Dansk BørneLunge Center søger prægraduat forskningsårsstuderende

Dansk BørneLunge Center søger prægraduat forskningsårsstuderende til forskningsopgave i Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium.

Dansk BørneLunge Center (DBLC), Børneafdelingen Rigshospitalet, varetager undersøgelse, kontrol og behandling af lunge- og astmasyge børn og unge samt voksne med arvelige lungesygdomme fra hele Danmark. Dansk BørneRespirationsFysiologisk Laboratorium er en integreret del af DBLC og Laboratoriet fokuserer dels på at måle lungefunktion på alle patienter som led i den daglige klinik, dels på udvikling af nye metoder og tilpasning af gamle metoder til måling af især små børns og svært lungesyge børn og unges lungefunktion.

Indeværende projektet vil med DBLC’s unikke apparatur undersøge ny teknik til bestemmelse af begyndende lungeskade hos børn i alle aldre, som potentielt kan have stor betydning for behandlingen af børn med de arvelige, kroniske lungesygdomme Cystisk Fibrose (CF) og Primær Cilie Dyskinesi (PCD). Metoden benævnt Multiple Breath inert gas Washout (MBW) giver store forventninger til påvisning af lungeskader før andre lignende lungefunktionsmetoder og længe før symptomgennembrud. MBW er for første gang etableret i Danmark under Dansk BørneLunge Center på Rigshospitalet.

Under ansættelsen vil du skulle medvirke i flere delstudier, men særligt varetage gennemførelsen af metodestudier, der har til formål at validere og udvikle MBW metoden. Udover MBW foretages en række andre avancerede lungefunktionsundersøgelser, såsom helkropspletysmografi, maksimal iltoptagelse og diffusionskapacitet.

Udover oplæring i forskellige aspekter af klinisk forskning vil du blive grundigt oplært i de forskellige lungefunktionsmetoder. Via supervision fra erfarne kollegaer vil du efterhånden selvstændigt varetage målingerne. Ansættelsen giver selvsagt et grundigt kendskab til forskellige lungesygdomme indenfor pædiatri. Du bliver medlem af et tværfagligt team af læger, sygeplejersker, biologer, bioanalytikere, sekretærer, phd-studerende og OSVAL-studenter.

Ansættelsen er for et år og i henhold til beskrivelserne af Prægraduat Forskningsår på www.sund.ku.dk.

Stillingen er på fuld tid og til tiltrædelse 1. februar 2012.

Er det noget for dig? Hvis du er interesseret sender du en kort ansøgning på mail til:

Kent Green
Klinisk assistent, PhD-studerende
Dansk BørneLunge Center
Børneafdelingen, Klinik I, afsnit 5003
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
E-mail: kent.green@rh.regionh.dk

 

 

PUFF statistikkursus

Kurset løber over 5 eftermiddage af 2 timer. Der undervises i basal statistik med brug af excel til de statistiske beregninger. Der vil være nogle hjemmeopgaver fra gang til gang, så du bliver trænet i at bruge funktionerne i excel. Du skal medbringe din egen pc med microsoft excel  2007 eller 2010. 
 
Tid:

Tordag d. 10/11 kl. 13.30-15.30
Fredag d. 11/11 kl. 13.30-15.30
Torsdag d. 24/11 kl. 13.30-15.30
Fredag d. 25/11 kl. 13.30-15.30
Fredag d. 2/12 kl. 13.30-15.30
 
Sted:     Bispebjerg Hospital, klinisk biokemisk afdeling, bygn. 6, konferencerummet på 2.sal
 
Underviser: Henrik Jørgensen
 
Deltager gebyr: 50 kr. 
 
Max. Antal deltagere: 20
 
Tilmelding: SENEST d. 7/11. Som PUFF-medlem tilmelder du dig ved at indbetale 50 kr. til: Reg. Nr.: 6610 Konto nr.: 2830440. Ved betalingen skriver du statistikkursus, navn og e-mail adresse.