Forskningsår i pædiatri, hæmatologi og immunologi på Bonkolab, Rigshospitalet

Immunsystemets rolle for komplikationer efter knoglemarvstransplantation hos børn

Vi søger en medicinstuderende på kandidatdelen til et prægraduat forskningsår til ovenstående projekt med start 1. februar 2020.

Vi tilbyder:

  • Et stærkt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision
  • Kontakt med den kliniske afdeling mhp. indsamling af blodprøver
  • Oplæring i transplantations-relateret immunologi
  • Laboratoriearbejde med plasmaprøver og oprensning af celler
  • Uddannelse i forskningsmetodologi, opgørelse af data, statistisk bearbejdning mm.
  • Mulighed for at skrive kandidatspeciale
  • Udarbejdelse af videnskabelig artikel som førsteforfatter

Det forventes, at du er engageret, struktureret og kan arbejde selvstændigt. Det er for os vigtigt med fuldt engagement, så man kan ikke påregne at have væsentligt erhvervsarbejde parallelt med dette eller at tage fag på studiet. Forskningsåret kan være en forberedelse til et evt. senere ph.d.studium.

Løn søges i samarbejde med din vejleder, professor Klaus Müller.

Ansøgningsfrist er d. 14/10, og samtaler vil blive afholdt i uge 42. Motiveret ansøgning, inkl. CV og karakterudskrift, sendes til professor Klaus Müller på kgmuller.1@gmail.com. Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Klaus Müller på mail.

Forskningsårs studerende søges til igangværende forskningsprojekt

Er du interesseret i forskning indenfor affektive lidelser, søvn og døgnrytme og har lyst til at lære mere? Så har vi et spændende job til dig. Vi søger en forskningsårs studerende til et lønnet, fuldtids forskningsprojekt på Psykiatrisk Center København (PCK), Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA), Rigshospitalet.

Om forskningsprojektet:

Projektet har titlen:  ”SAFE-II: Udskriv med Tryghed: Kan elektronisk selvmonitorering med behandler-feedback fokuserende på søvn og søvnrytme forhindre tilbagefald af depression efter udskrivelse?”, og har som formål at afklare, om man ved at stabilisere søvnrytmen gennem psykoedukation med støtte af et elektronisk monitoreringssystem kan forhindre tilbagefald af depression efter udskrivelse. 

Forsøgsdesignet er et randomiseret kontrolleret forsøg, RCT, med patienter med depression, hvor den ene gruppe får specialiseret psykoedukation vedrørende metoder til at holde en stabil tidlig døgnrytme, og den anden gruppe får standard behandling. Som en validering af om det lykkes at holde en tidlig og stabil døgnrytme, skal der måles melatonin profiler ved start og ved afslutning af forsøget. Patienterne er inkluderet i projektet i 4 uger, og der skal laves melatonin profiler på 57 af de kommende deltagere. Der inkluderes kun patienter, som er henvist til et forløb på Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA).


Hvad tilbyder vi?

Du vil indgå i vores forskningsgruppe, New Interventions in Depression (NID), hvor du også vil få vejledning og sparring igennem hele processen, inklusive artikelskrivning. Derved vil du indgå i et eksisterende forskningsmiljø, og der vil være god mulighed for at opkvalificere kliniske færdigheder, ligesom du vil kunne drage nytte af afdelingens store udbud af undervisning flere gange om ugen.

Projektdeltagelsen kan danne grundlag for en kandidatopgave, og du vil blive medforfatter på alle fremadrettede publikationer fra projektet.  

Hvad forventer vi af dig?    

Du arbejder struktureret og selvstændigt, da du skal stå for at melatonin prøverne bliver udført – du vil grundigt blive instrueret og oplært i dette, samt at håndtere prøverne. Derudover vil du kunne assistere i projektets andre elementer (inklusion, telefonkontakt, databehandling og publikation) i det omfang, der er tid og lyst.

Din arbejdstid vil være mandag – fredag kl. 08.00-15.30. Løn: 10.000kr/måned.

Øvrig information:

Projektets metode er netop publiceret på BMC Psychiatry og en version kan hentes på: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2101-z

Hjemmesiden til NID-group: https://www.psykiatri-regionh.dk/nid-group

Send din ansøgning samt CV snarest til: Klaus.martiny@regionh.dk  NID-group, IAA, PCK, tlf.: 38647102.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Gør en forskel!

Medicinstuderende søges løbende til videnskabelige projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom, som f.eks. kan være ifm kandidat speciale, 5 semester, kandidat, forskningsfokuseret ophold, evt forlænget til et forsknings år, – afhængig af projekt og den studerendes ønske.

Diabetes er en udbredt sygdom. Diabetisk fodsygdom, som fodsår, Charcot og amputation, er en frygtet komplikation, som medfører betydelig nedsat livskvalitet, nedsat funktionsniveau og høj dødelighed. Der er stort behov for forskning, der kan hjælpe disse patienter, og du er måske den, der kommer til at gøre en forskel?

Kontakt: overlæge, klinisk lektor, dr. med. Ole Lander Svendsen, Copenhagen Diabetes Foot Center, Endokrinologisk afdeling, Bispebjerg Hospital,

e-mail: ole.lander.svendsen@regionh.dk

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt

Vi søger en medicinstuderende til et lønnet, fuldtids forskningsprojekt på Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet.

Du skal arbejde på to projekter. Det ene projekt er et valideringsprojekt af en app, som er udviklet til at hjælpe kroniske smertepatienter med deres smerter. Arbejdet består i at rekruttere og undersøge patienterne med spørgeskemaer samt efterfølgende artikelskrivning. Du vil have din daglige gang på Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet (Blegdamsvej), hvor du vil have egen kontorplads. Dette projekt bliver din hovedopgave.

Om projektet

Det andet projekt er et igangværende Ph.d. projekt, som undersøger langvarig opioid behandlings indvirkning på immunforsvaret og hormonproduktionen hos kroniske smertepatienter. Her vil du skulle inkludere de sidste patienter, hvilket indebærer at foretage kognitive tests, tage blodprøver og foretage analyser i laboratoriet.

Vi tilbyder:

Vi forventer: