Forskningsårs studerende søges til igangværende forskningsprojekt

Er du interesseret i forskning indenfor affektive lidelser, søvn og døgnrytme og har lyst til at lære mere? Så har vi et spændende job til dig. Vi søger en forskningsårs studerende til et lønnet, fuldtids forskningsprojekt på Psykiatrisk Center København (PCK), Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA), Rigshospitalet.

Om forskningsprojektet:

Projektet har titlen:  ”SAFE-II: Udskriv med Tryghed: Kan elektronisk selvmonitorering med behandler-feedback fokuserende på søvn og søvnrytme forhindre tilbagefald af depression efter udskrivelse?”, og har som formål at afklare, om man ved at stabilisere søvnrytmen gennem psykoedukation med støtte af et elektronisk monitoreringssystem kan forhindre tilbagefald af depression efter udskrivelse. 

Forsøgsdesignet er et randomiseret kontrolleret forsøg, RCT, med patienter med depression, hvor den ene gruppe får specialiseret psykoedukation vedrørende metoder til at holde en stabil tidlig døgnrytme, og den anden gruppe får standard behandling. Som en validering af om det lykkes at holde en tidlig og stabil døgnrytme, skal der måles melatonin profiler ved start og ved afslutning af forsøget. Patienterne er inkluderet i projektet i 4 uger, og der skal laves melatonin profiler på 57 af de kommende deltagere. Der inkluderes kun patienter, som er henvist til et forløb på Intensivt Affektivt Ambulatorium (IAA).


Hvad tilbyder vi?

Du vil indgå i vores forskningsgruppe, New Interventions in Depression (NID), hvor du også vil få vejledning og sparring igennem hele processen, inklusive artikelskrivning. Derved vil du indgå i et eksisterende forskningsmiljø, og der vil være god mulighed for at opkvalificere kliniske færdigheder, ligesom du vil kunne drage nytte af afdelingens store udbud af undervisning flere gange om ugen.

Projektdeltagelsen kan danne grundlag for en kandidatopgave, og du vil blive medforfatter på alle fremadrettede publikationer fra projektet.  

Hvad forventer vi af dig?    

Du arbejder struktureret og selvstændigt, da du skal stå for at melatonin prøverne bliver udført – du vil grundigt blive instrueret og oplært i dette, samt at håndtere prøverne. Derudover vil du kunne assistere i projektets andre elementer (inklusion, telefonkontakt, databehandling og publikation) i det omfang, der er tid og lyst.

Din arbejdstid vil være mandag – fredag kl. 08.00-15.30. Løn: 10.000kr/måned.

Øvrig information:

Projektets metode er netop publiceret på BMC Psychiatry og en version kan hentes på: https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-019-2101-z

Hjemmesiden til NID-group: https://www.psykiatri-regionh.dk/nid-group

Send din ansøgning samt CV snarest til: Klaus.martiny@regionh.dk  NID-group, IAA, PCK, tlf.: 38647102.

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Gør en forskel!

Medicinstuderende søges løbende til videnskabelige projekter indenfor emnet diabetisk fodsygdom, som f.eks. kan være ifm kandidat speciale, 5 semester, kandidat, forskningsfokuseret ophold, evt forlænget til et forsknings år, – afhængig af projekt og den studerendes ønske.

Diabetes er en udbredt sygdom. Diabetisk fodsygdom, som fodsår, Charcot og amputation, er en frygtet komplikation, som medfører betydelig nedsat livskvalitet, nedsat funktionsniveau og høj dødelighed. Der er stort behov for forskning, der kan hjælpe disse patienter, og du er måske den, der kommer til at gøre en forskel?

Kontakt: overlæge, klinisk lektor, dr. med. Ole Lander Svendsen, Copenhagen Diabetes Foot Center, Endokrinologisk afdeling, Bispebjerg Hospital,

e-mail: ole.lander.svendsen@regionh.dk

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt

Vi søger en medicinstuderende til et lønnet, fuldtids forskningsprojekt på Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet.

Du skal arbejde på to projekter. Det ene projekt er et valideringsprojekt af en app, som er udviklet til at hjælpe kroniske smertepatienter med deres smerter. Arbejdet består i at rekruttere og undersøge patienterne med spørgeskemaer samt efterfølgende artikelskrivning. Du vil have din daglige gang på Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet (Blegdamsvej), hvor du vil have egen kontorplads. Dette projekt bliver din hovedopgave.

Om projektet

Det andet projekt er et igangværende Ph.d. projekt, som undersøger langvarig opioid behandlings indvirkning på immunforsvaret og hormonproduktionen hos kroniske smertepatienter. Her vil du skulle inkludere de sidste patienter, hvilket indebærer at foretage kognitive tests, tage blodprøver og foretage analyser i laboratoriet.

Vi tilbyder:

Vi forventer:


Medicinstuderende søges til forskningsprojekt

Vi søger en medicinstuderende til et lønnet, fuldtids forskningsprojekt på Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet

Om projektet:
Du skal arbejde på to projekter. Det ene projekt er et valideringsprojekt af en app, som er udviklet til at hjælpe kroniske smertepatienter med deres smerter. Arbejdet består i at rekruttere og undersøge patienterne med spørgeskemaer samt efterfølgende artikelskrivning. Du vil have din daglige gang på Tværfaglig Smertecenter, Rigshospitalet (Blegdamsvej), hvor du vil have egen kontorplads. Dette projekt bliver din hovedopgave. Det andet projekt er et igangværende Ph.d. projekt, som undersøger langvarig opioid behandlings indvirkning på immunforsvaret og hormonproduktionen hos kroniske smertepatienter. Her vil du skulle inkludere de sidste patienter, hvilket indebærer at foretage kognitive tests, tage blodprøver og foretage analyser i laboratoriet

Vi tilbyder:

✓ Grundig oplæring inden selvstændige patienter

✓ Vejleder igennem hele processen inkl. artikelskrivning

✓ Egen kontorplads

✓ Forfatterskab på artikel

✓ Løn: 10.000/måned (finansiering er fundet)

Vi forventer:

✓ Du er struktureret, selvstændig og tager ansvar for dine patienter og arbejdsområder

✓ Du kan være færdig på 6 måneder (dog er forlængelse en mulighed)

✓ Erfaring med blodprøvetagning og laboratoriearbejde er en fordel, men ikke et krav

Send din ansøgning snarest, da vi løbende indkalder til samtale. Ansøgningen inkl. CV sendes til pernille.doessing@regionh.dk. Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Ph.d. studerende Pernille Døssing på ovenstående mail eller tlf. 3545 4798.

Kandidatspeciale – forskerperspektivet

Kognitiv funktion hos børn med epilepsi Mange børn med epilepsi har kognitive vanskeligheder, som kan have en negativ indflydelse på deres skolepræstationer og livskvalitet. Det er uklart om årsagen til de kognitive vanskeligheder er epilepsien i sig selv, årsagen bag epilepsien, behandling med anti-epileptika, eller en kombination af disse.

Det er svært at få undersøgt kognitivt funktionsniveau, når børn kommer i ambulatoriet. EpiTrack Junior er et kort kognitivt screeningsinstrument, som er udviklet i Tyskland til at screene børn med epilepsi, men det er endnu ikke blevet testet i Danmark

Vi har implementeret EpiTrack Junior i vores epilepsiambulatorium i efterår 2018. I dette projekt vil vi undersøge hvordan børn med epilepsi generelt klarer sig kognitivt, og om deres kognitive funktionsniveau hænger sammen med type af epilepsi, hyppighed af anfald og anti-epileptisk behandling.

Projektet kan evt. fortsætte som et PhD-projekt, hvor vi har planer om at undersøge børn med andre kroniske sygdomme med EpiTrack Junior og at undersøge raske kontroller for at få lavet et dansk normmateriale.

Vi forventer: • Du ønsker at få erfaring med forskningsarbejde • Du kan arbejde selvstændigt og struktureret • Du hjælper med at teste patienter med epilepsi og med at indtaste data

Vi tilbyder: • Et godt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision • Aktiv deltagelse i et pædiatrisk klinisk forskningsprojekt • Skolarstipendium på i alt DKK 30.000 (dvs. DKK 10.000/mdr i 3 mdr) • Mulighed for at skrive en artikel om emnet som kan bruges som kandidatopgave

For mere information: Nanette Mol Debes Afdelingslæge, PhD, klinisk lektor ved KU Afdeling for børn og unge Herlev og Gentofte Hospital nanette.marinette.monique.debes@regionh.dk

Kandidatspeciale – forskerperspektivet

PANDAS – en overset autoimmun sygdom i barndommen? I de seneste år har der været tiltagende opmærksomhed på psykiatriske sygdomme, hvor en forstyrret immunrespons muligvis spiller en rolle i patofysiologien. Et eksempel er Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcus (PANDAS). Hos børn med PANDAS kan en streptokokinfektion resultere i meget pludselig debut eller pludselig forværring af tics og/eller Obsessive Compulsive Disorder (OCD). Selvom en forstyrret immunrespons efter en infektion antages at spille en rolle i patofysiologi bag PANDAS, mangler der evidens. Det er meget vigtigt at skelne PANDAS fra andre neuropsykiatriske lidelser, da behandlingsregimerne for de forskellige sygdomme ikke er ens. Patienter med formodet PANDAS og deres familier møder tit manglende forståelse og viden blandt sundhedspersonale. Større viden om de patofysiologiske mekanismer kan medføre en mere individualiseret og dermed mere effektiv behandling. På Børne- og Ungeafdelingen på Herlev Hospital påbegynder vi d. 1/10 2019 et ph.d.-projekt om PANDAS.

Vi forventer:
• Du ønsker at få erfaring med forskningsarbejde
• Du kan arbejde selvstændigt og struktureret
• Du hjælper med at indkalde projektdeltagerne
• Du hjælper med at gennemføre projektbesøg (bl.a. spørgeskemaundersøgelser, blodprøver, kognitive test)
• Du har mulighed for at blive oplært i efteråret 2019 og bliver tilknyttet projektet fra januar/februar 2020 Vi tilbyder:
• Et godt tværfagligt forskningsmiljø med god supervision
• Aktiv deltagelse i et pædiatrisk klinisk forskningsprojekt • Tæt samarbejde med ph.d. studerende
• Mulighed for at skrive en artikel om et neuropædiatrisk emne som kan bruges som kandidatopgave 

or mere information: Nanette Mol Debes Camilla Birgitte Sørensen Afdelingslæge, PhD, klinisk lektor ved KU Læge, klinisk assistent Afdeling for børn og unge Afdeling for børn og unge Herlev og Gentofte Hospital Herlev og Gentofte Hospital

Medicinstuderende søges til et forskningsophold ved Center For Evidensbaseret Psykiatri (CEBP)

Vi søger en medicinstuderende, der kan tilknyttes vores arbejde med evidensbaseret psykiatri til et forskningsophold af 1 års varighed (i perioden fra d.01.10.2019 til 31.09.2020) eller alternativt i ét semester. Centerets formål er at fremme evidensbaseret behandling af psykiatriske lidelser, der ultimativt skal sikre at den enkelte patient får den mest optimale behandling. Kerneopgaverne i centeret er gennemførelse af randomiserede kliniske forsøg samt udarbejdelsen af systematiske reviews, hvor der kritisk tages stilling til evidensen. Efter en grundig introduktion og oplæring i arbejdet, vil dine opgaver omhandle vurdering af forskningsartikler, dataekstraktion, udførelse af meta-analyser og skriftlig formidling af resultaterne. Ved interesse har du også mulighed for at være med til udarbejdelsen af kurser og workshops i evidensbaseret behandling samt undervisningsopgaver. Det materiale du udarbejder hos os, kan du vælge at bruge som udgangspunkt for dit kandidatspeciale, ligesom at medforfatterskab på flere af vores kommende publikationer også er en mulighed. Der er således rig mulighed for at få opbygget solide kompetencer inden for evidensbaseret psykiatri. Du vil hos os få skærpet dit blik for hvordan man vurderer kvaliteten af forskning, ligesom at du får muligheden for at netværke med andre forskere og kliniker der selv arbejder med evidensbaseret behandling. Selve arbejdet er fuldtid og foregår i Psykiatrisk Forskningsenhed under ledelse af ledende overlæge, professor Erik Simonsen. Psykiatrisygehuset i Slagelse, Region Sjælland. Forskningserfaring er ikke et krav, men vi forventer, at du er struktureret, har gode engelskkundskaber og trives i et tæt samarbejde med andre forskere. Finansiering: Aflønning er 10.000/måned Ansættelse er betinget af modtagelse af fondspenge. Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker og adj. professor Ole Jakob Storebø ojst@regionsjaelland.dk, tlf. 24965917 For mere information læs desuden her: www.regionsjaelland.dk/cebp Ansøgningsfrist fredag den 6 september Opstart 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Ansøgning inkl. CV sendes til psykforsk@regionsjaelland.dk (samt cc til ojst@regionsjaelland.dk)

Prægraduat forskningssemester efterår 2019 på Lungemedicinsk, Herlev og Gentofte Hospital

Lungemedicinsk Forskningsenhed på Gentofte Hospital søger en forskningssemester-studerende med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er af 6 måneders varighed med mulighed for forlængelse i yderligere 6 måneder. Du vil indgå som lønnet fuldtids skolar-stipendiat i det daglige arbejde i forskningsenheden.

Du vil få erfaring med register-forskning. Din primære opgave vil være ansvar for dit eget epidemiologiske studie, der kan skræddersyes efter dine ønsker, og som evt. også kan bruges som kandidatopgave. Herudover vil du blive tilknyttet 1-2 øvrige projekter.

Der er til vores forskningsenhed aktuelt tilknyttet 4 Ph.d.-studerende, 2 post doc, 4 medicinstuderende, 3 projektsygeplejersker, 3 forskningslektorer samt en række læger som forsker ved siden af klinikken. Du vil indgå i forskningsgruppen og få tilknyttet 2-3 vejledere til dit projekt. Vi holder jævnlige forskningsmøder i gruppen, og du vil få støtte og hjælp til dine projekter.

Vi forsker inden for et bredt felt af lungemedicin (både kliniske og registerstudier), og vi har udgivet en række artikler i high-impact tidsskrifter.

Du vil få mulighed for

• et førsteforfatterskab på det epidemiologiske studie og et medforfatterskab på mindst én artikel
• erfaring med register-forskning baseret på nationale registre
• blive oplært i SAS
• få vejledning fra et erfaren forskerteam og løbende feedback på dine projekter
• mulighed for at deltage på internationale kongresser
• evt. erfaring med klinisk forskning
Vi forventer af dig, at
• du har stor interesse for forskning
• du er ambitiøs og ansvarsbevidst i forhold til dine arbejdsopgaver
• du kan arbejde selvstændigt under kyndig vejledning

Løn og ansættelse

Stipendiet vil være på 10.000 kr/md i 6 måneder.
Der er mulighed for at forlænge stillingen med yderligere 6 måneder.Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer pr uge. Dit arbejdssted er Gentofte Hospital. Vi foretrækker en fuldtids-studerende, men deltid vil være en mulighed hvis den rette kandidat ansøger. Projektansvarlige Pradeesh Sivapalan, læge og ph.d.-studerende, Lungemedicinsk Forskning, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, telefon 38 67 42 15. Jens-Ulrik Jensen, specialeansvarlig overlæge og forskningslektor, Lungemedicinsk Forskning, Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital CV og motiveret ansøgning sendes til pradeesh.sivapalan.02@regionh.dk

Spændende forskningsprojekt på Kardiologisk afd. Gentofte Hospital.

Vi søger 2-3 forskningsårsstuderende til kardiologiske forskningsprojekter på Gentofte hospital.

Du vil være sikret minimum ét eget førsteforfatter projekt, som evt. kan bruges som kandidat opgave. Endvidere vil du blive inddraget i andre samarbejdsprojekter i den grad det er relevant.  

Et projekt kan skræddersyes til den enkeltes interesser, dog har vi mange aktuelle og konkrete projekter, som du kan kobles på. Som eksempel kan nævnes nogle overordnede emner:

 • Diabetes og hjertesvigt
 • Socioøkonomi og hjertesvigt
 • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet hos ICD patienter
 • Farmakologisk behandling og arytmier
 • AMI og ICD implantation
 • Hjertesvigt og arytmier

Vi forventer:

 • Min. 6 mdrs ophold, men helst 1 år
  • Engagement
  • Selvstændighed
  • Samarbejde vedr. andre projekter (afhængigt af projektet)

Du kan forvente:

 • Min. 1 førsteforfatterskab
  • Et meget lærerigt ophold
  • Høj grad af supervision
  • Samarbejde
  • Garanteret løn ved forskningsophold >6 mdr. (også mulighed ved ophold < 6 mdr.)

Muligheder:

 • Deltagelse i nationale møder og internationale kongresser med præsentation af forskning
  • Ph.d. forløb evt. med start under studiet (den fleksible ph.d.)
  • Udenlandsophold

Om gruppen:

Vi er en dynamisk og ung gruppe bestående af omkring 30 fuldtidsforskere og en del deltidsforskere. Vi arbejder med bred kardiovaskulær epidemiologisk forskning og har adgang til nationale data, hvilket gør mulighederne mangfoldige. Gruppen ledes af Professor Gunnar Gislason, som har mangeårig erfaring indenfor kardiovaskulær forskning. Gruppen har en rigtig god publiseringsstatistik med >500 artkler i høj-impact internationale tidsskrifter. Vi har desuden et bredt internationalt samarbejdsnetværk. Vi værner om samarbejde og sociale relationer og du vil aldrig stå alene med dit projekt. Der er god vejlederopbakning. Du vil få tildelt 2-3 senior forskere som vejledere og 1 juniorvejleder (phd-studerende), som kan hjælpe dig på daglig basis. Desuden har vi en statistiker tilknyttet gruppen.

Du forventes at starte imellem august 2019 og marts 2020.

Arbejdssted: Hjertemedicinsk afd. Gentofte Hospital.

Arbejdstiden: ca. 37 timer ugentligt.

Løn: 10.000 kr. om måneden.

Ved interesse sendes kort motiveret ansøgning og CV til anne.christine.huth.ruwald.01@regionh.dk.

Ansøgningsfrist: 1.august 2019 kl. 12.00.

Mvh

Professor, overlæge, phd Gunnar Gislason

Lektor, overlæge, phd Morten Schou

Læge, phd Anne-Christine Ruwald

Medicinstuderende søges til forskningsprojekt om kosten som behandling i type 2 diabetes

Skal du til at i gang med dit speciale, og kunne du være interesseret i et prægraduat forskningsår? Vi laver klinisk forskning indenfor type 2 diabetes, diætog vægttabog mangler en studerende til at hjælpe til på projektet. Som studerende vil du indgå i et tæt samarbejde med den projektansvarlige ph.d.-studerendeom at undersøge kostens effekt som behandling til type 2 diabetes.

Medicinstuderende søges til udførelse af sit specialei ForskningsenhedenunderEndokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital med start 1. august 2019, 1. september2019 eller snarest muligt.Ansættelsens varighed vil være mellem 6-12 måneder, dog helst et år.

Om forskningsprojektet

Projektet har til formål at undersøge betydningen af kostens sammensætning(dvs. fordeling af kulhydrat, fedt og protein)forpatienter medtype 2 diabetesunder et vægttab.Forsøgsdeltagerne vil blive randomiserettil at modtage en af to kosttyper, som vil blive udleveret fra forskningskøkkenet på NEXS. Undersøgelser omfatterMR-og DXA-skanninger, fasteblodprøver, sukkerbelastningstests, hjemmemålinger af kontinuerligt blodsukker, døgnblodtryk og hjerterytmeog analyse af urin og afføring

Om stillingen

Du vil indgå i et tæt samarbejde med den projektansvarlige ph.d.-studerende, Mads, samt indgå i et team afandrestuderende, ph.d.-studerende, sygeplejersker, diætisterog forskere tilknyttet andre projekter. Du vil bl.a. hjælpe til med dataindsamling, datahåndteringogdataanalysesamtse, hvad det kræves at være tovholder på et stort tværfagligt projekt.Du vil desuden komme med på videnskabelige publikationer.Vi tilbyder et højt fagligt og dynamisk miljø bestående af studerende og forskere på tværs af afdelinger og institutioner med baggrund i medicin og biologi.Arbejdstiden vil være ca. 37 timer ugentligt. Stillingenaflønnes med 10.000 kr. om månedenefter nærmere aftale.

Kvalifikationer

Ansøgere med stor interesse for klinisk forskning i bl.a. kost og vægttab foretrækkes. Derudover er det en forudsætning, at du er god til at arbejde sammen, er fleksibel i forhold til vekslende arbejdstiderog har gode sprogkundskaber indenfor dansk

Ansøgning

Spørgsmål vedrørende stillingen er meget velkomne og kan rettes til Mads Thomsen på tlf. eller e-mail. Projektgruppen består desuden bl.a.af; professor, overlæge,Steen Bendix Haugaard og overlæge Thure Krarup.Ved interesse bedes motiveret ansøgning samt CV sendestilmads.norvin.thomsen@regionh.dk snarest muligt.

Mads Thomsen, læge og PhD-stud.Endokrinologisk Afdeling,Bispebjerg HospitalTlf.nr.: 25 72 42 99mads.norvin.thomsen@regionh.dk