Kandidatstuderende/Forskningsårsstuderende søges til forskningsprojekt i hjernekræft

Vi søger studerende til vores forskning i hjernekræft på Patologiafdelingen på Rigshospitalet. Vi har nogle spændende projekter med fokus de kræftcellerne der spreder og gør at hjernekræft ikke kan helbredes.

Forskningsprojektet:Hjernekræft (glioblastom) behandles med kirurgi, kemo- og stråleterapi. Kræftcellerne i hjernetumorernes periferi spreder sig ud i naboomgivelserne sådan at tumorerne ikke kan fjernes helt med kirurgi. Det fører til tilbagefald af kræftsygdommen. Man ved meget lidt om de kræftceller der spreder sig og immunresponset imod disse kræftceller. Behandling rettet imod disse kræftceller er formentlig en forudsætning for helbredende behandling af patienter med flere forskellige kræftformer.

Formålet med projektet er at undersøge forekomsten af kræftceller og immunceller i den perifere del af hjernetumorer samt at undersøge, hvordan disse celler interagerer. 

Projektet udføres på en eller to unikke kohorter af hjernetumorer (over 1 eller 2 semestre). Kohorterne er allerede indsamlet og klar til brug. De består dels af IDH-wiltype gliomer (glioblastomer) og dels af IDH-muterede gliomer. Alle tumorerne farves immunhistokemisk med kombinationer af markører for tumorceller og immunceller. Forekomsten af cellerne og interaktionen imellem dem kvantiteres med digital billedanalyse. Alle metoderne er indkørte og PhD stud Arnon Knudsen er medvejleder på projektet. Projektet kører parallelt med et projekt, hvor der sekventeres på væv fra tumor periferien. Opdagelsen af nye markører i det projekt forventes valideret på ovenstående materiale og kan, hvis tiden tillader det indgå, som en del af projektet.

Forløb: Projektet kan køre over 1 eller 2 semestre afhængig af om der anvendes 1 eller 2 patientkohorter. Projektet kan danne baggrund for et Ph.D. forløb.

Projektstart: Fx 1. september 2020 eller 2. februar 2021.

Løn: De sidste 6 måneder af et 1-årigt projekt vil være lønnet med kr. 10.000 pr måned.

Publikationer: Projektet forventes at føre til en publikation, hvor den studerende på projektet vil være 1. forfatter eller medforfatter.

Du vil blive en del af et eksisterende forskningsmiljø og:

-Få mulighed for et individuelt vejledermøde ugentligt.

-Få mulighed for selv at præge dit projekt

-Lære at forske og præsentere dine resultater på møder og kongresser

-Lære at skrive videnskabelige artikler

-Komme med til 12th European Congress of Neuropathology 2020: http://ecnp2020.dk/

Forskningsgruppen: Aktuelt er vi 15 i forskningsgruppen og gruppen er ved at starte op på Patologiafdelingen på Rigshospitalet efter mange år på OUH. Vi har over 100 publikationer – søg på ”Kristensen BW” på PubMed. OBS: vi har flere ledige projekter.

Ansøgning: Send en kort ansøgning på mail med CV og karakterliste til professor, overlæge Bjarne Winther Kristensen, bwk@rsyd.dk. Send din ansøgning snarest da vi indkalder løbende til samtale.

FORSKNINGSÅRSSTUDERENDE  SØGES  TIL  STORT  KLINISK  RANDOMISERET PLACEBO  KONTROLLERET  FORSKNINGSPROJEKT  PÅ  RIGSHOSPITALET

Projektet

Metaboliske  forstyrrelser  og  overvægt  hos  patienter  med  skizofreni, der er  i  antipsykotisk  behandling  med  clozapin  eller  olanzapin,  er  et betydeligt  klinisk  problem.  35%  af  de  patienter  der  starter  i antipsykotisk  behandling  med  clozapin,  vil  inden  for  de  første  5  år udvikle  type  2  diabetes.  Trods  de  svære  bivirkninger,  er præparatskift ofte  desværre  ikke  muligt  uden  markant  forværring af  de  psykiske  symptomer.

Vi  ønsker  derfor  at  undersøge,  hvorvidt  en  tidlig  påbegyndt tillægsbehandling  med  GLP-­‐1 analogen  ozempic ®   (som  er  et  godkendt lægemiddel  til  behandling  af  type  2  sukkersyge)  kan forbedre  blandt andet  overvægt  og  metaboliske  forstyrrelser  hos  skizofrene  patienter. Det  er et  stort  klinisk  randomiseret  placebo  kontrolleret  forsøg,  hvor  vi skal  inkludere  over  100 patienter.

Som  ansat  på  projekt  skal  du  være  med  til  at  inkludere  patienter samt varetage  en  del  af kontrolbesøgene  for  de  deltagende  patienter.  Ved patientbesøgene  skal  du  blandt  andet  stå for  somatisk  undersøgelse vurdering  af  psykopatologi,  blodprøvetagning,  DEXA  scanninger og aktivitetsmåling  samt  patientsamtaler  med  udfyldelse  af  spørgeskemaer om  bl.a. patienternes  fødeindtag  og  eventuelle  misbrug.  Et  års fuldtidsarbejde  på  projektet,  vil berettige  dig  til  at  komme  med  på publikationer  udgået  fra  studiet.  Afdelingen  har  stor erfaring  med  at have  medicinstuderende  tilknyttet  og  der  er  god  mulighed  for  hjælp og vejledning,  hvis  du  har  lyst  til  at  lave  dit  eget  lille  projekt  til  f.eks. kandidatopgave  sideløbende med  dit  arbejde  på  projektet.

Vi  søger

Vi  søger  en  stud.med  der  kan  starte  pr.  1  september  2020  og  som  har lyst  til  at  arbejde  fast  på projektet  i  12  måneder.  Vi  tilbyder  dig  at arbejde  på  et  projekt  der  kombinerer  videnskabeligt –  og  klinisk arbejde.  Vi  forventer  at  du  er  omhyggelig,  engageret  og  har  lyst  til  at være  en integreret  del  af  en  aktiv  forskningsgruppe.  Vi  søger  dit scholarstipendiat  sammen (Lundbeckfonden  har  ansøgningsfrist  20/3-­‐20,  hvor  dit  CV  skal  vedlægges).

Forskergruppe

Projektet  ledes  af  Professor  Anders  Fink-­‐Jensen  (Psykiatrisk  Center København)  og  Professor Tina  Vilsbøll  (Steno  Diabetes  Center/Gentofte  Hospital).  Projekt

Hvis  du  er  interesseret  i  at  høre  mere  om  projektet,  så  kontakt forsøgsansvarlig  læge  og  PhD-­‐studerende  Marie  Reeberg  Sass  via  mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk  eller  telefon:  +45  Har  du  lyst  til  at  søge, så  skriv  et  par  linjer  om  dig  selv  og  vedhæft  et  kort  CV. Ansøgningsfrist  er  mandag  d.  16/3-­‐20  via  mail: marie.reeberg.sass@regionh.dk.

Vi  glæder  os  til  at  høre  fra  dig!


Forskningsårs studerende søges til projekt om hoftefrakturer

Ønsker du at blive ortopædkirurg og samtidig ønsker forskningsmæssigt engagement, så kan vi hjælpe dig.

Patienter med hoftefrakturer er ældre og skrøbelige og behandling er multidiciplinær med deltagelse af ortopædkirurger, geriatere og anæstesiologer. Bispebjerg Hospital har gennem tiderne været førende indenfor behandlingen af hoftefrakturer og det vil vi blive ved med at være.

Vi søger derfor en medicinstuderende til fuldtidsforskning i min 6 måneder, men med mulighed for forlængelse op til 12 måneder.

Projektet

Ortopædkirurgisk, Geriatrisk og Anæstesiologisk afd har etableret en fælles arbejds- og forskningsgruppe omkring patienter med hoftefrakturer. Der er allerede igangsat flere projekter for at optimerer forløbet for patienterne. 

For at understøtte gruppen skal der etableres forskningsdatabase omkring hoftefraktur patienten med inkludering af data fra hele patientforløbet til gavn for nuværende og fremtidig forskning.

Opgaver

 • Kandidat opgave ud fra interesse
 • Etablering af fælles Redcap database på tværs af ortopædkirurgisk, geriatrisk og anæstesiologisk afd
 • Indhentning og indtastning af data
 • Praktisk hjælp med eksisterende projekter
  • Inkludering af patienter
  • Interview med patienter
  • Koordinering mellem afdelinger

Vi kan tilbyde

 • Løn under ansættelse
 • Eget skrivebord
 • Mulighed for at skrive kandidatopgave med vejledning under dit ophold
 • God mulighed for første- og medforfatterskaber ud fra database data og interesse

Vi søger en struktureret, omhyggelig, medicinstuderende der kan arbejde selvstændigt, samt har et ønske om at udvikle sine forskningsmæssige og kliniske kompetencer.

Start på projektet: Så snart som muligt

Varighed: 6 måneder evt. med mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 30/3-20, der vil blive holdt løbende samtaler.  

Send motiveret ansøgning inkl. CV uden personfølsomme oplysninger til thomas.giver.jensen@regionh.dk

Yderligere oplysning kan fås ved henvendelse til:

Thomas Giver Jensen, Overlæge, Ortopædkirurgisk afd,
Tlf: 21299512, Mail: thomas.giver.jensen@regionh.dk

Henrik Palm, Administrerende Overlæge, Dr med, Ortopædkirurgisk afd,
Mail: henrik.palm@regionh.dk