Synaptisk densitet i menneskehjernen

Skolarstipendiat søges til forskningsprojekt på Rigshospitalet

På Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet, Blegdamsvej laver vi funktionel billeddannelse af hjernen ved brug af hjerneskanninger (Positron Emissions Tomografi (PET) og Magnetisk Resonans (MR)). Vi har mange igangværende projekter af både human og dyreeksperimentel art. (Se hjemmesiden: www.nru.dk).

Vi er aktuelt ved at implementere en ny type hjerneskanning, som er markør for synapser i hjernen. Ved at skanne raske menneskers hjerne ønsker vi bl.a. at undersøge, hvordan antallet af synapser ændrer sig med alderen og hvordan hjernen ændrer sig når den bliver frataget sanseindtryk. Ved samtidig at indsamle andre biologiske data (fx blodprøvemarkører, genotyper, hjernevolumen), spørgeskemaoplysninger (fx søvnvaner, fysisk aktivitet) og oplysninger fra neuropsykologiske tests, kan vi undersøge og beskrive sammenhænge der har betydning for synaptisk densitet og plasticitet.

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig medicinstuderende som forskningsårsstuderende på projektet. Det indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsgruppe, samt arbejder med et mindre selvstændigt projekt. Dette projekt udføres under supervision og i tæt samarbejde med Professor, overlæge Gitte Moos Knudsen og forskningsassistent, læge Annette Johansen. Projektopgaverne inkluderer rekruttering af forsøgspersoner, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af biologiske prøver, samt indsamling af PET og MR-data. Det er vores forventning, at den studerende skal analysere og fortolke data og sammenskrive en artikel som kandidatopgave, som eventuelt kan resultere i en publikation.

Du vil indgå i et dynamisk og tværfagligt forskningsmiljø med bl.a. læger, neuropsykologer, ingeniører og molekylærbiologer. Du vil blive aflønnet med et skolarstipendie på 10.000 kr./md, med forventet start 01.01.2020, eller snarest derefter. Det er en fordel hvis du er på kandidatdelen og har gennemført kurset i Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, men det er ikke et krav.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Annette Johansen, læge, Klinisk Forskningsassistent, (3545 6706, annette.johansen@nru.dk)

Vejleder: Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge, dr.med.

Ansøgningsfrist: 7. november 2019

Send kort ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til ovenstående e-mailadresse.

Relevante specialer: Neurologi – Radiologi – Psykiatri – Nuklearmedicin

Forskningsårsstuderende i intensiv terapi.

Vil du være med til at evaluere og udvikle en ny funktion på en stor intensiv afdeling? Vil du deltage i forebyggelse af kritisk sygdom hos indlagte patienter? Er du en selvstændig og ambitiøs stud.med. med klinisk interesse?

Baggrund:

Intensiv afdeling på Bispebjerg Hospital har i foråret opstartet Udgående Intensiv Sygeplejerske funktion (UIS) som et forebyggende tiltag mod kritisk sygdom hos indlagte skrøbelige og komplekse patienter. UIS består af en specialuddannet intensivsygeplejerske, der dagligt tilser udvalgte patienter på hospitalets sengeafdelinger. Formålet med UIS er ved identifikation af den kritisk syge patient at iværksætte relevante pleje-og behandlingsplaner samt vurdere, om yderligere tiltag i form af MAT-kald (Mobilt Akut Team) eller overflytning til intensiv er indiceret og foranledige dette. UIS har en potentiel effekt på både MAT-kald og indlæggelser på intensiv, da funktionen dels er forebyggende i udvikling af kritisk sygdom og dels bidrager til tidlig identifikation af patienter med et intensiv behandlingsbehov.

Formålet med forskningsårsprojektet er at analyse UIS’ effekt på indlæggelsesforløbene hos kritisk syge patienter og derigennem bidrage til at udvikle og optimere funktionen til fremtiden.

Stud.med. søges: Til et prægraduat forskningsår, hvor du udover at skrive kandidatopgave om projektet også deltager i udvikling, dataindsamling og -analyse. Du har daglig mulighed for supervision og får derudover en unik chance for at deltage i en spændende klinisk hverdag på en intensiv afdeling. Samtidig indgår du i en stor ambitiøs forskningsgruppe indenfor anæstesi og intensiv medicin.

Hvornår: Tiltrædelse omkring 1. februar 2020.

Kontakt: Louise Pedersen, lektor, afdelingslæge, ph.d. (lped0348@regionh.dk), Intensiv Afsnit, Anæstesiafdelingen, Bispebjerg Hospital og hør nærmere, hvis du er interesseret.

Ansøgningsfrist: 15. november  2019. Vedlæg kort motiveret ansøgning, kort CV og karakterudskrift.

Skolarstipendiat søges til forskningsprojekt på Rigshospitalet

På Neurobiologisk Forskningsenhed på Rigshospitalet, Blegdamsvej laver vi funktionel billeddannelse af hjernen ved brug af hjerneskanninger (Positron Emissions Tomografi (PET) og Magnetisk Resonans (MR)). Vi har mange igangværende projekter af både human og dyreeksperimentel art. (Se hjemmesiden: www.nru.dk).

Vi er aktuelt ved at implementere en ny type hjerneskanning, som er markør for synapser i hjernen. Ved at skanne raske menneskers hjerne ønsker vi bl.a. at undersøge, hvordan antallet af synapser ændrer sig med alderen og hvordan hjernen ændrer sig når den bliver frataget sanseindtryk. Ved samtidig at indsamle andre biologiske data (fx blodprøvemarkører, genotyper, hjernevolumen), spørgeskemaoplysninger (fx søvnvaner, fysisk aktivitet) og oplysninger fra neuropsykologiske tests, kan vi undersøge og beskrive sammenhænge der har betydning for synaptisk densitet og plasticitet.

Vi søger derfor en ambitiøs og ansvarlig medicinstuderende som forskningsårsstuderende på projektet. Det indebærer et års orlov fra studiet, hvor du tager del i det daglige arbejde i vores forskningsgruppe, samt arbejder med et mindre selvstændigt projekt. Dette projekt udføres under supervision og i tæt samarbejde med Professor, overlæge Gitte Moos Knudsen og forskningsassistent, læge Annette Johansen. Projektopgaverne inkluderer rekruttering af forsøgspersoner, lægeundersøgelser, indsamling og håndtering af biologiske prøver, samt indsamling af PET og MR-data. Det er vores forventning, at den studerende skal analysere og fortolke data og sammenskrive en artikel som kandidatopgave, som eventuelt kan resultere i en publikation.

Du vil indgå i et dynamisk og tværfagligt forskningsmiljø med bl.a. læger, neuropsykologer, ingeniører og molekylærbiologer. Du vil blive aflønnet med et skolarstipendie på 10.000 kr./md, med forventet start 01.01.2020, eller snarest derefter. Det er en fordel hvis du er på kandidatdelen og har gennemført kurset i Klinisk Neurologi og Neurokirurgi, men det er ikke et krav.

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til Annette Johansen, læge, Klinisk Forskningsassistent, (3545 6706, annette.johansen@nru.dk)

Vejleder: Gitte Moos Knudsen, Professor, overlæge, dr.med.

Ansøgningsfrist: 7. november 2019

Send kort ansøgning inkl. CV og karakterudskrift til ovenstående e-mailadresse.

Relevante specialer: Neurologi – Radiologi – Psykiatri – Nuklearmedicin

Antithrombotisk behandling hos cancer patienter – Herlev-Gentofte hospital

Vi søger en farmaceutstuderende eller medicinstuderende, som ønsker at prøve kræfter med klinisk brugbar forskning. Projektet går ud på at beskrive de patienter der modtager lav-molekylære hepariner med fokus på årsag (oftest cancer og grundet kemoterapi). Projektet vil initialt omhandle klinisk data opsamling, og senere epidemiologisk forskning og metode.

Selve projektet tager udgangspunkt i den gruppe af patienter hvor valg af antitrombotisk behandling og varighed er dårligt belyst. Lav-molekylær heparin er dyrt og oftest problematisk at administrere. I forbindelse med projektet vil du få indgående kendskab til antitrombotiske behandlingsstrategier, lægemiddel interaktioner samt RedCap database management.

Hos Copenhagen Cardiovascular Research Center laves der epidemiologisk forskning af international klasse inden for hjertekarsygdomme. Forskningen baseres primært på de danske nationale registre, og spænder bredt f.eks. fra emner som diabetes og hjertesvigt til farmakologisk behandling af arytmier.

Forskningsafdelingen er ledet af Professor Gunnar Gislason, som har mangeårig erfaring indenfor kardiovaskulær forskning. Afdelingen består desuden af 30 fultidsforskere, samt forskningssygeplejersker og statistikere.

Hos Copenhagen Cardiovascular Research Center er der et dynamisk miljø, vi har en høj publiseringsstatistik med >500 artikler i høj-impact internationale tidsskrifter. Herudover har vi et bredt internationalt samarbejde med gode muligheder for udlandsophold skulle det blive relevant. Udover at være en produktiv afdeling, værner vi også om det sociale, hvor vi sætter samarbejde i højsædet. Vejledningen er sat op således at man har en junior-vejleder som vil vejlede på daglig basis, herudover har man ca. 2 seniorvejledere. Man står således aldrig alene, og der vil altid være god hjælp at hente.

Vi forventer:

 • Interesse for forskning
 • Min. 6 mdrs og gerne 1 års ophold
 • Villighed i forhold til at færdiggøre projekt
  • Selvstændig, ansvarsbevidst og ambitiøs i forhold til eget forskningsprojekt

Du kan forvente: 

 • Min. 1 førsteforfatterskab
  • Høj grad af supervision
  • Godt forskermiljø der sætter det sociale højt
  • Opnå kompentencer indenfor forskningsmetode
  • Indblik i kliniske problemstillinger indenfor trombose og blødning
  • Indragelse i andre samarbejdsprojekter

Muligheder: 

 • Deltagelse i nationale møder og internationale kongresser med præsentation af forskning 
  • Ph.d. forløb evt. med start under studiet (den fleksible ph.d.)
  • Udenlandsophold
  • Mulighed for løn

Du forventes at starte imellem december 2019 og marts 2020.

Arbejdssted: Hjertemedicinsk afd. Gentofte Hospital.

Ved interesse sendes kort motiveret ansøgning og CV til: carolinesindet@gmail.com

Ansøgningsfrist: 1. december 2019 kl. 12.00.

Med venlig hilsen,

Professor, overlæge, Ph.d. Gunnar Gislason

Afdelingslæge, Ph.d.  Morten Lamberts

Postdoc, farmaceut, Ph.d.  Caroline Sindet Clausen

Type 1 Diabetes – Steno Diabetes Center Copenhagen, Gentofte Hospital søger Forskningsårs studerende

Vi søger en frisk medicinstuderende, der ønsker at prøve kræfter med klinisk forskning fra forår/efterår 2020 (2 semestre) 
Vi forsker i mavetarmkanalens involvering i glukosestofskifte og appetitregulering og dens betydning for udvikling af metaboliske sygdomme som svær overvægt og type 2-diabetes. Hos professor Filip Krag Knop er vi lige nu 15 ph.d.-studerende, 6 forskningsårs studerende, én fuldtids-postdoc, flere deltidsforskere, to projektsygeplejersker og to bioanalytikere, så der er mange gode hoveder og hænder til hjælp.

Arbejdsopgaver 

Du vil opnå færdigheder inden for klinisk forskning og kliniske færdigheder inden for endokrinologi og kardiologi. Du kommer til at stå for at udføre kliniske forsøg under grundig oplæring ved ph.d.-studerende og vejledning af professorer.  

Vi kan tilbyde: 
• Primær og daglig vejledning fra en ph.d.-studerende 
• Mulighed for at skrive bachelor- eller kandidatopgave 
eller tage 11. semester med forskningsperspektiv 
• Hjælp til at designe, udføre og sammenskrive 
(førsteforfatterskab) eget forskningsprojekt  

Vi ønsker os en god kollega, som: 
• arbejder positivt og humoristisk i en tværfaglig gruppe 
• er god til at sætte sig ind i en problemstilling og 
selvstændigt løse opgaven 
• arbejder struktureret og dynamisk

Hvis du har lyst til at høre nærmere, er du meget velkommen til at kontakte ph.d.-studerende Sebastian Møller Heimbürger (sebastian.moeller.heimbuerger@regionh.dk).
Ansøgningsfrist: d. 15. November 2019

Samtaler vil blive afholdt løbende.

Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. januar/februar 2020

Interesserer du dig for forskning, patientkontakt og onkologi? Så er nedenstående måske et job for dig!

Onkologisk Klinik på Rigshospitalet søger en medicinstuderende til et 1-årig skolarstipendiat.

Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for dit eget projekt og indgå i et større projekt på tværs af afdelinger, hvorfor vi forventer, du både kan arbejde selvstændigt og i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du kommer til at stå for kontakten til patienter og logistikken i CURE studiet (Clinical Utility of circulating Tumor DNA in Gastro-Esophageal), der er et prospektivt kohortestudie. Studiet gennemføres på Rigshospitalet Genomisk Medicin, Onkologisk Klinik og Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik. Dine opgaver vil være at monitorere inklusionsraten, indtaste data i en klinisk database i REDCap samt sikre at blodprøver og biopsier bliver foretaget. Du vil indgå i samarbejde med afdelingernes læger, molekylærbiologer, bioanalytikere og sygeplejersker. Mødetid er fleksibel, men generelt hverdage ca. kl. 8-16.

Vi forventer, du er engageret, velorganiseret og ambitiøs. Vi kan tilbyde oplæring og erfaring med klinisk forskning i et dynamisk forskningsmiljø. Som en del af stipendiatet forventer vi, at du som minimum udgiver en videnskabelig artikel, hvor du bliver førsteforfatter.

Ansøgning med motiveret ansøgning (max 1 A4 side) og kort CV (max 1 A4 side) samt yderligere information og stillingen sendes til overlæge Morten Mau-Sørensen på e-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk inden: 31. oktober 2019. Herefter afholdes løbende efter nærmere aftale.

Med venlig hilsen

Lene Bæksgaard, overlæge, Onkologisk Klinik

Michael Achiam, overlæge, Kirurgisk Gastroenterologisk klinik

Olga Østrup, laboratorie leder, Genomisk Medicin

Morten Mau-Sørensen, overlæge, Onkologisk Klinik (e-mail: paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk, tlf.: +45 35450879)

Centre for Anaesthesiological Research, Sjællands Universitetshospital Køge søger 1-2 Forskningsårsstuderende

Centre for Anaesthesiological Research (CAR) på Anæstesiafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge tilbyder mulighed for at udføre kandidatspeciale (25 ECTS), hvor man dels har sit eget forskningsprojekt (1. forfatterskab), dels indgår i nogle af afdelingens øvrige kliniske projekter.

Vi har en række muligheder for forskningsprojekter inden for vores hovedforskningsområder, som vil være egnede til et kandidatspeciale og efterfølgende publikation. Dette inkluderer både systematiske reviews og kliniske undersøgelser, og vil afhænge af den studerendes interesse og ambitioner. Derudover vil den kandidatstuderende indgå i afdelingens øvrige forskningsområder, enten som en del af den daglige styringsgruppe omkring multicenter-undersøgelserne AID-ICU, CLASSIC og HOT-ICU. (www.cric.nu), eller som investigator på det kommende multicenterforsøg RECIPE, om smertebehandling til hoftealloplastik.

Forskningsenheden har omkring 15 engagerede post-docs, ph.d.- og forskningsårsstuderende, som udfører forskning inden for enten postoperativ smertebehandling, perioperativ medicin, eller intensiv medicin. Her vil du indgå i et dagligt og aktivt forskningsmiljø. Som kandidatstuderende vil du få en bred uddannelse og viden omkring udførelsen af kliniske forskningsstudier, inklusive protokolskrivning, anmeldelse af projekter, tilladelser, GCP, statistik, kliniske procedurer m.m., ligesom der forgår fast undervisning i forskningsenheden i samarbejde med andre forskningsgrupper på hospitalet. Der planlægges også deltagelse i kongresser eller årsmøder med præsentation af forskningsresultater. Tidligere studerende har typisk opnået 2-3 publikationer under opholdet.

Vi søger medicinstuderende til et 25 ECTS kandidatspeciale med start senest fra 1. februar 2020, gerne før. Hvis den studerende har mulighed for at kombinere sit 5. semester kandidat forskningsspor med opsparet mulighed for orlov, til samlet 1 års ophold, vil dette blive foretrukket. Aflønning i perioden vil bestå af en kombination af fondsdækning og SU, som vi aftaler individuelt afhængig af dit projekt.

Der vil være mulighed for at kombinere forskningsopholdet med at blive tilknyttet Region Sjællands kandidatspor.

Hvis du har interesse i ovenstående, behov for yderligere information/spørgsmål, så kontakt Professor Ole Mathiesen (omat@regionsjaelland.dk). Send CV og kort motiveret ansøgning. Ansøgningsfrist: Snarest og inden 1. november. For detaljer henvises til IKMs hjemmeside: https://ikm.ku.dk/uddannelse/projekt-speciale/

Center for Perioperativ Optimering søger medicinstuderende til forskning til start d. 1. februar 2020


Du vil som skolarstipendiat få ansvaret for eget projekt og forventes at kunne arbejde såvel selvstændigt som i tæt samarbejde med andre. Arbejdsopgaverne er varierende og inkluderer alle aspekter af forskningsprocessen. Du vil, uanset projekt, arbejde tæt sammen med andre forskere i Center for Perioperativ Optimering (CPO).

Projekterne i CPO er en kombination af registerforskning, klinisk forskning samt Cochrane-forskning og vil emnemæssigt bevæge sig inden for kirurgiske sygdomme. Projekterne er planlagt, men der vil være en stor grad af medindflydelse. Man vil under ansættelsen få tilknyttet et vejlederteam, der sikrer, at projekterne udvikler sig hensigtsmæssigt og hjælper med problemer, der måtte opstå undervejs.

Vi søger medicinstuderende, som kan være i forskningsenheden i et helt år, eksempelvis kombineret med forskningssemesteret.

Vi tilbyder:

– Detaljeret oplæring i artikelskrivning og forskningsmetode

– Deltagelse i tre skrive-retreats i løbet af ansættelsen, hvoraf det ene er en uge i Tyrkiet i maj 2020

– 12 måneder i en dynamisk og progressiv forskergruppe

– Minimum tre artikler som førsteforfatter og muligvis et eller flere medforfatterskaber i løbet af ansættelsen

– Den ene artikel vil kunne fungere som kandidatspeciale

– Erfaring med klinisk forskning

Vi forventer at ansøgeren:

– Har et udpræget personligt drive og gode samarbejdsevner

– Er struktureret, dedikeret og flittig

– Er villig til at deltage i sociale og faglige aktiviteter i forskningsenheden

– Er medicinstuderende på kandidatdelen

Mødetid er generelt hverdage ca. 8-16

Om CPO:

CPO er en progressiv og ambitiøs forskningsenhed tilknyttet Gastroenheden, Herlev Hospital. Vi har et højt tempo og gode relationer til andre kirurgiske afdelinger i Danmark og i Sverige via SSORG-netværket (www.ssorg.net). I CPO værdsætter vi et socialt, hyggeligt og dynamisk forskningsmiljø.

Ansøgning:

Motiveret ansøgning (1 A4 side) og kort CV (1 A4 side) sendes til dennis.zetner@gmail.com inden:

27. oktober 2019

Herefter afholdes samtaler i uge 45-46 efter nærmere aftale.

Yderligere information:

Interesserede kan kontakte os på nedenstående mails:

 • Dennis Bregner Zetner, læge, ph.d.-studerende (dennis.zetner@gmail.com)
 • Jacob Rosenberg, professor, dr.med. (jacob.rosenberg@regionh.dk)