Vi søger en studerende til et ½-årigt projekt på Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital.

Projektet omhandler estimering af det totale antal gliaceller i neocortex hos patienter med Parkinson sygdom (PD). 

PD er en neurodegenerativ sygdom der er karakteriseret ved invaliderende motor- og non-motor symptomer. Stigende evidens tyder på at neocortex er involveret i disse sygdomskarakteristika, og at gliose kan være en central del af PD sygdomsprocessen.  

Formålet med projektet er at estimere det totale antal gliaceller (astrocytter, oligodendrocyttes og mikroglia) i hjernebarken hos patienter med Parkinson sygdom samt en tilsvarende kontrolgruppe ved hjælp af stereologisk kvantificering. På den måde vil vi bestemme i hvor høj grad disse celletyper er involveret i PD patogenesen. Et øget kendskab til de forandringer der sker i hjernen ved Parkinson sygdom kan være af vigtighed for forståelsen af sygdommen. Det er derfor af stor videnskabelig interesse at undersøge de cellemæssige ændringer ved hjælp af anerkendte tællemetoder.

Projektet forventes at føre til en publikation i et internationalt videnskabeligt tidsskrift og vil blive superviseret af Seniorforsker Mikkel Vestergaard Olesen og Professor Bente Pakkenberg

Ansøger: Studerende med interesser for neurologiske sygdomme.

Ansøgning: Send din ansøgning indeholdende en kort beskrivelse af dig selv og din motivation, og et CV til Mikkel Vestergaard Olesen: mikkel.vestergaard.olesen@regionh.dk.

Spørgsmål: For mere information om projektet bedes du kontakte Mikkel Vestergaard Olesen: mikkel.vestergaard.olesen@regionh.dk, telefon 38635941 eller Bente Pakkenberg: bente.pakkenberg@regioh.dk, telefon: 38635939.Start: Efter aftale.

Vi søger en studerende til et ½-årigt projekt på Forskningslaboratorium for Stereologi og Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital.

Projektet omhandler kvantificering af hjerneceller i neocortex hos patienter med Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS). 

ALS er en invaliderende neurodegenerativ sygdom der påvirker de motoriske nerveceller i hjernen, hjernestammen og rygmarven. I Danmark er der omkring 2-300 personer der lider af ALS, og hvert år får 50-100 personer stillet diagnosen. Sygdommen forværres gradvist med tiltagende muskelsvind, og i de fleste tilfælde vil døden indtræffe ca. 3-5 år efter diagnosen er stillet. Der er ingen kurativ behandling, dog findes der behandling der lindrer symptomerne. På trods af at ALS er en progressiv sygdom, der primært påvirker det motoriske system, anerkendes flere non-motoriske systemer og hjernestrukturer nu til at være involveret. 

Formålet med projektet er at bruge kvantitativ morfologi til at estimere det totale antal hjerneceller (neuroner, astrocytter, oligodendrocyttes og mikroglia) i hjernebarken hos patienter med ALS samt en tilsvarende kontrolgruppe, for på den måde at få en bedre indsigt i de cellemæssige forandringer der sker hos patienterne. 

Projektet forventes at føre til en publikation i et internationalt videnskabeligt tidsskrift og vil blive superviseret af Seniorforsker Mikkel Vestergaard Olesen og Professor Bente Pakkenberg

Ansøger: Studerende med interesser for neurologiske sygdomme.

Ansøgning: Send din ansøgning indeholdende en kort beskrivelse af dig selv og din motivation, og et CV til Mikkel Vestergaard Olesen: mikkel.vestergaard.olesen@regionh.dk

Spørgsmål: For mere information om projektet bedes du kontakte Mikkel Vestergaard Olesen: mikkel.vestergaard.olesen@regionh.dk, telefon 38635941 eller Bente Pakkenberg: bente.pakkenberg@regioh.dk, telefon: 38635939.

Start: Efter aftale.

Timelønnede forskningsassistenter ved Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

Er du frisk på at prøve kræfter med forskning? Vi søger medicinstuderende til 2-3 stillinger som timelønnede forskningsassistenter ved Kardiologisk afdeling Y, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler.

Vi er ved at etablere en fælles kardiologisk og klinisk fysiologisk og nuklearmedicinsk database med >3000 patienter undersøgt med Rubidium-PET CT som led i kardiologisk udredning. Databasen vil i første omgang give anledning til 3 forskningsårsstipendiater som skal kortlægge sammenhængen mellem småkarssygdom i hjerne og hjerte – herunder sammenhæng med demens. 

Alle medicinstuderende uanset uddannelsestrin kan ansøge. 

Ud over at indgå i et spændende forskningsmiljø vil du udgøre en del af et mindre team på 2-3 medicinstuderende som skal foretage opslag i Sundhedsplatformen og indtaste udvalgte data i en større database. Arbejdet superviseres af en erfaren seniorforsker. Du vil naturligvis blive grundigt oplært og vil have mulighed for at deltage i forskningsenhedens løbende aktiviteter.

Arbejdstiderne er fleksible, men med deadline jf. nedenfor. Timelønnet stilling.

Dataindtastning forventes påbegyndt senest 1. september 2020, men gerne tidligere. Databasen forventes færdiggjort senest 1. november 2020.

Ansøgningsfrist er 19. juni 2020 kl. 18:00

Hvis ovenstående har vækket din interesse, vil vi meget gerne høre fra dig. Send blot en mail til kim.wadt.hansen@regionh.dk

Yderligere spørgsmål kan stilles til postdoc Kim Wadt Hansen på tlf. 5080 2117. 

Skolarstipendiat-studerende søges

CardPhys team, Ph.D studerende Benedikt Linz & Prof. Thomas Jespersen

Er du forskningsinteresseret, nysgerrig og arbejdsom og synes du, at hjerter og elektrofysiologi er spændende? Så er det måske dig, vi mangler i vores forskningsteam.

Vi er et team bestående af både dyrlæger, læger og biologer, og har adskillige projekter kørende inden for hjerteforskning, herunder adskillige forsøg med danske landrace grise som modeller for humane hjertesygdomme. De sygdomme, vi i tæt samarbejde med klinikere både på Rigshospi- talet, i London og i Maastricht, arbejder med er: Atrieflimmer (AF); Søvn apnø induceret AF; Ventrikulær Flimmer (VF); Akut Myokardie Infarkt (AMI); Kronisk Myokardie Infarkt/Hjertesvigt; Ablation af Ventrikulær takykardi.

Skolarstipendiatet udbydes for enten 9 eller 12 måneder i træk og er en fuldtidsansættelse. Du kunne være i den sidste del af din bachelor, eller mangler blot at lave selve bacheloropgaven, og ønsker at arbejde et år med forskning inden kandidaten. Her kan en 12 mdr. ansættelse komme på tale. Eller du er på kandidatdelen og har lyst til at påtage dig 9 måneders ansættelse, hvorefter du kan skrive dit speciale hos os (så i alt 12 måneder). Dette giver dig unikke muligheder for at lave hands-on forskningsarbejde i forbindelse med dit speciale. Det kræver således, at du holder fri fra studiet i en periode. Stillingen er lønnet i form af et stipendiat svarende til 10.000 kr. om måneden.

Vi kan således tilbyde:

 • –  Indgå i et dynamisk og spændende forskningsmiljø
 • –  Et ungt og inkluderende miljø med adskillige skolarstipendiater, speciale og PhD stude-rende
 • –  Selvstændig forskning under kyndig vejledning
 • –  Publicere i videnskabelige journals
 • –  Indgående kendskab til adskillige grisemodeller for humane hjertesygdomm

Vi forventer af dig, at du er villig til at lære, kan arbejde selvstændigt og klar til at indgå i et me- get effektivt og særdeles kompetent ”grise-team”, hvor arbejdstempoet til tider kan være højt. Derudover skal du være klar på at indgå i en ”blæksprutte-rolle” og hjælpe med det, der byder sig, da to uger sjældent er ens. Størstedelen af gruppen sidder på Panum (12.5), og det er også her, du vil få din kontorplads. Arbejdsopgaverne er alsidige og spænder lige fra praktiske ”hands on”-opgaver i form af assistance ved operationer, i laboratoriet og i stalden til kontorarbejde i form af fondsansøgninger, dataanalyse, artikelskrivning mv.Så hvis du godt kunne tænke dig at fordybe dig, snuse til forskervejen og blive en del af en spæn- dende hverdag i et super og socialt team, så tøv ikke med at kontakte os.Starttidspunkt: Medio/ultimo august 2020 eller 1. februar 2021 Ansøgningsfrist: Så hurtig som muligt, dog senest 15. juni 2020Ansøgning, CV og spørgsmål omkring stillingen kan rettes til Benedikt Linz: bene.linz@sund.ku.dk; +45 52 63 54 29

page1image2547440272

www.bmi.ku.dk/english/research/cardiac_physiology/

Master’s student for project within endocrinology

Group of Skeletal, Mineral and Gonadal Endocrinology
Department of Growth and Reproduction, Rigshospitalet

Background: We are looking for a highly dedicated master’s student in molecular biomedicine, molecular biology, human biology, medicine or similar to carry out a master’s thesis project in the field of endocrinology/nephrology/embryonic development. You will be part of a translational team comprising molecular biologists, physicians, human biologists, and candidates from molecular biomedicine that all investigate the clinical implications of endocrine crosstalk between the pituitary, gonads, kidney and the bone. If you are interested in doing translational research, a project in our group might be right for you since we combine functional animal models with human models or interventions in humans in all our projects.

The project: We have developed a novel human kidney model and are identifying novel regulators of renal action. Our aim is to clarify the mechanism of action by exposing human kidney tissue to some of these factors and combine the obtained information with already collected data from injection of these factors into healthy controls and relevant patients. We have established an ongoing collaboration with the Department of Urology and the Department of Nephrology at Rigshospitalet to collect healthy kidney tissue from patients undergoing nephrectomy due to kidney cancer. This allows us to culture human kidney tissue using a hanging drop technique.

Aims:
1) Validate the established human kidney ex vivo culture model
2) Investigate the effects of selected compounds on renal calcium signaling and function in human kidney ex vivo.

Methods: Set up of ex vivo cultures, RNA harvesting, cDNA synthesis, RT-qPCR, immunohistochemistry The student: We are looking for a highly skilled, motivated, enthusiastic and hard-working student. It is a great advantage if you already have some experience with laboratory and cell culture work.

What we offer: You will be a part of the Group of Skeletal, Mineral, and Gonadal Endocrinology led by MD, DMSc Martin Blomberg Jensen, who is also a part time lecturer at Division of Bone and Mineral Research at Harvard University, Boston. Our group is located at the Department of Growth and Reproduction at Rigshospitalet and consists of 7 PhD students in addition to more than 50 other people working with research in the Department. We offer an inspiring research environment with skilled and driven scientists. As we have already collected data related to this project, the probability of your work being included in a scientific publication is high. Furthermore, we normally offer a PhD project after completion of the master project and for most this also includes a research visit at Harvard University in Boston.

Interested?

Do not hesitate to send us an email or give us a call:
MD, DMSc, Martin Blomberg Jensen, email: blombergjensen@gmail.com, phone: 26357332 MSc, PhD student, Mette Lorenzen, email: mette.lorenzen.01@regionh.dk, phone: 28572145 MSc, PhD, Anne Jørgensen, email: Anne.Joergensen.02@regionh.dk

Forskningsårsstuderende søges til projekt om tarmhormonernes betydning for sukkerstofskiftet efter fedmekirurgi

Endokrinologisk Forskning, Hvidovre Hospital, søger en forskningsårsstuderende fra 01.08.2020 eller snarest herefter. 

Projektet:

Fedmeoperationerne Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) og sleeve gastrectomy (SG) er i øjeblikket de mest effektive behandlinger af svær overvægt og type 2 sukkersyge. Vi tror, at en del af forbedring i blodsukkerkontrollen efter disse operationer skyldes en markant ændret måltidsrelateret frigivelse af to tarmhormoner, GLP-1 og GIP, som stimulerer den glukose-afhængige insulinsekretion. I det aktuelle projekt (INKA-BAR) undersøger vi derfor effekten af farmakologisk blokade af GLP-1 og GIP under et måltid hos henholdsvis RYGB-opererede, SG-opererede og ikke-opererede forsøgspersoner. 

Projektet er fuldt finansieret og er allerede i gang. Du vil indgå i den fortsatte gennemførsel og afslutning af projektet i tæt samarbejde med den forsøgsansvarlige Ph.d.-studerende.

Vi tilbyder:

 • Ansættelse som lønnet forskningsårsstuderende (10.000 kr/måned)
 • Mulighed for at opnå kendskab til alle aspekter omkring gennemførsel og formidling af et klinisk videnskabeligt forskningsprojekt
 • Grundig oplæring og tæt supervision af alle anvendte kliniske procedurer
 • Medforfatterskab på videnskabelig artikel
 • Mulighed for sideløbende vejledt arbejde med egen videnskabelige oversigtsartikel og/eller bachelor/kandidatopgave

Vi søger:

 • En stud.med. med interesse for forskning (tidl. forskningserfaring er ikke et krav)
 • En person der kan arbejde fuldtid på afdelingen i 6-12 måneder

Hvis det kunne være noget for dig, så send kort ansøgning og CV til morten.hindsoe@regionh.dk. Du er også meget velbekomme til at skrive eller ringe (38 62 63 71) med yderligere spørgsmål til stillingen. Samtaler holdes løbende.

Mulighed for frontline anæstesiologisk forskning om patientovervågning og kunstig intelligens

Forskningsenhederne på Anæstesiafdelingerne på Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet CKO, søger to engagerede og nysgerrige kandidatstuderende på medicinstudiet til en 1-årig prægraduat forskningsstilling fra efterårssemestret 2020.

Du kommer til at arbejde med højrisikopatienter, få indblik i den nyeste datavidenskab, og samarbejde med personale på sengeafdelinger hver dag.

WARD-projektet (Wireless Assessment of Respiratory and circulatory Distress), som udgår fra DTU, Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital. WARD-projektet skal definere, udvikle og implementere næste generations trådløse

monitoreringssystem for indlagte højrisikopatienter og reducere forekomsten af komplikationer og sundhedsudgifter.

Projektet inkluderer akutte medicinske patienter og patienter der har fået foretaget stor mave/tarm-, ortopæd- og karkirurgi.

Formålet er dels:

 • At udvikle et app-baseret system til at lette sygeplejerskers arbejde ved at automatisere målinger af patienternes vitalparametre så de vises på smartphone.
 • At bruge maskinintelligens (AI) til at sortere signalerne, så der kun alarmeres om afvigelser, der er prædiktive for komplikationer.

Dine opgaver: Du vil deltage i patientinklusion, opsætning af udstyr, daglige tilsyn samt indtastning af data.

Forskningsprojektet er meget aktivt og består i øjeblikket af 2 forskningsansvarlige overlæger, 2 post.doc., 6 ph.d.-studerende, 4 prægraduate forskningsårsstuderende, 3 forskningssygeplejersker.

Vi tilbyder

 • Et lærerigt miljø med højt tempo.
 • Daglig supervision og sparring hos kollegaer.
 • Stipendiat efter aftale afh. af din SU situation.
 • Et selvstændigt kandidatprojekt indenfor WARD med mål om publikation i et internationalt peer-reviewed tidsskrift.

Ansøgningsfrist:

5. juni 2020. Vedlæg kort motiveret ansøgning, kort CV og karakterudskrift.

Har du spørgsmål til jobbet, eller ønsker du at søge stillingen, kan du kontakte hovedvejlederne:

Christian S. Meyhoff
Forskningsansvarlig overlæge, ph.d.
Klinisk forskningslektor
Anæstesiafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Tlf.: 2491 0542
christian.sylvest.meyhoff@regionh.dk

Eske Kvanner Aasvang
Forskningsansvarlig overlæge, dr.med.
Abdominalcenterets anæstesi- og operationsklinik,
Rigshospitalet.
Tlf: 3545 0802
Eske.Kvanner.Aasvang.01@regionh.dk

Har du lyst til at forske i præhospitalt hjertestop?

Vi søger en forskningsårstuderende til Region Hovedstadens Akutberedskab som del af projektet ’ Cardiac Arrest in Residential Areas with Mobile First-responder Activation (CARAMBA)’. Projektet er et cluster-randomiseret, som skal undersøge effekten af en intervention på overlevelse efter hjertestop uden for hospital i særligt udsatte boligområder i region H. Interventionen består af strategisk placering af hjertestartere kombineret med træning af lokale borgere i hjertelungeredning og efterfølgende rekruttering som hjerteløbere.

Dit arbejde bliver at hjælpe med implementering af interventionen. Derudover vil du samle data til dit eget forskningsprojekt der vil resultere i en artikel med første forfatterskab. I løbet af forskningsåret vil du få erfaring med

 • Interventionsstudier og cluster randomisering
 • Projektledelse og organisering af et stort randomiseret studie
 • Dansk Hjertestopregister
 • Dataanalyser og præsentation af resultater herunder artikelskrivning og evt. deltagelse ved internationale konferencer

Du vil blive grundigt oplært af en Ph.d.-studerende, der allerede arbejder på projektet. Derudover bliver du del af et stort og veletableret forskningsteam, der samarbejder om mange forskellige projekter omhandlende hjertestop og hjerteløbere. Under ansættelsen vil du stifte bekendtskab med forskning, og der er mulighed for et fremtidigt Ph.d.-forløb, hvis både vejledere og du finder det passende.

Projektet er fuldt finansieret. Ansættelse i 10-12 måneder startende fra august/september 2020.

Samtaler afholder løbende og vi håber at have fundet den rette kandidat inden 2/6.

Yderligere spørgsmål kan stilles til Ph.d.-studerende Anne Juul Jørgensen på 60629114.

Hvis overstående har vækket din interesse, kan du sende en mail med ansøgning og CV til anne.juul.joergensen.02@regionh.dk.

Interesseret i hjerneforskning? Og har du lyst til at være skolarstipendiat ?

Vi søger en medicinstuderende til et 1-årigt skolarstipendiat til Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU), SPECT-laboratorium, Neurologiske Klinik, Rigshospitalet.

Projektet: Formålet med projektet er at lave en direkte sammenligning mellem to forskellige hjerneskanningsmetoder, der begge anvendes som diagnostisk værktøj til at afbilde hjernens dopamin-signalsystem hos blandt andet patienter med Parkinson-lignende symptomer. Den ene metode omfatter SPECT-CT hjerneskanning med det radioaktive sporstof [123I]FP-CIT, mens den anden omfatter PET-CT hjerneskanning med det radioaktive sporstof [18F]FE-PE2I. I projektet vil der også etableres et normalmateriale for fremtidige patienters skanninger, når disse skal vurderes diagnostisk. I projektet inkluderes 30 patienter med neurodegenerativ sygdom, som allerede er henvist til en dopamin-signalsystem skanning som led i deres behandlingsforløb. Desuden rekrutteres 30 raske forsøgspersoner i forskellige aldersgrupper.

Du vil stifte et solidt bekendtskab med moderne hjerneforskning med særligt fokus på billeddannende undersøgelser af hjernen. Du vil indgå i et stort, dynamisk og velfungerende forskerteam, med gode muligheder for oplæring, supervision og udvikling. Under dit skolarstipendium vil du blive oplært i praktiske forskningsopgaver som fx rekruttering og screening af raske forsøgspersoner og af patienter med neurodegenerativ sygdom, henvist til en dopamintransporter-skanning som led i deres udredningsforløb. Du vil også opnå praktisk erfaring i SPECT-CT-teknikken og selvstændig gennemførelse af databehandlingen samt sammenskrivning af resultater.

Ansøger: Medicinstuderende med interesser for hjernen/neurologi.

Ansøgning: Send motiveret ansøgning, karakterblad og et kort CV til forskningsadministrator Birgit Tang: birgit.tang@nru.dk. Ansøgningsfristen er d. 25. maj, kl. 12.

Spørgsmål: På vores hjemmeside (www.nru.dk) kan du finde information omkring den generelle forskning på Neurobiologisk Forskningsenhed. Hvis du har konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Gerda Thomsen, SPECT-laboratoriet, Neurobiologisk Forskningsenhed, 3545 2380, gerda@nru.dk eller KU-vejleder: Professor Gitte Moos Knudsen, Copenhagen University – SUND, 3545 6720, gmk@nru.dk.

Start: Sommer-efterår 2020.

Kandidatstuderende søges til forskningsprojekt

Ved endokrinologisk afdeling på Rigshospitalet søges to interesserede studerende til udførelse af to systematiske litteraturgennemgange. Begge projekter egner sig til stort forskningskandidatspeciale, og målet er at begge projekter skal publiceres med den studerende som hovedforfatter. Begge projekter er litteraturstuder og de studerende vil blive introduceret til metode omkring systematiske reviews og meta-analyse. Projekterne er planlagt til efteråret 2020.

Projekt 1.

Natural history of non-functioning pituitary adenomas and incidentalomas. A systematic review and meta-analysis.

Projekt 2.

Benefits and harms of pituitary surgery for prolactinomas. A systematic review and meta-analysis.

Er du interesseret I at høre mere kan undertegnede kontaktes

Jesper Krogh, afdelingslæge, dr. med.

Endokrinologisk afdeling

Rigshospitalet

Email: jesper.krogh@dadlnet.dk