentofte Hospital

Medicinstuderende søges til et forskningsophold ved Center For Evidensbaseret Psykiatri (CEBP)

Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret psykiatri til et forskningsophold af 1 års varighed (i perioden fra d.01.10.2019 til 31.09.2020) eller alternativt i ét semester. Centerets formål er at fremme evidensbaseret behandling af psykiatriske lidelser, der ultimativt skal sikre at den enkelte patient får den mest optimale behandling. Kerneopgaverne i centeret er gennemførelse af randomiserede kliniske forsøg samt udarbejdelsen af systematiske reviews, hvor der kritisk tages stilling til evidensen. Efter en grundig introduktion og oplæring i arbejdet, vil dine opgaver omhandle vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skriftlig formidling af resultaterne. Ved interesse har du også mulighed for at være med til udarbejdelsen af kurser og workshops i evidensbaseret behandling samt undervisningsopgaver. Det materiale du udarbejder hos os, kan du vælge at bruge som udgangspunkt for dit kandidatspeciale, ligesom at medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer også er en mulighed. Der er således rig mulighed for at få opbygget solide kompetencer inden for evidensbaseret psykiatri. Du vil hos os få skærpet dit blik for hvordan man vurderer kvaliteten af forskning, ligesom at du får muligheden for at netværke med andre forskere og kliniker der selv arbejder med evidensbaseret behandling. Selve arbejdet er fuldtid og foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed under ledelse af ledende overlæge, professor Erik Simonsen. Psykiatrisygehuset i Slagelse, Region Sjælland. Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere. Finansiering: Aflønning er 10.000/måned Ansættelse er betinget af modtagelse af fondspenge. Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker og adj. professor Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917 For mere information læs desuden her: www.regionsjaelland.dk/cebp Ansøgningsfrist fredag den 6 september Opstart 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk)

Prægraduat forskningssemester efterår 2019 på Lungemedicinsk, Herlev og Gentofte Hospital

Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger en forskningssemester-studerende med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er af 6 måneders varighed med mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder. Du vil indgå som lønnet fuldtids skolar-stipendiat i det daglige arbejde i forskningsenheden.

Du vil få erfaring med register-forskning. Din primære opgave vil være ansvar for dit eget epidemiologiske studie, der kan skræddersyes efter dine ønsker, og som evt. også kan bruges som kandidatopgave. Herudover vil du blive tilknyttet 1-2 øvrige projekter.

Der er til vores forskningsenhed aktuelt tilknyttet 4 Ph.d.-studerende, 2 post doc, 4 medicinstuderende, 3 projektsygeplejersker, 3 forskningslektorer samt en række læger som forsker ved siden af klinikken. Du vil indgå i forskningsgruppen og få tilknyttet 2-3 vejledere til dit projekt. Vi holder jævnlige forskningsmøder i gruppen, og du vil få støtte og hjælp til dine projekter.

Vi forsker inden for et bredt felt af lungemedicin (både kliniske og registerstudier), og vi har udgivet en række artikler i high-impact tidsskrifter.

Du vil få mulighed for

• et førsteforfatterskab på det epidemiologiske studie og et medforfatterskab på mindst én artikel
• erfaring med register-forskning baseret på nationale registre
• blive oplært i SAS
• få vejledning fra et erfaren forskerteam og løbende feedback på dine projekter
• mulighed for at deltage på internationale kongresser
• evt. erfaring med klinisk forskning
Vi forventer af dig, at
• du har stor interesse for forskning
• du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver
• du kan arbejde selvstændigt under kyndig vejledning

Løn og ansættelse

Stipendiet vil være på 10.000 kr/md i 6 måneder.
Der er mulighed for at forlænge stillingen med yderligere 6 måneder.Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr uge. Dit arbejdssted er Gentofte Hospital. Vi foretrækker en fuldtids-studerende, men deltid vil være en mulighed hvis den rette kandidat ansøger. Projektansvarlige Pradeesh Sivapalan, læge og ph.d.-studerende, Lungemedicinsk Forskning, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, telefon 38 67 42 15. Jens-Ulrik Jensen, specialeansvarlig overlæge og forskningslektor, Lungemedicinsk Forskning, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital CV og motiveret ansøgning sendes til pradeesh.sivapalan.02@regionh.dk