Forskningsårsstuderende søges til projekt om kroniske sår

Vi søger en forskningsårsstuderende til et studie der undersøger bakterielle infektioner i kroniske sår med det formål at belyse tilstedeværelsen af bakterier og immunceller og blive klogere på hvorfor sårene ikke heler.

Studiet udgår fra et samarbejde mellem Costerton Biofilm Center, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet, Infektions og amputationskirurgisk sektion, Herlev hospital samt Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital og eksterne samarbejdspartnere.

Vi kan tilbyde

Et forskningsår hvor du vil have din daglige gang på kliniske afdelinger med ansvar for rekruttering af patienter, prøveindsamling, registrering og opfølgning. Du vil samtidig få muligheden for at indgå i aktive forskningsgrupper på både hospital og universitet. Dit arbejde vil foregå under vejledning fra Costerton Biofilm Center, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet med dagligt samarbejde med læger, sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale.

Ansættelsen vil løbe i op til 12 måneder med start fra september eller oktober 2020. Arbejdstiden vil primært ligge i hverdage i almindelig dagstid, svarende til et gennemsnit på 37 timer pr. uge. Aflønning fra skolarstipendium på 10.000 kroner pr. måned.

Der vil ud fra individuel aftale, være mulighed for at skrive kandidatopgave samt opnå forfatterskab alt efter din indsats og dit engagement.

Vi forventer at du er

Kandidatstuderende ved medicinstudiet med interesse og gå-på-mod i forhold til at forske i kroniske infektioner og sår. Det er vigtigt at du har et drive og engagement samtidig med at vi forventer en praktisk sans, gode samarbejdsevner såvel som gode kommunikative egenskaber.

Vi beder om at få tilsendt en motiveret ansøgning, CV samt eksamensbevis. Ansøgningsfrist d. 29 juli 2020. Samtaler vil blive afholdt herefter.

Har du interesse og lyst til at høre nærmere om projektet, så kontakt:

Ph.D studerende og læge Anne Kristine Servais Iversen Costerton Biofilm Center, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet Tlf: 26709323, Mail: Anne.kristine.iversen@sund.ku.dk

Medicinstuderende søges til forskningsårs-semester ved Center For Evidensbaseret Psykiatri (CEBP)

Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores Center For Evidensbaseret Psykiatri (CEBP, Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland (www.regionsjaelland.dk/cebp), fra 1 januar 2021 til og med 30 Juni 2021. Du vil arbejde med at opdatere vores Cochrane systematiske review om de gavnlige og skadelige virkninger af methylphenidat til børn og unge med ADHD.

I 2015 publicerede vi et Cochrane systematisk review om de gavnlige og skadelige effekter af metylphenidat til børn og unge med ADHD (Storebø 2015). Reviewet blev publiceret i Cochrane Libary, the BMJ og i JAMA. Reviewet er blevet citeret 157 gange (Dimensions) og har været anvendt i 2 kliniske retningslinjer. Ligeledes har dette review haft en essentiel rolle i den beslutning som WHO netop har taget, om ikke at optage methylphenidat på listen over essentielle lægemidler til ADHD. Du vil således have mulighed for at komme med på et projekt der har været med til at sætte brugen af methylphenidat til ADHD på den nationale såvel som internationale dagsorden.

Reviewet er nu 5 år gammelt og vi ønsker at opdatere dette review i 2021. Det er vigtigt at lave denne opdatering, idet at der fortsat er uenighed omkring effekten af methylphenidat.

Vi vil søge en række relevante databaser. Arbejdet med opdateringen vil følge den nyeste version af Cochrane Handbook. Vi forventer nogle nye lodtrækningsforsøg som vil kunne lægges sammen med de eksisterende analyser. Derudover forventer vi at inkludere mere upublicerede data, da European Medicines Agency har åbnet adgangen til data fra Clinical Study Reports(CRS). Du vil få en grundig introduktion og oplæring i arbejdet.

Selve arbejdet er fuldtid og du bliver tilknyttet Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrisygehuset i Slagelse, som bl.a. tilbyder et spændende tværfagligt forskningsmiljø med flere postdoc, seniorforskere og ph.d.-studerende, forskningsbibliotek og bibliotekar under ledelse af professor ved Institut for Klinisk Medicin, KU, ledende overlæge Erik Simonsen.

Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere.

Finansiering: Aflønning er 10.000/måned

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker og adj. professor Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917

Ansøgningsfrist tirsdag den 1. September

Opstart 1. Januar 2021 eller snarest derefter.

Ansøgning inkl. CV sendes til ojst@regionsjaelland.dk